alac/files
  Sinin Ümumi Orta (9-Cu Sinif) Təhsil Səviyyəsi Üzrə Keçi
  Xəbər bülleteni №16
  Xəbər bülleteni №43
alac/sucstor
  Uğurla həll edilmiş BƏzi müraciəTLƏR
alac/files
  Xəbər bülleteni №3
  Şəffaflıq Azərbaycan
  Xəbər bülleteni №12
  Xəbər bülleteni №18
  Xəbər bülleteni №7
  Xəbər bülleteni №15
  Xəbər bülleteni №30
  Xəbər bülleteni №34
alac/transpfiles
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
alac/files
  Xəbər bülleteni №31
  Bmt-nin tərifinə görə elektron hökumət informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə etməklə ictimai məlumatların və xidmətlərin əhaliyə təqdim edilməsidir
alac/transpfiles
  İntellektual hazırlıq
  Ünvanlı dövlət sosial yardım
alac/files
  I yeni nikaha daxil olan şƏxsləRƏ nikah güNÜ almaq üÇÜn lazim olan səNƏDLƏR
  Xəbər bülleteni №38
  Azərbaycanda “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
  “ŞƏffafliq azərbaycan” korrupsiyaya qarşi mübariZƏ İCTİMAİ BİRLİYİNİN 2013-Cİ İLƏ daiR İLLİk hesabati
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
alac/transpfiles
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
alac/files
  İdarəetmə qaydalari
alac/transpfiles
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
alac/files
  Xəbər bülleteni №22
  Xəbər bülleteni №28
  Avqust 2016 İş yeri statistikası açıqlanıb
  Cı IL tarixli qərarı ilə > 2016-cı IL Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin rəisi Birliyin Səlahiyyətli şəxsi
  Xəbər bülleteni №13
  Xəbər bülleteni №8
  Xəbər bülleteni №27
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
  Xəbər bülleteni №23
  Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 2013-2016-cı illər üçün Strateji Planının icrası üzrə hesabat
  Missiya Missiya Məram Dəyərlər
  Xəbər bülleteni №4
  Xəbər bülleteni №6
  Xəbər bülleteni №37
  Xəbər bülleteni №24
uploads
  İcma şƏBƏKƏSİ
alac/files
  Xəbər bülleteni №20
  Avqust 2015 “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” qanunda dəyişikliklər qüvvəyə minib
  Xəbər bülleteni №11
  Xəbər bülleteni №9
  Xəbər bülleteni №29
  Xəbər bülleteni №36
  Xəbər bülleteni №14
  Xəbər bülleteni №17
  Prezident: “Maliyyə vəziyyətimiz kifayət qədər möhkəmdir” İstehlak bazarında monitorinq: nazirlik cəzalar tətbiq edəcək
  İyul 2015 34 qəzetə maliyyə yardımı (Siyahı)
  Xəbər bülleteni №33
  Xəbər bülleteni №26
  İdarə heyəTİNİn s
  FfaflIq Azəbaycan t
  2007-ci IL Martın 16-da “Şəffaflıq Azərbaycan” Anti Korrupsiya təşkilatı tərəfindən atəT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən alac
  ŞƏffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2011-cİ İL Üzrə İllİk Hesabatı Sədrdən ön söz
  “ŞƏffafliq azərbaycan” korrupsiyaya qarşi mübariZƏ İCTİMAİ BİRLİYİNİN 2014-CÜ İLƏ daiR İLLİk hesabati
  Fəaliyyət Üsulumuz
alac/transpfiles
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
alac/sucstor
  Uğurla həll edilmiş BƏzi müraciəTLƏR
  Uğurla həll edilmiş BƏzi müraciəTLƏR
alac/files
  Xəbər bülleteni №25
  Xəbər bülleteni №21
alac/filesaz
  Microsoft Word Cinay?tkarl?ga qars? mubariz?nin gucl?ndirilm?si, qanuncul…
alac/files
  Satinalma lar
  Qaydalar səfərlər haqqında qaydalar
  Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının Davranış Məcəlləsi Giriş
  Xəbər bülleteni №10
  İyun 2016 “Azərxalça”ya rəhbər təyin olunub
  Xəbər bülleteni №32
  Xəbər bülleteni №39
  Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi sahəsində əsas problemlər və bununla bağlı tövsiyələr baki 2013
  Xülasə Müəllif: Muradov Məhəmməd (Elektron) dövlət satınalması nədir?
  İcraçi direktorun variSLİk plani
alac/transpfiles
  Microsoft Word Booklet 9 Pensiya doc
  Qanun nə deyir? Bunu hamı bilməlidir!
  10 Азярбайъан ширкятляри цчцн Ишгцзар Етика Кодексляри
alac/files
  Konsepsiya sənədi 04 / 2015 ­
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
alac/transpfiles
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
alac/files
  Şəffaflıq azərbaycan DÖVLƏt orqanlarina veriLMİŞ TÖVSİYƏLƏRİN İcrasinin monitoriNQİNİn nəTİCƏLƏRİNƏ dair hesabat
alac/sucstor
  Uğurla həll ediLMİŞ BƏZİ MÜraciƏTLƏR
  Uğurla həll ediLMİŞ BƏZİ MÜraciƏTLƏR
alac/files
  Qanun nə deyir? Bunu hamı bilməlidir!
  Analitik Arayış Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İctimai Birliyi
alac/filesaz
  Microsoft Word \304\356\352\363\354\345\355\3622
alac/files
  Xəbər bülleteni №40
  Qanun nə deyir? Bunu hamı bilməlidir! “Şəffaflıq Azərbaycan”İB tərəfindən nəşr olunub Bakı, Azərbaycan Respublikası
alac/transpfiles
  Microsoft Word Booklet 10 Labour doc
alac/files
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
alac/filesaz
  Microsoft Word Dovl?t qullugu haqq?nda qanun doc
alac/sucstor
  Uğurla həll edilmiş BƏzi müraciəTLƏR
  Uğurla həll edilmiş BƏzi müraciəTLƏR
alac/files
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
uploads/1/2/7/8/12787698
  Birthplaces of Everyone Known
alac/files
  Fandreyzinq haqqinda fandreyzinq komandanızı yığın, Aktivlərinizi (“assets”) müəyyənləşdirin
directory alac  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə