uploads/books/Elman
  Rimi haramdan nec
files/uploader
  Ci tədris ilin birinci yarısı üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinin

  Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin Sİyahisi
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир

  Şüalanma intevsivliyi
/scientific_research/az/files
  Butanol-1-in istilik-fiziki xassəLƏRI
w23
  Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı
files
  Ümumi məlumat
w27/ppt
  Elmin qurulması tədqiqat işlərinin bir-biri ilə əlaqəsini tələb edir
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №6 (76) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (76)
files/uploader/elmieserler
  TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNE
wp-content/uploads/2015/09
  Himayə altında böyüyən uşaq və gənclər
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
files
  Elm və fəlsəfə tarixi. Qədim dövr (hsp 01) Proqram/Syllabus
pdf
  Elmi biliklər üst-üstə yığılarkən bəzən
az/system/files/legislation
  Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
images/senedler
  Elm haqqında
application/uploads/2015/02
  Microsoft Word zahid 10. docx
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏr fiZİka-riyaziyyat və texniKA
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
files/elm_ve_tehsil/Slaydlar
  Ateroskleroz xolesterinin damar divarına çökməsi nəticəsində yaranır. Zamanla bu proses sürətlənərək damar mənfəzinin ciddi daralmalarına və tam tutulmasına aparıb çıxarır
azp/curriculum/itp/az/down
  «İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma» kafedrası
local--files/cionisticki-pokret-od-bazelske-do-balfurove-deklarcije
  Od bazelske do balfurove deklarcije
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №3 (77) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №3 (77)
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2016 İssn 1815-1779
elm/pdf
  Design Elm Dunyasi2 215x290 Iyun++ Layout 1
uploads/books/Elman
  Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə
files/elm_ve_tehsil/Slaydlar
  Mədəciklərarası çəpərin defekti (vsd) %20
  Qabırğa sınıqları
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2017, №3 (84) nakhchivan state university. Scientific works, 2017, №3 (84)
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №5(79) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №5 (79)
2011/12
  Elm mədəniyyətin ana xəttidir. Elm cəmiyyətin irəli aparıcısı, onu həmişə tərəqqiyə aparan bir qüvvədir
archivos_publicos/qdocente_planes/41275
  El modelo de oferta y demanda agregada, la inflación y las políticas macroeconómicas
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №4, 2013 İssn 1815-1779
files/elm_ve_tehsil/Slaydlar
  İlk aorto-koronar şuntlama (AKŞ) əməliyyatı 1962–ci ildə Sabiston tərəfindən aparılmışdır
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №3, 2014 İssn 1815-1779
azp/elmi_tedqiqat/machine-scince/az/about
  Dövlət qeydiyyatına alınmışdır
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabineti
w23
  Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı
  Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı
wp-content/uploads/2011/02
  Asif Ata elmin hüdudlari və zamanin üFÜQLƏRİ
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2017, №7 (88)
  Naxçıvan Dövlət Universiteti. III naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı
az/content/411/files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №7 (80) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №7 (80)
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №4, 2014 İssn 1815-1779
user_data/files
  Düzgün cavablar a variantındadır
w1/wp-content/uploads/2017/06
  Nazim Eminov
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2014 İssn 1815-1779
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2017, №6 (87) nakhchivan state university. Scientific works, 2017, №6 (87)
2013/04
  Azərbaycan tariXİNDƏ MÖvqeyi Vahid Azərbaycan dövlətini yaratdı
nodupload/editor/files
  Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun
elmi_neshrler
  Microsoft Word II cild musiqi tarixi son 2017. doc
files/uploader/elmieserler
  The series of the humanitarian
elmi_neshrler
  Microsoft Word II cild musiqi tarixi son 2017. doc
files
  Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
elmi_neshrler
  Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 28 aprel 2015-ci IL tarixli 508 №-li əmri ilə
files
  Elm və SƏNƏt məCLİSİ 11-20
w21
  Microsoft Word Elmi Mecmue 28
ArkHistory
  Keikyän Säästöpankki
elm/pdf
  Design Elm Dunyasi2 215x290 Iyun219++++ Layout 1
/scientific_research/az/files
  Ученые записки Scientific works, №1, 2014 İssn 1815-1779
/scientific_research/az/files/jurnal_2017_4
  Ученые записки Scientific works, №4, 2017 İssn 1815-1779
helm/DataBaseSystems/Assignments/Assignment-4
  Chapter 4: Basic sql answers to Selected Exercises 5
wp-content/uploads/2015/03
  Asif Atanın – İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağı
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2018, №1 (90) nakhchivan state university. Scientific works, 2018, №1 (90)
user_data/files
  Düzgün cavablar a variantındadır
upload/Image/elmi bulleten
  Western caspian
SiSFiles/Schools/AL/ElmoreCounty/StanhopeElmoreHighSchool/Uploads/Forms
  Chapter 7 Vocabulary Words
SiSFiles/Schools/AL/ElmoreCounty/EclecticMiddleSchool/Uploads/Presentations
  How do you feel about riding in elevators?
public_html/files/uploader/elmieserler
  2 Naxçıvan Dövlət Universiteti
ATI/office
  Ci təqvim illərində ati-nin Elmi Şurasında müzakirə edilmiş məsələlər
elm/pdf
  Elm dunyasi 7 mehi++2++++ Layout 1
user_data/files
  Düzgün cavablar a variantındadır
azp/elmi_tedqiqat/machine-scince/az/about
  Dövlət qeydiyyatına alınmışdır
/scientific_research/az/files/jurnal_2017_2
  Ученые записки Scientific works, №2, 2017 İssn 1815-1779
directory elm  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə