Dinler tariHİ BİLİm daliYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/45
tarix22.10.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


TC 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI 
DİNLER TARİHİ BİLİM DALI 
 
 
 
 
HİNDUİZM’DE AVATARA VE HIRİSTİYANLIK’TA 
İNKARNASYON İNANCI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 
 
 
 
 
Gülsüm ÜRDÜÇ 
 
 
 
 
Danışman 
Yard. Doç. Dr. Süleyman SAYAR 
 
 
 
 
Bursa 2006 


 
ii
TEZ ONAYSAYFASI 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
........................................................................................................ Anabilim/Anasanat 
Dalı, ............................................................................ Bilim Dalı’nda 
...............................numaralı …………………….................. 
..........................................’nın hazırladığı “.......................................... 
.............................................................................................................................................
......” konulu ................................................. (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik 
Tezi/Çalışması) ile ilgili tez savunma sınavı, ...../...../ 20.... günü ……… - 
………..saatleri arasında yapılmış, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda adayın 
tezinin/çalışmasının ……………………………..(başarılı/başarısız) olduğuna 
…………………………(oybirliği/oy çokluğu) ile karar verilmiştir. 
 
 
 
Sınav Komisyonu Başkanı 
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
Üniversitesi 
 
 
 
 
 
Üye (Tez Danışmanı) 
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
Üniversitesi 
Üye 
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
Üniversitesi 
 
 
 
 
Üye  
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
Üniversitesi 
Üye  
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
Üniversitesi 
 
 
 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
 
 
....../......./ 20..... 
 
 
 
 
 
Enstitü Müdürü  
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 
 
 
 
 
 


 
iii
ÖZET 
 
HİNDUİZM’DE AVATARA VE HIRİSTİYANLIK’TA İNKARNASYON 
İNANCI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 
Gülsüm ÜRDÜÇ 
(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 
 
Çalışma  giriş,  iki bölüm ve karşılaştırmayı da içeren sonuçtan 
oluşmaktadır. Birinci bölümde önce avatara kavramının tanımı yapılmış, 
Hinduizm’deki tanrısallık ve yaratılış anlayışları incelenmiştir. Hint trimurtisini 
oluşturan üç tanrı  Brahma,  Vişnu ve Şiva’nın  avatara kavramıyla ilişkileri, Hint 
mitolojik metinleri Mahabharata (Büyük Destan), Bhagavad-Gita ve 
Ramayana’da anlatıldığı kadarıyla  avataraların özellikleri belirtilmiş;  avatara 
doktrinine dair felsefi teorilere dikkat çekilerek Hintli filozoflar Shankara, 
Ramanuja ve Madhva’nın görüşleri çerçevesinde gelişen anlayışlar yansıtılmaya 
çalışılmıştır. 
İkinci bölümde, birinci bölüme paralel olarak öncelikle inkarnasyonun 
tanımı ve Hıristiyanlıktaki anlamı verilmiş; İsa Mesih’in ilâhî kişiliği Eski ve Yeni 
Ahit metinleri ile geleneksel düşüncelere başvurularak anlatılmaya,  insânî kişiliği 
ise yaşamı,  şahsiyeti ve ünvanları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 
iki şahsın birleşmesi” anlamındaki hypostatik birlik kavramı da sözü edilen kutsal 
metinlerin yardımıyla açıklanmıştır; bu konu, inkarnasyonun tabiatıyla ilgili 
doktrinel görüşler olan Nestoryanizm,  Monofizitizm,  Gnostisizm,  Monotelitizm ve 
Katolisizm çerçevesinde tartışılmış ve inkarnasyonun etkileri üzerinde 
durulmuştur. Çalışma, karşılaştırmaya da yer veren sonuçla tamamlanmıştır. 
 
Danışman: Yard. Doç.Dr. Süleyman SAYAR                                             Sayfa:141 
 
Anahtar Kelimeler: İnkarnasyon, Avatara, Hıristiyanlık, Hinduizm, Monofizitizm, 
Monotelitizm, Gnostisizm, Nestoryanizm. 


 
iv
ABSTRACT 
A STUDY ON THE BELİEFS OF AVATARA IN HINDUISM AND OF 
INCARNATION IN CHRISTIANITY 
 
by Gulsum URDUC 
 
(M.A. Thesis) 
 
This study consists of an introduction, two sections and a conclusion 
containing a comparison. The First Chapter deals with the definition of avatara
the deity and the creation in Hinduism. It also gives information about the relation 
between  avatara and Hindu trimurti, i.e., three gods named Brahma,  Vishnu and 
Shiva, and about the peculiarities of avataras explained in the Hindu mythological 
texts,  Mahabharata,  Bhagavad Gita and Ramayana. Discussing philosophical 
theories on the doctrine of avatara, this chapter reflects various interpretations 
developing around the views of some Hindu philosophers such as Shankara, 
Ramanuja and Madhva.  
The second chapter begins with the definiton and meaning of 
incarnation in Christianity. It explains, on the one hand, the divine nature of Jesus 
Christ through the Old and New Testaments, and, on the other hand, his human 
nature through his life, personality and titles. In addition, referring to the Bible, it 
deals the hypostatic union, namely, the union of two persons. Various views on the 
incarnations such as Nestorianism, Monophysitism, Gnosticism, Monothelitism are 
also studied in this chapter.  
 
 
Advisor: Suleyman SAYAR, Ph.D., Assistant Professor  
 
   Pages: 141 
 
 
 
Key Words: Incarnation, Avatara, Christianity, Hinduism, Monophysitism, 
Monothelitism, Gnosticism, Nestorianism. 


: library -> nadir eserler el yazmalari
nadir eserler el yazmalari -> İman ve islam 2 İman Konusundaki Farklı Görüşler 2
nadir eserler el yazmalari -> Kıyametin Öncesinde Gerçekleşecek Olaylar 4
nadir eserler el yazmalari -> Amr b. MÜRre 4 Bibliyografya 4
nadir eserler el yazmalari -> İman küFÜr siniri tekfir meselesi
nadir eserler el yazmalari -> Cihad Saldırı mıdır? 2 Cihadın Önemi ve Fazileti 4
nadir eserler el yazmalari -> Silahli silahsiz cihad
nadir eserler el yazmalari -> Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt Dışına Yönelik Yayınları Amaç
nadir eserler el yazmalari -> İSLÂm diNİNİ doğru anlamak 2 Dinin Önemi 3
nadir eserler el yazmalari -> Günah sanırım, insanların her sucunda ben varım
nadir eserler el yazmalari -> TüRKİye diyanet vakfi 4 İSLÂm ansiklopediSİ (28) 4


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə