application/uploads/2015/02
  İstehlakçi davranişinin idarə edilməsi mövzu İstehlakçı təmayüllü marketinq
  Ekonometriya” ixtisası üzrə suallar
  Biznesin təşkili və idarə edilməsi
  I mövzu: Mədəniyyətşünaslığın predmeti Plan: Mədəniyyətşünaslığın elm kimi formalaşması
  Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word mal bohrani-zeynalov doc
  Nəsirova Aytən Vaqif qızının “Separatizm və şovinist millətçiliyin beynəlxalq münasibətlərə təsiri”
application/uploads/2015/02
  İ n f o r m a t I k a
application/uploads/2015/05
  Referat Buraxılış işi Məhsulun istehsal keyfiyyətinə nəzarət sistemlərinin
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Microsoft Word Adilli Ayt?kin 869M. docx
  Microsoft Word salayev elxan docx
application/uploads/2015/02
  Sənəd Kodu Yeniləmə No Hazırl. Tarixi
  Mövzu 29 azərbaycanin göRKƏmli natiqləRI. MÖVzu üZRƏ diskussiya
  İnformasiya təHLÜKƏSİZLİYİ
application/uploads/2015/05
  "Təhsil-tədqiqat-innovasiya" formatında unec: qlobal çağlrlşlar və real imkanlar
application/uploads/2015/02
  İxtisasın şifri və adı: Dissertasiya mövzusunun adı
  İqtisadi sistemlərin təhlilində optimallaşdırma metodlarının tətbiqi
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/02
  Qida məhsullarının texnologiyası kafedrası
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn namiZƏDLİK İmtahan
application/uploads/2015/05
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/02
  Mövzu Turizm resurslarının öyrənilməsinin elmi-nəzəri əsasları Plan: 1
  İmtahan biletləri Bakteroloji silahlar
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word amirova ayten doc
application/uploads/2015/02
  Microsoft Word m vzu docx
  Dünya iqtisadiyyatı
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /0933#01#Y15#01#500/Baxış t est : 0933#01#Y15#01#500
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word ulker dissertasiya docx
application/uploads/2015/01
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
application/uploads/2015/05
  Düzaxınlı prinsiplə işıləyən quruducularda qurutma rejminin optimal parametrlərinin seçilməsı”
  Microsoft Word dissertasiya docx
application/uploads/2015/06
  Məzmunu, məqsədi və vəzifələri Mövzu 1
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2015/06
  1. Konfliktologiya elmi nəyi öyrənir? Münaqişələri
application/uploads/2015/02
  Azərbaycanın xarici iqtisadi potensialı geoiqtisadi müstəvidə” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura) Tərtibçi: prof. R. Həsənov
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Tural dissertasiya docx
application/uploads/2015/02
  Course title: Sociology Class: Freshmen (World economics) Instructor: Tofig Ahmadov, Phd questions for the first Colloquium
  Ümumi iqtisadiyyat
  Mövzu: Mеhmanхana fəaliyyətinin tariхi inkişaf mərhələləri Plan
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word tagizade orxan doc
  Microsoft Word aliyeva nigar docx
application/uploads/2015/02
  Kamil Ələsgərov Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word M?mm?dov Orxan 709 docx
  Microsoft Word Babayeva Zulfiyy? 709 docx
application/uploads/2015/06
  1. «İdeologiya» anlayışını elmə daxiletdi
application/uploads/2015/02
  Microsoft Word Azerbaycan dili haqqinda doc
  3. Yazı və onun növləri barədə məlumat verin
  «Bank işi» kafedrasının inkişaf konsepsiyası
  Microsoft Word yaddas kitab doc
  Microsoft Word zahid 10. docx
  Doktoranturaya və Dİssertanturaya “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn qəbul imtahan
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn doktorluq imtahan
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Sosial inkisaf?n t?min edilm?sinin regional aspektl?ri docx
  Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  Microsoft Word \300Z?RB\300YC\300n dovl?T iqtis\300d universiteti struktur maq doc
application/uploads/2015/01
  Dərsdə iştirak 0 Kollokvium 10 ev tapşırığı+ prezentasiya + keys+
application/uploads/2015/02
  SəNƏDLƏRİn ekspertizasi üZRƏ qaydalar
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word istehsalat tercubesi
application/uploads/2015/02
  Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
  Ekonometriya ixtisasından doktoranturaya qəbul imtahan sualları
  TəHSİl proqrami kiS / ps / 01 Nəşr tarixi: Razılaşdırılıb: Qeyd
application/uploads/2015/06
  0514 ­ Beynәlxalq münasibәtlәrin
  Test: 0529#01#Q15#01 (əyani 300)Test 0529#01#Q15#01 (əyani 300)
  0966-Azərbaycan incəsənət tarixi
application/uploads/2015/05
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
  MiRZƏLİyev zaur natiQ
application/uploads/2015/02
  Ümumi iqtisadiyyat
  Microsoft Word 1-ci m vzu- fh t snifati
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Atakisiyeva Ulker 869M. doc
  Magistratura məRKƏZİ
  “Azərbaycan Respublikasında strateji məhsullar ixracının kompleks tədqiqi” mövzusunda
  Microsoft Word M?mm?dova Lale 709 docx
application/uploads/2015/02
  Азярбайъан дювлят игтисад университети кафедра: “Qida məhsullarının texnologiyası” Doktoranturaya qəbul üzrə suallar
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word qurbanov veis docx
  Microsoft Word talibova konul doc
application/uploads/2015/06
  0517 beynəlxalq təşkilatlar
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word zohrabov hatam doc
application/uploads/2015/06
  Fənn 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq
application/uploads/2015/05
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
  ” mövzusunda magistr dissertasiyasi ixtisasın şifri və adı 060401 “Dünya İqtisadiyyatı”
  Microsoft Word iskenderli lala doc
application/uploads/2015/06
  Fənn 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri və onları yaradan səbəblər
application/uploads/2015/02
  Sahə İQTİsadiyyati
application/uploads/2015/05
  MaliYYƏ faküLTƏSİ
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
application/uploads/2015/01
  Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/06
  1213#01#Y15#01#500/Baxış
application/uploads/2015/02
  Microsoft Word \223Bank isi\224 Kafedras? ?m?kdaslar?n?n professor- mu?llim v? laborant hey?ti docx
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
application/uploads/2015/02
  Microsoft PowerPoint ders pptx
  İmtahan suallari fənn: History of Azerbaijan Müəllim: Samir Rustamli
application/uploads/2015/06
  Test: 0534#01#Q15#01 turk xalqlar tarixi
  1. Misir ilə Het çarlığı arasında müharibələr dövrüdür e.ə. XVI-XV əsrlər
application/uploads/2015/05
  “İsrail-Fələstin münaqişəsi Oslo prosesindən sonra: yeni problemlər
application/uploads/2015/06
  A Proqram və məqsədli
  0528 Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesləri
  0118#01#Y15#01­ 500/Baxış
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Aygun dissertasiya isi yekun doc
  Microsoft Word zulu disser docx
  Microsoft Word lviyy lsahib q z m mm dovan n docx
  Microsoft Word Az?rbaycan?n qeyri-neft sek dis doc
application/uploads/2015/06
  Daha səmərəli iqlim şəraiti və ya xüsusi təbii ehtiyatların sayəsində
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Azrbaycanda inhisarclq faliyytinin dovlt tnzimlnmsi mexanizmi V onun tkmillsdirilmsi probleml doc
  Referat Buraxılış işinin mövzusu Yüngül sənaye müəssisələrində məhsulun
  Microsoft Word muxtar naz m docx
  Microsoft Word maq diss budce xercleri tekst docx
  Microsoft Word ellez metanet docx
application/uploads/2015/02
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word 111 md makroiqt proses Pul ve mezenne siyaseti 2015 \352\356\357\350. doc
  Microsoft Word natiq mirzeyev dissertasiya doc
  Microsoft Word humbatova xadica docx
application/uploads/2015/02
  1.Əmək məhsuldarlığı hansı nisbəti əks etdirir Əsas sosial proseslərin növləri
  Azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabineti
  1. Doktorantura səviyyəsi üzrə dövlət standartı
application/uploads/2015/05
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
application/uploads/2015/06
  1232#02#Y15#01 ­ 500/1232#01#Y15#01 ­500/Baxış
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Mahmudova sebine doc
application/uploads/2015/06
  1219 Nəzəri ekologiya Bölmə: 0101
application/uploads/2015/05
  Magistratura məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda
  «Bank işi» kafedrası
  «bazar münasiBƏTLƏRİNİn formalaşmasinda birjalarin rolu»
application/uploads/2015/02
  Qaydalar I kiS / ps / 03 Nəşr tarixi: Razılaşdırılıb: Qeyd
application/uploads/2015/03
  Microsoft Word bank ishi-son interaktiv vasait doc
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word shahmarova aliya doc
application/uploads/2015/03
  MəHƏRRƏM ƏKBƏrov
application/uploads/2015/06
  Fənn 1215- landşaftşünaslıq
  Yeyinti yağları, süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası
  Fənn 1247 Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunması
application/uploads/2015/02
  Ekonometriya; iqtisadi statistika
  Азярбайъан дювлят игтисад университети кафедра: “Qida məhsullarının texnologiyası” Doktorluq üzrə suallar
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500
  EkologiYAnin esaslari
application/uploads/2015/02
  Bank işi” kafedarsı üzrə doktorantura üçün imtahan sualları
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word antibohran-vidadi doc
application/uploads/2015/02
  Dünya iQTİsadiyyati fəNNİ ÜZRƏ MİNİmum (doktorluq) suallari
application/uploads/2015/06
  B. F. Ratsel C. K. Haushofer
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word dissertasiyaa docx
application/uploads/2015/02
  İqtisadi statistika üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının sualları
  Urbanizasiya və sənayeləşmə şəraitində biomüxtəlifliyin qorunması
  Ümumi iqtisadiyyat
application/uploads/2015/06
  Fənn 1005 Əməyin təşkilinin əsasları
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word cobanli elshad docx
  Microsoft Word CelilovaElnure260az docx
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
  İXTİsas: “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”
  Microsoft Word Agahuseyn ?liyev docx
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
  Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
  Microsoft Word ?liyeva Zibeyd? 869M. doc
application/uploads/2015/02
  İQTİsad elmiNİn müASİr problemləRİ
application/uploads/2015/05
  Aslanli tural hüseyn oğlunun “Respublikada reklam biznesi və sahibkarlığın inkişafı problemləri”
application/uploads/2015/02
  Ci Tədris ilində tələbələrin istehsalat təçrübəsi keçməsi nəzərdə tutulan
  Ci Tədris ilində tələbələrin istehsalat təçrübəsi keçməsi nəzərdə tutulan
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word hasanova camila docx
application/uploads/2015/02
  Business Correspondence ( İşgüzar yazışmalar)
application/uploads/2015/06
  0511 Beynəlxalq münasibətlər tarixi 3
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq iQTİsadiyyat məKTƏBİ
application/uploads/2015/05
  Ərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
application/uploads/2015/02
  Questions World Economy quiz-1
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti beynəlxalq iQTİsadiyyat məKTƏBİ
  World Economy Exam questions
  Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
  M-61 I e. d prof., Zahid Fərrux Məmməd
application/uploads/2015/05
  Tərtibçilər qrupunun elmi rəhbəri: I e. d., prof. Zahid fərrux məMMƏdov
application/uploads/2015/06
  Diplomatik protokol 0521 Diplomatiyanın bütün təriflərində öz əksini tapır
  0611 az Sual: Gömrük işi barədə ilk yazılı məlumatlar hansı əsrə aiddir? M.Ö. 4-cü əsr; M.Ö. 2-ci əsr
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/06
  1. Sual: Nəqliyyat iqtisadi fəaliyyətin bir hissəsi kimi insanların tələbatının yüksək
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word aliyeva gulsen docx
  Microsoft Word ?liyeva Nuran?Pul siyas?tinin n?z?ri v? ?m?li probleml?ri docx
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan iqtisadiyyatı Gunay Aliyeva
  Mühasibat uçotu və audit
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word zahid -ders vesaiti docx
  Microsoft Word disser2015. doc
  Microsoft Word bvkm-xopks docx
  Microsoft Word Fuad-magistr-yenii doc
  Microsoft Word Dissertasiya doc
  Microsoft Word qarachayev teyyub doc
  Microsoft Word Dissertasiya M?h?mm?dli Nicat docx
  Microsoft Word mahmudlu ayxan doc
application/uploads/2015/02
  Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi
  Maliyyə nəzarəti,onun mahiyyəti,formaları və metodları. Büdcə sisteminin mahiyyəti və təşkili prinsipləri
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word dovriyy? kap is doc
  Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  I fəSİl beynəlxalq maliyyə qurumlarının təsnifatı və onların beynəlxalq
application/uploads/2015/02
  Kriptovalyuta: iqtisadi və hüquqi aspektlər Kriptovalyuta ifadəsi, xüsusi ilə onun ilk
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Dissertasiya doc
  Microsoft Word mitelov ravan doc
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /1002#01#Y15#01 (500eyani)/Baxış t est : 1002#01#Y15#01
application/uploads/2015/02
  Dərslik kimi tövsiyyə edilir. B a k I 1 6
  Final exam questions
  Mövzu Economic policy theory and practice: concepts
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
  “akp hakimiyyəti dövründə Türkiyənin xarici siyasəti”
application/uploads/2015/02
  Ci Tədris ilində tələbələrin istehsalat təçrübəsi keçməsi nəzərdə tutulan
  Probability and statistics GunelHasanova Quiz 1 Problem 1
  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının keçirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
  İxtisasın şifri və adı: Dissertasiya mövzusunun adı
  Ticarət və xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq Konfrans üçün
application/uploads/2015/05
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (unec) Təcrübənin təşkili şöbəsi
  Təcrübənin təşkili şöbəsi Təcrübə obyekti tərəfindən təyin edilmiş təcrübə rəhbərinin vəzifələri
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (unec) unec təhsilalanlarının ixtisas təcrübələrinin təşkili haqqında
  Microsoft Word tecrube -qaydalar en son 21. docx
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə