az/system/files/legislation
  Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
  Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
  Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında
  Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
en/system/files/legislation
  Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
az/system/files/legislation
  Azərbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
  Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
  Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasının Nizamnaməsi
  Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında
ru/system/files/legislation
  Azərbaycan respublikasinin iNZİbati prosessual məCƏLLƏSİ I fəsil
az/system/files/legislation
  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin I və II hissələrinə, 29-cu maddəsinin I, II və III hissələrinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair
  Yeyinti məhsulları haqqında
  Azərbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
  Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin ikinci hissəsinə dair
  Azərbaycan respublikasinin miqrasiya məCƏLLƏSİ
  Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında
  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
  İnsan hüquqları haqqında
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Haqsız rəqabət haqqında
  Açıq və qapalı tipli xüsusi təlim-tərbiyə müəssisələri haqqında Nümunəvi Nizamnamə
  Təhsil haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
  Məhkəmə hökmü haqqında
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə Rantsev Kiprə və Rusiyaya qarşı
  Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 460. 1-ci maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan respublikasi konstitusiya məHKƏMƏsi plenumunun
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı
  Azərbaycan respublikasinin naziRLƏr kabineti QƏrar №499 Bakı şəhəri, 12 dekabr 2016-cı IL
  Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası
  Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi
  Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Avtonəqliyyatın hərəkət və işlədilməsi qaydalarının pozulmasına dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Strasburq 20 iyun 2013 QƏTİ QƏrar
  Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında
  İnzibati və mülki hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəmə aidiyyətinə dair
  Məhkəmə qətnaməsi haqqında
  Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi haqqında
  Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri sədrlərinin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları
  Ümumi MÜDDƏalar maddə Qanunun məqsədi
  Qaçaqmalçılıq işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
  Ümumi müddəalar Maddə Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər
  Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
  Özgə əmlakını qanunsuz ələ keçirmə və talama işləri üzrə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması Qaydaları
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Sərhəd qoşunları haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu I
  Azərbaycan respublikasinin standartlaşdirma, metrologiya və patent üZRƏ DÖVLƏt komiTƏSİNİn kollegiyasi
  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
  Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən konvensiYA
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə Seyidzadə Azərbaycana qarşı
  Azərbaycan respublikasi daxiLİ İŞLƏr naziRLİYİNİn kollegiyasi qərar
  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Daxili xidmət nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
  Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında
  Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Diplomatik xidmət haqqında
  Kibercinayətkarlıq haqqında
  İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə CƏFƏRLİ VƏ DİGƏRLƏRİ azərbaycana qarşI
  Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə qarayev azərbaycana qarşI
  Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 231. 1-ci maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair
  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 28. və 228. 2-ci və Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 30. və 30. 2-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun 16 oktyabr 1992-ci tarixli 1№-li
  Azərbaycan respublikasinin seçKİ MƏCƏLLƏSİ
  Azərbaycan respublikasi adindan q ə t n a m ə
  Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında
  Dövlət qeydiyyatına alınmışdır” Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat n 2981
  Ümumi hissə I bölmə Cəzaların İcrası qanunvericiliyinin əsas müddəaları
  Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu, Ali Məhkəmə, Daxili İşlər Nazirliyi ilə
  Azərbaycan respublikasi maliYYƏ naziRLİYİ QƏrar № q-01
  Valyuta tənzimi haqqında
  Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə
  Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında
  Ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında
  Nazir S. Həsənova
  Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamənin təsdiq olunması haqqında
  Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsədlərinə ödənişlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydalarının təsdiqi haqqında
  Məhkəmələr tərəfindən tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi təcrübəsi haqqında
  Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında
  Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında
  Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
  "TƏSDİq ediRƏM" Azərbaycan Respublikası səhiyyə naziri Ə. B.İNsanov
  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında
  Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında
  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsinin bəzi məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan respublikasinin əDLİYYƏ naziRLİYİ kollegiya qərari
  44/1 Bakı şəhəri 29 dekabr 2015-ci il
  Azərbaycan respublikasi vergiLƏr naziRLİYİNİn kollegiyasi qərar №1517050000003100
  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında
  Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan İpoteka Fondu
  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ru/system/files/legislation
  Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında
az/system/files/legislation
  Qaydalari I. Ümumi müddəalar
  Avtomobil yolları haqqında
  Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətləri barədə işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası
  Qərari 28 mart 2016-cı IL №8-2/2016 Bakı şəhəri
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİNİn qərari
  Azərbaycan respublikasi əDLİYYƏ naziRLİYİNDƏ qeydə alinmişdir qeyd №18 30. 10. 1996-cı IL
  Ümumdünya Poçt Konvensiyası
  Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
  Qaydalari [1] Ümumi müddəalar
  Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Ümumi müddəalar Maddə Dövlət rüsumu anlayışı
  Azərbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi
  Azərbaycan respublikasinin meşƏ MƏCƏLLƏSİ
  Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçinin
  Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
  Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə HƏSƏnov azərbaycana qarşI
  Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında qaydaların təsdiq edilməsi barədə
  Gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Q16-001-12 Bakı şəhəri 4 avqust 2012-ci IL
  15 noyabr 2013-cü il №5 Bakı şəhəri
  Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə
en/system/files/legislation
  Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında
az/system/files/legislation
  "qeydə alinmişdir" Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində
  Qərarı “ 31 ” mart 2011-ci IL №3 Bakı şəhəri
  Reklam haqqında
  Ümumi hissə Birinci bölmə Əsas müddəalar
  Azərbaycan respublikasinin maliYYƏ naziRLİYİ QƏrar № q-02
  Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar”ın təsdiq edilməsi barədə
  Hərbi vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Yol hərəkəti haqqında
  Yol hərəkəti haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Məhkəmələr və hakimlər haqqında
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə əfv olunması haqqında
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə Əfəndiyeva Azərbaycana qarşı
  Xidməti və mülki silah haqqında
  Apellyasiya şikayətinin baxışına dair yekun məhkəmə qərarı) 10 mart 2010-cu IL İş №1(106)86/2010 Şirvan şəhəri
  Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
  Ümumi HİSSƏ Birinci bölmə GİRİŞ MÜDDƏalari
  Azərbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcat
  Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 15-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair
  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi
en/system/files/legislation
  Ümumi hissə I böLMƏ Ümumi müddəalar
az/system/files/legislation
  İnzibati icraat haqqında
  16/3 Bakı şəhəri 10 iyul 2012-ci il
  Qərari 25 iyul 2016-cı IL Bakı şəhəri
  Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası
  Banklar haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında[1]
  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
  Dövlət sirri haqqında
  Kommersiya sirri haqqѕnda
  DöVLƏt proqrami 1
  Tənzimlənən qiymətlər haqqında
  Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
  Konstitusiya Məhkəməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1203. 1-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair
  Konstitusiya – dövlətin ali qanunudur, ali hüquqi qüvvəyə malikdir və həmin dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi sistemlərin əsasları təsbit edir
  Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu
  Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
  Mќhkќmќ qќrarlarѕnѕn icrasѕ haqqѕnda
  «İnkoterms 2000» şərtləri exw ex works ( named place) Zavoddan ( yerin adı)
  İnzibati məhkəmə icraatında iddianın mümkünlüyünə dair Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun
  Azərbaycan respublikasinin tariF (QİYMƏT) Şurasi
  Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 75. və 176. 4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair
  Q63-001-15 Bakı şəhəri 04 dekabr 2015-ci IL
  İşsizlik müavinətinin hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
  Ümumi MÜDDƏalar maddə Torpaq islahatının məqsədi və vəzifələri
  Torpaq qanunvericiliyinin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsinin bəzi məsələləri haqqında
  Azərbaycan respublikasinin göMRÜk məCƏLLƏSİ
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
  Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
en/system/files/legislation
  Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn qərari "
az/system/files/legislation
  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin
  Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi və bəzi birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin vəzifələrinin dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan respublikasi adindan q ə rardad sumqayit apellyasiya məHKƏMƏSİ
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Günəşli” yatağının 10 saylı stasionar dərin dəniz özülündə baş vermiş qəza nəticəsində həlak olanların xatirəsini
  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında
  Qaydaları", "Dövlət reyestr kitabı", "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə"
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında
  Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi haqqında
directory system files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə