Dinləyişin I hissəsi Dinləyişin hissəsi on tapşırığı birləşdirir. 1-6-cı tapşırıqlarYüklə 2,04 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix15.08.2018
ölçüsü2,04 Mb.
#62626 

Dinləyişin I hissəsi Dinləyişin hissəsi on tapşırığı birləşdirir.

 

1-6-cı tapşırıqlar.

 

Təlimat: musiqi fraqmentlərinin dinləyin və müvafiq suallara cavab verin. Hər bir tapşırığa 

bir musiqi fraqmenti və iki sual daxildir. Hər sualı ehtimal olunan dörd cavab müşayiət edir. 

Bir düzgün cavabı seçin və cavablar vərəqində X-lə işarə edin. 

Hər bir musiqi fraqmentini iki dəfə dinləyin. Birinci və ikinci dinləyiş arasında fasilə 20 

saniyədir. 

Hər bir tapşırığa daxil olan musiqi fraqmenti dinlənilənədək tapşırığın suallarını oxumağınız 

üçün sizə 10 saniyə vaxt verilir. 

 

(Tapşırıqlar sonrakı səhifədə verilib)  

 


 

Tapşırıq 1. Birinci musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (1.1 və 1.2): 

 

1.1 Hansı bölgənin mahnısıdır?

  

  

 1.2 Hansı janrlı mahnıdır? 

 

ა) Svaneti    

 

  

 

 ა) Sevgi 

ბ) Kaxeti   

 

 

  

 

 ბ) Epikür 

გ) Quriya   

 

 

  

 

 გ) Əmək 

დ) Sameqrelo   

 

 

  

 

დ) Müalicə  

 

 

  

Tapşırıq 2. İkinci musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (2.1 və 2.2): 

 

 2.1 Hansı janrlı əsərdir? 

 

 

  

2.2 Musiqinin müəllifi kimdir? 

 

ა) Simfoniya  

 

  

 

 ა) Otar Taktakişvili 

ბ) Kvartet   

 

 

  

 

 ბ) Sulxan Sinsadze 

გ) Konsert uvertürası   

 

 

  

გ) Aleksi Maçavariani 

დ) Konsert 

 

  

 

  

დ) Andria Balançivadze 

 

 

 
 

Tapşırıq 3. Üçüncü musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (3.1 və 3.2): 

 

 3.1 Musiqinin müəllifi kimdir? 

 

 

 3.2 Solistin partiyasını hansı səs ifa edir? 

ა) Cüzeppe Verdi 

 

 

  

 

ა) Bariton ბ) Cakomo Puççini 

 

  

 

 ბ) Ban 

გ) Pietro Maskani 

 

 

  

 

გ) Tenor დ) Coakino Rossini   

 

  

 

დ) Kontrtenor  

 

 

 
 

Tapşırıq 4. Dördüncü musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (4.1 və 4.2): 

 

4.1 Hansı bəstəkarın əsəridir?

   


 

4.2 Fraqmentdə hansı rəqsdən istifadə olunmuşdur? 

ა) Ferens List 

 

 

  

 

ა) Polka ბ) Hektor Berlioz 

 

  

 

ბ) Mazurka გ) Pyotr Çaykovski   

 

  

გ) Vals 


დ) İohanhes Brams   

 

  

დ) Çardaş 

 

 

  


 

Tapşırıq 5. Beşinci musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (5.1 və 5.2): 

 

5.1 Fraqmentdə hansı uvertüra səslənir?

   


 

5.2 Partiyanın solosunu hansı 

çalğı aləti ifa edir? 

ა) „Fiqaronun toyu“   

 

 

  

 

ა) Qaboy ბ) „Seviliya bərbəri“   

 

  

 

 ბ) Faqot 

გ) „Riqoletto“   

 

 

  

 

 გ) Klarnet 

დ) „Orpevs və Evridike“   

 

 

  

დ) Fleyta 

 

 

  

Tapşırıq 6. Altıncı musiqi fraqmentini dinləməzdən əvvəl tapşırıqla tanış olun (6.1 və 6.2): 

 

6.1 Hansı dövrün musiqisidir?

   


 

 

 6.2 Fraqmenti hansı musiqi qrupu 

İfa edir? 

ა) Orta əsrlər 

 

 

  

 

  

ა) Kamera-instrumental ansamblı 

ბ) XX əsr   

 

  

 

  

 

ბ) Nəfəsli çalğı alətləri orkestri გ) Renessans 

 

  

 

  

 

გ) Simfonik orkestr დ) Barokko 

 

  

 

  

 

დ) Kamera orkestri  

 

 
 

Tapşırıq 7. Təlimat. Musiqi fraqmentini dinləyin; not yazısında verilmiş dörd variantdan dinlədiyiniz 

qammanın müvafiq variantını  seçin və cavablar vərəqində düzgün cavabı X işarəsi ilə qeyd 

edin. Qammanı iki dəfə dinləyin. Not yazısına yenidən nəzər salmaq üçün dinləyişdən əvvəl 

sizə 5 saniyə vaxt verilir: 

 

 

 
 

Tapşırıq 8. Təlimat. Musiqi fraqmentini dinləyin; not yazısında verilmiş dörd variantdan dinlədiyiniz 

ritmik fiqurasiyanın müvafiq variantını  seçin və cavablar vərəqində düzgün cavabı X işarəsi 

ilə qeyd edin. Ritmik fiqurasiyanı iki dəfə dinləyin. Not yazısına yenidən nəzər salmaq üçün 

dinləyişdən əvvəl sizə 5 saniyə vaxt verilir: 

 

 

 10 

 

Tapşırıq 9. Musiqi imlası 

 

Təlimat. Melodiyanı dinləyin və  not sistemində yazın. Melodiya birsəsli, səkkiztaktlı və 

birtonallıdır. Dinləmək və yazmaq üçün sizə 15 dəqiqə vaxt verilir. Melodiyanı audioyazıda 

dörd dəfə dinləyin; hər sonrakı dinləyiş arasında 2 dəqiqə interval vardı.  

 

Yazılmış melodiyanı cavablar vərəqəsindəki verilmiş  not sisteminə keçirin.  

 

 

  

 11 

 

Tapşırıq 10. Musiqi əsərinin təhlili 

 

Təlimat. Tapşırıqda musiqi əsərinin verilən suallar üzrə audio və not yazıları əsasında təhlili nəzərdə tutulur.  

Musiqi əsərinin yazısını üç dəfə dinləyin; yazını dinləməzdən əvvəl tapşırığın suallarını bir 

daha nəzərdən keçirmək üçün sizə 30 saniyə vaxt verilir. 

 

(Suallar sonrakı səhifədə verilib).  

 

 
12 

 

1.  Bu  fraqment  hansı  instrumental  janra  məxsusdur?  Fikrinizi  əsaslandırın.  Bu  janrda  klassik nümunə yaratmış Qərbi Avropa bəstəkarının adını çəkin. 

 

2. ... müəyyən edin: ა) Dinlənilmiş fraqmentin musiqi formasını; 

ბ) Dinlənilmiş fraqmentin başlanğıc tonallığını 

გ)  Dinlənilmiş  fraqmentin  7-8-ci  mətnlərdə  verilmiş  kadans  dövriyyəsinə  daxil  olan  akkordların 

harmonik funksiyaları 

 

3. Musiqi fraqmentinin bədii-emosional cəhətini, onun dəyişiklikləri ilə birlikdə səciyyələndirin; Musiqini əks etdirmə formalarından hansı xüsusiyyətlərin (hansı formalı melodiya, ritm, temp, 

tembr, harmoniya, qamma-tonallıq, faktura və s.) musiqi fraqmentinin bədii məzmununu yaratmaq 

üçün xüsusilə mühüm olduğunu təhlil və qısaca təsvir edin. 13 

 

4. Dinlənilmiş fraqmentin musiqili-stilistik səciyyəsi əsasında əsərin yaradıldığı dövrü və bəstəkarın kimliyini müəyyən edin. 

 

5. Dinlənilmiş əsərin müəllifinin yaradıcılığını qısa halda səciyyələndirin və onun yaradıcılığında bu janrın əhəmiyyətini göstərin; əsərin musiqili-bədii kontekstinin özünəməxsusluğunu müzakirə edin. 

 

(Musiqili fraqmentin not yazısı sonrakı səhifələrdə verilib)  

 

  

 

 
14 

 

 
15 

 

                      

 16 

 

  


17 

 

  


18 

 

  


19 

 

  


20 

 

  


21 

 

  


22 

 

II  Hissə  

11-26-cı tapşırıqlar

 

Təlimat: Düzgün cavabın müvafiq hücrəsini cavablar vərəqində X işarəsi ilə göstərin.   

 

  

 

  

 

 
23 

 

Tapşırıq 11. Messiya janrı hansı dövrdə yaradılmışdır? 

 

ა) Barokko ბ) Orta əsrlər 

გ) Renessans 

დ) XIX əsr 

 

  

 

  

 24 

 

Tapşırıq 12. “Kuklaların Kek-uoki” pyesi hansı musiqi silsiləsinə yaxud toplusuna daxildir? 

 

ა) Robert Şumanın “Uşaqlar üçün albom” ბ) Klod Debüsün “Uşaq guşəsi” 

გ) Pyotr Çaykovskinin “Uşaq albomu” 

დ) İohan Sebastyan Baxın “Anna Maqdalinanın not dəftəri” 

 

  

 

  


25 

 

Tapşırıq 13. XIX əsrdə İohan Sebastyan Baxın yaradıcılığının çiçəklənməsi hansı bəstəkarın adı ilə 

bağlıdır? 

 

ა) Karl Veber 

ბ) Robert Şuman 

გ) Feliks Mendelson 

დ) Rihard Vaqner 

 

 

 

 

 
26 

 

Tapşırıq 14. Gürcüstanın dövlət himninin əsasını hansı bəstəkarın musiqisi qoymuşdur? 

 

ა) Andriya Balançivadze 

ბ) Dimitri Arakişvili 

გ) Otar Taktakişvili 

დ) Zaxar Paliaşvili 

 

 

  

 

 
27 

 

Tapşırıq 15. Sonata-simfonik silsilənin banisi kimdir? 

 

ა) Volfqanq Amadeus Motsart 

ბ) Lüdviq Van Bethoven 

გ) Frans Şubert 

დ) Yozef Haydn 

 

  

 

  


28 

 

Tapşırıq 16. Rondonun formasını nə səciyyələndirir? 

 

ა) Musiqi mövzusunun formasının dəyişmiş təkrarı 

ბ) Ekspozisiya hissəsində musiqi mövzusunun müxtəlif səslərdə ardıcıllıqla verilməsi 

გ) Əsas və yardımçı musiqi mövzularının kontrastlı qarşıdurması 

დ) Bir musiqi mövzusunun digər mövzuların səslənməsi arasında bir neçə dəfə təkrarı 

 

 

  

 

 
29 

 

Tapşırıq 17. Növbəti janrlardan hansı klassisizm üçün tipik deyildir? 

 

ა) Simli kvartet  

ბ) Simfoniya 

გ) Süita 

დ) Konsert 

 

  

 

  


30 

 

Tapşırıq 18. Klassik simfonik orkestrin metal nəfəsli çalğı alətləri qrupuna hansı alətlər daxildir? 

 

ა) Fleyta, tuba, valtorna, klarnet ბ) Valtorna, tuba, truba, faqot 

გ) Trombon, tuba, truba, valtorna  

დ) Trombon, valtorna, qaboy, truba 

 

 

  

 

 
31 

 

Tapşırıq 19. Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı opera yaratmamışdır?  

 

ა) Bethoven 

ბ) Vaqner 

გ) Brams 

დ) Veber 

 

 

  

 

 
32 

 

Tapşırıq 20. Danışıq nitqinə yaxınlaşmış opera vokal formasına nə deyilir? 

 

ა) Aria 


ბ) Ballada 

გ) Reçitativ 

დ) Ariozo 

 

 

  

 

 
33 

 

Tapşırıq 21. Gürcü folkloristikasının əsasını hansı bəstəkar qoymuşdur? 

 

ა) Zaxar Paliaşvili 

ბ) Aleksi Maçavariani 

გ) Dimitri Arakişvili 

დ) Lado Ağniaşvili 

 

 

  

 

 
34 

 

Tapşırıq 22. İnstrumental musiqiyə hansı janr məxsusdur? 

 

ა) Motet 

ბ) Riçerkare 

გ) Madriqal 

დ) Himn 

 

  

 

  


35 

 

Tapşırıq 23. Gürcü fortepiyano məktəbinin başında hansı musiqiçi durmuşdur? 

 

ა) Meliton Balançivadze 

ბ) Xarlampi Savaneli 

გ) Alioz Mizandari 

დ) Otar Taktakişvili 

 

 

 

  

 36 

 

Tapşırıq 24. Hansı rus bəstəkarı öz baleti üçün gürcü “İavnana” motivindən istifadə etmişdir? 

 

ა) İqor Stravinski 

ბ) Pyotr Çaykovski 

გ) Sergey Prokofyev 

დ) Dimitri Şostakoviç 

 

 

  

 

 
37 

 

Tapşırıq 25. Amneris hansı operanın qəhrəmanıdır? 

 

ა) „Don Covanni“ 

ბ) „Seviliya bərbəri“ 

გ) „Bohema“ 

დ) „Aida“ 

 

 

  

 

 
38 

 

Tapşırıq 26. Stradivari hansı qrupdan olan çalğı alətlərinin ustası idi? 

 

ა) Nəfəsli 

ბ) Simli 

გ) Zərb 


დ) Klavişli 

 

  

 

  


39 

 

27- 30-cu tapşırıqlar Notdan qurma 

Təlimat.  Sol notundan verilmiş interval, üç və dördsəsli akkordlar, qamma qurun və cavablar 

vərəqində verilmiş not sisteminə yazın:  

 

27. Təmiz Kvarta 

 

28. Minorlu sekstakord  

29. Kiçildilmiş septakord 

 

30. Harmonik major  


40 

 

31-33-cü tapşırıqlar Uyğunluğun müəyyən edilməsi 

 

Təlimat.    Tapşırıqda  iki  sütun  verilmişdir.  Onların  həcmləri  arasında  uyğunluğu  müəyyən 

edin.  Soldakı  sütunun  hər  göstəricisinə  (1,  2,  3)  sağdakı  sütununun  yalnız  bir  göstəricisi 

uyğundur ().  Cavablar vərəqində verilmiş cədvəldə hər bir uyğunluğu X işarəsi ilə 

göstərin. 

 

 

  

 

 
41 

 

Tapşırıq 31. Onların məxsus olduqları fortepiano əsərləri və musiqi janrları arasında uyğunluğu müəyyən 

edin: 

 

1) L. Van Bethovenin “Apassionata”   

 

  

ა) Süita 

2) K. Debiusun “Kətan rəngli saçı olan qız”

   


 

 

ბ) Prelüdiya 3) R. Şumanın “Karnaval”

   


 

 

  

 

გ) Etüd  

 

  

 

  

 

  

 

დ) Sonata  

 

  

 

  

 

  

 

ე) Rapsodiya  

 

 
42 

 

Tapşırıq 32. Operanın personajları ilə operalar arasında uyğunluğu müəyyən edin: 

 

1) Hersoq

   

 

  

 

ა) „Sehrli fleyta“       2) Fiqaro

   


 

 

  

ბ) „Kəndin ləyaqəti“ 

3) Papageno

 

  

 

 გ) „Seviliya bərbəri“ 

 

  

 

  

 

დ) „Turandot“  

 

  

 

  

ე) „Riqoletto“  

 

 

 


43 

 

Tapşırıq 33. Musiqi dövrləri ilə bəstəkarlar arasında uyğunluğu müəyyən edin: 

 

1) Renessans

 

 

  

 

ა) Yozef Haydn      2) XX əsr

   


 

 

  

ბ) Fridrix Şopen 

3) Barokko

 

  

 

 გ) Yanis Ksenakis 

 

  

 

  

 

დ) Covanni Pyerluici Palestrina  

 

  

 

  

ე) Antonio Vivaldi  

 

 

 


44 

 

34-38-ci tapşırıqlar

 

„Düzgündür-səhvdir“ 

Təlimat. Verilən müddəanın düzgün yaxud səhv olduğunu müəyyən edin; müddəanı düzgün 

sayarsınızsa, müvafiq xananı X işarəsi ilə göstərin; belə hallarda sizdən izahat tələb 

edilməyəcəkdir; əgər müddəanı səhv sayarsınızsa, müvafiq xananı X işarəsi ilə göstərin və 

ayrılmış yerdə düzgün izahı yazın. 

 Müddəanın səhv olduğu təqdirdə, verilmiş izaha düzgün termini/sözü uyğunlaşdırın yaxud 

verilmiş termini/sözü düzgün izah edin. 

Nəzərə alın ki, verilmiş izahın müsbət forması mənfi forma ilə və əksinə dəyişdirildikdə cavab 

qəbul olunmur.  

 

 
45 

 

Tapşırıq 34.  

Gürcü xalq mahnıları – “Kartvelo, xeli xmals ikar” (“Ey gürcü, xəncəri götür”) , “Lile” və “Xertlis 

naduri” Şərqi Gürcüstanın folklor nümunələridir 

 

  

 

  

 

  


46 

 

Tapşırıq 35.  

Gürcü xalq mahnıları – “Əli Paşa”nı burdon tipli çoxsəslilik səciyyələndirir  

 

  

 

  

 

  


47 

 

Tapşırıq 36.  

Musiqili-teatr janrı “Müzikl” Fransada yaradılmışdır  

 

 

  

 

  

 

 
48 

 

Tapşırıq 37.  

 

İohan Sebastyan Bax alman operasının banisidir     

 

  

 

  

 

 
49 

 

Tapşırıq 38. 

 

Madriqal, təksəsli mahnı janrı kimi, İtaliyada, renessans dövründə yaranmışdır.  

 

  

 

  

 

 
50 

 

39-40-cı tapşırıqlar Xronologiyanın müəyyən edilməsi 

 

Təlimat.  Siyahını  ən  köhnədən  ən  yeniyə  doğru  xronoloji  qaydada  yerləşdirin.  Cavablar 

cədvəlində  xronoloji  ardıcıllıq  rəqəmlərlə  1-dən  4-dək  qeyd  edilmişdir.  Cavablar  vərəqində 

verilmiş  cədvəldə  seçilmiş  rəqəm  boyunca  əlifbanın  müvafiq  hərfləri  ilə  düzgün  cavabları 

yazın ().  

 

 

  

 

 
51 

 

Tapşırıq 39. Musiqi janrlarını yaradıldığı dövr üzrə xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirin: 

 

ა) Sonata-simfonik silsilə 

ბ) Opera 

გ) Konsert uvertürası  

დ) Messa 

 

  

 

 
52 

 

Tapşırıq 40. Musiqi dövrlərini və cərəyanlarını xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirin: 

  

ა) Orta əsrlər 

ბ) Minimalizm 

გ) Renessans დ) Romantizm  

 

Document Outline

  • TAVPURCELI-2018-MASC-Musika-AZERBAIJANULI (1).pdf
    • Page 1


Yüklə 2,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə