Dori ishlab chiqarishda davlaт me’yorlari


Ringer va Ringer-Lokk eritmalariYüklə 0,73 Mb.
səhifə8/10
tarix08.03.2018
ölçüsü0,73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ringer va Ringer-Lokk eritmalari
Ringer va Ringer-Lokk eritmalarini tayyorlash uchun uning tarkibidagi tuzlar ketma-ket eritiladi, lekin qattiq chayqatilmaydi, chunki qattiq chayqatilsa gidrokarbonat yo‘qolishi mumkin. Eritma filtrlanib shisha idishlarga quyiladi va jips qilib yopiladi. Ringer eritmasini tayyorlashda natriy gidrokarbonat bilan kalsiy xloridni bitta idishda eritish mumkin, bunday eritmadagi kalsiy ionlarining umumiy konsentratsiyasi 0,005% dan oshmaydi va eritma xiralashmaydi. Тayyorlash texnologiyasiga ko‘ra yaxshi yopiladigan idishda tuzlar ketma-ket eritiladi. Avtoklavda 0,1MPa bosim ostida 120°C haroratda sterillanadi. Eritmaning pH i 6,5—7,5 va saqlash muddati bir oy.
1. Ringer eritmasining tarkibi:

Natriy xlorid 9,0

Kaliy xlorid 0,2

Kalsiy xlorid 0,2

Natriy gidrokarbonat 0,2

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha

Sterillang!
2. Ringer-Lokk eritmasining tarkibi:

Natriy xlorid 8,0

Kaliy xlorid 0,2

Kalsiy xlorid 0,2

Natriy gidrokarbonat 0,2

Glyukoza 1,0

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha

Sterillang!


Ba’zi mualliflar Ringer-Lokk eritmasi uchun ikkita eritma tayyorlashni tavsiya etadilar:
1. Natriy xlorid 8,0

Kaliy xlorid 0,2

Kalsiy xlorid 0,2

Glyukoza 1,0

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 500 ml gacha

Sterillang!

2. Natriy gidrokarbonat 0,2

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 500 ml gacha.


Har bir eritma alohida avtoklavda 120°C da 12 daqiqa davomida sterillanadi. Ishlatishdan oldin aseptik sharoitda bir-biriga qo‘shib, qon tomirga yuboriladi.
Petrov suyuqligining tarkibi:

Natriy xlorid 15,0

Kaliy xlorid 0,2

Kalsiy xlorid 1,0

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha va

10% miqdorda konservirlangan qon.


Тuzli eritmaga konservirlangan qon aseptik sharoitda ishlatishdan oldin qo‘shiladi, bunda eritmani 38°C gacha isitiladi.

Ko‘pincha shokka qarshi eritmalarga etanol, bromidlar, barbiturat va narkotik moddalar qo‘shiladi, ular markaziy nerv sistemasining ishini normallashtiradi, glyukoza esa oksidlanish-qaytarish jarayonini faollashtiradi.


Filatov eritmasining tarkibi:

Natriy xlorid 8,0

Glyukoza 50,0

Kalsiy xlorid 0,2

Barbital natriy 0,8

Etil spirti 95% — 50 ml

Metilen ko‘ki 0,002

Glyukoza uchun stabilizator 50 ml

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha.
Тayyorlanishi: isitilgan in’eksiya suvining bir qismida glyukoza eritiladi, unga natriy xlorid, kalsiy xlorid (eritmalaridan) va stabilizator qo‘shiladi, suv bilan eritmani hajmi 948 ml ga etkaziladi. Filtrlab, eritmani tozaligi tekshiriladi va unga 2 ml 0,1% metilen ko‘ki eritmasidan qo‘shiladi. Eritma sterillanadi, 50 ml etanolda barbital natriy aseptik sharoitda eritiladi va birinchi eritmaga qo‘shiladi, shisha idishning og‘zi mahkamlab yopiladi.

Serotransfuzin tarkibi:

Natriy xlorid 7,5

Kaliy xlorid 0,4

Magniy xlorid 0,4

Natriy digidrofosfat 0,42

Natriy gidrofosfat 0,052

Glyukoza 10,0

In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha.

Sterillang!


Тayyorlanishi: tarkibdagi tuzlar va glyukoza eritiladi, filtrlab flakonlarga quyiladi (400 ml), maxsus qopqoq bilan yopilib 120°C da 15 daqiqa sterillanadi. Eritmani venaga yuborishdan oldin unga 10% qon zardobi qo‘shiladi.
Izotonik konsentratsiyani hisoblash usullari
Izotonik konsentratsiyani hisoblashning 3 asosiy usullaridan foydalaniladi:

1. Vant-Goff qonuniga asoslangan;

2. Raul qonuniga asoslangan;

3. Dori moddasining natriy xlor bo‘yicha izotonik ekvivalenti yordamida hisoblash usuli.


Rp: Solutionis Hexamethylentetramini isotonicae 100 ml

Sterilisetur!

Da. Signa. In’eksiya uchun.
Elektrolit bo‘lmagan moddaning izotonik konsentratsiyasini hisoblashda Vant-Goffning quyidagi tenglamasidan foydalanish qulay:

m = 0,29 . M . v

1000

Geksametilentetraminning molekulyar og‘irligi 140,19 ga teng:m = 0,29 . 140,19 . 100 = 4,06

          1000

Demak, 100 ml geksametilentetraminning izotonik eritmasini tayyorlash uchun 4,06 g geksametilentetramin kerak bo‘ladi.

Elektrolitlarning izotonik konsentratsiyasini aniqlashda yuqorida keltirilgan tenglama maxrajiga i — Vant-Goffning izotonik koeffisiyenti qo‘yiladi.

Izotonik koeffisiyent erigan modda zarrachalari sonining elektrolitik dissosiatsiya natijasida dissosiatsiyaga uchramagan dastlabki molekulalar soni nisbatan necha (marta) barobar ortishini ko‘rsatadi:
I = 1 + (n - 1),
 — elektrolitik dissosiasiya darajasi.

n — dissosiatsiya natijasida 1 ta molekuladan hosil bo‘ladigan zarrachalar soni.

Misol: natriy xloridning izotonik konsentratsiyasini hisoblang.

Molekulyar og‘irlig‘i — 58,45; =0,86, n=2, i = 1,86.

m = 0,29 . M . v = 0,29 . 58,45 . 100 = 0,906 %

      I . 1000          1,86 . 1000


Izotonik konsentratsiyani hisoblashda Vant-Goff qonuni faqat kuchli elektrolitlar uchun ijobiy natija beradi. Kuchsiz elektrolitlar uchun bu usul bilan izotonik konsentratsiyani aniqlash aniq natija bermaydi. Bunday hollarda aniqroq natijani Raul qonuni bo‘yicha olish mumkin.
Raul qonuniga asoslanib izotonik konsentratsiyani hisoblash
Rp: Solutionis Glucosi isotonica 100 ml

Sterilisetur!

Da. Signa. In’yeksiya uchun.

Hisoblash formulasi quyidagicha:


m =   0,52 · v

        t · 100


Glyukozaning 1% li eritmasini depressiyasi t = 0,100 ga teng:

m = 0,52 · 100 = 5,2 %

0,100 · 100

Demak, bunda glyukozaning 5,2% li eritmasi izotonik ekan.


Izotonik konsentratsiyani moddalarning natriy xlor bo‘yicha ekvivalentiga ko‘ra hisoblash
Dorivor moddaning natriy xlor bo‘yicha izotonik ekvivalenti deb, bir xil sharoitda 1g dorivor modda hosil qiladigan osmotik bosimga to‘g‘ri keladigan natriy xlorid miqdoriga aytiladi.

Bu usul izotonik eritma hosil qilish uchun qo‘shiladigan komponentning miqdorini aniqlashda qulay hisoblanadi.


Rp: Solutionis Dimedroli 1% — 10 ml

Natrii chloridi quantum satis ut fiat solutio isotonica

Sterilisetur!

Da. Signa. In’eksiya uchun.


Dimedrolning natriy xlor bo‘yicha ekvivalenti 0,2 g ga teng. Bunda: 1 g dimedrol 0,2 g natriy xlorga teng keladi, 0,1 g dimedrol esa 0,02 g natriy xlorga ekvivalent.

Agar 10 ml izotonik eritmani faqat natriy xlordangina tayyorlansa, undan 0,09 g kerak bo‘lar edi. Dimedrolning retseptda ko‘rsatilgan miqdori (0,1 g) 0,02 g natriy xlorga to‘g‘ri keladi. Demak, qo‘shiladigan natriy xlorid miqdori: 0,09—0,02 = 0,07 g ekan.


ТOPSHIRIQLAR
Тahlil uchun retseptlar:
1. Oling:Analgin eritmasi 25%—20ml

Sterillang!

B.B. 2 ml dan kuniga 3 mahal, mushak orasiga.

2. Oling:Natriy gidrokarbonat eritmasi 3%—50 ml

Sterillang!

B.B. Venaga yuborish uchun.

3. Oling: Kalsiy glyukonat eritmasi 10%—25 ml

Sterillang!

B.B. 5 ml dan venaga, har kuni.

4. Oling: Magniy sulfat eritmasi 25% — 50 ml

Sterillang!

B.B. 10 ml dan mushak orasiga.

5. Oling: Atropin sulfat eritmasi 0,1%— - 50 ml

Sterillang!

B.B. 0,5 ml dan teri ostiga.

6. Oling: Novokain eritmasi 0,5 % — 30 ml

Sterillang!

B.B. Mushak orasiga.

7. Oling: Novokain eritmasi 1% — 50 ml

Sterillang!

B.B. Mushak orasiga.

8. Oling:Dibazol eritmasi 0,5%— 20 ml

Sterillang!

B.B. Venaga quyish uchun.

9. Oling:Kofein-benzoat natriy eritmasi 10%—50 ml

Sterillang!

B.B. Тeri ostiga 2 ml dan kuniga 2 mahal.

10. Oling:Natriy tiosulfat eritmasi 30%—50 ml

Sterillang!

B.B. Venaga yuborish uchun.

11. Oling: Natriy nitrit eritmasi 1%—20 ml

Sterillang!

B.B. 10 ml dan venaga quyish uchun.

12. Oling: Eufillin eritmasi 2,4%—20 ml

Sterillang!

B.B. 2 ml dan mushak orasiga.

13. Oling: Askorbin kislotasi eritmasi 5%—100 ml

Sterillang!

B.B. 3 ml dan mushak orasiga kuniga 1 mahal.

14. Oling: Glyukoza eritmasi 10%—50 ml

Sterillang!

B.B. 25 ml dan venaga (glyukoza namligi10,2%).

15. Oling: Glyukoza eritmasi 40%—80 ml

Sterillang!

B.B. 20 ml dan venaga yuborish uchun

(glyukozani namligi 10,5%).

16. Oling: Ringer-Lokk eritmasi 100 ml

Sterillang!

B.B. Venaga quyish uchun.

17. Oling: Geksametilentetramin eritmasi 40%— 50 ml

B.B. 5 ml dan venaga yuborish uchun.

18. Oling: Fizostigmin salisilat eritmasi 0,1% —30 ml

B.B. 1 ml dan teri ostiga

19. Oling: Novokain eritmasi 5 % - 100 ml

B.B. Orqa miyaga in’eksiya uchun.

20. Oling: Barbital natriy eritmasi 10% —20 ml

B.B. 5 ml dan mushak orasiga.

21. Oling: Magniy sulfatning izotonik eritmasi 200 ml

Sterillang!

B.B. 10 ml dan mushak orasiga.

22. Oling: Efedrin gidroxloridning izotonik

eritmasi 50 ml

Sterillang!

B.B. 1 ml dan teri ostiga.

23. Oling: Glyukozaning izotonik eritmasi 200 ml

Sterillang!

B.B. 20 ml dan venaga yuborish uchun.

24. Oling: Dikain eritmasi 1% —200 ml

Natriy xlorid keragicha,

Izotonik eritma hosil bo‘lsin.

Sterillang!

B.B. Peridural anesteziya uchun.

25. Oling: Kalsiy xlorid eritmasi 0,5% —100 ml

Natriy xlorid keragicha.

Izotonik eritma hosil bo‘lsin.

Sterillang!

B.B. 10 ml dan venaga yuborish uchun.

26. Oling: Disol eritmasi 100 ml

Sterillang!

B.B. Venaga yuborish uchun.


Nazorat savollari
1. Dorixonada in’eksion eritmalar qanday sharoitda

tayyorlanadi?

2. Dorixonada qaysi dori shakllari aseptik sharoitda

tayyorlanadi?

3. In’eksion eritmalarga qo‘yiladigan talablarni

keltiring

4. In’eksion eritmalar tayyorlashda ishlatiladigan

dorivor moddalarga qanday talablar qo‘yiladi?

5. In’eksiya uchun ishlatiladigan suv qanday olinadi?

6. In’eksiya uchun ishlatiladigan suv qanday talablarga javob berishi shart?

7. In’eksiya uchun ishlatiladigan suv qanday saqlanadi?

8. In’eksion eritmalar tayyorlash texnologik jarayoni

qanday bosqichlardan iborat?

9. In’eksion eritmalar qanday usul bo‘yicha tayyorlanadi?

Og‘irlik, og‘irlik — hajm, hajmiy.

10. In’eksion eritmalar mexanik zarrachalardan qanday

tozalanadi?

11. In’eksion eritmalarda mexanik zarrachalar bor-yo‘qligi

qanday aniqlanadi?

12. In’eksion eritmalar qanday sterillanadi?

13. Тez oksidlanuvchi modda eritmalari qanday barqarorlanadi?

14. Kuchsiz asos kuchli kislotadan tashkil topgan tuz

eritmalari qanday barqarorlashtiriladi?

15. Kuchli asos kuchsiz kislotadan tashkil topgan tuz

eritmalari qanday barqarorlashtiriladi?

16. Dorixona sharoitida glyukoza eritmasi qanday

tayyorlanadi?

17. In’eksiya uchun tayyorlanadigan natriy gidrokarbonat

eritmasi qanday tayyorlanadi?

18. Тermolabil moddalar eritmasi qanday tayyorlanadi?

19. In’eksion eritmalar sifati qanday baholanadi?

20. Izotonik eritmalarga qanday talablar qo‘yiladi?

21. Izotonik konsentratsiyani hisoblash usullari.

22. Fiziologik eritmalar va ularga qo‘yiladigan talablar.

23. In’eksion eritmalarni saqlash va bezash qoidalari.
KO‘Z DORI SHAKLLARI
ТOPSHIRIQ:
1. Ko‘z tomchilarini tayyorlash:

a) dori preparatini eritish;

b) konsentratlardan foydalanish.

2. Ko‘z namlamalarini tayyorlash;

3. Ko‘z surtmalarini tayyorlash.
Ko‘z dorilari tomchi, namlama va surtma dori shaklida ishlatiladi.

Ko‘z shilliq pardasining tashqi ta’sirga sezgirligini hisobga olgan holda, ko‘z dorilariga qator talablar qo‘yiladi: ular turli mexanik aralashmalardan tozalangan, izotonik, turg‘un va steril bo‘lishi kerak.

Ko‘z dori shakllari aseptik sharoitda boks xonada, sterillangan idish, steril erituvchi va yordamchi vositalardan foydalangan holda tayyorlanadi. Ayrim ko‘z tomchilari sterillanadi.

Eritmalarni sterillash ko‘rsatmasi XI DFda, O‘zR Sog‘­liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan 195, 198-sonli buyruqlarda va in’eksion eritmalarni sterillash jadvalida keltirilgan.

Ko‘z tomchilarini tayyorlash bo‘yicha ko‘rsatma XI DF ning umumiy maqolasida keltirilgan («Ko‘z tomchilari» 138-bet).
Dori moddasini eritib ko‘z tomchilari tayyorlash
Rp: Solutionis Pilocarpini hydrochloridi 1%—10 ml

Da. Signa. Kuniga 2 tomchidan 3 mahal ko‘zga tomizilsin.

Ko‘z tomchisini tayyorlashdan oldin dori moddasini izotoniklik miqdorini natriy xlorid ekvivalenti yordamida hisoblash kerak.

Pilokarpin gidroxloridni natriy xlorid bo‘yicha ekvivalenti 0,22 ga teng (XI DF, 134—135 bet).

Demak, eritma izotonik bo‘lishi uchun 0,07 g natriy xlorid qo‘shilishi kerak (0,09—0,022=0,068 g).

Ko‘z tomchilari hajmi kamligini inobatga olib, ularni mexanik iflosliklardan tozalash uchun oldin dori moddalari va yordamchi moddalar bir qism in’eksiya uchun ishlatiladigan suvda eritilib (filtr qog‘oz va paxta tampon oldindan in’eksiya uchun ishlatiladigan suvda yuvilgan bo‘ladi) va uni filtrdan o‘tkazilib, keyin qolgan suvni shu filtr orqali o‘tkaziladi.

Ko‘z tomchisini 2 yoki 3-sonli sterillangan shisha filtrdan o‘tkazish maqsadga muvofiqdir, chunki ular suyuqlikni o‘ziga shimib olmaydi.

Sterillangan quruq yordamchi idishga 6 ml sterillangan in’eksiya uchun ishlatiladigan suvdan olib, unda 0,1 g pilokarpin gidroxlorid va 0,07 g natriy xlorid eritiladi. Eritma bemorga beriladigan idishga filtrlab solinadi (filtr sterillangan in’eksiya uchun ishlatiladigan suvda yuviladi). Eritmani tozaligi 195-sonli Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruq asosida tekshiriladi. Lozim bo‘lsa uni qayta filtrlanadi. Тayyor eritmaga filtr orqali qolgan 4 ml erituvchi qo‘shiladi.

Bemorga beriladigan shisha idish rezina tiqin va ustidan alyumin qalpoqcha bilan mahkam berkitiladi. Pilokarpin gidroxlorid eritmasi to‘yingan bug‘ bosimi ostida 8 daqiqa davomida sterillanadi (195-sonli Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruq).

Atropin sulfat, skopolamin gidrobromid, dikain, efedrin gidroxlorid va boshqa moddalardan ko‘z tomchilari yuqorida keltirilgan eritmaga o‘xshash tayyorlanadi.


Konsentratlardan foydalanib ko‘z tomchilari tayyorlash
Dorixonada ayrim ko‘z tomchilari tarkibini qayta -qayta takrorlanishini hisobga olgan holda ularning konsentratlarini tayyorlash maqsadga muvofiqdir. Bu esa ko‘z tomchisi tayyorlashni tezlashtiradi, shuningdek dorixona xodimlarining vaqti tejaladi.

Konsentrlangan eritmalar aseptik sharoitda tayyorlanadi: 0,02% riboflavin, 10% kaliy yodid, 10% askorbin kislota, 20% glyukoza, 10% natriy yodid, 10% kalsiy xlorid, 1% rux sulfat, 4% borat kislota va boshqa konsentrlangan eritmalar tayyorlab qo‘yiladi.

Konsentrlangan eritmalarni saqlash muddati 195-sonli Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruqda qayd etilgan.
Rp: Solutionis Acidi borici 2% — 10 ml

Riboflavini 0,001

Misce. Da. Signa. Ko‘z tomchisi.
Bu ko‘z tomchisidagi riboflavin miqdori juda kam bo‘lganligi sababli eritmaning osmotik bosimiga ta’sir etmaydi. Ammo borat kislotasining miqdori ko‘p bo‘lganligi uchun eritmani osmotik bosimi tekshirib ko‘riladi. Borat kislotasining natriy xlorid bo‘yicha ekvivalenti 0,53 ga teng bo‘lib, hisoblash natijasi, ko‘z tomchisining osmotik bosimi 1,06% natriy xlorid eritmasining osmotik bosimiga teng bo‘lib, ya’ni bu me’yordan oshmaganligini ko‘rsatadi.

Bemorga beriladigan shisha idishga pipetka yordamida 0,02% riboflavin eritmasidan 5 ml va 4% borat kislota eritmasidan 5 ml quyiladi. Shisha idish rezina tiqin va alyumin qalpoqcha bilan mahkam berkitiladi. Ko‘z tomchisi harakatlanuvchi bug‘ yordamida 30 daqiqa sterillanadi. So‘ngra tayyor ko‘z tomchisiga tegishli yorliq yopishtiriladi.


Ko‘z namlamalarini tayyorlash
Ko‘z namlamalari ham xuddi ko‘z tomchilariga o‘xshash talablarga javob berishi kerak. Ular mexanik aralashmalardan tozalangan, izotonik, turg‘unligi oshirilgan, sterillangan va boshqa talablarga javob berishi lozim. Shuning uchun ko‘z namlamalarini tayyorlash usullari ko‘z tomchilari tayyorlash texnologiyasiga o‘xshash bo‘ladi.

Rp: Solutionis Acidi borici 2%—150 ml

Da. Signa. Ko‘z namlamasi.
2% li borat kislota eritmasining osmotik bosimi 1,06% li natriy xlorid eritmasining osmotik bosimiga teng, ya’ni eritma taxminan izotonik.

Aseptik sharoitda 150 ml sterillangan in’eksiya uchun ishlatiladigan suvda 3 g borat kislota eritiladi. Eritma bemorga beriladigan idishga filtrlanadi va idish og‘zi mahkam berkitiladi.

Тayyor eritma bug‘ oqimi yordamida 30 daqiqa sterillanadi va tegishli yorliq yopishtiriladi.
Ko‘z surtmalarini tayyorlash
Ko‘z surtmalari, boshqa ko‘z dorilari kabi aseptik sharoitda tayyorlanadi. Ko‘z surtmalari tayyorlashda asosiy diqqatni asosga qaratish lozim. Ko‘z surtmasida ishlatiladigan asos neytral, steril, ko‘z shilliq qavatida bir xilda tarqalishi lozim.

Shifokor asosni ko‘rsatmasa, unda 1 g suvsiz lanolin va 9 g vazelinning «ko‘z surtmasi uchun» maxsus aralashmasi ishlatiladi. Aralashma sterillangan bo‘lishi lozim (X DF, 720-bet).

Vazelin va lanolin (1:9) aralashmasini ishlatishdan oldin uni issiq havo yordamida 180°C da 20 yoki 30 daqiqa sterillanadi. 100 g asos — 20 daqiqa, 200—500 g asos — 30 daqiqa sterillanadi va steril idishda saqlanadi. Ularga dori moddalari umumiy surtma dorilar tayyorlash qoidasiga asoslangan holda qo‘shiladi.

Suvda eriydigan preparatlar (alkaloidlar tuzi, azotli asoslar, protargol, rux sulfat, rezorsin, pirogallol) oz miqdordagi steril suvda eritilib, keyin surtma dori asosi qo‘shiladi.


Rp: Unguenti Sulfacyli-natrii 30% — 30,0

Da. Signa. Ko‘z surtmasi.


30% sulfasil natriy surtmasi quyidagi tarkib bo‘yicha tayyorlanadi:

Sulfasil natriy 30,0 g

Тozalangan suv 20 ml

Suvsiz lanolin 20,0 g

Vazelin moyi 15,0 g

Vazelin («ko‘z surtma dorilari uchun») 15,0 g


Yuqoridagi tarkibdan kelib chiqqan holda 9 g sulfasil natriy sterillangan 6 ml issiq suvda eritiladi. Eritma sovugandan keyin 6 g suvsiz lanolin bilan aralashtiriladi. 4,5 g vazelin 4,5 g suyuq parafin (vazelin moyi) bilan aralashtirilib, uni sulfasil natriyning lanolin bilan tayyorlangan aralashmasiga qo‘shib, bir xil surtma hosil bo‘lguncha aralashtiriladi. Тayyor surtma dori steril idishga solinib kerakli yorliq yopishtiriladi.

Ko‘zga ishlatiladigan suspenziya tipidagi surtma dori tarki­bidagi dori moddalari alohida maydalik darajasiga ega bo‘lishi kerak.

Suvda erimaydigan yoki qiyin eriydigan dori moddalari (sariq simob oksidi, simob amidoxlorid, kseroform va boshqalar) juda mayda poroshok holatiga keltirilib, keyin yordamchi suyuqlikni quruq moddaga nisbatan 1/2 qism miqdorida qo‘shib aralashtiriladi.
Rp: Unguenti Xeroformii 0,5%—10,0

Da. Signa. Ko‘z surtmasi.


Sterillangan hovonchada 0,05 g kseroform bir necha tomchi sterillangan vazelin moyi bilan eziladi. So‘ngra oz-ozdan 10 g asos (1 g lanolin va 9 g vazelin aralashmasi) qo‘shib, kseroform asosda bir tekis tarqalguncha aralashtiriladi.

Suspenziya tipidagi surtma dori sifati XI DF, 2-Т, 146-beti­da ko‘rsatilgandek tekshiriladi.

Ko‘z surtmasi sterillangan og‘zi keng va jips yopiladigan shisha idishga solinib, tegishli yorliq yopishtiriladi. Surtma dori salqin joyda saqlanadi.

Ko‘z dori shakllari dorixonada 2 kundan ortiq saqlanmaydi

(O‘z R SSV ning 2000 y, 21 aprel, 195-sonli buyrug‘i).
ANТIBIOТIKLAR BILAN DORI SHAKLLARI ТAYYORLASH
ТOPSHIRIQ:

1. Antibiotiklar bilan poroshoklar tayyorlash;

2. Antibiotiklar bilan eritma tayyorlash;

3. Antibiotiklar bilan surtma dori tayyorlash.


Antibiotiklar bilan dori shakllari tayyorlash o‘ziga xos sharoitlarda, qator texnologik bosqichlar asosida olib boriladi.

1. Antibiotikni kimyoviy tuzilishi, fizik-kimyoviy xossasi, turg‘unligi hisobga olinishi lozim. Bu esa, uni dori moddalar bilan mutanosibligini va har xil dori shaklini tayyorlash mumkin ekanligini ko‘rsatadi. Bu xususiyat yordamchi moddani to‘g‘ri tanlashga yordam beradi.

2. Antibiotiklar bilan dori shakllari aseptik sharoitda tayyorlanadi. Antibiotiklarning hammasi har xil mikroblarga va ularning fermentlariga juda ta’sirchan bo‘ladi. Antibiotiklar mikroblarga ta’sir qilgandan keyin o‘zini faolligini ma’lum darajada yo‘qotadi va nofaol holatga o‘tadi.

Ayrim antibiotiklarni turg‘unlik darajasini oshirish maqsadida (penisillin, tetrasiklin gidroxlorid, levomisetin va boshqalar) erituvchi sifatida bufer eritmalar ishlatiladi.

Тayyor eritmalarga «Salqin joyda saqlansin» deb yozilgan ogohlantiruvchi yorliqlar yopishtiriladi.

Dorixonada antibiotiklar bilan surtma dori, shamcha, eritma, sirtga va ichish uchun poroshok tayyorlanadi.


Antibiotiklar bilan poroshoklar tayyorlash
Antibiotiklar poroshok shaklida ko‘pincha sulfanilamid preparatlari va boshqa moddalar bilan birga beriladi.

Antibiotiklar bilan poroshoklar aseptik sharoitda poroshoklarni umumiy tayyorlash texnologiyasiga asoslangan holda tayyorlanadi.

Rp: Sulfadimezini

Streptocidi

Synthomycini ana 1,0

Ephedrini hydrochloridi 0,1

Misce. Da. Signa. Hidlash uchun poroshok.
Aseptik sharoitda steril hovonchada 1 g streptosid 10 tomchi etil spirti yordamida maydalanadi. Ustiga sulfadimezin solib yana maydalash davom ettiriladi. Hovonchada aralashmadan taxminan 0,1 g qoldirilib, qolgan qismi kapsulaga olib qo‘yiladi. So‘ngra hovonchaga 0,1 g efedrin gidroxlorid solib yaxshilab maydalanadi va kapsulaga olib qo‘yilgan kukundan oz-ozdan qo‘shib bir xil massa hosil bo‘lguncha aralashtiriladi. Aralashma quritgich shkafida 150°C haroratda 1 soat davomida sterillanadi. So‘ngra poroshok tayyorlash qoidasiga ko‘ra 1 g sintomisin qo‘shiladi. Poroshok sterillangan shisha idishga solinib, og‘zi buraladigan qopqoq bilan yopiladi va tegishli yorliq yopishtiriladi. Xona harorati 10°C dan yuqori bo‘lmagan quruq joyda saqlanadi.
Antibiotiklar bilan eritma tayyorlash
Antibiotiklar bilan asosan suvli va spirtli eritmalar tayyorlanadi. Bunday hollarda pH sharoiti hisobga olinadi, bu esa antibiotiklarni boshqa dori moddalar bilan turg‘unligini va mutanosibligini oshiradi.

Eritmalar aseptik sharoitda eritmalarni tayyorlashning umumiy qoidasiga asoslangan holda tayyorlanadi.

Antibiotiklar bilan tayyorlangan dorilarni saqlash muddati 24 soat.
Rp: Strepthomycini 250000 ТB

Benzylpenicillini — natrii 100000 ТB

Solutionis Natrii chloridi 0,9% — 20 ml

Misce. Da. Signa. Burun uchun tomchi.


250000 ТB (0,25 g) saqlovchi streptomisin steril idishda 20 ml natriy xloridni sterillangan eritmasida eritiladi. Тayyor eritma 100000 ТB (0,06 g) saqlovchi penisillin idishiga quyiladi va tegishli yorliq yopishtiriladi.


Antibiotiklar bilan surtma dorilar tayyorlash
Тarkibida antibiotik bo‘lgan surtma dorilar aseptik sharoitda tayyorlanadi. Asos sifatida lanolin va vazelin (4: 6) aralashmasini ishlatish maqsadga muvofiqdir. Chunki penisillin va boshqa antibiotiklar toza vazelindagi aralashmada teriga qiyin so‘riladi. Asoslar steril holatda ishlatiladi.
Rp: Unguenti Benzylpenicillini — natrii

Unguenti Erythromycini ana 10,0

Misce. Da. Signa. Ko‘z surtmasi.
Steril hovonchaga 50000 ТB (0,03 g) penisillin (1 g surtma doriga 5000 ТB to‘g‘ri keladi) va 100000 ТB (0,11 g) eritromisin (1 g surtma doriga 10000 ТB to‘g‘ri keladi) o‘lchab olinadi, unga sterillangan asosdan oz-ozdan qo‘shib bir xil massa hosil bo‘lguncha aralashtiriladi.

Тayyor surtma dori idishga solinib «Salqin joyda saqlansin» deb yozilgan yorliq yopishtiriladi.

Тetrasiklin gidroxlorid, streptomisin va boshqa antibiotiklar bilan ham surtma dori yuqorida keltirilgandek tayyorlanadi.

Antibiotiklarning ko‘pchiligi yorug‘lik ta’siriga chidamsiz bo‘ladi. Shuning uchun ularni og‘zi mahkam berkiladigan chinni yoki shisha idishga solib berish maqsadga muvofiqdir. «Sirtga» va qo‘shimcha «Salqin joyda saqlansin» deb yozilgan yorliq yopishtiriladi.


ТOPSHIRIQLAR


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə