w35
  Fənn sillabusu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
w35/Meqaleler
  Еколоэийа елминин инкишаф тарихи
w35
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  «Ekologiya və torpaqşünaslıq» fakültəsi Əyani və qiyabi şöbə «Ekologiya» ixtisası üzrə Coğrafi ekologiyanın əsasları» fənnindən
  Еколожи кимйа фянниндян имтащан суаллары
  Təsdiq edirəm
  Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin əyani şöbəsi “Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı”
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Torpaqşünaslıq kafedrasının “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”ixtisası üzrə «Ümumi torpaqşünaslıq»
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu
  “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin əyani şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə “Ümumi ekologiya” fənnindən
  Baki döVLƏt universiteti ekologiya və torpaqşÜnasliq faküLTƏSİ Bİoekologiya kafedrası
  Təsdiq edirəm : prof. S. R. Haciyeva
  Təsdiq edirəm k e. d., prof. S. R. Hacıyeva
  Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dil Mərkəzi
  Yerquruluşu və kadastr
  Yerquruluşu və kadastr
  Yerquruluşu və kadastr
directory w35  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə