down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
  Magistrant yeniyetməLƏRİn bəDİİ ZÖVQÜNÜn formalaşmasinda kitabxanalarin rolu
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2011
  Rübabə RÜSTƏmova kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dissertantı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2005
  Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2010
  Microsoft Word jurnal k&bN2 27
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Magistrant bazar iQTİsadiyyati şƏRAİTİNDƏ Kİtabxanaçiliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Orxan AĞAMİRZƏyev amea m ərkəzi Elmi Kitabxanasının doktorantı
  Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “ Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  DərsliKLƏRİNİn nəŞRƏ hazirlanmasi, TƏRTİbati və rеdaktəSİ XÜsusiYYƏTLƏRİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2001
  Microsoft Word 1xususi nomr?D?Kil?R. docx
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Iv kurs t ələbəsi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2010
  Microsoft Word jurnal k&bN2 27
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  KitabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  Knyaz aslan kitabxanaşünaslıq kafеdrasının dоsеnti
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2012
  Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi”
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Elçin MƏMMƏdov
  Paşayeva zeynəB
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2010
  Microsoft Word k&b 2010 doc
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2011
  Doktorant TƏBRİz universitetiNİn məRKƏZİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2012
  Daşqın MƏHƏMMƏDLİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya
  Microsoft Word jurn Kitabshunasliq ve bibilioq 1(40) 17. docx
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  T əranə MİRZƏyeva amea m ərkəzi Elmi Kitabxananın doktorantı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2009
  Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 doc
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2012
  Oruc quliyev amea-nın aspirantı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2010
  Microsoft Word kitabxanaciliq-biblioqrafiya 2010 No
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2001
  Microsoft Word 1xususi nomr?D?Kil?R. docx
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Əli RÜSTƏmov kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti Xuraman AĞayeva laboratoriya müdiri
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2010
  Microsoft Word jurnal k&bN2 27
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Aygün KƏRİmova filologiya üzr ə fəlsəfə doktoru
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2010
  Microsoft Word k&b 2010 doc
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2004
  Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2009
  Şəhla tahirqizi monoqrafiyalar elmi ƏDƏBİyyatin nöVÜ KİMİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Kafedrasının baş müəllimi MÜASİr təSNİfat sistemləRİ VƏ onlarin təTBİQİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2009
  Sima İsmayilova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının baş müəllimi
directory down meqale  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə