DiJİtal aktiVİzmYüklə 179,81 Kb.

səhifə1/7
tarix22.11.2017
ölçüsü179,81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/1, Sayı:26, s.26-44 

Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences 

Year: 2017/1, Number:26, p.26-44 

 

DİJİTAL AKTİVİZM

*

 

 

Durmuş Gökhan TURHAN

1

 

ÖZET 

 

1990’lı  yıllardan  itibaren  yaygınlaşmaya  başlayan  internet  insan 

hayatını  en  derinden  etkileyen  yeniliklerden  biri  olmuştur.  İlk  başta 

kullanıcıların  pasif  konumda  olduğu  internet  günümüzde  gelinen  noktada 

kullanıcılar tarafından içeriği oluşturulan bir olgu haline gelmiştir. Bu durum 

insanların  etkileşimini,  iletişimini  ve  örgütlenmesini  de  hızlandırmıştır.  Bu 

noktada günümüzde  

Dijital Aktivizm kavramı sıkça duyulan bir kavram 

haline gelmiştir. Çalışmada dijital aktivizm kavramı irdelenerek, örnek olaylar 

incelenecektir.  Anahtar  Kelimeler:  Bilgi  Toplumu,  İnternet,  Aktivizm,  Sosyal 

Değişim, Sosyal Hareketler, Dijital Çağ. 

 

ABSTRACT 

Internet, which began spreading in 1990’s, has been one of the most 

influential innovations affecting our life. At first, users were passive but now 

content  of  internet  is  formed  by  users.  This  case  affected  positively 

communication, interaction and organization capabilities of humans. At this 

point, currently digital activism is one of the most often mentioned notions. In 

this study, digital activism notion is examined and appropriate examples are 

given.   Keywords:  Information  Society,  Internet,  Activism,  Social  Change, 

Social Movements, Digital Era.  

 

GİRİŞ 

 

Özellikle  1990’lı  yılların  başından  itibaren  yaşanan  teknolojik gelişmeler insan hayatını derinden etkilemiştir. Teknolojik gelişmeler ve insan 

hayatına giren dijital teknolojiler dünyayı derin bir dönüşüme itmiştir. 1945’li 

yıllarda  füzelerin  koordinatlarını  hesaplamak  için  icat  edilen  elektronik 

                                                           

*

 Bu makale “BAP” projesi kapsamında hazırlanan “Bilgi Toplumu Kavramı Çerçevesinde Dijital Yerliler ve Dijital Aktivizm” adlı tezden üretilmiştir. 

1

 Yrd. Doç., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yön., 

gokhanturhan32@gmail.com

 .  Durmuş Gökhan TURHAN 

[27] 


cihazın yarım asır sonra dünyayı bu şekilde dönüştüreceğini şüphesiz kimse 

öngörememiştir. 1945 yılından itibaren 1990’lı yıllara kadar sürekli gelişim 

halinde olan bilgisayar 1990’lı yıllarda internet ile buluşmuş ve web 1.0 ortaya 

çıkmıştır.  Web  1.0  teknolojisinde  insanlar  edilgen  konumdadır.  Web  1.0 

televizyon izlemekten çok farklı değildir, yani insanlar kendilerine internetten 

yapılan yayınları sadece takip etmiştir.  

Web  2.0  ise  bilgisayar  ve  internet  dünyasına  yeni  bir  boyut 

kazandırmış,  kullanıcıları  da  internetin  bir  aktörü  haline  getirmiştir.  Kendi 

sitesinden yayın yapan, kendi videosunu yayınlayan, kendisi adına profil açıp 

gerçek  hayattaki  ilişkiler  ağını  internete  taşıyan  insanlar  bugün  sıradan 

görünse de, tüm bunları sağlayan web 2.0 hayatı radikal şekilde sanal ortama 

kaydırmıştır. Hayatın sanal ortama kaymaya başlaması her alanda olduğu gibi 

sosyolojik olarak da derin sonuçlar doğurmuştur. Çalışmanın ana konusu olan 

sosyal hareketler ve aktivizm kavramları da bu dönüşümden payını almıştır. 

İnsanlığın önüne henüz yeni tanıdığı ama son 10 yıldır gündemi çok meşgul 

eden bir kavram çıkmıştır: “Dijital Aktivizm”.   

Aktivizm  “  toplumsal  dönüşüme  destek  olmak  ya  da  karşı  çıkmak 

maksadıyla  gösterilen  çabaların  tamamı”  olarak  tanımlanabilir.  Aktivizm 

tanımından  yola  çıkarak  dijital  aktivizm  de  “dijital  platformu  kullanan  her 

türlü aktivizm örneği” olarak tanımlanabilir. (Sivitanides 2011: 2) Tabii ki net 

ve kesin bir dijital aktivizm tanımı yoktur. Kavram henüz çok yeni olduğu için 

irdelenmesi ve net olarak tarif edilmesi mümkün olmamıştır. Bir grup dijital 

aktivizm kavramının “dijital” kısmına daha çok vurgu yapmaktadır ve dijital 

aktivizmde  dijital  mecraların  ve  araçların  kullanımının  önemine  vurgu 

yapmaktadır.  Bu  gruba  göre  dijital  aktivizm,  normal  aktivizm  anlayışının 

ötesinde  yeni  bir  durumdur.  Öte  yandan,  diğer  grup  ise  dijital  aktivizmin, 

“aktivizm”  kısmına  odaklanmaktadır  ve  onu  tek  farkı  yeni  imkanları 

kullanmak olan sıradan bir aktivizm örneği olarak görmektedir. Bu grup dijital 

aktivizmi  geleneksel  aktivizm  kalıplarıyla  ele  alır.  (Joyce  2010:  9)  Bu 

çalışmanın iddiası ise şudur: dijital aktivizmin özgünlüğü dijital ya da aktivizm 

tanımları içinde saklı değildir, dijital aktivizmin özgünlüğü, uygulayıcısı olan 

dijital  yerlilerin  önceki  kuşaklardan  çok  farklı  olmasında  saklıdır.  Diğer 

taraftan, dijital aktivizm tanımlama çalışmalarında olay incelemesi önemli bir 

yer tutar. Kavram genelde örnek incelenmesi üzerinden açıklanır. Çalışmanın 

sonunda dijital aktivizmin daha iyi idrak edilmesi için önemli dijital aktivizm 

örnekleri irdelenecektir.  

Sosyolojik  olarak  ele  alındığında  dijital  platformlar  toplumun 

geleneksel iletişim ve etkileşim kalıplarını dönüştürmüştür. Ünlüler, sıradan 

insanlar,  siyasetçiler,  farklı  kültürden  ve  ülkelerden  insanlar  normal  şartlar 

altında  yan  yana  gelip  etkileşime  giremezken, sosyal  platformlarda  kolayca 

hepsi iletişim ve etkileşim içine girmişlerdir. Aynı platformlarda kolayca, kısa 

sürede milyonlarca insana ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir. Bir süre sonra, 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə