Direktor Fərman Yunis oğlu Xəlilov filologiya üzrə elmlər doktoruYüklə 19,93 Kb.

tarix20.08.2018
ölçüsü19,93 Kb.


Əlyazmalar Fondu 

  

Ünvan

 

Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35  

                               

 

Direktor

 

Fərman Yunis oğlu Xəlilov filologiya üzrə elmlər doktoru

 

Xidmət tel

 

 (+994 36) 544-69-91  Elektron poçtu

 

elyazmalar_institutu@yahoo.com 

Direktor müavinləri

 

  Elmi katib

 

  Yaranma tarixi 

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci 

il tаrixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 

təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq olaraq yaradılıb, 2005-

ci ildən fəaliyyət göstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

Naxçıvan əlyazmalarının 

toplanılması, 

sistemləşdirilməsi 

və 


kataloqlaşdırılması. 

Əsas elmi nəticələr

 

Naxçıvanın  tarix  və  mədəniyyətinə  aid  yeni  məlumatların  əldə olunması  və  təbliği  istiqamətində:  Məhəmməd  Həsən  Ordubadinin 

“Astronomiya”  əsərinin  tərcüməsi  və  tədqiqi,  Mirzə  Məhəmməd 

Haşim ibn Museyib Naxçıvaninin “Həqaiqiət-Tarix” əsəri haqqında ilk 

məlumat,  Suli  Fəqihin  “Yusif  və  Züleyxa”  əsərinin  tərcümə  və 

tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd Dumu” əsərinin 

mətn  xüsusiyyətlərinin  təhlili, Hatif  İsfəhaninin  “Tibbinamə”  əsərinin 

aşkarlanması  və  ilk  tədqiqi,  Fazil  Naxçivaninin  “Tibbinamə”  əsərinin 

ilkin  araşdırılması,  tibbinamələrin  mətn  xüsusiyyətləri  və  tərcüməsi, 

Əliqulu  Mirzayi  Naxçıvaninin  “Əqaide-fəlsəfə”  əsərinin  ilk  tədqiqi, 

Naxçıvanı  tədqiq  və  Tətəbbö  Cəmiyyətinin  ərəb  əlifbası ilə yazılan 41 

iclas protokolunun əlyazma mətnlərinin araşdırılması və təhlili. 

  

1. A.C.Cəlilova. Bayrək Quşçuoğlu. Bakı: Səda, 2005, 200 s. 

2.  S.M.İbrahimov.  Şərq  peripatetizmi  və  islamda  imamilik.  Təbriz: 

Firuzan, 1385 (2006), 188 s. 

3.  S.M.İbrahimov.  İsna əşəri. Bakı: MBA-MMC, 2007, 120 s. 

4. S.M.İbrahimov.

 

Munisnamə.  Bakı: AzTU, 2008, 143 səh.   5.  Suli  Fəqih.  Yusif  və  Züleyxa  (ərəb  əlifbası  ilə  yazılmış  əlyazmadan 

transliterasiya, ön söz, lüğət və tərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s. 

6.  S.M.İbrahimov.  Hacı  Molla  Məhəmməd  Naxçıvaninin  “Səhabəd-

Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.  

7.  S.M.İbrahimov  Naxçıvanın  milli  mənəvi  sərvəti  olan  əlyazma 

mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.,  

8.  S.M.İbrahimov.  Hacı  Molla  Məhəmməd  Naxçıvaninin  “Səhabəd-

Dümu”  əsərində  fəlsəfi  düşüncələr.  I-II  cild  (metodik  vəsait). 

Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.,  

9. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizmi fəlsəfəsində insan amili (metodik 

vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 75 s.  

10.  S.M.İbrahimov.  “Heydər  Əliyev  və  əxlaqi  dəyərlər”.  Naxçıvan: 

Əcəmi, 2013, 280 s.,  

11.  S.M.İbrahimov.  Nizami  Gəncəvi.  Azərbaycanca  yazdığı  divan. 

Bakı: İqra, 2013, 188 s.  

12.  S.M.İbrahimov.  Направления  исследований  Нахчыванских 

рукописей  (сворник  статей).  LAPLANBERT  Academie  Publishing. 

Германия, 2014, 56 с. 

13.  Məhəmməd  Naxçıvaninin  Təbriz  Milli  Kitabxanasına  hədiyyə 

etdiyi kitabların kataloqu (tərcümə və şərh). I c. Fars dilindən tərcümə 

edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan” Tusi, 2014,128 s. 

14.  Məhəmməd  Naxçıvaninin  Təbriz  Milli  Kitabxanasına  hədiyyə 

etdiyi  kitabların  kataloqu  (tərcümə  və  şərh).  II  cild.  Fars  dilindən 

tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan: Tusi, 2014,126 s. 

15.  Hatif  İsfəhani  Ordubadi  “Tibbnamə”  (tərcümə  və  şərh).  Çapa 

hazırlayan F.Eylazov. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 240 s.  

16.  F.Xəlilov  maarif  fədaisi:  Həsən  bəy  Qazıyev.  Naxçıvan:  Əcəmi, 

2016, 88 s.  

17. F.Xəlilov Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. 2017, 248 s. 

18.  İbrahimov  S.  Naxçıvanın  mənəvi-mədəni  irsinə  dair  əlyazma 

mətnləri. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 336 s.

 

İşçilərinin ümumi sayı

 

10 


Struktur şöbələri

 

Əlyazmaların toplanılması şöbəsi 

 

Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi 

Əlyazmaların mühafizəsi, gigeyenası və bərpası şöbəsi 

Elmlər doktorları 

          1 

Fəlsəfə doktorları           

1  

 

Document Outline

  • Əlyazmalar FonduDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə