Din psikolojiSİ BİLİm daliYüklə 5,01 Kb.

səhifə3/38
tarix20.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


 
 
Hazcılığı  temel  “risk”  olarak  tespit  ettik  ve  riskin  iyileştirilmesine  katkı 
sağlayacağına inandığımız bilgilerin sunulmasına ağırlık verdik. 
Bilindiği üzere, risk:  amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyecek 
her  türlü  olayın  gerçekleşme  olasılığıdır.  Beklenmeyen  zararlara  yol  açabilecek 
durum  ya  da  olaylardır.  Diğer  bir  deyişle,  hedefleri  gerçekleştirme  becerisini 
olumsuz  yönde  etkileyebilecek  tehditlerin  var  olma  olasılığı  ve  yaratacağı  tesirdir. 
Ancak,  riske  bir  tehlikle  olarak  değil,  “iyileştirmeye  açık  alan”  olarak  bakılmalı  ve 
bu yönde tedbirler alınmalıdır. 
Riski değerlendirirken dikkate almış olduğumuz sorular şunlardır: 
-Amaç ve hedeflerimiz nedir? Neye ulaşmak istiyoruz? 
-Öncelik nedir? 
-Hedefe ulaşmamızı neler engeller? Riskler nelerdir? 
-Ne tip bir risktir? 
-Riskin oluşma olasılığı nedir? 
-Sonuçları neler olabilir? 
-Önem derecesi ya da yaratacağı etki nedir? 
-Riskleri sınırlamak için neler yapılabilir? Kontrol ortamı ne şekilde 
olmalıdır? 
-Mevcut riskleri nasıl iyileştirebiliriz? 
Riskin tanımlanabilmesi için öncelikle amaç ve hedeflerin belirlenmiş olması  
gerektiğinden  amaç  ve  hedefleri  belirledikten  sonra  bunlara  ulaşılmasını 
engelleyebilecek    riskleri  tanımladık,    değerlendirdik    ve    alınabilecek  tedbirleri  
sunduk. Bu çerçevede:  
Amaç ve hedefimiz, gerçek manada insan olabilmek ve bu farkındalıkla insan  
 
yetiştirmektir. Bunun için, ergenlik döneminden itibaren fiziksel gelişime paralel bir 
manevi gelişim süreci şarttır. Fakat, söz konusu amaç ve hedefe ulaşmada en büyük 
riskimiz hazcı dünya görüşüdür. 
 
Hazcılığı hem bireysel hem de toplumsal açıdan kapasite oluşumunun önüne 
set çekerek, amaç ve hedefimize ulaşmayı engelleyen ve verimliliği düşüren bir risk 
olarak  gördüğümüzden,  psikolojik  ve  manevi  açıdan  inceledik.  “Gençlerdeki 
Hazcılığa Psikolojik ve Manevi Yaklaşım” adlı tezimizin; 
“Hazcılık ve Hazla İlişkili Kavramlar” başlıklı birinci bölümünde söz konusu 
riski  oluşturan  ve  riske  etki  eden  içsel  ve  dışsal  (çevresel)  faktörleri  kavramsal 
çerçevede inceledik: 
I-Hazcılık 
 II-Klasik ve Modern Temalarda Haz  
 III-Haz-Mutluluk İlişkisine Dair Yaklaşımlar 
 IV-Nefs Kavramı  
 V-Hevâ Kavramı  
  
A-Hevâ-Davranış İlişkisi  
  
B-Hevâ-Akıl İlişkisi  
  
C-Hevâ-Nefs İlişkisi 
 VI-Akıl-Davranış İlişkisi Bağlamında Haz Düşkünlüğü 
“Gençler  ve  Hazcılık”  başlıklı  ikinci  bölümde,  riskten  birinci  derecede 
etkilenen kitle olan gençleri ele aldık. Bu bölümde ayrıca, günümüzde adını sıklıkla 
duyar  hale  geldiğimiz  kaygı  (anksiyete)  kavramı  ile  haz  düşkünlüğü  arasındaki 
psikolojik ilişkiyi izah etmeye çalıştık: 
  
 
I-Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri 
II-Kaygı ve Kaygıyla Başetme Çabaları 
III-Psikolojik Savunma Mekanizması Olarak Haz 
IV-Gençlerdeki Benlik Algısı ve Haz Düşkünlüğü 
V-Gençleri Hedef Alan Yeni Dini Hareketler ve Hazcı Gruplar 
VI-Gençlerin Eğitimi 
“Gençlerdeki  Hazcılığa  Manevi  Bakış  ve  Çözüm  Önerileri”  başlıklı  üçüncü 
bölümde,  riskin  iyileştirilmesine  katkı  sağlayacağına  inandığımız,  manevi  yanımızı 
tanımaya  yönelik  temel  bilgilere  yer  verdik.  Ardından  karakter  eğitiminin  ana 
unsurlarına dikkat çektik ve son olarak yaşam boyu eğitim hedeflerimizi sunduk: 
I-Haz Türleri 
II-Algısal Kapasitenin Geliştirilmesi (Farkındalık)  
 
A-Gaye Varlık: İnsan 
 
B-Algının Manevi Boyutu 
 
C-Yüksek Algı Seviyesindeki Haz Tercihi 
III-Ahlakın Kaynakları 
 
A-Huy ve Ahlak İlişkisi 
 
B-Alışkanlıkların Ahlaka Etkisi 
IV-Karakter Eğitimi 
 
A-Maneviyatın Önemi 
 
B-İbadetlerin İşlevi 
 
C-Değer Aşılaması 
 
D-Özdeşleşme Yoluyla Öğrenme 
  
 
V-Yaşam Boyu Eğitim 
 
A-Kendini Gözlemleme Pratiği Kazanarak “Ben” lik Duygusunu 
Yenmek 
 
B-Farkındalık Kazanarak Özgürleşmek 
 
C-Sorumluluk Bilinci Aşılayarak Verimliliği Artırmak 
 
D-Ergenlikten İtibaren Manevi Gelişim 
Elde  ettiğimiz  sonucun,  gençlerimizde  ve  onların  eğitiminden  sorumlu  olan 
tüm kesimlerde farkındalık oluşturması yönünde pratik uygulama değeri taşımasını, 
toplum  olarak  birtakım  eksik  bilgi  ve  yanlış  kabullerimizi  giderici  bakış  açıları 
oluşturmasını temenni ediyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        BİRİNCİ BÖLÜM 
HAZCILIK VE HAZLA İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 
 
I-HAZCILIK 
 
Hazcılık  (hedonizm),  hazzı  en  yüksek  iyi  olarak  gören  öğretiler  bütünü; 
insanın bütün eylemlerinde başvurabileceği tek ölçünün acıdan kaçıp hazza ulaşmaya 
çabalamak  olduğunu  öne  süren  dünya  görüşüdür.  Hayatın  ve  var  olmanın  gerçek 
anlamını hazda arayan bakış açısıdır. 
Hazcılık,  psikolojik  hazcılık  ve  ahlaki  hazcılık  olmak  üzere  ikiye 
ayrılmaktadır. 
 
Psikolojik  hazcılık  tüm  insan  eylemlerinin  haz  elde  etme  arzusuyla 
güdülendiğini,  insanların  doğal  olarak  acıdan  kaçıp  hazza  yöneldiklerini  belirterek, 
her  insanın  yalnızca  kendi  hazzı  veya  mutluluğunu  gözettiğini,  herkesin  elde  ettiği 
haz  miktarını  en  yüksek  seviyeye  çıkarmak  istediğini  savunur.  Psikolojik  hazcılık, 
olması gerekeni değil de olanı tarif eder. 
 
Ahlaki  hazcılık  ise, mutluluğu hayatın ve ahlakın nihai ve  en  yüksek amacı 
yaptığı  için,  ampirik  bir  ahlak  görüşü  olarak  ortaya  çıkmıştır.
1
İnsanların  hazzın 
peşinden  koştuğu  psikolojik  gözleminden  hareketle,  haz  peşinde  koşmaları 
gerektiğini  söyleyen  ahlak  görüşüdür.
2
  Ahlaki  hazcılık,  manevi  anlamda  biliş 
yoksunluğu ve manevi alana dair uygulamaların eksikliği ile ilişkilidir. 
                                                           
1
  A.  Rafet  Özkan,  Kıyamet  Tarikatları  (Yeni  Dini  Hareketler)  (2.  Baskı),  İstanbul:  IQ  Kültür  Sanat 
Yayıncılık, 2006, s. 39. 
2
 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş (13. Baskı), Ankara: Adres Yayınları, 2010, s. 157. 
 


: browse
browse -> Anlatilan senin hikayendiR: kapitalizm küRESEL kapitaliZMİn yeni sosyal düŞÜnce ve toplum modeli: AÇik toplum enstiTÜSÜ/vakfi
browse -> Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
browse -> Bu dönem tıbbı iki evrede ele alınabilir
browse -> ’da Allah’ın göklerin ve Yer’in Nûr’u olduğu belirtilirken
browse -> Yenġ-eflatunculuğun tasavvufa etkġlerġ
browse -> Enfeksiyöz, bağ dokusu hastalığı, granülomatöz, toksik veya idiyopatik nedenlerle, miyokardın inflamasyon, nekroz veya miyositolizidir
browse -> Radyo telev zyon s nema anab L m dali lat n amer ka
browse -> Hematolojide temel laboratuvar tani yöntemleri Dr. Mutlu Arat
browse -> Anab L m dali
browse -> Microsoft Word 1 iç kapak doc


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə