DiLİMİz kiMLİĞİMİZDİR” konulu öĞretmenler ve ortaöĞretiM ÖĞrencileri arasiYüklə 58,5 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü58,5 Kb.

DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONULU

ÖĞRETMENLER VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI

TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


YARIŞMANIN AMACI


Madde-1 “Dilimiz Kimliğimizdir” temasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Bu kapsamda; dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimizin ana unsuru olan

Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde öğretmenlere ve bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenlenmiştir.


YARIŞMANIN DAYANAĞI

Madde-2


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi.


YARIŞMANIN KAPSAMI


Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.


YARIŞMANIN KONUSU Madde-4


“Dilimiz Kimliğimizdir” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.

Dil ve millî şuur ilişkisi,

Türkçe sevgisi, Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması, Dil ve kültür ilişkisi,

Dilde yaşanan yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması,

Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği,

Dil ve kişilik gelişimi, Dil ve edebiyat.
YARIŞMAYA KATILACAKLAR


Madde-5 1. “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Yarışması'na; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.

 1. Öğretmenler ve öğrenciler yarışmaya tek bir eserle katılacaktır.

 2. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler eserlerini makale türünde, öğrenciler ise deneme türünde yazacaktır.

 3. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler ve öğrenciler yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında öğretmenler görev yaptıkları, öğrenciler de öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

 4. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.


YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde-6


 1. Eserler; Times News Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır.

 2. Deneme ve makale türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılacaktır.

 3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

 4. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.

 5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.


DÜZENLEYİCİ KURUMLAR


Madde-7 Millî Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu).


YAPILACAK İŞ ve İŞLEMLER Madde-8


a) Okullar:

 1. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin eserleri yarışma takviminde belirlenen başvuru tarihleri arasında okul müdürlüklerince teslim alınacaktır.

 2. Okul müdürlüklerince; okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında biri Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmeni olmak üzere iki öğretmenden “Okul Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.

 3. Öğretmenler ve öğrenciler, yarışma konuları ve tarihleri ile ilgili okullarda okul yöneticileri tarafından bilgilendirilecektir.

 4. Yarışmanın duyurusu okul duvar gazetelerinde ve genel ağ sayfalarında okul yönetimlerince yapılacaktır.

 5. Yarışmaya başvuruda bulunan öğrencilere ait deneme türündeki eserler, kendi arasında olmak üzere Okul Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 6. Okul Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen öğrencilere ait ilk üç eser okul yönetimleri tarafından ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

 7. Okul müdürlüklerince yarışmaya başvuruda bulunan öğretmenlere ait makale türündeki eserlerin tamamı değerlendirilmek üzere ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

b) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri:

 1. İlçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürü başkanlığında üç Türk dili ve edebiyatı/Türkçe dersi öğretmeninden “İlçe Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.

 2. İlçe Değerlendirme Kurulu ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencilere ait eserleri ayrı ayrı değerlendirerek, öğretmenlere ve öğrencilere ait ilk üç eser il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.c) İl Millî Eğitim Müdürlükleri:

 1. İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında üç Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmeninden “İl Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.

 2. İl Değerlendirme Kurulu, ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen öğretmenlere ait eserleri kendi arasında, öğrencilere ait eserleri kendi arasında olmak üzere ayrı ayrı değerlendirerek, öğretmenlere ve öğrencilere ait ilk üç eseri ek taahhütname ile Türk Dil Kurumunun tdkyarisma@tdk.gov.tr elektronik adresine ve posta yoluyla Türk

Dil Kurumu, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya, Ankara adresine gönderecektir.

ç) Türk Dil Kurumu:

 1. Türk Dil Kurumu eş güdümünde; Türk Dil Kurumu başkan yardımcısı başkanlığında, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir daire başkanı/şube müdürü, iki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ile Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürü ve bir uzmandan “Eser Değerlendirme Seçici Kurulu” oluşturulacaktır. İllerden Türk Dil Kurumuna gönderilen öğretmenlere ve öğrencilere ait eserler, Kurul tarafından değerlendirilerek ülke genelinde yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü öğretmen ve öğrenci eserleri ile Seçici Kurul Özel Ödülü verilecek öğretmen ve öğrenci eserleri belirlenecektir. Her eser, en az 3 komisyon üyesi tarafından değerlendirilerek, 100 (yüz) tam puan üzerinden puanlaması yapılacaktır. İlk üç dereceyi paylaşan ve ödüle layık görülen eserler, en yüksek puandan başlayan sıralamaya göre belirlenecektir.

 2. Türk Dil Kurumuna ulaşan eserlerin her birinin yarışmacı isimleri kapatılarak Eser Değerlendirme Seçici Kuruluna teslim edilecektir.

 3. Eser Değerlendirme Seçici Kurulunda görev alan Türk Dil Kurumu temsilcileri ile okul, ilçe, il Değerlendirme Kurullarında ve Değerlendirme Seçici Kurulunda görev alan değerlendiriciler ve onların birinci derecede yakını olan öğretmenler, öğrenciler, bu yarışmaya katılamayacaktır.

 4. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif hakları, Türk Dil Kurumuna aittir. Uygun görülen eserleri Millî Eğitim Bakanlığı da çalışmalarında kullanabilir. Kurum, uygun gördüğü eserlerin yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.

 5. Türkiye genelinde 81 ilden birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğretmen ve öğrenci eserleri arasından seçici kurul tarafından yayımlanmaya uygun görülenler, Türk Dil Kurumu tarafından kitap olarak basılacak ve basımı yapılan kitap, yarışmaya eser gönderen öğretmen ve öğrenciler ile ilçe/il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

 6. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

 7. Yarışma sonucunda 81 ilin birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğretmen ve öğrencileri ile ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğretmen ve öğrencilere ait liste, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü www.ogm.meb.gov.tr, Türk Dil Kurumu www.tdk.org.trgenel ağ sayfalarında ilan edilecektir.

 8. Bu yarışma, Türk Dil Kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

d) Millî Eğitim Bakanlığı:

 1. Resmî ve özel bütün okullara/kurumlara yarışmanın duyurusu yapılacaktır.

 2. Yarışmanın sekreterya işlemleri ve basın yayın organlarında duyurusu Türk Dil Kurumu ile ortaklaşa yapılacaktır.

 3. Yarışmaya gönderilen ve teklif hakkı Türk Dil Kurumuna ait olan bütün eserlerden Millî Eğitim Bakanlığı uygun gördüklerini çalışmalarında kullanabilecektir.

 4. Yarışma sonucunda dereceye giren öğretmenler ve öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı genel ağ sayfasında ilan edilecektir.


ÖDÜLLENDİRME

Madde-9


Yarışmada 81 il ve Türkiye düzeyinde olmak üzere iki kısımlı ödüllendirme yapılacaktır. İl düzeyinde ve ülke genelinde ilk üç dereceye giren öğretmen ve öğrenci eserlerinin aşağıda belirtilen ödülleri, Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, Türkiye genelinde yapılan değerlendirme sonunda öğrenci ve öğretmen yarışma grupları için üçer adet seçici kurul ödülü verilecektir.
İl Düzeyinde Ödüllendirme
ÖĞRENCİLER:

İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan ortaöğretim öğrencileri için:Birincilik: 2.000 TL (İki bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  İkincilik: 1.500 TL (Bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  Üçüncülük: 1.000 TL (Bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.

ÖĞRETMENLER:

İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan öğretmenler için:

 • Birincilik: 3.000 TL (Üç bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  İkincilik: 2.000 TL ( İki bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.

 • Üçüncülük: 1.500 TL (Bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.


Türkiye Genelinde Ödüllendirme
ÖĞRENCİLER:

Türkiye genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan ortaöğretim öğrencileri için:

 • Birincilik: 10.000 TL (On bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.

 • İkincilik: 7.500 TL (Yedi bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.  Üçüncülük: 5.000 TL (Beş bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.

 • Türkiye Geneli Seçici Kurul Özel Ödülü: (Kişi başı 2.500 TL olmak üzere üç kişiye verilecektir.) Bunun yanında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası hediye edilecektir.ÖĞRETMENLER:

Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan öğretmenler için:

 • Birincilik: 15. 000 TL ( On beş bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi.

 • İkincilik: 10. 000 TL ( On bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi.

 • Üçüncülük: 7.500 TL (Yedi bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi.

 Türkiye Geneli Seçici Kurul Özel Ödülü


Kişi başı 3.000 TL. olmak üzere üç kişiye verilecektir.) Bunun yanında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası hediye edilecektir.


YARIŞMA TAKVİMİ Madde-10


Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yarışmanın resmî ve özel bütün okullara duyurusunun yapılması ve okul, ilçe, il eser değerlendirme kurullarının oluşturulması.

29 Eylül 2017*Öğretmenlerin ve öğrencilerin eserlerini okul yönetimlerine teslimi.

16 Ekim 2017*Okul değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ilk üç öğrenci eserinin ve yarışmaya başvuruda bulunan öğretmen eserlerinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.

20 Ekim 2017*İlçe değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen öğretmen ve öğrencilere ait ilk üç eserin il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.

(Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak

gecikmelerden ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)


24 Ekim 2017*

İl değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen öğretmen ve öğrencilere ait ilk üç eserin Türk Dil Kurumuna gönderilmesi.

(Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak

gecikmelerden il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)


31 Ekim 2017*

Eser değerlendirme seçici kurulu tarafından değerlendirilen öğretmen ve öğrencilere ait eserlerden ilk üç dereceye girenlerin ilan edilmesi. (Ödül töreni öncesi dereceye giren öğretmenler, öğrenciler ve eserleri

Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı genel ağ sayfasından duyurulacak; ayrıca okullar ile bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine gerekli bilgilendirmeler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)07 Kasım 2017*

Ödül Töreni (ileride belirtilecek tarih ve yerde yapılacaktır.)

*Söz konusu tarihlerde yapılacak başvuru ve gönderiler belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.


İRTİBAT BİLGİLERİ

Madde-11


Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,

Türk Dil Kurumu, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya, E-Posta: tdkyarisma@tdk.gov.tr, bilgi@tdk.org.tr

Telefon: 0 312 457 52 00 2- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Adres: Atatürk Bulvarı No.98 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat: 5 B Blok

TR-06680, Çankaya, Ankara

Tel: 0 312 413 15 77EK:1


DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONULU ÖĞRETMENLER VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA YARIŞMASI”


TAAHHÜTNAME


Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu öğretmenler ve ortaöğretim öğrencileri arası Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Türk Dil Kurumuna devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.ÖĞRETMENİN/ÖĞRENCİNİN

ADISOYADIİLİLÇEOKULUADRESTELEFONİMZA
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə