D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри
  Antenalarin təYİNİ, İSTİfadə MƏQSƏDİ VƏ TƏSNİfati
  1 Tək simmetrik vibrator azad fəzada
  Возбудители радиопередающих устройств
  RadiomaneəLƏr və onlarin zəİFLƏDİLMƏSİ Üsullari
  FəSİl antena qəFƏSLƏRİ
  Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри вя тяснифаты
  1 Radiodalğaların qəbulu nəzəriyyəsi. Qəbuledici antenaların ekvivalent sxemləri və parametrləri
  Kənardan həYƏcanlanan generatorlarin enerji GÖSTƏRİCİLƏRİ khg-nin çıxış dövrəsinin enerji göstəriciləri
  Эцзэц антенналары
  Kənardan həYƏcanlanan generatorlar kənardan həyəcanlanan generator (khg ) və onun aktiv elementləri haqqında ümumi məlumat
  9. BİRzolaq modulyasiyali radioveriCİ
  Kənardan həYƏcanlanan genera­torlarin iŞ rejiMLƏRİNİn analiZİ Çıxış cərəyanı impulslarının harmonik analizi
directory D BAK radio RP RPer ante  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə