Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?Yüklə 1,73 Mb.
səhifə1/16
tarix26.05.2018
ölçüsü1,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Stomatologiya ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir

15.08.2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir

Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri

1) Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?

A) Daimi


B) Ağıl dişləri

C) Süd


D) Süd və daimi

E) Köpək dişləri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
2) Daimi dişlərin sistem hipoplaziyasının baş verməsinin səbəbi nədir?

A) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmaması

B) İçməli suyun tərkibində flüorun miqdarının çox olması

C) İçməli suyun tərkibində flüorun miqdarının az olması

D) Radiasiyanın təsiri

E) Anadan olduqdan sonra uşağın keçirdiyi xəstəliklər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
3) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərinə hansı hallarda təsadüf olunur?

A) Sistem hipoplaziyada

B) Endemik flüorozda

C) Endemik ur xəstəliyində

D) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmaması zamanı

E) Yerli hipoplaziyada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
4) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyəni əhatə edir?

A) Sementi və dentini

B) Mina və dentini

C) Minanı

D) Dentini

E) Sementi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
5) Hansı yaşda uşaqlarda tetrasklin sırasından olan preparatlar təyin etmək məsləhət deyil?

A) 1 yaşdan - 2 yaşadək

B) 1 yaşdan - 6 yaşadək

C) 6 yaşdan - 12 yaşadək

D) 6 aydan - 1 yaşadək

E) 6 aydan - 12 yaşadək


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
6) Flüoroz zamanı baş verən patoloji dəyişikliklər hansı hüceyrələrin funksional dəyişikliyi nəticəsində yaranır?

A) Epitel hüceyrələrinin

B) Sementoblastların

C) Osteoklastların

D) Ameloblastların

E) Osteoblastların


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
7) Flüorozda dişlərin zədələnməsi hansı qrup xəstəliklərə aid edilir?

A) Peşə xəstəliklərinə

B) Genetik xəstəliklərə

C) Virus xəstəliklərinə

D) İnfeksion xəstəliklərə

E) Sistem xəstəliklərinə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
8) Flüorozun diferensial diaqnostikası üçün əlavə hansı müayinə üsulu istifadə olunur?

A) Sitoloji metod

B) Vital rəngləmə

C) Rentgenoloji müayinə

D) Stomatoskopiya

E) Dişin EOD


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
9) Flüorozun profilaktikası hansı yaşadək aparılır?

A) 8 - 10

B) 20 - 25

C) 18 - 20

D) 25 -30

E) 5 - 6


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
10) Dişin sərt toxumalarının oval formalı zədələnməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Minanın eroziyası

B) Mərmər xəstəliyi

C) Flüoroz

D) Pazvari qüsur

E) Hipoplaziya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
11) Dişin sərt toxumalarının erroziyası hansı toxumaları zədələyir?

A) Dentini

B) Sementi

C) Sement və dentini

D) Minanı

E) Mina və dentini


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
12) Patoloji sürtülmə zamanı qüsur dişin hansı səthində yerləşir?

A) Aproksimal

B) Vestibulyar və kəsici

C) Kəsici və çeynəmə

D) Vestibulyar və çeynəmə

E) Çeynəmə və dil


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
13) Pazvari qüsurun klinik simptomu hansıdır?

A) Dişin formasının dəyişməsi

B) Diş ətinə yaxın sahədə əmələ gəlmiş şırım şəkilli qüsurun olması

C) Dişin kəsici kənarının və qabarcıqlarının qüsuru

D) Dişlərin vestibulyar səthində oval şəkilli qüsurun əmələ gəlməsi

E) Dişin boyun nahiyəsində pazvari qüsurun olması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
14) Kökü formalaşmamış dişlərin sınığı baş verdikdə hansı əməliyyat həyata keçirilir?

A) Devital amputasiya

B) Devital ekstripasiya

C) Vital ekstripasiya

D) Diş çəkilir

E) Vital amputasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B,Терапевтическая стоматология, 2004
15) Süd dişlərinin sancılmış sınığı zamanı hansı əməliyyat məqbul sayılır?

A) Şinalama

B) Dişin çəkilməsi

C) Replantasiya

D) EOD ilə kontrol

E) Depulpasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
16) Dişin sərt toxumalarının patologiyalarından hansı onların inkişafı dövründə baş verir?

A) Pazvari qüsur

B) Dişlərin patoloji sürtülməsi

C) Turşuların təsirindən baş verən nekroz

D) Minanın hipoplaziya və hiperplaziyisı, dişlərin flüorozu

E) Dişlərin erroziyası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
17) Dişlərin çıxmasından sonra hansı qeyri-karioz xəstəliyə daha tez-tez rast gəlinir?

A) Travma, dişlərin eroziyası, pazvari qüsur

B) Dişlərin flüorozu

C) Minanın hipoplaziyası

D) Hiperplaziya

E) Dişlərin irsi patologiyaları


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
18) Hipoplaziyanı törədən səbəblər hansıdır?

A) Naməlum səbəblər

B) İçməli suyun tərkibindəki flüorun miqdarının az olması

C) Erkən uşaq yaşlarında baş verən və maddələr mübadiləsi pozğunluqları ilə müşayiət olunan xəstəliklər

D) Ekoloji faktorlar

E) Radiasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
19) Hipoplaziyaya xas olan şikayətlər hansıdır?

A) Gecə ağrılarının olması

B) Dişin rənginin və formasının dəyişməsi

C) Minanın yeyilməsi

D) Şikayətlərin olmaması

E) Həssaslığın artması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
20) Klinik əlamətlərinə görə hipoplaziyaya oxşar xəstəlik hansıdır?

A) “Tetrasiklin” dişləri

B) Patoloji sürtülmə

C) Karies

D) Dişlərin inkişafının irsi patologiyaları

E) Hiperplaziya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
21) Dişlərin flüorozunun əmələ gəlmə səbəbi?

A) Natamam osteogenez

B) Səbəbi məlum deyil

C) İçməli suda flüorun miqdarının 1mq/l-dən çox olması

D) Flüor tərkibli preparatlardan həddən çox istifadə etmək

E) Erkən və uşaq yaşlarda orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
22) Flüorozun xarakterik klinik forması hansıdır?

A) Ştrixli

B) Destruktiv

C) Ləkəli

D) Çilli-təbaşir

E) Şırımlı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
23) Flüorozun tipik lokalizasiya zonaları hansıdır?

A) Bütün dişlərin vestibulyar səthinin minası

B) Fissurlar və təbii çökəkliklər

C) Dişlərin boynu

D) Kəsici və köpək dişlərinin vestibulyar səthi

E) Bütün dişlərin sərt toxumaları


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
24) Flüoroz zamanı xarakterik şikayət hansı hesab olunur?

A) Dişlərin laxlaması

B) Həssaslığın artması

C) Dişlərin rənginin dəyişməsi

D) Minada qüsurların əmələ gəlməsi

E) Dişlərin yeyilməsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
25) Flüorozun ləkəli forması hipoplaziyanın anoloji formasından nə ilə fərqlənir?

A) Dişlər hələ çıxmamışdan əmələ gəlir

B) Kariesə xas olmayan lokalizasiyası olur

C) Əsasən daimi dişlər zədələnir

D) Dişlərdə çoxsaylı ləkələr əmələ gəlir

E) İçməli suda flüorun miqdarı çox olan bölgələrdə baş verir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
26) Pazvari qüsurun əmələ gəlməsinin ehtimal olunan səbəbi hansıdır?

A) Çoxlu miqdarda sitruslar və onların şirələrinin qəbul edilməsi

B) Qalxanvari vəzin disfunksiyası

C) Parodont xəstəlikləri zamanı diş köklərinin açılması

D) Diş əti kənarının degenerasiyası nəticəsində diş toxumalarının trofikasının pozulması

E) Mexaniki təsirlər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
27) Sadalanan simptomlardan hansı dişlərin patoloji sürtülməsi üçün xarakterik deyil?

A) Estetik çatışmazlıq

B) Gicgah - çənə oynağında ağrılar

C) Öz-özünə baş verən gecə ağrıları

D) Hiperesteziya

E) Dişlərin hündürlüyünün azalması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Dişlərin kariesi

28) Dişlərin kariesi zamanı aşağıdakı faktorlardan hansı aqressiv xarakter daşıyır?

A) Ağız boşluğunun mikroorqanizmləri, diş ərpi və karbohidratlar

B) Kifayət qədər qidalanmamaq

C) Dişin zülal strukturunun zədələnməsinə səbəb olan karbohidrat mübadiləsinin pozulması

D) Orqanizmdə gedən mübadilə pozğunluğu

E) Zülal mübadiləsinin pozulması (dişin sərt toxumalarının zülal matrisasının zədələnməsi)


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
29) Hidroksiapatitin kimyəvi formulu necədir?

A) Ca2(PO2)2(OH)2

B) Ca10(PO4)8(OH)2

C) Ca4(PO4)4(OH)2

D) CaHPOH4

E) Ca10(PO4)6(OH)2


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
30) Dişin sərt toxumalarında kalsium-fosfor nisbəti necədir?

A) 1,5


B) 1,67

C) 2,0


D) 1,3

E) 2,1
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


31) Minanın keçiriciliyi nə zaman artır?

A) Flüorozda

B) Pazvari qüsurda

C) Patoloji sürtülmədə

D) Ağ ləkə mərhələsində

E) Hipoplaziyada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
32) Ağız suyunda pH aşağı düşdükdə hidroksiapatitin həll olması necə olur?

A) Əvvəl artır, sonradan azalır

B) Artır

C) Azalır

D) Dəyişmir

E) Əvvəl azalır, sonradan artır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
33) Kariesin ləkə mərhələsinin diaqnostikası üçün hansı metod daha məqbul hesab olunur?

A) Termodiaqnostika və lüminessent stomatoskopiya

B) Vital rəngləmə və EOD

C) Rentgenoqrafiya və EOD

D) Lüminessent stomatoskopiya və vital rəngləmə

E) Rentgenoqrafiya və termodiaqnostika


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
34) Vital rəngləmə metodu ilə hansı xəstəlik zamanı minanın demineralizasiyası aşkarlanır?

A) Minanın erroziyası

B) Kariesin ağ ləkə mərhələsi

C) Pazvari qüsur

D) Hipoplaziya

E) Kariesin piqmentli ləkə mərhələsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
35) Kariesin diaqnostikası məqsədi ilə vital rəngləmə zamanı nədən istifadə edilir?

A) Kalium - yoddan

B) Metilen abısından

C) Eritrozindən

D) Fuksindən

E) Pisarev - Şiller məhlulundan


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
36) Kariesin ləkə mərhələsində minanın mikrobərkliyi necə dəyişir?

A) Artır


B) Azalır

C) Əvvəl azalır, sonradan artır

D) Əvvəl artır, sonradan azalır

E) Dəyişmir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
37) Кariesin ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində kalsiumun miqdarı necə dəyişir?

A) Əvvəl аrtır, sоnrа аzаlır

B) Əvvəl аzalır, sоnrа аrtır

C) Dəyişmir

D) Azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


38) Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində fosforun miqdarı necə dəyişir?

A) Əvvəl аzаlır, sоnrа аrtır

B) Dəyişmir

C) Əvvəl аrtır, sоnrа аzаlır

D) Azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


39) Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində flüorun miqdarı necə dəyişir?

A) Artır


B) Əvvəl аrtır, sоnrа аzаlır

C) Dəyişmir

D) Azalır

E) Əvvəl аzаlır, sоnrа аrtır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
40) Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində proteinin miqdarı necə dəyişir?

A) Azalır

B) Əvvəl azalır, sonradan artır

C) Dəyişmir

D) Artır

E) Əvvəl artır, sonradan azalır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
41) Kariesin bütün növləri üçün hansı ağrılar xarakterikdir?

A) Gecələr baş verən uzunmüddətli ağrılar

B) Qıcıqlanma aradan qaldırıldıqdan sonra da davam edən ağrılar

C) Qıcıqlandırıcının təsirindən baş verən ağrılar

D) Səbəbsiz baş verən qısamüddətli ağrılar

E) Səbəbsiz baş verən uzun müddətli ağrılar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
42) Ortofosfor turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Dəyişmir

B) Azaldır

C) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

D) Artırır

E) Əvvəl azaldır, sonradan artırır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
43) Natrium-flüorid minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Dəyişmir

B) Əvvəl artırır, sonra azaldır

C) Artırır

D) Əvvəl azaldır, sonra artırır

E) Azaldır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
44) Fizioloji məhlul minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Dəyişmir

B) Azaldır

C) Artırır

D) Əvvəl azaldır, sonradan artırır

E) Əvvəl artırır, sonradan azaldır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
45) Süd turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Azaldır

B) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

C) Artırır

D) Dəyişmir

E) Əvvəl azaldır, sonradan artırır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
46) Kalsium-qlükonat məhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Azaldır

B) Dəyişmir

C) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

D) Əvvəl azaldır, sonradan artırır

E) Artırır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
47) Remineralizasiya prossesi minada nəyi təmin edir?

A) Keçiriciliyi

B) Həll olmanı

C) Şəffaflığı

D) Rəngi

E) Mikrobərkliyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
48) “Remodent” məhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Artırır

B) Azaldır

C) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

D) Dəyişmir

E) Əvvəl azaldır, sonradan artırır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
49) Remineralizasiyaedici müalicədə demineralizasiya ocağına hansı maddələr daxil olur?

A) Turşular

B) Minerallar

C) Duzlar

D) Qələvilər

E) Üzvi birləşmələr


Ədəbiyyat: БоровскийE.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
50) Səthi kariesdə boşluq hansı toxumaları əhatə edir?

A) Mina, dentin və predentini

B) Minanı

C) Mina və dentini

D) Sement və dentini

E) Sement, dentin və predentini


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
51) Orta kariesdə boşluq hansı həddə yerləşir?

A) Mina və dentin

B) Mina, dentin və predentin

C) Sement, dentin və predentin

D) Sement və dentin

E) Mina
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


52) Dərin kariesdə boşluq hansı həddə yerləşir?

A) Mina və dentin

B) Mina

C) Sement, dentin və predentinD) Mina, dentin və predentin

E) Sement və dentin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
53) Hansı xəstəliyin profilaktikasında hermetiklər istifadə edilir?

A) Hipoplaziyanın

B) Pazvari qüsurun

C) Patoloji sürtünmənin

D) Kariesin

E) Flüorozun


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
54) Frontal dişlərin restavrasiyası üçün nə istifadə edilir?

A) Fosfat-sement

B) Amalqama

C) Dentin-pasta

D) Mikrohissəcikli kompozitlər

E) Plastmas


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
55) Kompozision materiallarla plomblamadan əvvəl diş minası hansı turşu ilə aşılanır?

A) Nitrat

B) Ortofosfat

C) Xlorid

D) Sulfat

E) Flüorid


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
56) Estetik restavrasiya zamanı plombun rəngi hansı şəraitdə seçilir?

A) Təbii işıqda, diş səthinin quru vəziyyətində

B) Təbii işıqda, diş səthinin yaş vəziyyətində

C) Süni işıqda, diş səthi turşu ilə aşılandıqdan sonra

D) Qaranlıqda, diş səthi qurudulmuş halda

E) Qaranlıqda, diş səthinin yaş vəziyyətində


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
57) Plomblamanın sendviç texnikası üçün hansı materialların qarşılıqlı tandemindən istifadə olunur?

A) Şüşə-ionomer sement və kompozit

B) Fosfat-sement və amalqam

C) Fosfat - sement və kompozit

D) Apeksit və dentin - pasta

E) Apeksit və fosfat - sement


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
58) Blekə görə II sinif karioz boşluqların plomblanması zamanı dişlər arasında hansı tipli təmas yaradılır?

A) Dairə şəkilli təmas

B) Pilləvari təmas

C) Nöqtə şəkilli təmas

D) Xətvari təmas

E) Səth şəkilli təmas


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
59) Sadalanan faktorlardan hansı karioz prosesə qarşı orqanizmin rezistentliyini aşağı salır?

A) İçməli suyun tərkibindəki flüorun kifayət qədər olmaması

B) Qidanın tərkibindəki karbohidratlar

C) Diş çöküntüləri

D) Orqanizmdə mübadilə proseslərinin tənziminin pozulması ilə müşayiət olunan xəstəliklər

E) İçməli suyun tərkibində flüorun normadan artıq olması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
60) Sadalanan faktorlardan hansılar kariesə qarşı rezistentliyi təmin edir və eyni zamanda aqressiv xarakter daşıyır?

A) Stress

B) Diş ərpi

C) Neyroreflektor, hormonal və humoral tənzimlənmənin pozulması ilə müşayiət olunan ümumi xəstəliklər

D) İçməli suyun tərkibindəki flüorun miqdarı

E) Ağız boşluğunun mikroorqanizmləri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Pulpitlər

61) Xroniki qanqrenoz pulpit sadalananlardan hansı ilə diferensiasiya edilmir?

A) Xroniki fibroz pulpitlə

B) Xroniki qranulomatoz periodontitlə

C) Xroniki qranulyasiyalaşan periodontitlə

D) Minanın erroziyası ilə

E) Xroniki fibroz periodontitlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
62) Xroniki qanqrenoz pulpit zamanı pulpanın elektrikdən qıcıqlanma əmsalı hansı həddə olur?

A) 150-200 mkA

B) 20-40 mkA

C) 2-6 mkA

D) 50-80 mkA

E) 1-2 mkA


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
63) 27-ci dişi pulpit diaqnozu ilə müalicə edərkən mərgümüş pastası dişdə neçə saat saxlanılmalıdır?

A) 72 saat

B) 24 saat

C) 48 saat

D) 3 saat

E) 36 saat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
64) Kəskin ümumi pulpit zamanı pulpanın elektrikdən qıcıqlanma əmsalı hansı həddə olur?

A) 60 mkA

B) 2-6 mkA

C) 20-40 mkA

D) 150-200 mkA

E) 100-150 mkA


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
65) 16, 26, 36 və 46 dişlərdə adətən neçə kök kanalı olur?

A) Bir


B) Dörd

C) Üç


D) Beş

E) İki
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


66) Kök kanalından pulpa nə ilə xaric edilir?

A) Kanaldoldurucu ilə

B) Pulpoekstraktorla

C) Raşpillə

D) Hedstrem ilə

E) Zondla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
67) Kök kanallarının kimyəvi işlənməsi zamanı natrium hipoxloridin neçə faizli məhlulundan istifadə olunur?

A) 5-10%


B) 0,5-1%

C) 10-12%

D) 2,5-3%

E) 5-6%
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


68) Xroniki fibroz pulpitin diferensial diaqnostikası sadalananlardan hansı ilə aparılmır?

A) Pazvari qüsurla

B) Xroniki fibroz periodontitlə

C) Kəskin ocaqlı pulpitlə

D) Xroniki qanqrenoz pulpitlə

E) Dərin karieslə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
69) 24-cü dişdə adətən neçə kök kanalı olur?

A) Dörd


B) Beş

C) Bir


D) Üç

E) İki
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


70) Vital ekstirpasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Pulpanın anesteziya altında qismən çıxarılması

B) Pulpanın devitalizasiya edilərək çıxarılması

C) Pulpanın devitalizasiya edilərək qismən çıxarılması

D) Pulpanın anesteziya altında çıxarılması

E) Pulpanın anesteziyasız çıxarılması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
71) Xroniki fibroz pulpitdə rentgenoloji olaraq nə aşkarlanır?

A) Apikal qranuloma

B) Dişarası çəpərin horizontal destruksiyası

C) Karioz boşluq

D) Dişarası çəpərin vertikal destruksiyası

E) Hipersementoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
72) Aşağıdakı törədicilərdən hansı pulpitin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Fuzobakteriyalar

B) Streptokoklar

C) İbtidailər

D) Spiroxetlər

E) Laktobasillər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
73) 26-cı dişdə adətən neçə kök olur?

A) İki


B) Üç

C) Dörd


D) Bir

E) Beş
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


74) Çətin keçilən kanalların kimyəvi genişləndirilməsi üçün nə istifadə edilir?

A) EDTA preparatı

B) Hidrogen peroksid

C) Xloramin

D) Natrium-hipoxlorid

E) Çar arağı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
75) Pulpanın müdafiə funksiyasının əsasını nə təşkil edir?

A) Toxuma immuniteti

B) Odontoblastların ikincili dentin əmələ gətirməsi

C) Hüceyrələrin faqositar aktivliyi

D) Lifli strukturların pulpanın pH-nı nizamlaması

E) Fibroblastik sıradakı hüceyrələrin iltihabi prosesi məhdudlaşdırmaq xüsusiyyəti


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə