Dönem 1 Staj kurulu I. Ders Kurulu Dersin amacı Anahtar kelimelerYüklə 128,23 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü128,23 Kb.

DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU
Dersin Adı

Hayatın OrijiniAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Bilim, Evrim, Moleküler evrimÖğrenim hedefleri

 • Doğru soru sormayı tanımlar.

 • Bilim ve Evrim kavramlarını bilir.

 • Çağdaş bilim ve bilimsel yöntemi tarif eder.

 • Evren ve yerkürenin evrimine bilimsel bakış açısı getirir.

 • Canlılık öncesi kimyasal evrimi tanımlar.

 • İlkin canlılığın ortaya çıkışını moleküler evrimle tanımlar.


Dersin Adı

Bilim ve EvrimAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Çağdaş bilim, Bilimsel Yöntem, Evrimsel mekanizmaÖğrenim hedefleri

 • Çağdaş bilimin özelliklerini bilir.

 • Bilimsel bilgiyi tanımlar.

 • Bilimsel yöntemin algoritmasını tanımlar.

 • Kozmik evrim kavramını ve sürecini ayırt eder.

 • Evrimin bir mekanizma olduğunu bilir.


Dersin Adı

Evrim Ve Kavramının KapsamıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Evrim,evrimsel tıp, evrim hastalıkları.Öğrenim hedefleri

 • Evrim kavramını bilmelidir.

 • Tıpta evrimin uygunluğunu tanımlamalıdır.

 • Hastalıklar evrimini bilmelidir.

 • Hastalık evrimsel kişileri ve tedavisini tartışmalıdır.


Dersin Adı

İnsanın Evrimi ve TıpAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

İnsanın evrimi, Hastalıkların evrimi, İnsanın uyum gücü.Öğrenim hedefleri

 • İnsanın evrimsel sürecini bilir.

 • İnsan hastalıklarının ıraksak ve yakınsak nedenlerini tanımlar.

 • Bugünkü hastalıkların evrimsel süreci için örnekleri bilir.

 • Potansiyel hastalıkların olabileceğini ayırt eder.

 • İnsanın uyum gücü ve hastalık evrimi arasındaki ilişkiyi bilir.

Dersin Adı

DNA Yapı ve FonksiyonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

DNA, Moleküler genetik, DNA’nın özellikleri.Öğrenim hedefleri

 • Moleküler genetik kavramını tanımlar.

 • Moleküler genetik ve sitogenetik kavramlarını ayırt eder.

 • DNA’nın kalıtım materyali olduğunu bilir.

 • DNA’nın genetik bilgiyi depoladığını bilir.

 • DNA’nın temel bileşenlerini bilir.

 • DNA’nın kimyasal ve fiziksel özelliklerini bilir.


Dersin Adı

DNA SenteziAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

DNA Sentezi,Sentez çatalı, Sentez elemanları.Öğrenim hedefleri

 • DNA sentezini tanımlamalıdır.

 • İşe karışan elemanı bilmelidir.

 • DNA sentez çatalını çizebilmelidir.

 • Sentez sonrası düzenlemeyi tanımlamalıdır.

Dersin Adı

RNA Yapı ve FonksiyonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

RNA, Transkripsiyon, RNA çeşitleri.Öğrenim hedefleri

 • RNA yapısını tanımlar.

 • RNA’nın çekirdekte sentezlendiğini tanımlar.

 • DNA ve RNA arasındaki farkları ayırt eder.

 • RNA’nın DNA’dan sentezlendiğini bilir.

 • RNA çeşitlerini bilir.

 • RNA’nın genetik bilgi taşınmasında aracı olduğunu bilir.


Dersin Adı

Genetik KodAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Genetik kod, kodon, anti-kodon, amino asit şifresi.Öğrenim hedefleri

 • Genetik kod veya şifre kavramını tanımlar.

 • Genetik kod ve amino asit ilişkisini bilir.

 • Başlama ve bitirme kodonlarını ayırt eder.

 • Genetik kod dejenerasyonu kavramını tanımlar.

 • Genetik kodun özelliklerini bilir.

 • Kodon-anti kodon ilişkinini tanımlar.Dersin Adı

Protein Sentezinin EvreleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Protein sentezi, Protein sentez evreleri, protein modifikasyonları.Öğrenim hedefleri

 • RNA ve protein ilişkini bilir.

 • Protein sentezi ve nükleik asit sentezlerini ayırt eder.

 • Stoplazmada gerçekleştiğini bilir.

 • Protein sentez elemanlarını sıralar.

 • Protein sentez basamaklarını tanımlar.

 • Protein modifikasyon tiplerini ayırt eder.


Dersin Adı

Hastalıkların Genetik TemeliAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim KESERDönem

2

Staj kurulu

V. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Genetik hastalıklar, sitogenetik, moleküler genetik, onkogen, protoonkogen.Öğrenim hedefleri

 • Hastalıkların genetik temelini tanımlamalı, kromozomal temeli bilmelidir.

 • Moleküler genetik temeli tanımlamalı, tamir bozukluklarını bilmelidir.


Dersin Adı

Mikroorganizmalar DünyasıAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKYOLDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Mikroorganizma, Mikroorganizmaların taksonomisi, Mikro organizma türleri ve özellikleri, Ökaryot ve prokaryot hücrelerin özellikleri, Bakteri.Öğrenim hedefleri

 • Mikroorganizmanın ne olduğu ve genel hücre yapılarını öğretir.

 • Taksonomik olarak organizmaların sınıflandırılmasını öğretir.

 • Mikroorganizma çeşitlerinin; ökaryotlar, prokaryot hücrelerin genel olarak yapı ve özelliklerini ve sınıflandırılmalarını öğretir.


Dersin Adı

Hücre FarklılaşmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKYOLDönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hücre farklılaşması, Totipotent hücre, pluripotent hücre, multipotent hücre, unipotent hücre, Gen aktivasyonu, Aktif ve pasif genler, Kök hücreÖğrenim hedefleri

 • Zigottan fetal dönemin sonuna kadar farklılaşan hücrelerin genel hücresel ve genetik özelliklerinin öğretilir.

 • Genetik olarak farklılaşan hücrelerin farklı aşamalardaki genetik ve hücresel kabiliyetlerini öğretilir.

 • Kök hücre kavramını öğretir.


Dersin Adı

Ökaryotik HücreAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Ökaryotik, hücre, prokaryotik.Öğrenim hedefleri

 • Ökaryotik hücrenin tarihçesini tanımlar.

 • Hücre teorisini tanımlar.

 • Ökaryotik hücrenin orijinini açıklar.

 • Prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındakı farkları listeler.

 • Ökaryotik hücre özelliklerini açıklar.

 • Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları sıralar.


Dersin Adı

Hücre ZarıAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hücre, hücre zarı; lipit, protein.Öğrenim hedefleri

 • Hücre zarının yapısal özelliklerini tanımlar.

 • Hücre zarının genel fonksiyonel özelliklerini tanımlar.

 • Hücre zarının yapısında bulunan lipitlerin görevlerini tanımlar.

 • Hücre zarının yapısında bulunan proteinlerin görevlerini tanımlar.

 • Hücre zarının yapısında bulunan karbonhidratların görevlerini tanımlar.

 • Hücre zarından madde geçişinin hangi yollarla olduğunu açıklar.


Dersin Adı

Hücre İskeletiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hücre, hücre iskeleti, mikroflament, mikrotübül.Öğrenim hedefleri

 • Hücre iskeletini tanımlar.

 • Hücre iskeletinin genel fonksiyonel özelliklerini açıklar.

 • Hücre iskeletinin bileşenlerini olan mikrofilamentlerin fonkisyonlarını tanımlar.

 • Hücre iskeletinin bileşenlerini olan ara filamentlerin fonkisyonlarını tanımlar.

 • Hücre iskeletinin bileşenlerini olan mikrotübüllerin fonkisyonlarını tanımlar.


Dersin Adı

Kromozomların Yapıları ve İncelenmesiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Sitogenetik, kromozom, karyotip.Öğrenim hedefleri

 • Sitogenetik kavramını tanımlar.

 • İnsan kromozomlarını tanımlar.

 • İnsan kromozomlarının sınıflandırılması açıklar.

 • İnsan kromozom elde etme ve inceleme yöntemlerini açıklar.

 • İnsan karyotip kavramını tanımlar.


Dersin Adı

Kromozomları Sayısal ve Yapısal BozukluklarAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Sitogenetik, sayısal anomaliler, yapısal anomalilerÖğrenim hedefleri

 • Kromozomal sayısal anomalilerini açıklar.

 • Kromozomal yapısal anomalilerini açıklar.

 • Dengeli kromozomal anomalileri açıklar.

 • Dengesiz Kromozomal anomalileri açıklar.


Dersin Adı

Otozomal Kromozom AnomalileriAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Sitogenetik, otozomal kromozom anomalileri, sendrom.Öğrenim hedefleri

 • Trizomik sendromları açıklar.

 • Delesyon sendromlarını açıklar.

 • Parsiyel trizomik sendromları açıklar.

 • Kromozom kırıkları ile seyreden sendromları açıklar.


Dersin Adı

Prenatal TanıAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sezin Y. UZUNERDönem

4

Staj kurulu

Kadın Doğum - Halk Sağ.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Prenatal tanı endikasyonları, sayısal anomaliler, yapısal anomaliler, karyotip.Öğrenim hedefleri

 • Kromozomal sayısal anomalilerini açıklar.

 • Kromozomal yapısal anomalilerini açıklar.

 • Dengeli kromozomal anomalileri açıklar.

 • Dengesiz Kromozomal anomalileri açıklar.

 • Prenatal tanı endikasyonlarını açıklar.

 • Karyotip yorumlamasını yapar.


Dersin Adı

Hücre OrganelleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ş. Burçak YOLDAŞ ÇELİKTENDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hücre, Organel, hastalık.Öğrenim hedefleri

 • Hücrenin genel özellikleri ve organeller arası ilişkiyi anlar.

 • Hücrenin içindeki düzeni ve her bir organelin aracılık ettiği yaşamsal fonksiyonları kavrar.

 • Organellerin her birinin yapısal, moleküler ve işlevsel özellikleri ile hücrenin görev ve fonksiyonunu ilişkilendirir.

 • Hücrenin fonksiyonlarında oluşacak, organele bağlı bozuklukları; hastalıkların moleküler nedenlerini açıklama da kullanır.


Dersin Adı

Genetik KontrolAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman Nidai ÖZEŞDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Transkripsiyon,Translasyon,metilasyon.Öğrenim hedefleri

 • Pro ve Ökaryotlarda büyüme ortamının bileşenine göre gen ekspresyonların değişeceğini bilmeli,

 • Tıp’da kullanılan kemo ve radyoterapi’nin hücresel sinyal yolaklarını etkileyerek kanser tedavinse sebep olduğunu bilmeli,

 • Embriyonik süreçten yaşlılığa doğru her organda gen ekspresyonunun değişeceğini bilmeli,

 • DNA’nın Metilasyon sürecinin indüklenen bir süreç olduğunu ve çevresel faktörlerden etkilendiğini bilmeli.

Dersin Adı

Genetik Polimorfizim Ve ÖnemiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fahri UÇARDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Polimorfizm, insan genomu, farmakogenetik, MHC-HLA gen kompleksi.Öğrenim hedefleri

 • Mutasyon ve polimorfizmin mekanizmasını bilir.

 • Kromozomlardaki polimorfik bölgeleri bilir.

 • Polimorfizmin insan genetiğinde kullanımını öğrenir.


Dersin Adı

Non-Mendelyan KalıtımAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fahri UÇARDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

trinükleotid tekrarları, Huntington, mitokondrial, antisipasyon, fragil X, uniparental dizomi.Öğrenim hedefleri

 • Kalıtım kalıplarını bilir.

 • Mitokondriyal hastalıkların genetik temelini bilir.

 • Non mendiliyann hastalıklarının moleküler temelini bilir.

 • Trinükleotid tekrarlarının genetik temelini bilir.

 • Moleküler tanı yöntemlerini bilir.


Dersin Adı

Multifaktoryal KalıtımAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fahri UÇARDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

multifaktöriyal kalıtım, poligenik, serebral thromboz, gen çevre ilişkisi, korelasyon, familiyal agregasyon, konkordans, heritabilite, koroner arter hastalıkları.Öğrenim hedefleri

 • Multifaktöriyel kalıtım ve çevresel etkileri öğrenir.

 • Multifaktöriyel hastalıkların oluşumunda gen-çevre etkileşimini bilir.

 • Multifaktöriyel ve poligenik hastalıkların farkını bilir.


Dersin Adı

Populasyon GenetiğiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fahri UÇARDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

popülasyon genetiği, allel frekanksı, Hardy-weinberg, genetik kayma, kurucu etkisi, mutasyon hızı, dengeli polimorfizm, akraba evlilikleri, seçimli evlilik.Öğrenim hedefleri

 • Popülasyonun gen havuzu kavramını açıklayabilir.

 • Populasyonun genetik yapısını değiştiren etmenleri açıklar.

 • Hardy-Weinberg kuralını bilir.

 • Tek gen hastalıklarının gelecek kuşaklarda görülme riskini hesaplayabilir.

 • Popülasyon sağlığında genetik kuralları açıklayabilir.


Dersin Adı

Seks Kromozom AnomalileriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fahri UÇARDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

X ve Y kromozomu, X-inaktivasyonu, Turner sendromu, Klinefelter sendromu, karma gonadal disgenezi, inter sex, Lyon hipotezi, hermafroditizm, seksüel gelişme anomalileri.Öğrenim hedefleri

 • Cinsiyet Kromozomlarının yapısını tanır.

 • X kromozomunun inaktivasyon mekanizmasını bilir.

 • Cinsiyet Kromozomlarının sayı ve yapı anormalliklerini tanır.

 • Cinsiyet Kromozomları hastalıklarını tanır.

 • Gonadal disgeneziler hakkında bilgi verebilir.


Dersin Adı

Virüs GenetiğiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahter Dilşad TORAMAN ŞANLIOĞLUDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

viral genom tipleri, viral hayat döngüsü, DNA ve RNA virüsleri, yeni viral hastalıklar, virüsler ve kanser.Öğrenim hedefleri

 • Virüslerin yapısal bileşenlerini sıralayabilir ve tanımlayabilir.

 • Farklı viral genom tiplerini ve viral genomun paketlenme şekillerini tanımlar.

 • Virüslerin insanda enfeksiyon oluşturabilme yollarını tanımlar.

 • Hayvan virüslerinin konakçı hücreleri tanıma şekillerini ve hücrelere giriş ve çıkış yollarını tarif edebilir.

 • Virüslerin hayat döngüsünün ana evrelerini sıralayabilir.

 • DNA virüsleri ile RNA virüsleri arasındaki temel farklılıkları tanımlayabilir.

 • Yeni viral hastalıkların ortaya çıkış mekanizmalarını sıralayabilir.

 • Virüslerin kansere sebebiyet verme yollarını sıralayabilir.


Dersin Adı

Bakteri GenetiğiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahter Dilşad TORAMAN ŞANLIOĞLUDönem

1
Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

prokaryotik hücre, prokaryotik genom, prokaryotik replikasyon, prokaryotik transkripsiyon, prokaryotik translasyon, restriksiyon-modifikasyon sistemi, plazmidler, prokaryotik gen aktarım sistemleri, transpozonlar, operon sistemi.Öğrenim hedefleri

 • Prokaryotik hücreler ile ökaryotik hücreleri ayıran temel özellikleri sıralayabilir.

 • Prokaryotik genomun yapısını ve organizasyonunu tanımlayabilir.

 • Prokaryotik replikasyon ve transkripsiyonun ökaryotik mekanizmalardan farkını replikasyon orijini, mRNA, RNA polimeraz düzeyinde tanımlayabilir.

 • Prokaryotik translasyonun ökaryotik translasyondan farkını genel olarak, ribozomlar ve translasyon başlangıç mekanizması düzeyinde tanımlayabilir.

 • Bakteriyel restriksiyon-modifikasyon sisteminin fonksiyonunu ve mekanizmasını tanımlama

 • Bakteriyel plazmidleri genel özellikleri ile tanımlama ve bakteriler açısından önemini ifade edebilir.

 • Bakterilerde gen aktarım sistemlerini sıralayabilme ve tanımlayabilir.

 • Transpozonları genel özellikleri ile tanımlama ve bakteriler açısından önemini ifade edebilir.

 • Prokaryotlarda operon sisteminin amacını ve mekanizmasını tanımlayabilir.


Dersin Adı

Kalıtım ModelleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahter Dilşad TORAMAN ŞANLIOĞLUDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Genetik hastalıkların sınıflandırılması, Mendelyan kalıtım, pedigri, akrabalık dereceleri, tek gen ile ilgili kalıtım, resesif, dominant, otozomal resesif kalıtım, otozomal dominant kalıtım, X’e bağlı resesif kalıtım, X’e bağlı dominant kalıtım, Y’ye bağlı kalıtım, pseudootozomal kalıtım.Öğrenim hedefleri

 • Genetik hastalıkları ana başlıklar halinde sınıflandırabilir.

 • Pedigriyi tanımlayabilme ve Mendelyan kalıtım paterninin belirlenmesinde pedigrinin önemini ifade edebilir.

 • Pedigride gözlenen kalıtım paternlerinin dayandığı önemli faktörleri tanımlar.

 • Pedigri paternlerini etkileyebilen faktörleri tanımlar.

 • Akrabalık derecelerini tanımlama ve akraba evliliklerinin Mendelyan hastalıkların ortaya çıkmasındaki önemini ifade edebilir.

 • Tek gen ile ilgili özelliklerin kalıtım modellerini sıralayabilir.

 • esesif ve dominant kalıtımı genel özellikleri ile ifade edebilir.

 • Otozomal resesif, otozomal dominant, X’e bağlı resesif, X’e bağlı dominant ve Y’ye bağlı kalıtımın genel prensiplerini tanımlayabilir.

 • Pseudootozomal kalıtımı tanımlayabilme ve önemini ifade edebilir.


Dersin Adı

Hücre DöngüsüAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esra MANGUOĞLU AYDEMİRDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hücre döngüsü, hücre döngüsü kontrolü, G1 evresi, G2 evresi, S evresi.Öğrenim hedefleri

 • Ökaryotik hücrelerde hücre döngüsünün G1, S, G2 ve G0 aşamalarını ve özelliklerini açıklayabilir.

 • Hücre döngüsü boyunca gerçekleşen biyolojik süreçlerin nasıl kontrol ve koordine edildiğini bilir.

 • Siklin-siklin bağımlı kinaz mekanizmalarını bilir.

 • Hücre döngüsünün her bir aşaması ile ilişkili ana kontrol sistemlerini ve bu sistemler görevli moleküllerin özelliklerini, aktivasyon ve inhibisyon mekanizmalarını bilir.

 • Hücre döngüsü aşamalarında ya da kontrolünde oluşabilecek hataların gelişimsel süreçte önemini bilir.


Dersin Adı

Hücre BölünmesiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esra MANGUOĞLU AYDEMİRDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Mitoz, Mayoz, Profaz, Metafaz, Anafaz, Telofaz, segregasyon.Öğrenim hedefleri

 • Hücrenin mitoz aşamasına geçişine yol açan faktörleri bilir

 • Mitozda kromozomların doğru ayrılmasını sağlayan mekanizmaları bilir

 • Kromozomların doğru ayrılamaması durumunda oluşabilecek olası patolojik süreçleri bilir

 • Mayoz bölünmenin aşamalarını bilir.

 • Mitoz ve Mayoz bölünmelerin hangi tür hücrelerde meydana geldiğini ve mitoz ve mayoz bölünmeler arasındaki fark ve benzerlikleri açıklayabilir.


Dersin Adı

GametogenezAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esra MANGUOĞLU AYDEMİRDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Oogenez, spermatogenez, genetik çeşitlilik, sinaptonemal kompleks, gametogenez.Öğrenim hedefleri

 • İnsanda primordiyel germ hücresinden başlayarak fertilizasyon aşamasına kadar, oogenezis ve spermatogenezis süreçlerinin basamaklarını ve her basamakta gerçekleşen hücresel olayları bilir.

 • Gametogenezde genetik çeşitliliğe yol açan mekanizmaları bilir.

 • Gametogenez ve spermatogenez arasındaki farkları açıklayabilir. Bu farklarından kaynaklanan genetik etkileri bilir.


Dersin Adı

Mendel GenetiğiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esra MANGUOĞLU AYDEMİRDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Mendelin 1. prensibi, Mendelin 2 . prensibi, Mendeliyen kalıtım


Öğrenim hedefleri

 • Mendelin gerçekleştirdiği deneylerden yola çıkarak ulaştığı prensipleri bilir

 • Mendelin öngöremediği ancak günümüzde geçerli olan kalıtımsal özellikleri bilir.

 • Mendelin prensiplerinin tıbbi genetik açıdan günümüzdeki anlam ve etkilerini bilir.


Dersin Adı

Kanser GenetiğiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esra MANGUOĞLU AYDEMİRDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Onkogenler, tümör baskılayıcı genler, ailesel kanser sendromları, kanser genetiği.Öğrenim hedefleri

 • Kanser hücresinin temel özelliklerini bilir.

 • Kanserin genetik temellerini bilir.

 • Onkogenler aktivasyon mekanizmalarını bilir.

 • Tümör baskılayıcı genlerin etkisizleştirilmesi mekanizmalarını bilir.

 • Ailesel kanser sendromları genel özelliklerini ve bu kanserlere yol açan genleri bilir.


Dersin Adı

Krosover ve RekombinasyonAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özgül ALPERDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Krosover, Rekombinasyon, Genetik rekombinasyon .Öğrenim hedefleri

 • Genetik bilgi kombinasyonlarının oluşum mekanizmalarını açıklayabilir.

 • Genetik çeşitlilikte rol alan mekanizmaları bilir.


Dersin Adı

Kalıtsal Metabolik HastalıklarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özgül ALPERDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kalıtsal metabolizma hastalıkları, Metabolizma bozuklukları, Biimyasal genetic.Öğrenim hedefleri

 • Kalıtsal metabolizma hastalıklarını öğrenir, mekanizmalarını tanımlayabilir.

 • Biimyasal genetik açıdan değerlendirebilir.

 • Metabolik integrasyonda meydana gelebilecek Genetik hastalıkları sınıflandırır.


Dersin Adı

Genom OrganizasyonuAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özgül ALPERDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Genomik, Insan genomu, Nüklear genom.Öğrenim hedefleri

 • İnsan genomunu anlatabilecek, insan genom projesini tanımlayabilir.

 • İnsan genom projesi hakkında belirli bir bilince sahip olur.

 • Genetik Hastalıklarla ilgili Genom çalışmalarını öğrenir.


Dersin Adı

MutasyonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sibel BERKER KARAÜZÜMDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Mutasyon, Endojenik mutajenler, Ekzojenik mutajenler.Öğrenim hedefleri

 • Mutasyonu tanımlar.

 • Mutasyonları sınıflandırır.

 • Mutasyona neden olan etmenleri ve etki mekanizmalarını açıklar.

 • Hangi hastalığın hangi mutasyonla ortaya çıktığını ayırt eder.

 • Hangi mutasyonun, hangi yöntemle belirlendiğini bilir ve ona göre istem yapar.

 • Fenotipe etki eden ve etmeyen mutasyonları ayırt eder.

 • Fenotip-Genotip korelasyonunu yapar.


Dersin Adı

Tamir MekanizmalarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sibel BERKER KARAÜZÜMDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

DNA tamiri, DNA tamiri ilişkili hastalıklar,DNA tamirinde rol oynayan enzimler.Öğrenim hedefleri

 • DNA tamirinin genel prensiplerini tanımlar.

 • Tamir mekanizmalarının çeşitlerini sınıflandırır.

 • Her bir tamir mekanizmasının nasıl fonksiyon gördüğünü açıklar.

 • Tamir mekanizması bozukluğu ile ilişkili genetik hastalıkları tanımlar.


Dersin Adı

Ökaryotik KromozomlarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sibel BERKER KARAÜZÜMDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kromatin, kondensasyon, histon-nonhiston proteinler.Öğrenim hedefleri

 • DNA’nın hücre çekirdeğinde nasıl paketlendiğini açıklar.

 • Paketlenmede görev yapan proteinleri tanımlar.

 • Paketlenmenin basamaklarını bilir.

 • DNA üzerindeki fonksiyonel dizileri betimler.

 • Heterokromatin ve ökromatini ayırt eder.

 • DNA paketlenmesini sorgular ve gerekliliği ile ilgili yorum yapar.


Dersin Adı

Kromozomlara Moleküler YaklaşımAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sibel BERKER KARAÜZÜMDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

FISH, prob çeşitleri, FISH ile tanımlanan hastalıklar.Öğrenim hedefleri

 • Floresan In Situ Hibridizasyon yöntemini tanımlar.

 • Moleküler Sitogenetik yöntemle; konvansiyonel sitogenetik yöntemleri ayır eder.

 • FISH yönteminin uygulama alanlarını gruplandırır.

 • FISH yönteminde kullanılan probları ayırt eder.

 • FISH kullanımının hastalıkların tanı ,tedavi ve prognozundaki gerekliliğini açıklar.


Dersin Adı

Hücre İçi Moleküler Sinyal İletişim Bozuklukları ve HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLUDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Moleküler sinyal yolakları, insulin sinyal iletimi, genetik hastalıklar.Öğrenim hedefleri

 • Moleküler sinyal yolu mekanizmalarına genel bakış

 • Karbonhidrat (Şeker) metabolizmasını düzenleyen hücre içi sinyal molekülleri

 • İnsulin sinyal iletişim bozuklukları dolayısıyla ortaya çıkan hastalıklar.


Dersin Adı

Moleküler Genetik Terapötik StrajilerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLUDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Şeker hastalığının genetiği, insulin dirençliliği, glukoz intoleransı, pankratik adacık kaybı, moleküler terapötik stratejiler.Öğrenim hedefleri

 • Şeker hastalığının moleküler genetik temelleridir.

 • İnsulin dirençlilği, glukoz intoleransı ve pankreatik adacık kaybına karşı geliştirilen antiapoptotik terapötik yaklaşımdır.


Dersin Adı

Gen Tedavisine GirişAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLUDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Gen tedavisi, gen tedavi vektörleri, klinik gen tedavi uygulamaları.Öğrenim hedefleri

 • Klinik gen tedavi vektörlerinin tanıtır.

 • Klinik gen tedavi uygulamalarının güncel durumunu açıklar.

 • Onaylı gen tedavi ilaçları ve terapötik uygulamaları hakkında bilir.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə