public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Mualice
  Geohelmintləri müəyyən edin: 1-angilostoma,2 öküz soliteri,3-askarid,4-donuz soliteri?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Tibbi profilaktika
  Söylənilənlərdən hansını tibb zəlisinə aid etmək olmaz?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Tibbi profilaktika
  Anemiya nəyə deyilir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Mualice
  1. Anemiya nəyə deyilir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Stomotologiya
  Qızılca infeksiyasında infeksiya mənbəyio hansıdır? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A orqanizm
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Stomotologiya
  Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edir
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Mualice
  Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyəti onun bioloji təsirini müəyyən edir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Hissiyyat sferasının pozuntularına nə aiddir ?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Mualice
  Düzgün ifadəni seçin: a insan
  Düzgün ifadəni seçin: a insan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Mualice
  1 Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir: A. Latent infeksiya üçün B. Abortiv tip üçün C.İnteqrativ tip üçün D. Lizogeniya tip üçün E. Produktiv tip üçün 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Eczaciliq
  Dərman acıqovuğu kökündə hansı qrup acı maddələr var ? A seskviterpen
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Eczaciliq
  Mülkü müdafiənin fəaliyyəti şərti olaraq neçə dövrə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Stomotologiya
  Sinir lifləri nəyi tənzim edir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Mualice
  Bazu oynağının kapsulasını bərkidir: a bazuəzələsi b tinüstü əzələ c tinaltı əzələ
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Eczaciliq
  Böyük Qarabəddin kitabının müəllifi kimdir ? A m. A. Pişəvari
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Hansı səbəbdən uşaqlarda bədən səthi soyuq hava şəraitində tez soyuyur,isti havada isə tez qızır? A maddələr
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Rezus uyğunsuzluq nə zaman baş verir? A atanın qanı mənfi,ananın qanı müsbət olduqda
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Mualice
  Əhalinin sağlamlıq vəziyyəti göstəricilərinə aid deyildir? A demoqrafiya göstəriciləri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Eczaciliq
  Hansı halda kondensləşmiş altıüzvlü heterotsiklik birləşmələr
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Aşağıdakılardan hansı sepsisin klinik gedişinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təsadüf edən forma
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Eczaciliq
  Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A müşahidə, determinizm, inteqrativ
  Səthi gərilməni alveollarda nə tənzimləyir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Stomotologiya
  Bu günkü gündə şizofreniyanın etiopatogenezində mühüm rol oynadığı hesab olunur: a psixososial
directory public html files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə