Devrek Anadolu İmam-Hatip LisesiYüklə 175,51 Kb.
tarix19.10.2018
ölçüsü175,51 Kb.
#74751
növüYazı

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi

okul amblem.jpg


Adı :

Soyadı :

Sınıfı :

No :

Kelam


2. Dönem 2. Yazılı Sınavı


1. Aşağıdakilerden hangisi Ateizmin belirleyici özelliğidir?

A) Allah’ın vahiy gönderdiğini inkâr etme

B) Tanrıya inanmama ve onun yokluğunu ispatlamaya çalışma

C) Kilisenin otoritesine karşı çıkma

D) Tanrı’nın evrenle ilişkisini reddetme

2. Aşağıdakilerden hangisi Deizmin özelliklerinden değildir?

A) Batı düşüncesinde Kilisenin aşırı müdahalelerine tepki olarak doğmuştur.

B) Vahyi ve vahiyle bildirilen tanrı anlayışını reddeder.

C) İnsan ve evrenle iletişime girmeyen bir tanrı anlayışına sahiptir.

D) Âlemdeki varlık ve hayatı maddeye indirger ve yaratmayı kabul etmez.

3. Allah’tan başka her şey sonradan olmadır. Allah sonradan meydana gelmiş varlıklara ne sıfatlarıyla ne de filleriyle benzer. Onun benzeri hiçbir şey yoktur.

Yukarıda Allah’ın hangi sıfatı anlatılmaktadır?

A) Kıyam bi nefsihi B) Muhalefetün li’l-Havadis

C) Vahdaniyet D) Tekvin

4. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zatî sıfatlarındandır?

A) Basar B) Semi’

C) Bekâ D) Hayat

5. Mutezile’ye göre büyük günah işleyen kimse, ne mümin ne de kâfirdir. O, iman ile küfür arasındadır.

Mutezile’nin bu görüşünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Va’d ve’l-Vaîd

B) el-Menziletu beyne’l Menzileteyn

C) el-Emru bil Maruf ve’n nehyü anil-Münker

D) Adalet

6. Kitabu’t - Tevhit adlı eseri yazan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maturîdi B) Ebu Hanife

C) Bakıllânî D) Cüveynî

7. Mizandan kastedilenin adalet olduğunu söyleyerek amellerin tartılmasının imkânsız olduğunu ileri süren mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş’ariye B) Cebriye

C) Mu’tezile D) Maturîdiye

8. Âmentü’de geçen “ba’sü ba’de’l-mevt” ifadesindeki ba’s ne demektir?

A) Diriliş B) Sorgu, sual

C) Yevmilhaşr, toplanma D) Ömrün son bulması

9. “Müslümanlar sadece Allah’a dayanıp güvensinler.” (Âl-i İmrân suresi, 122)

Kararını verdiğin zamanda artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 159)Yukarıdaki ayetlerde geçen ortak kavram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Dayanma gücü, sabır

B) Tevekkül

C) Çalışma ve başarı

D) Niyet

10. “Ey Muhammed! Senin için Kur’an’ı uydurdu mu diyorlar? De ki: Onun sûrelerine benzer bir sûre meydana getirin. İddianızda samimi iseniz, Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de (yardıma) çağırın.” (Yunus suresi, 38)

Bu ayette verilen mesaj nedir?

A) Kur’an’ın bir mucize olduğu

B) Kur’an’ın değişikliğe uğramaktan korunduğu

C) İlmin gelişmesinin Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı

D) Kur’an’ın Peygambere Cibril aracılığıyla gönderildiği

11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “tevhid”in zıddıdır?

A) Küfür B) Şirk

C) Münafıklık D) Tekfir

12. . Kırk yaşlarına değin Mu’tezile mezhebinin görüşlerini savunan, daha sonra bu mezhepten ayrılarak ehl-i sünnetin itikadi mezheplerinden birinin temellerini atan kelam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu’l-Hasen el-Eş’ari

B) Ebu Mansur Muhammed Maturîdi

C) Ebu’l-Muîn en-Nesefî

D) Fahreddin Razi

13. Mu’tezile Mezhebinde Usulî Hamse:

1. Tevhid

2. ……….

3. Emri bi’l-ma’rûf nehyi an’il-münker

4. el-menzile beyne’l-menzileteyn

5. el-va’d ve’l-vaîd

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Adalet B) İmamet

C) Meşveret D) Gaybet-i suğra

14. Sûr’a ikinci kez üflendiğinde insanların toplanacakları yere ne denir?

A) Haşr B) Mizan

C) Mahşer D) Ba’s

15. “Din ve mezhep, hiçbir zaman politika malzemesi olarak kullanılamaz.”

Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığını belirtmektedir?

A) İnsanların dini duygularının istismar edilmesine

B) Din özgürlüğü alanında kısıtlamalarda bulunulmasına

C) Dinin bir vicdan meselesi olarak görülmesine

D) İnsanların dini ayin ve ibadetlere zorlanmasına

16. Devletin tüm dinler ve inançlar karşısında eşit mesafede olmasını hangi kavramla ifade edebiliriz?

A) Laiklik

B) Hoşgörü

C) Millet egemenliği

D) İbadet özgürlüğü

17. “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân, 159)

Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Emanet

B) Tevekkül

C) Küllî irade

D) Kudret

18. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak niteliklerinden değildir?

A) Allah’tan aldığı mesajı aynen insanlara iletmek

B) Akıllı ve zeki olmak

C) Güvenilir olmak

D) Okuryazar olmak

19. Peygamberlerin ortak niteliklerinden “Suç ve günahlardan uzak olma” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Emanet

B) Fetanet

C) İsmet

D) Sıdk

20. * Batı düşüncesinde kilisenin aşırı müdahalelerine tepki olarak doğmuştur.

* Tarihi Hıristiyanlığa, esrarengiz din anlayışına, kilisenin otoritesine karşı çıkmıştır.

* Vahyi ve vahiyle bildirilen tanrı anlayışını reddeder.

* Yalnızca akılla kavranan, insan ve evrenle iletişime girmeyen bir Tanrı anlayışına sahiptir.

Yukarıda özellikleri verilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateizm

B) Şirk

C) DeizmD) Materyalizm

21. Aşağıdakilerden hangisi şirke örnek oluşturmaz?

A) Allah’a inanmakla birlikte, ona yakınlaşmak için insan ya da başka varlıkları aracı kılmak

B) Allah dışında, güneş, yıldız, dağ vb. varlıklara tapınmak

C) Tanrının olmadığını ve evrenin yaratılmadığını savunmak

D) Allah’tan başka tanrıların da olduğunu kabul etmek

22. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin rızık konusundaki görüşlerinden değildir?

A) Rızıklar yaratılma yönüyle Allah’a nispet edilir.

B) Haram olan rızıklar kazanma açısından kullarla ilişkilendirilir.

C) Haram yiyecekler rızık değildir.

D) Müminler, rızıklarına haram yollarla ulaşmaktan kaçınırlar.

23. Zebur hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sözcük olarak yazılı şey ve kitap anlamına gelir.

B) Hz. Davut’a indirilmiştir.

C) Bugün Eski Ahit’te yer alan mezmurlar bölümünü oluşturduğu düşünülmektedir.

D) Davut Peygamber zamanına ait bir nüshası günümüze kadar gelmiştir.

24. Allah’tan kendisine vahiy gönderilmiş olmakla birlikte kitap gönderilmemiştir.

Kendinden önce vahiy yoluyla bildirilen dini uygular.Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Resul

B) Nebi

C) Veli


D) Halife

25. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

A) Allah’ın emirlerine hiçbir zaman karşı gelmeme

B) Nurdan yaratılmış olma

C) Gözle görülmeme

D) Gayb âlemiyle ilgili her şeyi bilme gücüne sahip olma

Cevaplarınızı bu tabloya yazınız.


1

B

6

A

11

B

16

A

21

C

2

C

7

C

12

A

17

B

22

C

3

A

8

A

13

A

18

D

23

D

4

D

9

A

14

C

19

C

24

B

5

B

10

A

15

A

20

A

25

D

Her soru 4 puandır.

snapshot_20100403_9.jpg

Başarılar dilerim.Adnan HOYLADI

Meslek Dersi Öğretmenleri2009-2010 Öğretim Yılı


Yüklə 175,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə