public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/cografiya
  1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/biologiya
  Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/torpaqsunasliq
  Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/biologiya
  Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/torpaqsunasliq
  Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
  Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/cografiya
  Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/Baytarliq
  Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/kimya
  Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/kimya
  İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar
  Pedaqoji texnologiyaların tarixi, inkişaf yolları və onların təlim prosesində sistemli istifadəsi haqqında ətraflı
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/biologiya
  Sütunlar üzərində sinir hüceyrələrinin bir yerə yığılması nəticəsində 1 cüt sinir düyünü
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/biologiya
  Sinir sistemi öz filogenez inkişafında 4 mərhələni hansı ardıcıllıqla keçib?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/Baytarliq
  Dekompozisiya, infiltrasiya, transformasiya və dəyişmiş sintez hansı patoloji prosesin mexanizmində ayırd
  Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən ibarətdir? A yemləri qəbul edib parçalamaqdan və həzm
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/kimya
  Aşağıdakılardan hansılar (H) biotinin təbii mənbəyinə aid deyil? I. noxud II soya III gül kələm IV yumurta
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/Baytarliq
  Neçənci ildə və kim tərəfindən insanda qan qrupları kəşf edilmişdir?A 1899- morgenrot
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/cografiya
  Afrika regionunda neçə dövlət yerləşir? A 49 b 53 c 60 d 70 e 54
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/biologiya
  Biosistemlərin əsas xüsusiyyəti nədir? A nəsil qayğısına qalmaq b nəsil artırmaq
  Biosistemlərin əsas X üsusiyyəti nədir? A nəsil qayğısına qalmaq
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/cografiya
  "Əcib-Əl-Malik", "Əl-Kaxar" əsərləri hansı yazıçıya
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/kimya
  1 Hipervitaminoz nədir? A orqanizmdə vitaminlərin toplanması və artıq olması b orqanizmdə vitaminlərin heç olmaması c orqanizmdə vitaminlərin toplanması
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/torpaqsunasliq
  Kosmogenik fərziyyə müəllifi deyil? A kant b laplas c camberlen d şmid e nyuton
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/kimya
  Hansı təzyiqdə fosforu metallik fosfora çevirmək olar? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/kimya
  Əlavə yarımqrup elementləri üçün hansı ifadə düzgün deyil?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/biologiya
  Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarına
directory public html files  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə