socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-üMİD” mmc avtomatik Yanğınsöndürmə Sisteminin avadanlıqlarına və onların quraşdırma işlərinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi (su-001/2016) elan edir
  Geofizika və geologiya
  Geofizika və geologiya
1/testlesdirme
  Microsoft Word Komputer Tesdiq
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
1/testlesdirme
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
socar/assets/documents/en/environmental_policy
  Azәrbaycan respublikasi döVLӘt neft şİRKӘTİ ekoloji SİyasәT
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Əmr № socar161000030270010020A00114 socar
neftmuzeyi
  Bakı şəhərində Neft Muzeyinin yaradılmasının Konseptual planı Məqsəd və vəzifələr
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
1
  Test imtahan prosesi
jspui/bitstream/123456789/1586/2
  Socar Methanol
uploads/files
  Socar dalgidj llc
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azneft” İstehsalat Birliyi müxtəli mal-material və avadanlıqlara olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azneft” İstehsalat Birliyi Mərkəzdənqaçma nasoslar
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Kompleks qazma işləri
uploads/files
  Socar dalgidj llc
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Azərbaycan respublikasi döVLƏt neft şİRKƏTİ
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azneft” İstehsalat Birliyinin
  Azərikimya” İstehsalat Birliyi Yüksək təzyiqli armaturlara olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ “Bİz biLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  MüqaviLƏ №
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi Standartların istifadəsinə və tətbiqinə dair standart
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Neftqaztikinti
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
1
  Microsoft Word Buraxilis bürosunun növb?tçisi f?hl?
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ “Bİz biLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Neftqaztikinti
  Neftqaztikinti
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Karbamid zavodu Modul tipli bioloji təmizləmə qurğusunun satınalınması məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Microsoft Word 24. 02. 2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağları. doc
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi Əl radiostansiyaları üçün akkumulyatorların təlabatını ödəmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Etilen Polietilen" zavodunun "
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Qaz İxrac” İdarəsi
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azneft” İstehsalat Birliyi Aparatlar (Lot№1), Kompressorlar
  Kompleks qazma işləri
1
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşdırma sistemi. Ardnş-nin işçilərinin sahə üzrə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətlərdə kvalifikasiyalarının artırılmasına dair standart
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi öz təlabatını ödəmək məqsədilə Mətbəə mallarının satın alınması üçün açıq satınalma müsabiqəsi
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi Mətbəə mallarına təlabatını ödəmək məqsədilə elan olunmuş 23019-17 saylı açıq satınalma müsabiqəsi üzrə müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadıldığını elan edir
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi öz tələbatını təmin etmək məqsədilə elan olunmuş 23004-16 saylı açıq satınalma müsabiqəsində
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azneft” İstehsalat Birliyi Müxtəlif tipli nasoslara olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Neft Kəmərləri
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
1
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm Fondu”nun elmi-tədqiqat layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üzrə
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Geofizika və geologiya
  Geofizika və geologiya
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-üMİD” mmc-nin Kabel Karotajı (15kpsı quyuağzı avadanlığıyla birgə) xidmətinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq müsabiqə (kk-002/2017) elan edir
  Geofizika və geologiya
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Kompleks qazma işləri
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi Vakuum açarı yuvalarına təlabatını ödəmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Geofizika və geologiya
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/socar-annual-reports
  Azәrbaycan respublikasi
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ “Bİz biLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Satin alinmasi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Kompleks qazma işləri
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Karbamid zavodu Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınması məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ “Bİz biLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Qaz Emalı zavodu
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Qaz Emalı zavodu Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama və texniki xidmət işlərinə olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
1/testlesdirme/fehle
  İnsan resurslari departamenti
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Geofizika və geologiya
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Qaz İxrac İdarəsi
  Qaz İxrac İdarəsi
  Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər
  Geofizika və geologiya
socar/assets/documents/az/socar-annual-reports
  Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) ”Neftqaztikinti” tresti
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodu
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi öz tələbatını təmin etmək məqsədilə elan olunmuş 23003-16
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Əmr № socar/15-1000/01/sm-04-000076 socar
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Qaz İxrac İdarəsi
uploads/files/Newsletter/2017
  Avqust 017 socar polymer mmc-nin xəbərlər bülleteni / Nömrə / 2017-ci IL
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Kompleks qazma işləri
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Bakı Ali Neft Məktəbi Ali məktəbin Bədən tərbiyəsi kafedrasına tələb olunan mal-materialları təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodu
1/testlesdirme
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ “Bİz biLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
socar/assets/documents/az/contract-awards
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti
  İnsan resurslari departamenti
uploads/files/Newsletter/2017
  Sumqayıt Təhsil və təlim mərkəzinə ziyarət zam anı səhmdarlarla keçirilən görüş
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
uploads/files/Newsletter/2018
  Socar polymer mmc-nin xəbərlər bülleteni / Nömrə 1 / 2018-ci IL
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  “Xalq Qəzeti” redaksiyasına
uploads/files
  Application form position applied for / Vakant vəzifə
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) ”Neftqaztikinti” tresti
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
uploads/files
  R&r statement Alex Munro-Kidd
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Neftqaztikinti” tresti Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
socar/assets/documents/az/socar-financial-reports
  Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docx
socar/assets/documents/en/procurement-notices
  It and Communications Department of State Oil Company of Azerbaijan Republic (socar) announces an open procurement competition (No. 23013-17) for the purchasing of Servers
  It and Communications Department of State Oil Company of Azerbaijan Republic (socar) announces an open procurement competition (No. 23019-18) for the purchasing of Server equipment
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Qaz emalı zavodunun stend avadanlıqlarının
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
1/testlesdirme
  İXTİsas üZRƏ test tapşiriqlari
1
  TestləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
1/testlesdirme/fehle
  Anbardar vəZİFƏSİ ÜZRƏ MÖvzular
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Üzrə müvafiq tarixlərin dəyişdirilməsini elan edir
  Microsoft Word 26001-16-Elan-(Kimy?vi reagentl?r)-12. 02. 2016. doc
1
  Azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn Elm Fondu layİhə müsabİqəsİ Ə r I z ə
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Kompleks qazma işləri
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi socar-ın Konfrans sisteminə təlabatını ödəmək məqsədilə elan olunmuş 23029-17 saylı açıq satınalma müsabiqəsi üzrə müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadıldığını elan edir
1/testlesdirme/qulluqcu
  TestləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
  TestləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Nəqliyyat İdarəsinin
1/testlesdirme/qulluqcu
  İnsan resurslari departamenti testləŞDİRMƏNİn təŞKİLİ ŞÖBƏSİ “Bİz biLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərikimya İstehsalat Birliyi
  Neftqaztikinti tresti
directory socar  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə