“DİLİMİz kiMLİĞİMİZDİR” konulu öĞretmenler ve ortaöĞretiM ÖĞrencileri arasiYüklə 74,94 Kb.

tarix01.11.2017
ölçüsü74,94 Kb.


 

   “DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONULU  

ÖĞRETMENLER VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI  

TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN AMACI Madde-1 

“Dilimiz Kimliğimizdir” temasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek 

himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı  “Türk Dili Yılı” olarak 

ilan edilmiştir.    

Bu  kapsamda;  dünyanın  en  zengin  dillerinden  biri  ve  millî  kimliğimizin  ana  unsuru  olan 

Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve   

Türk  dilini  yerinde,  doğru,  dil  kurallarına  uygun,  açık  ve  anlaşılır  olarak  konuşma  ve  yazma  

becerilerini  geliştirmek  amacıyla;  Millî  Eğitim  Bakanlığı  ile  Türk  Dil  Kurumu  iş  birliğinde 

öğretmenlere ve bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Dilimiz 

Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenlenmiştir.  

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI 

Madde-2 

1739  sayılı  Millî  Eğitim  Temel  Kanunu,  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Ortaöğretim  Kurumları 

Yönetmeliği, Millî  Eğitim  Bakanlığı  Eğitim Kurumları  Sosyal  Etkinlikler  Yönetmeliği,  664 sayılı 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 17 Mayıs 2017 

tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 

 

YARIŞMANIN KAPSAMI Madde-3 

Bu  şartname,  yukarıda  amacı  ve  konusu  belirtilen  yarışmaya  katılacakları,  eserlerde  aranacak 

şartları,  başvuru  şeklini,  yapılacak  değerlendirmeyi,  ödüllendirme  ve  ödül  töreni  ile  yarışma 

takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.  

 

YARIŞMANIN KONUSU 

Madde-4 

“Dilimiz Kimliğimizdir” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir. 

 

Dil ve millî şuur ilişkisi,  Türkçe sevgisi, Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması, 

Dil ve kültür ilişkisi

Dilde yaşanan yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması, 

Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği, 

Dil ve kişilik gelişimi

Dil ve edebiyat. 

 

YARIŞMAYA KATILACAKLAR  

Madde-5 

1.

 Dilimiz  Kimliğimizdir”  konulu  Türkçeyi  Doğru  ve  Güzel  Kullanma  Yarışması'na; 

2017-2018  eğitim  ve  öğretim  yılında  resmî  ve  özel  okul  ve  kurumlarda  görev  yapan 

öğretmenler  ile    resmî  ve  özel  ortaöğretim  kurumlarında  öğrenim  gören  öğrenciler 

katılabilecektir. 

2.

 

 Öğretmenler ve öğrenciler yarışmaya tek bir eserle katılacaktır. 3.

 

 Yarışmaya  katılmak  isteyen  öğretmenler  eserlerini  makale  türünde,  öğrenciler  ise  deneme türünde yazacaktır. 


 

 4.

 

 Yarışmaya  katılmak  isteyen  öğretmenler  ve  öğrenciler  yarışma  takviminde  belirtilen başvuru tarihleri arasında öğretmenler görev yaptıkları, öğrenciler de öğrenim gördükleri 

okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

5.

 

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.  

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR  

Madde-6 

1.

  Eserler;  Times  News  Roman  yazı  karakteriyle  12    punto  ve  1,5  satır  aralığında 

yazılacaktır.  

2.

 

Deneme ve makale türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılacaktır.   3.

 

Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. 4.

 

Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve   ödül kazanmış/kazanamamış, 

dereceye 

girmiş/girmemiş 

eserler 


bu 

yarışmaya 

katılamayacaktır.  Tespiti  hâlinde  yarışmacı,  tüm  haklarından  feragat  etmiş  kabul 

edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. 

5.

 

Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek,  yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.  

 

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR  Madde-7 

Millî  Eğitim  Bakanlığı  ile  Başbakanlık  Atatürk  Kültür,  Dil  ve  Tarih  Yüksek  Kurumu  (Türk  Dil 

Kurumu).  

 

YAPILACAK İŞ ve  İŞLEMLER  Madde-8 

a)

 

Okullar: 

1.

 Yarışmaya  katılmak  isteyen  öğretmenlerin  ve  öğrencilerin  eserleri  yarışma 

takviminde  belirlenen  başvuru  tarihleri  arasında  okul  müdürlüklerince  teslim 

alınacaktır.  

2.

 Okul  müdürlüklerince;  okul  müdürü  veya  görevlendireceği  bir  müdür  yardımcısı 

başkanlığında  biri  Türk  dili  ve  edebiyatı/Türkçe  öğretmeni  olmak  üzere  iki 

öğretmenden “Okul Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır. 

3.

 Öğretmenler  ve  öğrenciler,  yarışma  konuları  ve  tarihleri  ile  ilgili  okullarda  okul 

yöneticileri tarafından bilgilendirilecektir.  

4.

 

Yarışmanın  duyurusu  okul  duvar  gazetelerinde  ve  genel  ağ  sayfalarında  okul yönetimlerince yapılacaktır. 

5.

 Yarışmaya  başvuruda  bulunan  öğrencilere  ait  deneme  türündeki  eserler,  kendi 

arasında olmak üzere Okul Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.  

6.

 

Okul  Değerlendirme  Kurulunca  yapılan  değerlendirme  sonucunda  belirlenen öğrencilere ait ilk üç eser okul yönetimleri tarafından ilçe millî eğitim müdürlüğüne 

gönderilecektir. 

7.

 

Okul  müdürlüklerince    yarışmaya  başvuruda  bulunan  öğretmenlere  ait  makale türündeki  eserlerin  tamamı  değerlendirilmek üzere  ilçe/il millî  eğitim müdürlüğüne 

gönderilecektir. b)

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri: 

1.

 İlçe  millî  eğitim  müdürü  veya  görevlendireceği  bir  şube  müdürü  başkanlığında  üç 

Türk  dili  ve  edebiyatı/Türkçe  dersi  öğretmeninden  “İlçe  Değerlendirme  Kurulu” 

oluşturulacaktır. 

2.

 İlçe Değerlendirme Kurulu ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencilere ait 

eserleri  ayrı ayrı değerlendirerek, öğretmenlere ve öğrencilere ait ilk üç eser il millî 

eğitim müdürlüğüne gönderilecektir

.

  


 

 c)

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri: 

1.

 İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı/şube 

müdürü  başkanlığında  üç  Türk  dili  ve  edebiyatı/Türkçe  öğretmeninden  “İl 

Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır. 

2.

 İl Değerlendirme Kurulu, ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen öğretmenlere ait 

eserleri kendi arasında, öğrencilere ait eserleri kendi arasında olmak üzere ayrı ayrı 

değerlendirerek, öğretmenlere ve öğrencilere ait ilk üç eseri ek taahhütname ile Türk 

Dil  Kurumunun 

tdkyarisma@tdk.gov.tr

  elektronik  adresine  ve  posta  yoluyla  Türk 

Dil Kurumu, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya, 

Ankara adresine gönderecektir.   ç) Türk Dil Kurumu: 

1.

 Türk Dil Kurumu eş güdümünde; Türk Dil Kurumu başkan yardımcısı başkanlığında, 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir daire başkanı/şube müdürü, 

iki  Türk  dili  ve  edebiyatı  öğretmeni  ile  Türk  Dil  Kurumu  Bilimsel  Çalışmalar 

Müdürü  ve  bir  uzmandan  “Eser  Değerlendirme  Seçici  Kurulu”  oluşturulacaktır.  

İllerden  Türk  Dil  Kurumuna  gönderilen  öğretmenlere  ve  öğrencilere  ait  eserler, 

Kurul  tarafından  değerlendirilerek  ülke  genelinde  yarışmanın  birinci,  ikinci  ve 

üçüncü öğretmen ve öğrenci eserleri ile Seçici Kurul Özel Ödülü verilecek öğretmen 

ve  öğrenci  eserleri  belirlenecektir.    Her  eser,  en  az  3  komisyon  üyesi  tarafından 

değerlendirilerek,  100  (yüz)  tam  puan  üzerinden  puanlaması  yapılacaktır.  İlk  üç 

dereceyi  paylaşan  ve  ödüle  layık  görülen  eserler,  en  yüksek  puandan  başlayan 

sıralamaya göre belirlenecektir. 

2.

 Türk  Dil  Kurumuna  ulaşan  eserlerin  her  birinin yarışmacı  isimleri  kapatılarak  Eser 

Değerlendirme Seçici Kuruluna teslim edilecektir. 

3.

 

Eser  Değerlendirme  Seçici  Kurulunda  görev  alan  Türk  Dil  Kurumu  temsilcileri  ile okul, ilçe, il Değerlendirme Kurullarında ve Değerlendirme Seçici Kurulunda görev 

alan değerlendiriciler ve onların birinci derecede yakını olan öğretmenler, öğrenciler, 

bu yarışmaya katılamayacaktır. 

4.

 Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif hakları, Türk Dil Kurumuna aittir. Uygun 

görülen eserleri Millî Eğitim Bakanlığı da çalışmalarında kullanabilir. Kurum, uygun 

gördüğü  eserlerin  yayımlama  hakkını  saklı  tutar.  Eserin  kısmen  veya  tamamen 

yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır. 

5.

 

Türkiye  genelinde  81  ilden  birinci,  ikinci  ve  üçüncü  olarak  seçilen  öğretmen  ve öğrenci  eserleri  arasından  seçici  kurul  tarafından  yayımlanmaya  uygun  görülenler, 

Türk  Dil  Kurumu  tarafından  kitap  olarak  basılacak  ve  basımı  yapılan  kitap, 

yarışmaya  eser  gönderen  öğretmen  ve  öğrenciler  ile  ilçe/il  millî  eğitim 

müdürlüklerine gönderilecektir. 

6.

 

Yarışma  şartnamesine  uygun  olmayan  veya  zamanında  teslim  edilmeyen  eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. 

7.

 Yarışma  sonucunda  81  ilin  birinci,  ikinci  ve  üçüncü  olarak  seçilen  öğretmen  ve 

öğrencileri  ile  ülke  genelinde  birinci,  ikinci  ve  üçüncü  olarak  seçilen  öğretmen  ve 

öğrencilere ait liste, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

www.ogm.meb.gov.tr

,  Türk  Dil 

Kurumu 


www.tdk.org.tr

 genel ağ sayfalarında ilan edilecektir. 

8.

 

Bu  yarışma,  Türk  Dil  Kurumu  ile  Millî  Eğitim Bakanlığı  adına  Ortaöğretim  Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.   

d)

 

Millî Eğitim Bakanlığı: 

1.

 Resmî ve özel bütün okullara/kurumlara yarışmanın duyurusu yapılacaktır. 

2.

 Yarışmanın  sekreterya  işlemleri  ve  basın  yayın  organlarında  duyurusu  Türk  Dil 

Kurumu ile ortaklaşa yapılacaktır. 

3.

 

Yarışmaya gönderilen ve teklif hakkı Türk Dil Kurumuna ait olan bütün eserlerden Millî Eğitim Bakanlığı uygun gördüklerini çalışmalarında kullanabilecektir.        


 

 4.

 

Yarışma sonucunda dereceye giren öğretmenler ve öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı genel ağ sayfasında ilan edilecektir. 

 

ÖDÜLLENDİRME Madde-9 

 

Yarışmada  81  il  ve  Türkiye  düzeyinde  olmak  üzere  iki  kısımlı  ödüllendirme  yapılacaktır.  İl düzeyinde ve ülke genelinde ilk üç dereceye giren öğretmen ve öğrenci eserlerinin aşağıda belirtilen 

ödülleri,  Türk  Dil  Kurumu  tarafından  karşılanacaktır.  Ayrıca,  Türkiye  genelinde  yapılan 

değerlendirme  sonunda  öğrenci  ve  öğretmen  yarışma  grupları  için  üçer  adet  seçici  kurul  ödülü 

verilecektir. 

 

İl Düzeyinde Ödüllendirme 

 

ÖĞRENCİLER: 

İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan 

 

ortaöğretim  öğrencileri için: 

 Birincilik:    2.000  TL  (İki  bin  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım  Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası. 

 İkincilik: 1.500 TL (Bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  

 Üçüncülük:  1.000  TL  (Bin  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım  Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  

 

ÖĞRETMENLER:  

 

İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan öğretmenler için: 

 Birincilik:    3.000  TL  (Üç  bin  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım  Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  

 İkincilik:  2.000  TL  (  İki  bin  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım  Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.   

 Üçüncülük:  1.500  TL  (Bin  beş  yüz  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım 

KılavuzuTürkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.   

 

Türkiye Genelinde Ödüllendirme 

 

ÖĞRENCİLER: 

Türkiye  genelinde  yapılan  değerlendirme  sonucunda  ilk  üç  derece  alan 

 

ortaöğretim    öğrencileri 

için: 

 Birincilik:  10.000 TL (On bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası. 

 İkincilik:  7.500  TL  (Yedi  bin  beş  yüz  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım 

KılavuzuTürkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  

 Üçüncülük: 5.000 TL (Beş bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  

 Türkiye  Geneli  Seçici  Kurul  Özel  Ödülü:  (Kişi  başı  2.500  TL  olmak  üzere  üç  kişiye 

verilecektir.)  Bunun  yanında  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım  Kılavuzu,  Türkçe  Sözlük,  Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası hediye edilecektir. 


 

  

ÖĞRETMENLER

:  

 

Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan öğretmenler için: 

 Birincilik:    15.  000  TL  (  On  beş  bin  Türk  lirası)  nakit  ve  Türk  Dil  Kurumunun  Yazım 

KılavuzuTürkçe SözlükGüzel Yazılar serisi. 

 İkincilik: 10. 000 TL ( On bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu

Türkçe SözlükGüzel Yazılar serisi. 

 Üçüncülük: 7.500 TL (Yedi bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım 

KılavuzuTürkçe SözlükGüzel Yazılar serisi. 

 Türkiye Geneli Seçici Kurul Özel Ödülü 

 

Kişi  başı  3.000  TL.  olmak  üzere  üç  kişiye  verilecektir.)  Bunun  yanında  Türk  Dil  

Kurumunun  Yazım  Kılavuzu,  Türkçe  Sözlük,  Güzel  Yazılar  serisi,  2017  Türk  Dili  Yılı 

 

armağan çantası hediye edilecektir.  

YARIŞMA TAKVİMİ 

Madde-10 

      


Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Millî  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  yarışmanın  resmî  ve  özel  bütün okullara  duyurusunun  yapılması  ve  okul,  ilçe,  il  eser  değerlendirme 

kurullarının oluşturulması. 

  29 Eylül 2017* 

  

Öğretmenlerin ve öğrencilerin eserlerini okul yönetimlerine teslimi.   16 Ekim 2017* 

  

Okul  değerlendirme  kurulu  tarafından  belirlenen  ilk  üç  öğrenci 

eserinin  ve  yarışmaya  başvuruda  bulunan  öğretmen  eserlerinin  ilçe 

millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi. 

  20 Ekim 2017* 

  

İlçe  değerlendirme  kurulu  tarafından  yapılan  değerlendirme 

sonucunda  belirlenen  öğretmen  ve  öğrencilere  ait  ilk  üç  eserin  il  millî 

eğitim müdürlüklerine gönderilmesi. 

(Eserlerin  süresinde  teslim  edilememesinden  ve  yaşanacak 

gecikmelerden ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)   

   24 Ekim 2017* 

İl değerlendirme kurulu  tarafından yapılan değerlendirme sonucunda  

belirlenen öğretmen ve öğrencilere ait ilk üç eserin Türk Dil Kurumuna 

gönderilmesi.     

(Eserlerin  süresinde  teslim  edilememesinden  ve  yaşanacak 

gecikmelerden il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.) 

    31 Ekim 2017* Eser değerlendirme seçici kurulu tarafından değerlendirilen öğretmen 

ve öğrencilere  ait eserlerden ilk üç dereceye girenlerin ilan edilmesi. 

(Ödül  töreni  öncesi  dereceye  giren  öğretmenler,  öğrenciler  ve  eserleri 

Türk  Dil  Kurumu  ve  Millî  Eğitim  Bakanlığı  genel  ağ  sayfasından 

duyurulacak;  ayrıca  okullar  ile  bağlı  oldukları  millî  eğitim 

müdürlüklerine  gerekli  bilgilendirmeler  Ortaöğretim  Genel  Müdürlüğü 

tarafından yapılacaktır.) 

    07 Kasım 2017* 

Ödül Töreni (ileride belirtilecek tarih ve yerde yapılacaktır.) 

  

    

     *

Söz konusu tarihlerde yapılacak başvuru ve gönderiler belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.  

  

 

  

 İRTİBAT BİLGİLERİ 

Madde-11 

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 

Türk Dil Kurumu, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya,  

E-Posta:


 tdkyarisma@tdk.gov.tr,

 

bilgi@tdk.org.tr  

Telefon: 

0 312 457 52 00

 

2- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Adres: Atatürk Bulvarı No.98 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat: 5 B Blok                                                                                                      

TR-06680, Çankaya, Ankara 

Tel: 

0 312 413 15 77  

 

  

EK:1 

  “DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONULU  

ÖĞRETMENLER VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI  

TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA YARIŞMASI”   

    

TAAHHÜTNAME         

Millî  Eğitim  Bakanlığı  ile  Türk  Dil  Kurumu  iş  birliğinde  düzenlenen  “Dilimiz  Kimliğimizdir”  konulu  

öğretmenler  ve  ortaöğretim  öğrencileri  arası Türkçeyi  Doğru  ve  Güzel  Kullanma  Yarışması  için  yazdığım 

eserden  telif  ücreti  talebimin  olmayacağını,  eserimle  ilgili  tüm  yasal  sorumluluğun  bana  ait  olacağını, 

yazımla  ilgili  tüm  tasarruf  hakkını  Türk  Dil  Kurumuna  devrettiğimi  ve  bu  taahhütnamenin  bir  suretini 

yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.                    

ÖĞRETMENİN/ÖĞRENCİNİN 

 

ADI 

 

SOYADI 

 

İL 

 

İLÇE 

 

OKULU 

 

ADRES 

 

TELEFON 

 

İMZA 

 

 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə