w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  90 Tarix və onun problemləri, №2 2013
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Эмин джалилов
syllabus/syllabus-oftal-5kurs-lech-uz/Mashg'ulot 4. Refraksiya va akkomadasiya/Ma'ruza
  O‘zbekiston respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Metodika 343 Tarix və onun problemləri, №3 2013
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Rəhilə KƏSƏMƏnli
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  110 Müasir dövr Tarix və onun problemləri
Turkologi/Tarix/2011
  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
attachments/article/3511
  Tarixiy materializm
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  292 Mənbəşünaslıq, Tarixşünaslıq Tarix və onun problemləri
Turkologi/Tarix/2011
  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  218 Müasir dövr Tarix və onun problemləri
attachments/article/12228
  6- sinf i-variant (оддий) Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘ullanadi?

  Azərbaycan tariXİ haqqinda ümumi MƏlumat
w8/Tarix ve onun problem/2010 4
  Microsoft Word 14 balayev xaqani doc
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Bayram allahverdiyev
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Leyla abasova
attachments/article/13690
  Tarix falsafasi. Falsafiy antropologiya Reja
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  229 Tarix və onun problemləri, №3 2013
attachments/article/7061
  Tarix o’qitishning innovatsion texnologiyalarining ilmiy asoslari Reja
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  İsa həBİBBƏYLİ Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru
  90 Tarix və onun problemləri, №2 2013
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Эмин джалилов
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  281 Tarix və onun problemləri
wp-content/uploads/2017/11
  Direktor Xidmət tel
wp-content/uploads/2016/01
  C o ğ r a fi m ö V q e y I
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 34 mammaov ilham doc
kitablar/tarix
  Azərbaycan tarġXĠ ÜZRƏ qaynaqlar
  TəRTİBÇİDƏN
wp-content/uploads/2017/07
  Tofiq babayev amea arxeologiya və
  Tofiq babayev amea arxeologiya və
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  90 Tarix və onun problemləri, №2 2013
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Aysel qəRİbova bakı Dövlət Universiteti

  R. F. Sadiqov bunu hər bir azəRİ TÜRKÜ BİLMƏLİDİR (Azərbaycan tarixinin qısa şərhi) Bakı-2008 Elmi redaktor
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 417
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 42 saidə İsmayilzadə Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  90 Tarix və onun problemləri, №2 2013
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  255 Tarix və onun problemləri
w8/Tarix ve onun problem/2010 4
  Microsoft Word 17 quliyeva ulduz doc
public_html/files/uploader/imthn/Tarix/I/tarix
  Etnoqrafın xalqı sistematik öyrənilməsi məsələsinə başladığı zaman
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  306 Mənbəşünaslıq, Tarixşünaslıq Tarix və onun problemləri
files/2017/03
  Dars ishlanmasi
files/2018/01
  Vazirligi respublika ta’lim markazi tarix
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Tarix və onun problemləri, №3 2013 FƏRİDƏ ƏLİyeva
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Qədim dövr və orta əsrlər Тarix və onun problemləri, №1 2014 49
gen/html/azl/fakulte/Tarix_fakultesi/test_bank/FK134
  ##Kurs IV ##Qrup 401 ##Fənn: Yeni tarix
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Fizuli ibrahimzadə
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  243 Tarix və onun problemləri
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 357
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 29 Mammedov Arif doc
wp-content/uploads/2017/11
  Respublika fənn oliMPİadalari rayon (ŞƏHƏR) MƏRHƏLƏSİ
monitoring/level7/PDF
  Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinifl əri üçün “Orta əsrlər tarixi” dərsliyi
wp-content/uploads/2017/11
  Respublika fənn oliMPİadalari rayon (ŞƏHƏR) MƏRHƏLƏSİ
files/2015/04
  Tarix 7-sinf 1-chorak
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  S. F. Abdullayeva
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Sevinc qasimova
azp/curriculum/tarix/az/down
  Azərbaycan tarixi- İmtahan sualları
wp-content/uploads/2017/07
  Naxçıvanın Səfəvilər dövrü memarlıq abidələri
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Kitablar, Rəylər Тarix və onun problemləri, №1 2014 341
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 116 SƏBİNƏ ƏLİyeva
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Habil həSƏnov adpu-nun Azərbaycan tarixi
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 260 arif mustafayev
kitablar/tarix
  []
  Redaks ġya heyəTĠ
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  38 Yeni dövr Tarix və onun problemləri
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  XatiRƏ İlyasova
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 18 zabil bayramli tarix üzrə elmlər doktoru
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 21 bilal alizade doc
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 81 Tarix və onun problemləri, №2 2013
  RöFƏt quliyev amea a. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 237 adiş MƏMMƏdov
wp-content/uploads/2017/07
  Amea naxçıvan Bölməsi naxçivanin xan sarayi XVIII əSRİn türk-islam məDƏNİYYƏTİ abiDƏSİDİR
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  HəMZƏ CƏFƏrov naxçıvan Dövlət Universitetinin professoru
files
  Ministry of Education of the Azerbaijan Republic
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  №3 2013 sevda əliyeva
files/2016/04
  D qadimgi Xorazmning
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  260 Arxeologiya, Etnoqrafiya Tarix və onun problemləri
  321 Tarix və onun problemləri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Tarix
  Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 59 Tarix və onun problemləri, №2 2013
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Fuad nurullayev
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Arxeologiya, Etnoqrafiya 277 Tarix və onun problemləri, №3 2013
kitablar/tarix
  TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddə
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 39 rafael suleymanov doc
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  188 Müasir dövr Tarix və onun problemləri
  Tarix və onun problemləri, №3 2013
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Yaqub yaqubov
  Vasif nəBİyev
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 265
wp-content/uploads/2017/07
  Xaraba gilanin türk-islam məDƏNİYYƏTİ abiDƏLƏRİ
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Namiq musali
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Nigar axundova amea a. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  Sevinc seyidova
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Гядим дювр вя орта ясрляр Тарих вя онун проблемляри, №3 2010 17
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  №3 2013 KƏmalə HÜseynova
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Kitabxana
  Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
lektions/tarixkaf/uzb
  Derektaniw uzb
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 17 abasova sirinova!doc
wp-content/uploads/2018/05
  TariXİN ƏBƏDİSİ (HƏZRƏt ayətullah seyiD ƏLİ xameneiNİn nitqləRİNDƏ)
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 4 L a aliyeva doc
wp-content/uploads/2017/07
  Ordubad şƏHƏRİNİn türk-islam məDƏNİYYƏTİ abiDƏLƏRİ
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  90 Tarix və onun problemləri, №2 2013
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Akademik anar iSGƏNDƏrov
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  №3 2013 aybəNİz paşayeva
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Tarix
  Etdi: a I ümumrusiya Müsəlmanları qurultayı b kazan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Mənbəşünaslığın tədqiqat obyekti nədir? a yazılı qaynaqlar b tarixi
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Poetik baxımdan Davud Peyğəmbər hansi şairin estetik baxışlarında vesf edilir? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Yazır. Bu dildə yazdığı şeirlər Sə"dinin farsca yazdığı şeirlər qədər şirindir"-fikrini kim söyləyib? A mirzə Əbdül Kərim
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Гядим дювр вя орта ясрляр Тарих вя онун проблемляри, №3 2010 12
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
w8/Tarix ve onun problem/2013 3
  313 Tarix və onun problemləri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Divan nədir? А şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən əsərdir
w8/Tarix ve onun problem/2010 3
  Microsoft Word 40 mehman abdullayev doc
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  2008-ci ildə Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 2008-ci ildə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Jurnalistika
  Azərbaycanın ilk milli mətbuat orqanı hansıdır? a «Əkinçi» b «Füyuzat» c «Mola Nəsrəddin» d
wp-content/uploads/2015/04
  Tarix 6-sinf
lektions/tarixkaf/uzb
  Etnologiya uzb
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 469
w8/Tarix ve onun problem/2010 4
  Microsoft Word 4 ulviya agayeva doc
w8/Tarix ve onun problem/2013 1
  Hatəmzad zeynəB
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 431
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Tarix
  Mixi yazını mənimsəmiş qədim xalqlar: a mannalılar, Çinlilər
wp-content/uploads/2017/11
  Respublika fənn oliMPİadalari rayon (ŞƏHƏR) MƏRHƏLƏSİ
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Tarix
  Xix əsrin 50-70-ci illərində İngiltərəni adlandırırdılar: a "İnqilablar diyarı" b "Dünya emalatxanası" c "Dənizlərin
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  Kitabşünaslıq və kitab tarixi
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 143 taleh cəFƏrov
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Muzey
  Boğazköy arxivində Xeit çarlarına aid neçə min gil lövhəciyi saxlanılır? A
w8/Tarix ve onun problem/2013 2
  Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 437
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Muzey
  "Mentalitet" sözünün mənası nədir? A sağlam düşüncə b sosial təcrübə c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir: a mihüm b münbit c müntəxəbat d münsif e nəql
w8/Tarix ve onun problem/2014 1
  Тarix və onun problemləri, №1 2014 112 MƏHƏRRƏm züLFÜqarli
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  S. S. Axundovun "Qorxulu nağıllar" silsiləsinə neçə əsər daxildir a b c 3
Umumiyfiles
  A. Zamonov, O. Roziqov, N. Ismatova tomonidan ishlab chiqilgan 6-sinf uchun xrestomatiya
r/kurs-isleri/tarix
  Mövzu : Bağdad xilafəti və Səlcuq türkləri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Ritorika nədir? A nitqdə düzgünlük b danışıqda aydınlıq c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Mübtəda budaq cümləsini bağlayan vasitələrdən biri sonrakı dövrün
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Mücərrəd 2 Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: təmizlik, insanlıq, firavanlıq… a
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Muzey
  Azərbaycan Tarix muzeyinin ekspozisiyasını formalaşdırır: a eksponatlar
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Kitabxana
  Kitabxana informasiya prosesi nədir? A informasiyanın forma və məzmununun
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Muzey
  Ekspozisiya şəraitində əşyavi abidələrin nəyini yaddan çıxartmaq
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Muzey pedaqogikasının qurulması hansı komponentlərdən ibarətdir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Aşağıdakılardan hansı jurnalistikanın janrlarından deyil? A şərh
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. A platon b V. A. Suxomlinski c aristotel
directory Turkologi Tarix  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə