images/tedrisprogramlari/menec
  «bakalavr» PİLLƏSİNDƏ TƏHSİl alan təLƏBƏLƏR ÜÇÜN «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası»
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl problemləR İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
images/tedrisprogramlari/mulkimudafie
  Kafedrasi
  Kafedrasi
images/tedrisprogramlari/bizidaret
  Biznesin qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ” FƏNNİNİn təDRİs proqram I baki – 2008
images/tedrisprogramlari/emiqt
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri
images/tedrisprogramlari/menec
  «İnnovasiya menecmenti» fənni üzrə tədris proqrami bakı 2015 FƏSİl I. İnnovasiya nəZƏRİYYƏSİNİn və metodologiyasinin əsaslari
  Kursu üZRƏ Tədrİs proqramı
images/tedrisprogramlari/iqhuq
  Mülki hüquq” kursunun TƏDRİs proqrami baki 2012
images/tedrisprogramlari/menec
  Tədris proqramı Fənnin kodu: 050407 Tərtib etdi
images/tedrisprogramlari/bizidaret
  Beynəlxalq biznes” FƏNNİNİn təDRİs proqram I baki – 2008 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
images/tedrisprogramlari/menec
  Məmur etikası fənninin proqramı. Mövzu Məmur etikası fənninə giriş
images/tedrisprogramlari/iqhuq
  TəDRİs proqrami baki 2012 Tərtib edən: “İqtisadi hüquq” kafedrasının baş müəllimi Nizami Əhmədalı oglu Əhmədov Elmi redaktor
images/tedrisprogramlari/menec
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images/tedrisprogramlari/bizidaret
  Biznesin restrukturizasiyasi” FƏNNİNİn təDRİs proqram I baki – 2008 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
images/tedrisprogramlari/emiqt
  Proqramı İxtisas: “İİ 010500 – Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 18. 12. 2012-ci IL tarixli 2230 saylı əmri ilə qrif verilmişdir Bakı-2013
images/tedrisprogramlari/menec
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images/tedrisprogramlari/emiqt
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləR ÜZRƏ elmi-metodiKİ MƏRKƏz azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləR ÜZRƏ elmi-metodiKİ MƏRKƏz azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
images/tedrisprogramlari/menec
  2-жи мювзу: Менежментин елми мяктябляри
images/tedrisprogramlari/bizidaret
  Юзял секторун милли игтисади сийасят интеграсийасы олур
images/tedrisprogramlari/iqhuq
  Baki 2010 Tяrtib edяn: и е. н., б/м С. З. Исайев Елми редактор
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İqtisad universiteti «İQTİsadi HÜquq»
  İNZİbati HÜquq” kursunun TƏDRİs proqrami
  «İQTİsadi HÜquq» kafedrası Bakalavr təhsil pilləsi üzrə «ƏMƏk hüququ» kursunun təDRİs proqram I baki 2012
images/tedrisprogramlari/bizidaret
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasi təHSİl problemləRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti bakalavr hazırlığı üçün
directory images tedrisprogramlari  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə