socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-üMİD” mmc avtomatik Yanğınsöndürmə Sisteminin avadanlıqlarına və onların quraşdırma işlərinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi (su-001/2016) elan edir
  Geofizika və geologiya
  Geofizika və geologiya
assets/documents
  Gdc31 gps steering
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
socar/assets/documents/en/environmental_policy
  Azәrbaycan respublikasi döVLӘt neft şİRKӘTİ ekoloji SİyasәT
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Əmr № socar161000030270010020A00114 socar
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
assets/Documents/Primary-Secondary/Property/Project-Management/Procurement/Construction-Contracts
  Medium Works Contract Contract Information Sheet
assets/documents/edzestervek
  Teljes testformázás edzőteremben
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azneft” İstehsalat Birliyi müxtəli mal-material və avadanlıqlara olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azneft” İstehsalat Birliyi Mərkəzdənqaçma nasoslar
  Kompleks qazma işləri
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Azərbaycan respublikasi döVLƏt neft şİRKƏTİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azneft” İstehsalat Birliyinin
assets/documents
  The Laws and Rules of Occupational Therapy in Florida
  Politisk analyse 2016
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərikimya” İstehsalat Birliyi Yüksək təzyiqli armaturlara olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
  MüqaviLƏ №
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi Standartların istifadəsinə və tətbiqinə dair standart
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Neftqaztikinti
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
Assets/Documents
  Azot (Sıvı) frm. Et. 00031/00;msds (Sıvı Azot)
radiology/assets/documents/UndergraduateEducation_teaching_files
  Gi imaging Densities x-ray allows visualization of different densities
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Neftqaztikinti
  Neftqaztikinti
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Karbamid zavodu Modul tipli bioloji təmizləmə qurğusunun satınalınması məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Microsoft Word 24. 02. 2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağları. doc
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi Əl radiostansiyaları üçün akkumulyatorların təlabatını ödəmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi
ideas/Assets/Documents/bsra/1944
  Eden minute to Churchill
  Churchill minute to Eden
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Etilen Polietilen" zavodunun "
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Qaz İxrac” İdarəsi
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azneft” İstehsalat Birliyi Aparatlar (Lot№1), Kompressorlar
  Kompleks qazma işləri
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşdırma sistemi. Ardnş-nin işçilərinin sahə üzrə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətlərdə kvalifikasiyalarının artırılmasına dair standart
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi öz təlabatını ödəmək məqsədilə Mətbəə mallarının satın alınması üçün açıq satınalma müsabiqəsi
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi Mətbəə mallarına təlabatını ödəmək məqsədilə elan olunmuş 23019-17 saylı açıq satınalma müsabiqəsi üzrə müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadıldığını elan edir
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi öz tələbatını təmin etmək məqsədilə elan olunmuş 23004-16 saylı açıq satınalma müsabiqəsində
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Azneft” İstehsalat Birliyi Müxtəlif tipli nasoslara olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Neft Kəmərləri
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Geofizika və geologiya
  Geofizika və geologiya
  Socar-üMİD” mmc-nin Kabel Karotajı (15kpsı quyuağzı avadanlığıyla birgə) xidmətinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq müsabiqə (kk-002/2017) elan edir
  Geofizika və geologiya
  Kompleks qazma işləri
environment/assets/documents/plants-animals/herbarium
  Introduction to the Census of the Queensland Flora 2017
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi Vakuum açarı yuvalarına təlabatını ödəmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Geofizika və geologiya
socar/assets/documents/az/socar-annual-reports
  Azәrbaycan respublikasi
canada/assets/documents
  Our allergen labeling policy consists of two parts
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Satin alinmasi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  Kompleks qazma işləri
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Karbamid zavodu Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınması məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Qaz Emalı zavodu
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Qaz Emalı zavodu Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama və texniki xidmət işlərinə olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Geofizika və geologiya
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Qaz İxrac İdarəsi
  Qaz İxrac İdarəsi
  Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər
  Geofizika və geologiya
socar/assets/documents/az/socar-annual-reports
  Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
assets/documents/education/medicaleducation
  Section of Cardiology
executive/assets/documents
  Annex 1 senate: 28 january 2014 reported business
Assets/Documents/Graduate-Medical-Education/Contracts-AY-14-15
  Usmle completion by residents
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) ”Neftqaztikinti” tresti
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodu
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi öz tələbatını təmin etmək məqsədilə elan olunmuş 23003-16
socar/assets/documents/az/socar-standards
  Əmr № socar/15-1000/01/sm-04-000076 socar
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Qaz İxrac İdarəsi
assets/documents/conferences/ny
  Hotel policies and safety guidelines
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Kompleks qazma işləri
assets/documents/regulation
  Part a general details for all applications
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Bakı Ali Neft Məktəbi Ali məktəbin Bədən tərbiyəsi kafedrasına tələb olunan mal-materialları təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodu
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
ideas/Assets/Documents/bsra/1947
  Stalin Labour conversation record
assets/documents/2015ss
  Unit: 9th Battalion Date of death: September 1915 Place of death
assets/documents/research/ei
  David Ricardo: Theory of Free International Trade Economic Insights, Volume , Number Dallas Fed
socar/assets/documents/az/contract-awards
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) “Azərikimya” İstehsalat Birliyi
assets/documents
  Безымянный-1
assets/documents/research/ei
  Milton Friedman: Economist as Public Intellectual Economic Insights, Volume , Number Dallas Fed
assets/documents
  From the director
Assets/Documents
  Merry Muses of Caledonia by Robert Burns
assets/documents
  "ŞƏHƏRİn səSİ" pablik art layiHƏSİ
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar)
  “Xalq Qəzeti” redaksiyasına
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) ”Neftqaztikinti” tresti
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
assets/documents
  Margret Eicher Catalogu cdr
  Protokol taraflar
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Neftqaztikinti” tresti Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi
socar/assets/documents/az/socar-financial-reports
  Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docx
socar/assets/documents/en/procurement-notices
  It and Communications Department of State Oil Company of Azerbaijan Republic (socar) announces an open procurement competition (No. 23013-17) for the purchasing of Servers
  It and Communications Department of State Oil Company of Azerbaijan Republic (socar) announces an open procurement competition (No. 23019-18) for the purchasing of Server equipment
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Qaz emalı zavodunun stend avadanlıqlarının
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
assets/documents/about/cb/meetings/15/2.08-03 Review and Decisions on the future of Working Groups
  Questionnaire for completion by the Chair and Secretary of the Working group
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Üzrə müvafiq tarixlərin dəyişdirilməsini elan edir
  Microsoft Word 26001-16-Elan-(Kimy?vi reagentl?r)-12. 02. 2016. doc
assets/documents
  Ali hasanov visaVersa 19. 10-10. 11. 2013
  Skip Pizzi Director, Digital Strategies nab
socar/assets/documents/az/procurement-notices
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt neft şirkəTİNDƏ (socar) AÇiq üsulla müsabiQƏNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNƏ dair təLİmat
  Kompleks qazma işləri
  Socar-ın Informasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi socar-ın Konfrans sisteminə təlabatını ödəmək məqsədilə elan olunmuş 23029-17 saylı açıq satınalma müsabiqəsi üzrə müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadıldığını elan edir
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (socar) Nəqliyyat İdarəsinin
  Azərikimya İstehsalat Birliyi
  Neftqaztikinti tresti
directory socar assets  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə