Folklore/2014
  Masalli folkloru 2
Folklore/Satira/2012
  Gül Gülə Gülər-2012 Toplayan-Bey Hadi GÜl güLƏ GÜLƏR
Folklore/Proverb/2012
  Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010
Folklore/2016
  Əcubə VƏ MƏHcubəNİn hekayəTLƏRİ “Yeni Poliqrafist” mmc baki 2016 Redaktor
Folklore/Proverb/2011
  *7 alan bilməz, verən bilir
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
Folklore/2017
  Azad Nəbiyev (Bakı Dövlət Univesitəsi)
Folklore/2011
  Арго дейимляр сюзлцйц
Folklore/2014
  Ağaverdi XƏLİl türk xalqlarinin yaz bayramlari
  Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ
Folklore/2015
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Folklore/Proverb/2011
  Abal abal dərviş, pulla bitər hər iş
tagused/nr49
  Tagus49vrv. Pmd
images/f/f0
  []
Folklore/2013
  RüSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
Folklore/2015
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
Folklore/2017
  Antik yunan’da yemek küLTÜRÜ
Folklore/2014
  Азярбайъан милли елмляр академийасы
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
Folklore/2016
  "Əsli-Kərəm" Dastanı Və Alban Mədəniyyəti
Folklore/2014
  Oğuzlar (TÜrkməNLƏR) faruq süMƏR
Folklore/2011
  Azərbaycan əfsanələrinin tоplanması, tədqiqi və nəşr
Folklore/2016
  Ömrüm qocalır
Folklore/2014
  Azərbaycan nağillari haqqinda düŞÜNCƏLƏr azərbaycan nağillarinin obrazlar sistemi
Haldjas10/ppts
  Kurtusest meditsiinilisest ja kultuurilisest aspektist
Folklore/Proverb/2011
  Aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz
Folklore/2012
  Salam, əzizim Hadi bəy
Folklore/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore/Proverb/2012
  Arşiv 'Atasözü ve Deyimler'Kategori
Folklore/2012
  Balalarιm
Folklore/2016
  Redaksiya şurasi misir Mardanov
  Aşiq əŞRƏf qəNİ Buludlar ağlayır (şeirlər və poemalar) Bakı 2013
  ÖZÜ VƏ ustadi haqda məlumat
Folklore/Proverb/2012
  Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa sunar
Folklore/2014
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ милли åËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Folklore/2016
  " Əsli-Kərəm" Dastanı Və Alban Mədəniyyəti
Folklore/Proverb/2012
  Hər elin çıxarına görə yazar yazısı var
  Atalar deyir
Folklore/2016
  Яли Камали архивиндяки «Короьлу» дастанынын
  Əcubə VƏ MƏHcubəNİn hekayəTLƏRİ
  Ömrüm qocalır
Folklore/2017
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
  Qasim qirxqizli
  Яли Камали архивиндяки «Короьлу» дастанынын
Folklore/2014
  Folklor instituti
Folklore/2015
  Sahəsi olduğunu bir daha ortaya qoyur
~kriku/MOSKVA
  Арво Крикманн
Folklore/2014
  Az?Rbaycan
Folklore/2016
  Microsoft Word A. Haciyev verstka doc
  SeyfəDDİn qəNİyev tariyel qəNİ
Folklore/Proverb/2011
  *7 alan bilməz, verən bilir
Folklore/2017
  Azad Nəbiyev (Bakı Dövlət Univesitəsi)
directory Folklore  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə