resimler/ekler
  Paper Geoinformatics'04
  Doğa koruma ve miLLİ parklar genel müDÜRLÜĞÜ ekosistem değerlendirme raporu formati genel Özelliklerin ve İlişkilerin Belirlenmesi
  Kırtıl Köyü (Silifke-Mersin) jeosit alanı : Brakiyopod fosil tarlaları
  “Bayat-Kütahya” Fosil Memeli Lokalitesinin Son Çalışmalar Işığında Faunal Revizyonu
  Çamlidere (ankara) taşLAŞMIŞ AĞAÇ fosil ormani
  Paleontoloji Palaeontology
  HüDAİ (sandikli-afyon) jeotermal sistemiNİN Çevresel etkileri, gb tüRKİye ümit Memiş, Selma Demer ve Nevzat Özgür
  Ayşen Davraz 1, E. Birol Özgül
  Kaçkar dağlari miLLİ parkinin jeopark potansiyeli Yıldırım Güngör a
  Almacık Dağı Eosen Volkanikleri: Radyometrik yaş ve İzotop verileri
  Jeodezik gps ağlarinin öLÇÜt matrisleri İle öLÇÜ plani optiMİzasyonu
  TabiÎ gaz projesi Hazırlayanlar : Korkut Özal (X)
  Nikel kobalt
  Kazanilma olanaklari
  Molibdenin oluşturduğu cevherleşme yatak tipleri şunlardır: Porfiri veya Dissemine Yataklar
  Nikel tarih boyunca varlığı yakın zamanlara kadar bilinmiyen maddelerden biri olarak
  Nikel Raporu indd
  Bursa-uludağ volfram ocağinda jeomekaniK Çalişmalar jeomechanical studies in bursa-uludağ wolfram mine g. Şenyur
  Bahçeli Antik Roma Havuzunun Mühendislik Özellikleri
  New look at the iron deposits of turkey
  Orta Sakarya Vadisi Bentonit Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyasal Özellikleri
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampus Alanının Genel Jeolojik Özellikleri
  Bor Minerallerinin Özellikleri ve Madenciliği
  Neogene volcanism in gazakh through of the lesser caucasus (azerbaijan)
  İZMİr-ankara-erzincan okyanusu iÇİnde jura sürecinde okyanusal kabuk oluşumu ve başkalaşim olaylari: eldivan (Çankiri) BÖlgesinden biR Örnek
  Pan-Afrikan’dan Alpine Kadar Metamorfizma ve Geodinamik Önemleri
  Afyon Zonu’nun Erken Devoniyen Magmatizması’na ilişkin Jeokronolojik Bulguları
  Avrupa biRLİĞİ SÜrecinde jeodezi ve fotogrametri MÜhendiSLİĞİ’Nİn durumu
  Neojen Gölsel Bantlı Karbonat Oluşumlarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri, Melihşah Kuzeyi
  Miyosen Yaşlı Önülke Havzasının Evrimi ve Resifal Karbonat İstiflerinin Oluşumunda Önce Gelen Topoğrafyanın Etkisi (Osmaniye- İskenderun- hatay), Güney Anadolu
  Norther margin of the çinarcik basin: an unstable submarine fault scarp, prone to mass movements
  Karbonat gesteine im hinblick auf ihre industrielle verwendung
  Betonda çevresel etkiler tmmob imo yapi malzemeleri komisyonu 2015 GİRİŞ
  Yanıklı Altın Cevherleşmesinin Arama Proğramı ve Cevherdeki Yapısal Kontrol, Artvin-Şavşat, Türkiye
  Elmas savaşlari
  0 Aralık 2007 ml bala (Ankara) Depremi Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları ve Deprem Acil Gözlem (depar) Çalışmaları
  Uludağ Hepimizin Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
  Dikili (İzmir) Termal Kaynaklarının Hidrojeokimyasal İncelenmesi
  Aliköy, Vakıf ve Köreken (Kütahya) Dolayındaki Suların Halk Sağlığına Etkisi
  Gökova (MUĞLA) kiyi karst kaynaklarinin hidrokimyasal ve çevresel izotop özellikleri
  Paper Geoinformatics'04
  Zayif kaya kütlelerinde açilan tünel giRİŞ ŞevleriNİn duraylilik ve kazilabiLİRLİk analizleri Ayberk Kaya
  Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, e. 19, 149-154, Ağustos 1976
  Türk haritaciliği tariHİ
  Ders kodu, adı
  Susurluk Ve Ilıca ( Balıkesir ) Plütonlarının Petrografik Ve Jeokimyasal Açıdan Karşılaştırılması
  Sahil Satışı ve Ataköy için Toplantı Daveti
directory resimler ekler  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə