jurnal/24
  Мир культуры
jurnal/23
  Мир культуры
jurnal/28
  Мир культуры
site/wp-content/uploads/2017/04
  Representasi maskulinitas dalam film talak 3 (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes) Syulhajji S
site/wp-content/uploads/2016/08
  Gambaran gaya hidup pada anggota komunitas
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
jurnal/25
  Мир культуры
jurnal/28
  Мир культуры
jurnal/23
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/26
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/22
  The world of culture
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Bibliografiya
  Microsoft Word 1994-2009 Humanitar elmler seriyasi doc
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
jurnal/24
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
pdf/Vol3No5
  MüASİR İnformasiya texnologiyalarinin tiBBİ MƏSƏLƏLƏRİn həLLİNDƏ rolu 1
  Yubiley юбилей anniversary israfilova Nilüfər Mövsüm qızı
jurnal/24
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/26
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/22
  The world of culture
bitstream/1234/152327/1
  GüRCÜstanin azərbaycanli jurnalistləRİ
jurnal/25
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2009 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
w19
  Китабханашцнаслыг
jurnal/23
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
jurnal/27
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
books/jurnalistika
  ‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
  Design Elm Dunyasi2 215x290 Iyun++ Layout 1
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar e
images/jurnal/kurikulum_jurnal2013
  Kurikulum 2013- №3 Kur qxd
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
jurnal
  Аzərbaycanda iNŞaat və memarliq
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
upload
  Qaydalar əsasında qurmalıdır Ali Məhkəmənin hakimi Nigar Rəsulbəyova
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
upload
  Publication1
pdf
  “ Ötən il Azərbaycan özünü dünyaya çox
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 4
  Ba ki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elml
wp-content/uploads/2017/02
  İxtisas: Jurnalistika Fənn: Azərbaycan jurnalistikası tarixi
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
upload
  Jurnal XII
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elml
pdf/Vol1No7
  Praktik в помощь help to the
  Ağ CİYƏr xəSTƏLİKLƏRİNİn diferensial diaqnostikasinin müASİr aspektləRİ
pdf/Vol3No5
  KəSKİn biLİar pankreatiTLƏRDƏ endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiYA
pdf/Vol4No6
  Лекция lecture kəSKİn qarin praktik yanaşMA
pdf/Vol2No2
  Лекция immunoloji laborator diaqnostikanin müASİr metodologiyasi
modul_penyuluh_perbendaharaan/Modul_Penyuluh_Perbendaharaan_Final_2013/11-SISTEM AKUNTANSI INSTANSI/MODUL SAI DSP-final
  Bab V jurnal standard
files
  Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında Əsasnamə Ümumi müddəalar
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2017 (5)
w19
  Microsoft Word XI jurnal 10 doc
pdf/Vol1No7
  Лекция lecture podaqra həyat təRZİ XƏSTƏLİYİ
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
wp-content/uploads/2017/02
  İxtisas: Jurnalistika Fənn: Jurnalist etikası
wp-content/uploads/2016/12
  Azərbaycan diLLƏr universiteti buraxiliş İmtahanlarinin mövzulari
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Coğrafiya və təbii resurslar, №2, 2017 (6)
images/jurnal
  Karakteristik bioakustik dan tingkah laku lumba-lumba jantan hidung botol
data/artikel
  Kualitas air ranu lamongan (ranu klakah) lumajang berdasarkan indeks keanekaragaman dan family-level biotic index makroinvertebrata bentik aditya Rachmaputra, Hadi Suwono dan Sofia Ery Rahayu
file
  Plankton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Di Danau Cilodong Kecamatan Sukma Jaya, Depok Plankton as a Bioindicator Water Quality in the Lake Cilodong, Depok
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2009 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  Ba ki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
files
  ZəRİf harmoniya hiSSİ Rİyaziyyatçini bəSTƏkar, yaxud şAİRLƏ qohumlaşdirir
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
upload
  Mübahisələrin həllində mediasiyanın rolu vəkil Lalə Nağıyeva
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2009 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  №1 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  №4 Humanitar elmlər seriyası
wp-content/uploads/2017/07
  Naxçivan abiDƏLƏRİ "molla nəSRƏDDİN" jurnalinin səHİFƏLƏRİNDƏ
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  №4 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  №4 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar
w19
  İnformasiya elmi-NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ jurnal
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  O. S. Abbasova
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 2
  №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  №1 Humanitar elml
elm/pdf
  Design Elm Dunyasi2 215x290 Iyun219++++ Layout 1
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  №4 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2008 3
  []
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 2
  №2 Humanitar elml
yukle/files
  Мцндярижат
/scientific_research/az/files/jurnal_2017_4
  Ученые записки Scientific works, №4, 2017 İssn 1815-1779
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 4
  №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Jurnalistika
  Azərbaycanın ilk milli mətbuat orqanı hansıdır? a «Əkinçi» b «Füyuzat» c «Mola Nəsrəddin» d
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elmlər seriyası
wp-content/uploads/2017/02
  İxtisas: Jurnalistika Fənn: Radio və televiziya jurnalistikasının əsasları
upload
  Jurnal VIII
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 4
  №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  №2 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
5358/1
  Asean banking integration framework
docs/jurnal
  «Maliyyə və uçot». 2014.№5. S. 11-26. Mühasibat uçotunun hesablar planının idarəetmə uçotu sisteminə uyğunlaş dırılması
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
docs/jurnal
  Azərbaycan respublikasinda seçKİ HÜququnun xüsusiYYƏTLƏRİ Cəfərova Yasəmən Fərman qızı
files/arxiv
  Jurnal 02. indd
docs/jurnal
  “geo strategiya”. 2014.№5(23). S. 21-24. TÜRKİYƏ CÜmhuriYYƏTİNİn xariCİ SİyasəTİ VƏ dağliq qarabağ MÜnaqiŞƏSİ
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 1
  №1 Humanitar elml
docs/jurnal
  QəDİm türklər və buddizm inanci elvin babayev
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 H
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  №1 Humanitar elml
docs/jurnal
  Fərqli baxiş multikulturalizm və tolerantliq təLƏBLƏRİ İlqar İsmayilzadə
  «Strateji təhlil». 2014.№7 S. 227-237. Avropa konstitusiyalari və dünyəvilik prinsipi Leyla ƏLİyeva
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 2
  №2 Humanitar elml
Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195801281986121-MUNAWAR_RAHMAT/ARTIKEL-JURNAL
  Implementasi metode tematik al-quran untuk memahami makna beriman kepada para malaikat
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 1
  №1 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3
docs/jurnal
  06-jurnal-2017-hazir indd
index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=72&dir=JSROOT/bahasainggris/DOKUMEN JURNAL PRODI JIPB/UTK JIPB MEI 2014&download_file=JSROOT/bahasainggris/DOKUMEN JURNAL PRODI JIPB/UTK JIPB MEI 2014
  Baliho (Sebuah Analisis Semiotika C. S. Peirce)
pdf/Vol2No12
  ƏDƏBİyyat обзор literature
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Aşağıdakılardan hansı jurnalistikanın janrlarından deyil? A şərh
elm/pdf
  Elm dunyasi 7 mehi++2++++ Layout 1
wp-content/uploads/2017/02
  İxtisas: Jurnalistika Fənn: Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi
yukle/files
  Xülasə Müasir epistemologiyada ağılla iman münasibətlərinə xüsusi şəkildə yer ay
/scientific_research/az/files/jurnal_2017_2
  Ученые записки Scientific works, №2, 2017 İssn 1815-1779
114.125.20.6=_6326977-REVIEW JURNAL SUCI PRATIWI.pdf
  Pengembangan e-modul berbasis project based learning pada mata pelajaran simulasi digital untuk siswa kelas X studi kasus di smk negeri
213.230.120.236=_385024-belgiya uchun jurnal.doc
  Acier universel
188.113.204.155=_181182-limi jurnali.pdf
  Ilmiy-metodik jurnali scientific-methodical journal ministry of public education of the
directory jurnal  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə