Didaktika odborných predmetovYüklə 0,8 Mb.
səhifə1/27
tarix07.12.2017
ölçüsü0,8 Mb.
#14498
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27DIDAKTIKA ODBORNÝCH PREDMETOV


Prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.

Ing. Daniel Lajčin

OBSAH


1CIELE VYUČOVACIEHO PROCESU 19

1.1VŠEOBECNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 21

1.2ŠPECIFICKÉ CIELE VYUČOVACIEHO PROCESU 38

1.3TAXONÓMIA CIEĽOV – B. S. BLOOM 44

1.4POSTUP PRI URČOVANÍ ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV 48

1.5ŽIACI A ŠPECIFICKÉ CIELE VYUČOVACIEHO PROCESU 51

2UČIVO A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY 63

2.1PRVKY UČIVA 68

2.2ZÁKLADNÉ UČIVO A ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA UČIVA 76

2.3UČITEĽ A PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIÁ 85

2.4PRÍPRAVA UČITEĽOV NA VYUČOVANIE 106

3KURIKULUM 113

4DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA 121

4.1MYŠLIENKOVÁ POJMOVÁ MAPA 139

4.2TYPY DIDAKTICKEJ ANALÝZY UČIVA 147

4.3Postup realizácie didaktickej analýzy učiva odborného predmetu 156

5NIEKTORÉ DIDAKTICKÉ METÓDY 170

5.1Kritériá delenia metódy vyučovacieho procesu 171

5.2Všeobecnodidaktické metódy vo vyučovacom procese 180

5.2.1Metóda výkladu 182

5.2.2Metóda demonštrovania a pozorovania 186

5.2.3Metóda rozhovoru 189

5.2.4Prípadová štúdia 192

5.2.5Metóda riešenia úloh 198

5.2.6Brainstorming 204

6POŽIADAVKY KLADENÉ NA UČEBNÉ POMÔCKY DIDAKTICKÚ TECHNIKU 211

6.1Didaktické požiadavky kladené na učebné pomôcky a didaktickú techniku 212

6.2Učebnica, funkcia učebnice a požiadavky na učebnicu 216

6.3Hodnotenie učebníc 222

7KONTROLA VYUČOVACIEHO PROCESU 226

7.1Metódy a formy preverovania a hodnotenia žiakov 233

7.2Didaktické testy 242

7.2.1Klasifikácia didaktických testov 249

8 NIEKTORÉ MODERNÉ KONCEPCIE VYUČOVACIEHO PROCESU 278

7.3Kooperatívne vyučovanie 280

7.4Problémové vyučovaniE 283

7.4.1Ciele problémového vyučovania 286

7.4.2Proces riešenia problémov 291

7.4.3Metódy problémového vyučovania 294

7.5Projektové vyučovanie 302

7.6Elektronické vzdelávanie 312

Príloha A 323

Špecifické ciele predmetu Daňová sústava 323

Príloha B 348

Príprava učiteľa na vyučovaciu jednotku z predmetu Ekonomika 348

Príloha C 377

Príprava učiteľa na vyučovaciu jednotku z predmetu Daňová sústava 377

Odporúčaná študijná literatúra: 436

Príloha E 439

Didaktická analýza učiva predmetu Daňová sústava 439

Príloha J 528

Didaktický test z predmetu Environmentológia 528

Neštandardizovaný didaktický test 543

Modelové riešenie a bodové hodnotenie didaktického testu 568

Vyhodnotenie didaktického testu 577

Zoznam bibliografických odkazov 582

Príloha K 587

Výstupný didaktický test z odborného predmetu Elektronika 587

Príloha L 641

Metóda riešenia úloh v kooperatívnom vyučovaní 641

Príloha M 651

Problémové vyučovanie v predmete Technické kreslenie 651

Príloha N 709

Postup pri projektovom vyučovaní v odbornom predmete Ekonomika 709

Príloha O 721

Projektové vyučovanie – Založenie podniku 721

Príloha P 743

Aplikácia e - learningu vo výučbe predmetu Podniková ekonomika 743ÚVOD

Každý učebný text odráža existujúci stupeň poznania vedného odboru alebo jeho časti, jeho aktuálnosť dovtedy, pokiaľ existujúce vedecké poznatky nie sú nahradené novšími.

Učebný text, ktorý je možný považovať za odborné dielo, predstavuje v podstate dva prístupy jeho tvorby. Na jednej strane súhrn relevantných poznatkov z didaktiky a  predmetových didaktík, na druhej strane často sú prezentáciou vlastných výsledkov autorky, resp. autorov. Tento učebný text je kombináciou oboch, pretože okrem prevzatých prvkov systému didaktiky sú v učebnom texte vybrané didaktické výsledky autorov, doplnené údajmi študentov.

Snahou autorov bolo sprostredkovanie najnovších poznatkov v tejto oblasti nielen pre študentov, ale aj absolventov – učiteľov, pôsobiacich na stredných školách.

Učebný text je spracovaný netradičným spôsobom. Samostatné kapitoly venujeme len niektorých prvkom systému didaktiky, ktoré sú dôležité vo výučbe predmetových didaktík. Ide o ciele vyučovacieho procesu, učivo a pedagogické dokumenty, kurikulum, didaktickú analýzu učiva, niektoré metódy vyučovacieho procesu, požiadavky kladené na učebné pomôcky a didaktickú techniku, kontrola vyučovacieho procesu a niektoré koncepcie vyučovacieho procesu.

Po stručnej teoretickej časti jednotlivých kapitol je uvedený zoznam bibliografických odkazov, ktoré súvisia s daným prvkom systému didaktiky. Každú kapitolu dopĺňajú prílohy, ktoré predstavujú praktickú aplikáciu spracovanej teórie.

Učebný text je určený najmä učiteľom stredných škôl so zameraním na automobilový priemysel, ktorí zabezpečujú výučbu odborných predmetov, študentom, žiakom, ale môže slúžiť aj učiteľom katedier pedagogiky a predmetových didaktík vysokých škôl a ostatným pedagogickým pracovníkom, napr. pracovníkom metodických a pedagogických centier, školským inšpektorom.

Sme si vedomí toho, že tento učebný text nemôže vyčerpať celú problematiku didaktiky či už všeobecnej alebo predmetových didaktík, ktoré sú spracované v monografických prácach didaktikov, ku ktorým patrí aj prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc. Jeho práce sú nám známe, sú rozsiahle, prezentujúce výsledky jeho celoživotnej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti didaktiky. Tieto výsledky sú pre nás vzácne. Využili sme ich pri teoretickom spracovaní kapitol, ktoré sa týkajú didaktiky odborných predmetov. Touto cestou si dovoľujeme mu poďakovať, nielen v našom mene, ale aj v mene všetkých študentov a absolventov a ďalej všetkých tých, ktorí využívajú tieto poznatky vo svojej učiteľskej praxi.  1. CIELE VYUČOVACIEHO PROCESU

Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky zaručujú každému občanovi Slovenskej republiky, okrem iného, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorých súčasťou je aj právo na vzdelávanie, a teda poskytnutie vzdelania, okrem povinnej školskej dochádzky, každému kto oň prejaví záujem. Zároveň súčasné postavenie Slovenska v Európe si vyžaduje, aby sa naša spoločnosť v čo najväčšej miere postarala o všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenia každého občana, z ktorého treba vychovať človeka vzdelaného, múdreho, morálneho a tvorivého, lebo to je najväčším potenciálom a bohatstvom budúcej prosperity štátu.

    1. Yüklə 0,8 Mb.

      Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə