Dilekcesepeti com – Kartel Faizi Dava Dilekçe Örneği / / 2017 mahkemesiNEYüklə 13,15 Kb.

tarix27.03.2018
ölçüsü13,15 Kb.


Dilekcesepeti.com – Kartel Faizi Dava Dilekçe Örneği  

…. / …. / 2017

……………………….. MAHKEMESİNE

 

BURSA

DAVACI              : ADINIZ SOYADINIZ

DAVALI              : KREDİYİ ÇEKTİĞİNİZ BANKANIN ADI

DAVA DEĞERİ  : TAZMİNAT TALEBİNİZ  TL (Belirsiz Alacak Davası )

KONU            :   Davalı Bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında

kartel   faizi   uygulamak   suretiyle   tarafıma   vermiş   olduğu   zararın   3   katının

fazlaya dair haklarım saklı kalmak kaydıyla şimdilik …… TL’sinin tarafıma

ödetilmesi talebidir.AÇIKLAMALAR  :

1.   Rekabet  Kurulu  tarafından  12 bankanın  8 Mart  2013 tarihinde  kredi  ve

kredi   kartı   konularında   birlikte   fiyat   tespit   etmek   amacıyla   kartel

oluşturduğu tespit edilmiştir.  Bu tespit sonucu verilen para cezası kararı

Danıştay tarafından da onanmıştır. Söz konusu 12 bankanın içinde davalı

banka da bulunmaktadır.

2. Davalı   bankadan   ……..   tarihinde   kredi   kullanmış   olmakla   kartel   faizi

sebebiyle zarara uğramış bulunmaktayım. Söz konusu fiil olmasaydı kredi

maliyetim daha az olabilecekti.

3. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 57. maddesinde, "Herkim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile

rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya

hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan

zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur" ifadesi yer

almaktadır.Yine   aynı   kanunun   58.   maddesinde   ise  "Rekabetinengellenmesi,   bozulması   veya   kısıtlanması   sonucu   bundan   zarar

görenler,   ödedikleri   bedelle,   rekabet   sınırlanmasaydı   ödemekte

olacakları   bedel   arasındaki   farkı   zarar   olarak   talep   edebilir.

Rekabetin   sınırlanmasından   etkilenen   rakip   teşebbüsler,   bütün

zararlarının   tazminini   rekabeti   sınırlayan   teşebbüs   ya   da

teşebbüslerden   talep   edebilir.   Zararın   belirlenmesinde,   zarar

gören teşebbüslerin elde etmeyi  umdukları  bütün  kârlar,  geçmiş

yıllara   ait   bilançolar   da   dikkate   alınarak   hesaplanır.

Ortaya   çıkan   zarar,   tarafların   anlaşması   ya   da   kararı   veya   ağır

ihmalinin   olduğu   hallerden   kaynaklanmaktaysa,   hâkim,   zarar

görenlerin   talebi   üzerine,   uğranılan   maddi   zararın   ya   da   zarara

neden   olanların   elde   ettiği   veya   elde   etmesi   muhtemel   olan


Dilekcesepeti.com – Kartel Faizi Dava Dilekçe Örneği  

kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.” Maddeleri gereği

kartel   faizi   sebebiyle   meydana   gelen   zararımın   3   katının   tarafıma

ödetilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER   :

1- İlgili Rekabet Kurulu Kararı

2- İlgili Danıştay Kararı

3- 4054 Sayılı Kanun,  HMK ve her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

Davalı   Bankanın   21   Ağustos   2007   ve   22   Eylül   2011   arasında   kartel   faizi

uygulamak   suretiyle   tarafıma   vermiş   olduğu   zararın   3   katının   fazlaya   dair

haklarım   saklı   kalmak   kaydıyla   şimdilik   ……   TL’sinin   kredi   kullanım   tarihinden

itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte tarafıma ödetilmesine ve yargılamagiderlerinin davalının üzerine bırakılmasını arz ve talep ederim.

Davacı Ad Soyad 

İMZA

Document Outline

  • KONU : Davalı Bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında kartel faizi uygulamak suretiyle tarafıma vermiş olduğu zararın 3 katının fazlaya dair haklarım saklı kalmak kaydıyla şimdilik …… TL’sinin tarafıma ödetilmesi talebidir.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə