public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Tarix
  Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Kitabxana
  Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Tarix
  Etdi: a I ümumrusiya Müsəlmanları qurultayı b kazan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Mənbəşünaslığın tədqiqat obyekti nədir? a yazılı qaynaqlar b tarixi
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Poetik baxımdan Davud Peyğəmbər hansi şairin estetik baxışlarında vesf edilir? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Yazır. Bu dildə yazdığı şeirlər Sə"dinin farsca yazdığı şeirlər qədər şirindir"-fikrini kim söyləyib? A mirzə Əbdül Kərim
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Divan nədir? А şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən əsərdir
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  2008-ci ildə Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 2008-ci ildə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Jurnalistika
  Azərbaycanın ilk milli mətbuat orqanı hansıdır? a «Əkinçi» b «Füyuzat» c «Mola Nəsrəddin» d
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Tarix
  Mixi yazını mənimsəmiş qədim xalqlar: a mannalılar, Çinlilər
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Tarix
  Xix əsrin 50-70-ci illərində İngiltərəni adlandırırdılar: a "İnqilablar diyarı" b "Dünya emalatxanası" c "Dənizlərin
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  Kitabşünaslıq və kitab tarixi
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Muzey
  Boğazköy arxivində Xeit çarlarına aid neçə min gil lövhəciyi saxlanılır? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Muzey
  "Mentalitet" sözünün mənası nədir? A sağlam düşüncə b sosial təcrübə c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir: a mihüm b münbit c müntəxəbat d münsif e nəql
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  S. S. Axundovun "Qorxulu nağıllar" silsiləsinə neçə əsər daxildir a b c 3
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Ritorika nədir? A nitqdə düzgünlük b danışıqda aydınlıq c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Mübtəda budaq cümləsini bağlayan vasitələrdən biri sonrakı dövrün
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Mücərrəd 2 Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: təmizlik, insanlıq, firavanlıq… a
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Muzey
  Azərbaycan Tarix muzeyinin ekspozisiyasını formalaşdırır: a eksponatlar
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Kitabxana
  Kitabxana informasiya prosesi nədir? A informasiyanın forma və məzmununun
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Muzey
  Ekspozisiya şəraitində əşyavi abidələrin nəyini yaddan çıxartmaq
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Muzey pedaqogikasının qurulması hansı komponentlərdən ibarətdir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Aşağıdakılardan hansı jurnalistikanın janrlarından deyil? A şərh
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. A platon b V. A. Suxomlinski c aristotel
directory public html files  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə