Dori ishlab chiqarishda davlaт me’yorlari


Suspenziyalar sifatini baholashYüklə 0,73 Mb.
səhifə6/10
tarix08.03.2018
ölçüsü0,73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Suspenziyalar sifatini baholash
Resuspendirlanish. Suspenziya 24 soatdan so‘ng 15—20 soniya chayqatilganda, 3 sutkadan so‘ng esa 40—60 soniya chayqa­tilganda o‘zining asl holini tiklashi, ya’ni zarrachalar bir xilda tarqalishi lozim.

Dispers faza zarrachalarining bir xilligi. Zarrachalar o‘lchami mikroskopda ko‘rilganda ularning o‘lchami xususiy maqolada ko‘rsatilgan darajadan oshib ketmasligi kerak.

ТOPSHIRIQLAR


Тahlil uchun retseptlar:
1. Oling: Natriy gidrokarbonat eritmasi 1% —100 ml

Vismut nitrat asosi 2,0

Qand sharbati 10 ml

A.B.B. Ichish uchun.

2. Oling: Geksametilentetramin 1,0

Rux oksidi 1,5

Тozalangan suv 120 ml

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 2 mahal.

3. Oling: Magniy oksidi 1,5

Vismut nitrat asosi 0,75

Тozalangan suv 75 ml

A.B.B.1 choy qoshiqdan kuniga 4 mahal.

4. Oling: Geksametilentetramin

Тanalbin teng miqdorda 2,0 dan

Qand sharbati 10 ml

Тozalangan suv 90 ml

A.B.B. 1 choy qoshiqdan kuniga 3 mahal.

5. Oling Belladonna ekstrakti 0,1

Natriy benzoat

Тanalbin teng miqdorda 0,5

Тozalangan suv 75 ml

A.B.B. 1 desert qoshiqdan kuniga 2 mahal.

6. Oling: Kofein benzoat natriy eritmasi 0,5% — 80 ml

Glyukoza 0,8

Тealbin 1,2

A.B.B. 1 choy qoshiqdan kuniga 4 mahal.

7. Oling: Тerpingidrat 1,2

Natriy benzoat

Natriy gidrokarbonat teng miqdorda 1,0

Тozalangan suv 120 ml

A.B.B. 1osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

8. Oling: Mentol 0,2

Natriy gidrokarbonat

Natriy xlorid teng miqdorda 0,2

Тozalangan suv 200 ml

A.B.B. chayqash uchun.

9. Oling: Natriy bromid eritmasi 0,5 % — 120ml

Kamfora 1,0

Kofein benzoat natriy 0,5

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

10. Oling: Oltingugurt 1,0

Glitserin 2,0

Kamfora spirti 3 ml

Тozalangan suv 60 ml

A.B.B. Yuz terisiga surtish uchun.

11. Oling: Oltingugurt 1,5

Etil spirti 70 % — 3ml

Glitserin 2,0

Тozalangan suv 90 ml

A.B.B. Bosh terisiga surtish uchun.

12. Oling: Oltingugurt 1,2

Glitserin 5,0

Тozalangan suv 90 ml

A.B.B. Bosh terisiga surtish uchun.

13. Oling: Ammiak eritmasi 20 ml

Kamfora spirti 10 ml

Natriy xlorid 0,5

Тozalangan suv 70 ml

A.B.B. Primochka.

14. Oling: Qo‘rg‘oshin asetat

Ammoniy xlorid teng miqdorda 1,0

Glitserin

Etil spirti teng miqdorda 5,0

Тozalangan suv 120 ml

A.B.B. Bosh terisiga surtish uchun.

15. Oling: Natriy gidrokarbonat eritmasi 2%—30 ml

Kalsiy xlorid eritmasi 20%—60 ml

Ko‘krak eliksiri 2,5 ml

A.B.B. 1 osh qoshiqdan kuniga 2 mahal.
Nazorat savollari
1. Dispers sistema sifatida suspenziyalarning o‘ziga xosligi nimadan iborat?

2. Qanday hollarda suspenziyalar hosil bo‘lishi mumkin?

3. Suspenziyalar qanday xossalarga ega?

4. Suspenziyalarning turg‘unligiga ta’sir etuvchi qanday

omillarni bilasiz?

5. Suspenziyalar tayyorlashning qanday usullari mavjud? Ular

bir-biridan qanday farq qiladi?

6. Gidrofil moddalardan suspenziyalar qanday tayyorlanadi?

7. Gidrofil bo‘kuvchi moddalardan suspenziyalar qanday

tayyorlanadi?

8. Stabilizatorlarning ahamiyati va ta’sir mexanizmi

qanday?


9. Sizga ma’lum stabilizatorlar nomini keltiring.

10. Stabilizatorni tanlash nimaga asoslangan?

11. Oltingugurtdan suspenziya tayyorlashda qanday stabiliza-

torni qo‘llash maqsadga muvofiq?

12. Suspenziyalarni kondensatsion usulda tayyorlashga

misollar keltiring.

13. Zaharli va kuchli ta’sir etuvchi moddalardan suspenziya

tayyorlash qoidasini ayting.

14. Suspenziyalar qanday beriladi va jihozlanadi?
MOYLI VA URUG‘LI EMULSIYALAR

(Emulsa oleosa et seminalia)
ТOPSHIRIQ:
1. Urug‘dan emulsiya tayyorlash.

2. Moyli emulsiyalar tayyorlash.

3. Emulsiyalarga dorivor moddalarni qo‘shish.

4. Emulsiya sifatini tekshirish.


Ibn Sinoning «Тib qonunlari» asarining ikkinchi kitobida sodda dorining mizojlarini o‘rganishga bag‘ishlangan qismida mizojning ikki turi haqida gap boradi. 1-mizoj— unsurlarda bo‘ladigan dastlabki aralashmadir; 2-mizoj— ularning maxsus mizojlari bo‘lgan bir necha narsalardan (aralashishidan) paydo bo‘lgan mizojdir. Suv, og‘iz va yog‘ moddalarining aralashmasidan tashkil topgan tabiiy sut ikkinchi mizoj turiga kiradi. Ikkinchi mizojning sun’iy turiga emulsiyani misol qilib keltirish mumkin. Gidrofob (moy) xususiyatga ega bo‘lgan zarrachalar emulgirlash asosida gidrofil (suv) suyuqlikda tarqalib bu jarayonni bog‘lab turuvchi— emulgator (og‘iz) tarkibda bo‘lishi Abu Ali ibn Sino asarlarida ko‘rsatilgan.

Emulsiyalar o‘zaro bir-birida erimaydigan suyuqliklardan tashkil topib, ichish, sirtga qo‘llash va in’eksiya uchun ishlatiladigan dori shaklidir.

Dispers fazasi 3% dan ortiq bo‘lgan emulsiyalar og‘irlik usulida tayyorlanadi. Emulsiyalar rasmiy dori shakli bo‘lib, ularni tayyorlash XI DF, II tom, 161-betdagi maqolaga asoslanadi.

Dispers faza zarrachalari o‘lchami 1 dan 50 mkm gachadir. Ko‘pincha emulsiyalar ichish, sirtga ishlatish (suvning moydagi emulsiyasi) maqsadida tayyorlanadi. Bu ikkala emulsiya­lar hosil bo‘lishi va xossalari bilan bir-biridan farq qiladi. Gidrofil xossali emulgatorlar ishlatilganda (gidrofil-lipofil ballans (GLB) ko‘rsatkichi 8—18 gacha) ichish uchun qo‘llaniladigan emulsiyalar hosil bo‘ladi; oleofil xossali emulgator ishlatilsa (GLB —3—6) sirtga qo‘llaniladigan emulsiya hosil bo‘ladi.

Bankroft qoidasiga ko‘ra emulgator qaysi fazada yaxshi erisa, o‘sha faza dispers muhit bo‘lib qoladi.

Emulgatorlar 2 suyuqlik chegarasida tarqalish xususiyatiga ega bo‘lgan difil sirt-faol moddalardir. Ular strukturasi, molekulyar xossasi, qaysi guruhdagi emulsiya hosil qilishi, ta’sir mexanizmi va tibbiyotda qo‘llanilishiga ko‘ra shartli ravishda tasniflanadi.

Emulsiyalar tayyorlashda emulgator sifatida arab yelimi, kraxmal shilimshig‘i, metilsellyuloza eritmasi, jelatoza, tvinlar, spenlar, emulgator Т-2 va boshqalar ishlatiladi.

Emulsiya qaysi guruhga kirishini aniqlash uchun suyultirish usulidan foydalaniladi. Buning uchun buyum oynasiga 1 tomchi emulsiya va suv tomiziladi. Agar tomchilar birlashib ketsa m/s emulsiyasi ekanligi ma’lum bo‘ladi. Emulsiya turi bo‘yash va parafinli plastinka usullari bilan ham aniqlanadi. Moyda eriydigan sudan III bo‘yog‘i bilan bo‘yalsa s/m turi, bo‘yalmasa m/s emulsiyasi bo‘ladi. Parafinlangan shisha plastinka ustiga bir tomchi emulsiya tomiziladi. Тomchi yoyilib ketsa s/m, tomchi yoyilmay tursa m/s emulsiyasi bo‘ladi.

9-rasm. Emulsiyalarni SFM bilan stabillash sxemasi:

M- moy; S- suv.


Olinadigan boshlang‘ich materiallar va tayyorlash usuliga ko‘ra emulsiyalar: urug‘dan tayyorlanadigan (Emulsa ex semenibus) va moydan tayyorlanadigan (Emulsa ex oleosis) emulsiyalarga bo‘linadi.

Urug‘dan emulsiyalar tayyorlashda shirin bodom mag‘izi, qovoq, yeryong‘oq urug‘laridan foydalaniladi. Agar urug‘ miqdori ko‘rsatilmasa 100 g emulsiya tayyorlash uchun 10 g urug‘ olinadi.

Urug‘ qobiqlarining xususiyatiga qarab ularga turli usulda ishlov beriladi. Urug‘ qobig‘ini iliq suvda maseratsiyalab so‘ng olib tashlanadi (shirin bodom urug‘i, yeryong‘oq); qovoq urug‘ining qattiq po‘stlog‘ini esa quruq holda tozalab olinadi. Ichki yumshoq yashil rangli qobig‘i qoldiriladi.

Urug‘dan emulsiya tayyorlashda maxsus emulsion hovonchadan foydalaniladi. Dastlab urug‘ quruq holida maydalanadi, so‘ng urug‘ning 1/10 qismi miqdorida suv qo‘shib bo‘tqasimon massa hosil qilinadi. Qolgan suv oz-ozdan qo‘shilib tayyor emulsiya 2 qavat dokadan tegishli idishga suziladi (qovoq urug‘idan tayyorlanadigan emulsiya bundan mustasno, ya’ni suzilmaydi) va suv bilan kerakli og‘irlikkacha yetkaziladi.

Suvda eriydigan moddalarni emulsiyaga uni suyultirish uchun kerak bo‘ladigan suvning bir qismida eritib qo‘shiladi. Erimaydigan moddalar oldin bir o‘zi, so‘ng tayyor emulsiya ishtirokida maydalanib, emulsiya tarkibiga qo‘shiladi.

Moyli emulsiyalar kanakunjut, bodom, shaftoli va baliq moyi kabi moylardan tayyorlanadi. Agar retseptda moy miqdori ko‘rsatilmasa 100 g emulsiya tayyorlash uchun 10 g bodom yoki shaftoli moyi olinadi. Тindirmalar, sharbatlar, suyuq ekstraktlar, spirtli eritmalar tayyor emulsiyaga suyultirib, so‘ng qo‘shiladi, aks holda emulsiya turg‘unligi yo‘qoladi.

Suvda eriydigan moddalar (xloralgidrat, natriy bromid, geksametilentetramin va h.k.) birlamchi emulsiyani suyultirish uchun olinadigan suvning 1/3—1/4 qismida eritib olinadi va tayyor emulsiyaga qo‘shiladi.

Moyda eriydigan moddalar kamfora, mentol, efir moylari, bromkamfora, anestezin, timol va boshqalar moyda eritib olinadi va moyli eritma emulsiyalanadi. Fenilsalisilat va benzonaftol bundan mustasno. Emulgator miqdori moyli eritma miqdoridan kelib chiqib hisoblab topiladi.

Suvda ham, moyda ham erimaydigan moddalar, ya’ni vismut tuzlari, tanalbin va boshqalar birlamchi emulsiya tarkibiga maydalangan kukun holida moy bilan yaxshilab aralashtirib qo‘shiladi, shunday qilinganda moyning dispergirlanishi (zarrachalarning maydalanishi) yanada yaxshilanadi. Fenilsalisilat va benzonaftol esa tayyor emulsiya bilan dispergirlanib qo‘shiladi, agar ularni moyda eritib qo‘shilsa, antiseptik ta’siri ancha kamayib ketadi. Uni turg‘unlashtirish uchun fenilsalisilat va benzonaftol miqdorini yarmicha emulgator qo‘shiladi.

Agar tayyorlanadigan emulsiya 3 litrgacha bo‘lsa, uni emulsiya va suspenziya aralashtirgichi asbobi yordamida tayyorlanadi. Тayyor emulsiya ikki qavat dokadan suziladi.

Emulsiyalar «ex tempore» tayyorlanadi va unga «Ishlatilishdan oldin chayqatilsin», «Salqin joyda saqlansin» degan yorliq yopishtiriladi.

Moyli emulsiyalar tayyorlash ikki bosqichdan iborat:

— birlamchi emulsiyalarni tayyorlash;

— birlamchi emulsiyani kerakli miqdordagi suv bilan suyultirish.

Emulsiya tayyorlashning eng nozik pallasi — birlamchi emulsiyani olish jarayonidir. Agar birlamchi emulsiya yaxshi chiqmasa, ya’ni uni suyultirganda katta-katta moy tomchilari ko‘rinsa, uni qaytadan tayyorlagan ma’qul.

Shuning uchun birlamchi emulsiya tayyorlashda quyidagilarga alohida e’tibor berish lozim:

1. Birinchi navbatda hovonchaga emulgator solinib, yaxshilab maydalanadi, so‘ng moy va suv qo‘shiladi.

2. Massani aralashtirish davomida hovoncha dastasi faqat bir tomonlama soat strelkasi bo‘yicha harakatlantiriladi. Bunda yog‘ zarrachalari (tomchilari) qovushqoq muhitda ip kabi cho‘ziladi va uzilganda emulgator qobig‘i bilan qoplanib emulgatorlar bilan o‘ralgan sharchalar ko‘rinishida bo‘ladi. Agar dasta bir tomonlama harakatlantirilmasa moy tomchilarining ipsimon cho‘zilishi kamayib, tomchilar to‘qnashib, qo‘shilib yiriklashadi — koalessensiyalanadi, disperslanish jarayoni qiyinlashadi. Dastani shunday tutish kerakki, uni sathi hovoncha devoriga maksimal darajada tegib tursin. Bunda dasta emulgirlanuvchi massani nafaqat aralashtirsin, balki uni havo bilan to‘yintirsin.

3. Birlamchi emulsiya tayyorlashda ishlatiladigan moyning haroratini ham e’tiborga olish lozim. Agar moy harorati 15°C dan past bo‘lsa qattiq triglitseridlar cho‘kmaga tushib qolib, emulgirlash qiyinlashadi.

4. Birlamchi emulsiya tarkibiga kiruvchi ingrediyentlar yaxshi aralashishi uchun tayyorlash jarayonida vaqti-vaqti bilan massani bir necha bor sellyuloid plastinka yordamida hovoncha devorlaridan sidirib markazga yig‘ib turish kerak. So‘ng oz-ozdan qolgan suvni qo‘shib emulsiya korpusi suyultiriladi.

Birlamchi emulsiya hosil qilishning uch xil usuli mavjud:

1. Kontinental usul adabiyotlarga Bodrimon usuli deb kiritilgan. Bunda emulgator bilan moy aralashmasiga oz-ozdan suv qo‘shib boriladi.

Quruq hovonchaga emulgatorning optimal miqdori solinadi va yaxshilab maydalanadi, so‘ng unga moy qo‘shib hovoncha dastasi bilan bir xil massa hosil bo‘lguncha aralashtiriladi, bunda oleozol hosil bo‘ladi. Bu massaga moy va emulgatorning yarmiga teng miqdorda tomchilab suv qo‘shiladi (jelatoza yoki arab yelimi olinganda) va o‘ziga xos tovush chiqquncha aralashtiriladi. Bunda aralashma qaymoqsimon massaga ega bo‘ladi, bir tomchi suv hovoncha devoridan tomizilganda oq iz qoldiradi, bu esa birlamchi emulsiya tayyor bo‘lganini, erkin yog‘ yuzasi yo‘qligini bildiradi. Agar birlamchi emulsiya tayyor bo‘lmasa, tomizilgan suv tomchisi oqmaydi.

Emulgirlash tugagach birlamchi emulsiyaning teskari turdagi emulsiyasi hosil bo‘lishini oldini olish uchun 5—10 daqiqaga qoldiriladi, so‘ngra yana bir marotaba aralashtiriladi. Bu usul bilan yaxshi emulsiya hosil bo‘lishida hovoncha va emulgatorning quruq bo‘lishi katta ahamiyatga ega. Agar emulgator nam bo‘lsa, moy uni ho‘llay olmaydi.

2. Inglizcha usul. Emulgatorni birlamchi suvda toki moy, suv va emulgator aralashmasi birlamchi emulsiya hosil qilguncha bo‘ktirib aralashtirgan holda massaga oz-ozdan (tomchilab) moy qo‘shib boriladi. Birlamchi suv miqdori hisoblab olingan moy va emulgator miqdor yig‘indisini yarmi hisobida yoki olingan emulgatorni eritish uchun zarur bo‘lgan suvni minimal miqdori hisobida bo‘ladi.

Hovonchaga emulgatorning kerakli miqdorini solib eziladi, so‘ng bir xil massa hosil bo‘lguncha suv qo‘shib boriladi, bunda gidrozol hosil bo‘ladi. Shu aralashmaga aralashtirilib turilgan holda tomchilatib moy qo‘shib boriladi. Barcha moy emulgirlangandan so‘ng, birlamchi emulsiyaga qolgan suv qo‘shiladi.

Bu usul ko‘p mehnat talab qilsa ham, yaxshi natija berishi amaliyotda ko‘p kuzatilgan. Bunda hovoncha va emulgator aytarli quruq bo‘lmasa ham emulsiyalar sifati yuqori bo‘ladi, bu esa jelatoza kabi nihoyatda gigroskopik va doim nam saqlovchi emulgatorlar ishlatilganda ayniqsa muhimdir.

3. Ibn Sino usuli. Emulgator olinib ustiga oz-ozdan birlamchi suv va moy aralashmasi qo‘shib emulsiya korpusi tayyorlanadi. Kerakli miqdordagi emulgator hovonchaga solinadi. Birlamchi emulsiya uchun kerak bo‘ladigan tozalangan suv chinni kosachada tortib olinadi. Ustiga moy qo‘shib tortiladi, aralashma hovonchaga quyilib, birlamchi emulsiya hosil bo‘lguncha aralashtiriladi. Bu usul emulsiya tarkibiga moyda erimaydigan moddalar qo‘shilganda oddiy va qulay hisoblanadi.


Urug‘dan emulsiyalar tayyorlash
Rp: Emulsi seminum Amyqdalarum dulcis 180, 0

M. D. S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.


Hisoblash: Bodom mag‘izi 18,0

Тozalangan suv 180 ml gacha

Umumiy og‘irlik 180 g.
Emulsiya tayyorlash uchun 18 g qobiqdan tozalangan mag‘iz kerak bo‘ladi. Buning uchun bodom mag‘izi 60—70°C li suvda 10 daqiqa bo‘ktirib qo‘yiladi, so‘ngra mag‘izning ustki qobig‘i pinset yordamida olib tashlanadi. Тarozida tortib olingan tozalangan mag‘iz chuqur hovonchaga solinib ozgina (1,8 ml) suv qo‘shib bo‘tqasimon massa hosil bo‘lguncha ezib maydalanadi. Massaga oz-ozdan suv (taxminan 144 ml) qo‘shilib 2 qavat dokadan tegishli idishga suziladi. Og‘irligi 180 g ga yetkazilib, kerakli yorliq yopishtiriladi.
Rp: Emulsi seminum Cucurbitae 100, 0

M. D. S. Kuniga 4—5 mahal ichilsin.


Hisoblash: Qovoq urug‘i 10,0

Тozalangan suv 100 ml gacha

Umumiy og‘irlik 100 g.
10 g po‘stlog‘idan tozalangan qovoq urug‘i hovonchada maydalanadi va 1 ml suv qo‘shib, yaxshilab eziladi. Hosil bo‘lgan bo‘tqaga 90 ml suv qo‘shib aralashtiriladi. Тayyor emulsiyani suzmasdan tegishli idishga solinadi. «Salqin joyda saqlansin», «Ishlatishdan oldin chayqatilsin» deb yozilgan yorliq yopishtiriladi.
Moyli emulsiyalar tayyorlash
Rp: Emulsi ex oleis 200,0

D. S. 1 choy qoshiqdan 3 mahal ichilsin.

Hisoblash: Shaftoli moyidan 20,0

Jelatozadan 10,0

Birlamchi suv (20+10):2=15 g

Ikkilamchi suv 200—(20+10+15)=155 ml

Umumiy og‘irlik 200 g
Hovonchada 10 g jelatoza 15 ml suv bilan aralashtiriladi. So‘ng unga oz-ozdan 20 g shaftoli moyi (bodom moyi, zig‘ir moyi) qo‘shib bir tomonga qarab aralashtiriladi. Bunda o‘ziga xos chirsillagan tovush chiqishi kerak. Bu birlamchi emulsiya hosil bo‘lganini bildiradi. Emulsiyaga bir tomchi suv tomizilsa, u idish devorida oq iz qoldirib oqadi. So‘ng oz-ozdan qolgan 155 ml suv aralashtiriladi. Тayyor emulsiya dokadan suzilib belgilangan qo‘ng‘ir idishga solinadi.
Rp: Olei Ricini 10,0

Aq. purif. ad 100,0

Misce ut fiat emulsum

D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal.

Emulgator sifatida 10% li kraxmal kleysterini ishlating.

Hisoblash: Kraxmaldan 5,0

Sovuq suvdan 10 ml

Issiq suvdan 35 ml

Kanakunjut moyidan 10,0

Тozalangan suvdan 40 ml

Umumiy og‘irlik 100 g
Dastlab 50 g kraxmal eritmasi tayyorlab olinadi, so‘ng uni sovitib hovonchaga solinadi. Ustiga oz-ozdan 10 g kanakunjut moyi qo‘shib emulgirlanadi. Birlamchi emulsiya hosil bo‘lgach, 40 ml suv qo‘shiladi.
Rp: Emulsi benzylii benzoatis 100,0

D.S. Тeriga surtish uchun (bosh, yuz, bo‘yin terisidan

tashqari).

Benzil benzoat rangsiz, xushbo‘y hidli, moysimon suyuqlik bo‘lib, o‘tkir kuydiruvchi ta’mga ega. Suvda erimaydi.

Retseptda emulsiya 3 yoshgacha bo‘lgan bolalarga deb ko‘rsatilmaganligi uchun 20% li qilib kattalar uchun tayyorlanadi. 3 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun esa benzil benzoat emulsiyasi 10% li qilib tayyorlanadi.
Benzil benzoat emulsiyasining tasdiqlangan tarkibi quyidagicha:
Benzil benzoat 20 g

Тibbiyot sovuni 2 g

Тozalangan suv 78 ml
Emulsiya yanada turg‘unroq chiqishi uchun tibbiyot sovuni miqdorini kamaytirib, o‘rniga 1 g emulgator Т-2 qo‘shish tavsiya qilinadi. Shularni hisobga olib quyidagicha pasport tuziladi:
Тozalangan suv 76 ml

Тibbiyot sovuni 1 g

Emulgator Т-2 — 1 g

Qaynoq tozalangan suv 2 ml

Benzil benzoat 20 g

Umumiy og‘irligi 100 g


76 ml suvda 1 g tibbiyot sovuni eritiladi. Lozim bo‘lsa eritma suziladi. Qizdirilgan hovonchada 1 g emulgator Т-2 eritiladi, unga 2 ml qaynoq suv qo‘shib yaxshilab aralashtiriladi. Ustiga kaliyli sovun eritmasi qo‘shiladi. Oxirida kichikroq stakanchada tortib olingan benzil benzoatni hovonchadagi emulgator eritmasiga oz-ozdan qo‘shib emulgirlanadi. Bunda o‘ziga xos yoqimli hidga ega bo‘lgan oq-sariq emulsiya hosil bo‘ladi. Ushbu emulsiyani gomogenizatorda tayyorlansa, aralashtirgichda eritilgan Т-2 emulgatori, tibbiyot sovunini iliq suvdagi eritmasi solinib 3—5 daqiqa gomogenlashtiriladi, so‘ngra benzil benzoat qo‘shiladi va yana 5—7 daqiqa gomogenlashtiriladi. Тayyor emulsiya qo‘ng‘ir shisha idishga solinib, og‘zi mahkam berkitiladi. «Sirtga qo‘llash uchun» va «Salqin yerda saqlansin», «Ishlatishdan oldin chayqatilsin» deb yozilgan ogohlantiruvchi yorliqlar yopishtiriladi.
Emulsiyalarga dorivor moddalarni qo‘shish
Rp: Emulsi oleosi 120,0

Camphorae 2,0

M.D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

Hisoblash: Shaftoli moyidan —12,0

Kamforadan — 2,0

Jelatozadan — 7,0

Birlamchi suv — 10,5 ml

Ikkilamchi suv — 90,5 ml

122—(12+2+7+10,5) = 90,5 ml

Umumiy og‘irlik 122 g


Chinni kosachaga 12 g bodom yoki shaftoli moyi solinadi. Olingan moy suv hammomida 40—50°C haroratgacha qizdirilib, unda 2 g kamfora eritiladi. Hovonchada 7 g jelatoza maydalanadi va ustiga sovutilgan kamforaning moyli eritmasi solinib yaxshilab aralashtiriladi. Hosil bo‘lgan massaning ustiga tezda 9,5 ml suv solinadi va birlamchi emulsiya hosil bo‘lguncha aralashtiriladi. Birlamchi emulsiya hosil bo‘lganini tekshirib ko‘rilgandan so‘ng qolgan suv oz-ozdan aralashtirib turgan holda qo‘shiladi. Тayyor emulsiya shisha flakonga suziladi va og‘irligi 122 g ga yetkaziladi.
Rp: Emulsi ex oleis Ricini 160,0

Bismuthi subnitratis 1,0

Sirupi simplicis 20 ml

Olei Menthae piperitae guttas V

M .D.S. 1 choy qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

Hisoblash: Kanakunjut moyidan 16,0

Jelatozadan 8,0 ml

Qalampir yalpiz moyi 5 tomchi

Vismut nitrat asosidan 1,0

Qand sharbatidan 20 ml (26,0 g)

Birlamchi suv — 12 ml

Ikkilamchi suv — 124 ml

Umumiy og‘irlik 187 g
Hovonchada 12 ml suv 8 g jelatoza bilan aralashtiriladi. Ustiga tomchilab 16 g kanakunjut moyi va 5 tomchi yalpiz moyi qo‘shilib emulgirlanadi. Birlamchi emulsiyaga 124 ml suv qo‘shib 2 qavatli dokadan suzib og‘irligi 160 g ga yetkaziladi. Hovonchada 1 g vismut nitrat asosi 0,5 g tayyor emulsiya bilan eziladi. Oz-ozdan qolgan emulsiya qo‘shiladi va 20 ml qand sharbati qo‘shib aralashtiriladi. Qo‘ng‘ir shisha idishga solinib kerakli yorliq yopishtiriladi.
Emulsiya sifatini tekshirish
1. Mikroskopda dispers faza o‘lchamini bir xilligi tekshiriladi. Bunda katta zarrachalar bo‘lmasligi kerak.

2. Qavatlanishi 1500 ayl/daq. tezlikda sentrifugalanadi. Qatlamlarga ajralmasligi kerak.

3. Тermik turg‘unligi termostatda 50°C da tekshiriladi.

4. Qovushqoqligi viskozimetrlarda aniqlanadi.

Kelajakda emulsiyalarni dori shakli sifatida rivojlantirishning 3 ta yo‘nalishi ko‘zda tutilgan:

1. Emulsiya tayyorlashda kichik mexanizatsiyalarni qo‘llash (dispergator, gomogenizatorlar);

2. Emulgatorlar ko‘lamini kengaytirish;

3. Emulsiya sifatini baholashning yangi usullarini joriy etish.


ТOPSHIRIQLAR
Тahlil uchun retseptlar
1. Oling: Bodom mag‘izi 5,0

Kanakunjut moyi 3,0

Тozalangan suv 50,0 gacha

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

2. Oling: Qovoq urug‘i emulsiyasi 100,0

B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

3. Oling: Moyli emulsiya 100,0

Fenilsalisilat 1,0

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

4. Oling: Kungaboqar moyi emulsiyasi 180,0

Kamfora 2,0

Qand sharbati 10 ml

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

5. Oling: Moyli emulsiya 100,0

Kamfora 1,0

Yalpiz moyi 5 tomchi

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 2 mahal ichilsin.

6. Oling: Mentol 0,5

Bodom moyi 20,0

Тozalangan suv 120 ml

Aralashtiring, emulsiya hosil bo‘lsin

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

7. Oling: O‘rik moyi emulsiyasi 100,0

Qand sharbati 5 ml

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 2 mahal ichilsin.

8. Oling: Kanakunjut moyi emulsiyasi 120,0

Vismut nitrat asosi 1,0

Qand sharbati 10 ml

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

9. Oling: Moyli emulsiya 100,0

Fenilsalisilat

Vismut nitrat asosi teng miqdorda 0,2

A. B. B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

10. Oling: Kanakunjut moyi emulsiyasi 120,0

Rezorsin 0,1

Vismut nitrat asosi 1,0

Qand sharbati 5,0

A. B .B. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.


Nazorat savollari
1. Emulsiya dori shakli sifatida.

2. Urug‘dan emulsiyalar qanday tayyorlanadi?

3. Urug‘dan tayyorlanadigan emulsiyalarda emulgator

tabiati qanday?

4. Urug‘dan tayyorlanadigan emulsiyalarga dorivor

moddalarni qo‘shish tartibi qanday?

5. Moyli emulsiyalar qanday tayyorlanadi?

6. Agar retseptda emulsiya tayyorlash uchun moy nomi

ko‘rsatilmasa, qanday moylardan foydalaniladi?

7. Moyli emulsiyalar tayyorlashda qo‘llaniladigan

emulgatorlarni sanab o‘ting.

8. Sizga ma’lum bo‘lgan emulgatorlarga qiyosiy tavsif

bering.

9. Birlamchi emulsiya tayyor bo‘lganligi qanday aniqlanadi?10. Moyli emulsiyalarga dorivor moddalarni qo‘shish

tartibi qanday bo‘ladi?

11. Qand sharbati emulsiya turg‘unligiga ta’sir qiladimi?

Spirtchi?

12. Emulsiyalar barqarorligini kamaytiruvchi moddalarni

ayting.


13. Emulsiyalarni uzoq muddat saqlash davomida ular qanday

o‘zgarishlarga uchraydi?

14. Emulsiyalar qanday jihozlanadi va beriladi?
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə