public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Aktyor
  Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/III/Bestekarliq
  "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/I/Fortepiano
  Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/IV/mm
  Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/IV/Drijor
  1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Renkarliq
  1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Tesviri
  İlk kompüter sayılır
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/III/musiqi m
  Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Tesviri
  E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Renkarliq
  Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/İfaciliq
  Azərbaycan musiqisinə dünya şöhrəti gətirmiş ilk komediya hansıdır? a "Leyli və Məcnun" b "Arşın
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/I/Aktyor
  Erix Mariya Remark məktəbi bitirdikdən sonra hansı sahədə çalışmışdır?
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/IV/Drijor
  1."Rast" simfonik muğamının müəllifi hansı bəstəkardır? a Ü. Hacıbəyli b F.Əmirov c S
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/I/Tesviri
  1 Dərmanların təsir növləri: a ümumi, rezorbtiv, yerli b profilaktik, imunoloji c sakitləşdirici, sedativ d bakteriostatik, bakteriosid e antiseptik, dezinfeksiya edici 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Aktyor
  Mark Tulli Siseron kimdir? A yunan natiq, filosof b fransiz kulturoloq,tarixçi
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/I/Bestekarliq
  "Klin" yazısı harada yaranıb? a Babilistanda b Vaviloniyada c Fələstində d Yunanıstanda
directory public html files  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə