kitabxana2014
  MəKTƏBƏQƏDƏr pedaqogika fənni üzrə Sİllabus müəllim: Bayramova Sara Məhəmmədtağı qızı
ci/Kitabxana
  R. H. MƏMMƏdov, tofđq bəHƏRÇĐ
kitabxana/edebiyyat
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
files/books/file
  Yusif Şükürlü
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
  Magistrant yeniyetməLƏRİn bəDİİ ZÖVQÜNÜn formalaşmasinda kitabxanalarin rolu
files/books/file
  Nahid – 35 yaşlı psixoloq Sabir – onun dostu Nərminə 25 yaşlı gənc müğənni Zərifə Nahidi sevən qadın
kitabxana
  ӨвсафүЛ-Әшраф
files/books/file
  TürklüK ÇAĞDAŞliq
gen/html/azl/kitabxana/tedris/Kimya
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
kitabxana2014
  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci İNGİLİs diLİ fənninin iş proqramı (Syllabus) Müəllim: Əsgərova İlhamə Aydın qızı Bakı 2014
ci/Kitabxana
  Taptıq Həsənov
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2011
  Rübabə RÜSTƏmova kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dissertantı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2005
  Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/1_2011
  KitabxanaşÜnasliq və İnformasiya №1 (4) 2011
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2010
  Microsoft Word jurnal k&bN2 27
kitabxana/edebiyyat
  Elmi, təhsili heç vaxt unutmayan bir
ci/Kitabxana
  Əsaslari iLƏ Azərbaycan RespublikasıTəhsil
files/books/file
  Azərbaycan respublikasinin qanunu
  Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
  Demokratiya: gediləsi uzun bir yol
  Zaman Maşını (İki hissəli komediya) Keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi
  İdris Hacızadı
kitabxana
  Qur’an təHRİf olunmayib
files/books/file
  Yaqub məĞrur vəTƏn namiNƏ Bakı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Magistrant bazar iQTİsadiyyati şƏRAİTİNDƏ Kİtabxanaçiliq
ci/Kitabxana
  Microsoft Word Yaxin ve orta serq olkeleri doc
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Orxan AĞAMİRZƏyev amea m ərkəzi Elmi Kitabxanasının doktorantı
files/books/file
  Manaf süleymanov
  Səməd Behrənginin qətli
ci/Kitabxana
  Microsoft Word yerqurulushunun elmi esaslari doc
yenii/kitabxana
  Ağayar Şükürov
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “ Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  DərsliKLƏRİNİn nəŞRƏ hazirlanmasi, TƏRTİbati və rеdaktəSİ XÜsusiYYƏTLƏRİ
gen/html/azl/kitabxana/tehsilde_ikt
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
gen/html/azl/kitabxana
  Menecment- mühazir ə m ə tnl ə ri
kitabxana/exlaq
  İnsan bu dünyada axirət üçün ya nur və bəsirət hazırlayır, ya da zülmət və qaranlıq
gen/html/azl/kitabxana/tehsilde_ikt
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
yenii/kitabxana
  Çağdaş dünya ədəbiyyatı
files/books/file
  "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2001
  Microsoft Word 1xususi nomr?D?Kil?R. docx
files/books/file
  S. Imanov-Hedefdeki insan indd
gen/html/azl/kitabxana/tedris/Riyaziyyat
  Standartlar: 5
2014/09
  Qara zirə və onun yağı ilə müalicə üzrə tövsiyyələr
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Iv kurs t ələbəsi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2010
  Microsoft Word jurnal k&bN2 27
ci/Kitabxana
  İnsan cəmiyyətinin inkişafı təbiətlə qarşılıqlı təmasda olmadan mümkün deyil
  Kərəm Bayramov, Yunis İsmayılov
  Ii hiSSƏ torpaq tiPLƏRİNİn coğrafi İcmali
  TəBİƏTDƏN İSTİfadəNİN İQTİsadi VƏ ekoloji problemləRİ
files/books/file
  İmam Hüseyn və Aşura qiyamı
kitabxana
  Həzrət Zeynəbin (ə) Kərbəla dərsləri
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2012
  KitabxanaşÜnasliq və İnformasiya №2(8) 2012 56 TÜrkməNİstanda kitab və Kİtabxana məDƏNİYYƏTİ kazimi P. F
gen/html/azl/kitabxana/tedris/Fizika
  Şükür Əlizadə adpunun professoru VI sinifdə kurikulum üzrə fizikadan “Ölçü cihazları” mövzusunun tədrisi
files/books/file
  Vilayət quliyev
kitabxana/pdf
  Fġqh təLĠMĠ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  KitabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  Knyaz aslan kitabxanaşünaslıq kafеdrasının dоsеnti
files/books/file
  Byörnstyerne Martinus Byörnson
  Qarşısına qoyulacaq ilk ölüm-qalım imtahan olacaq. Müzakirələrin gedişində təşkilatın zəngi quru bu məsələnin ümumi fonlaktının açıq müzakirəsində qərara verilməsinin əleyhinə çıxdı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
files/books/file
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ƏSRİMİZİn siyavuşU Ön söZ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2012
  Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi”
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Elçin MƏMMƏdov
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2017 (5)
gen/html/azl/kitabxana/tedris/Riyaziyyat
  Xavər Əlizadə, adpu-nun doktorantı, Bakı şəhəri, 132-134 №-li Təhsil Kompleksinin ibtidai sinif
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Paşayeva zeynəB
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2010
  Microsoft Word k&b 2010 doc
kitabxana
  Əl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran Surəsi
gen/html/azl/kitabxana/tehsilde_ikt
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
kitabxana
  Əl-Mizan Təfsiri Allame Məhəmməd
files/books/file
  Vəziyyətin necə olursa olsun. ÖZÜNLƏ FƏxr et ! GİRİŞ
kitabxana
  I Maidə Surəsi 55-56
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2011
  Doktorant TƏBRİz universitetiNİn məRKƏZİ
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Coğrafiya və təbii resurslar, №2, 2017 (6)
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2012
  Daşqın MƏHƏMMƏDLİ
upload/iblock/278
  Gəlin Kitab oxuyaq !!!
files/books/file
  Vətəndə əlacı olmayan ağır xəstəlik
kitabxana
  İmamı iki yolla tanımaq olar: a Həzrət Peyğəmbərin özü Allahın fərmanına əsasən bir şəxsi imam tə`yin etmiş olsun
  İmamət Sünnülərlə şiələr
files/books/file
  "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" n 29 (93 2016)
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
kitabxana
  Nisa Surəsi 77-80
kitabxana/pdf
  Daim onlara qonaq etmiĢdir. Nemətlərini sayıb qurtarmaq mümkün deyil
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya
  Microsoft Word jurn Kitabshunasliq ve bibilioq 1(40) 17. docx
kitabxana/pdf
  Bismillahir-Rahmənir-Rahim Allahın salam və salavatı olsun Peyğəmbər və onun Əhli-Beytinə
kitabxana
  Xüsusi nüBÜVVƏT
  And olsun Allaha onu ilk gerçekleyen adamam
  Ayələrin Tərcüməs(n)i Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla 1- həmd, Allaha ki göyləri və yeri yaratd
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya və Mifologiya •Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
2014/09
  Müəllif: Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi Tərcüməçi: Ramil Həsənov
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı • Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya • Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  T əranə MİRZƏyeva amea m ərkəzi Elmi Kitabxananın doktorantı
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2009
  Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 doc
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2012
  Oruc quliyev amea-nın aspirantı
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2010
  KitabxanaşÜnasliq və İnformasiya №2
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Kitabxana
  Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
gen/html/azl/kitabxana/tehsilde_ikt
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
yenii/kitabxana
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNJƏ DÖVLƏt universiteti
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
yenii/kitabxana
  İbrahim bəYİn səyahətnaməSİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2010
  Microsoft Word kitabxanaciliq-biblioqrafiya 2010 No
istinadlar/menu/kitabxana/kitab_yukle
  Azərbaycan demokratik respublikasi
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2001
  Microsoft Word 1xususi nomr?D?Kil?R. docx
kitabxana/xeberler
  1 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin 2017-ci ilin yekunlarına dair
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2012
  №2(8) 2012 79 ƏDƏBİyyatşÜnasliq biBLİoqrafiyasinin soraq-məlumat nəŞRLƏRİ
yenii/kitabxana
  Akçurao lu yusuf tüRKÇÜLÜYÜn tar baki-2006
files/books/file
  Niyazi Mehdi
  Microsoft Word ?Li k?Rim doc
yenii/kitabxana
  Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar
  Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Dramaturgiya. Pyeslər
kitabxana/exlaq
  Insani dəYƏRLƏR
kitabxana/pdf
  Bismillahir-Rahmənir-Rahim Ön söz
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Əli RÜSTƏmov kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti Xuraman AĞayeva laboratoriya müdiri
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2010
  Microsoft Word jurnal k&bN2 27
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Aygün KƏRİmova filologiya üzr ə fəlsəfə doktoru
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2010
  Microsoft Word k&b 2010 doc
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  Kitabşünaslıq və kitab tarixi
files/books/file
  Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/3_2010
  KitabxanaşÜnasliq və İnformasiya №3
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2004
  Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
files/books/file
  Microsoft Word M?h?mm?d Aranl?
  Sаkit dənizin xəfif ləpələrində bərq vurdu
kitabxana
  3-cü hədis Sünnü və şiələrin nəql etdiyi 3-cü hədisi Nişapuri «Müstədrək»də və Zəhəbi «Təlxis»də qeyd etmi
  PeyğƏMBƏRLƏrin isməti (GÜnahsizliğI)
files/books/file
  Hər bir yerfili üçün yazılmış kitab
  ӨвсафүЛ-Әшраф
  Microsoft Word Qisar-kitab doc
yenii/kitabxana
  Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Kitabxana
  Kitabxana informasiya prosesi nədir? A informasiyanın forma və məzmununun
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2009
  Şəhla tahirqizi monoqrafiyalar elmi ƏDƏBİyyatin nöVÜ KİMİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2012
  Kafedrasının baş müəllimi MÜASİr təSNİfat sistemləRİ VƏ onlarin təTBİQİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2009
  Sima İsmayilova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının baş müəllimi
files/books/file
  Çağdaş dövrə xas olan mənəvi problematikanın aktuallığı onun tədqiqinin bütün
kitabxana
  Bismİllah
kitabxana/pdf
  Vəhy evinə yürüş
files/books/file
  Metodologiya4
directory kitabxana  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə