Dosya haber konu: Enerjide 2023 hedeflerine giderken teşvik verilecek enerji yatırımları Enerji’de 2023 Vizyonu: Enerji Verimliliği Sanayide Enerji Verimliliği Teşvik EdiliyorYüklə 21,14 Kb.
tarix10.11.2017
ölçüsü21,14 Kb.
DOSYA HABER

KONU: Enerjide 2023 hedeflerine giderken teşvik verilecek enerji yatırımları

Enerji’de 2023 Vizyonu: Enerji Verimliliği

Sanayide Enerji Verimliliği Teşvik Ediliyor

Türkiye’nin, Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediği 2023 Vizyonu’nu çerçevesinde sanayide enerji verimliliği çalışmalarına önemli teşvikler veriliyor. Teşvik kapsamında yatırımcılar katma değer vergisi ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacak, vergisini indirimli ödeyecek. Sigorta primlerinin ve kullandığı kredinin faizinin bir kısmı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacak. Türkiye’nin enerjide gelecek vizyonunu oluşturan enerji verimliliği konusunda, sektörlere özel çözümler üreten firmalar 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı’nda buluşuyor

Türkiye’nin önünde hemen tüm sektörlere yön veren, hedefler koyan, sektörlerle birlikte Türkiye’nin dönüşümünün yolunu açacak “Vizyon 2023” hedefleri yer alıyor. Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir olmayı hedeflediği “Vizyon 2023" çerçevesinde toplam yatırım tutarı "en az 700 milyar TL" (350 milyar dolar)’yi bulan yüzlerce proje bulunuyor. Bu projelerin bir kısmına başlandı, bir kısmı için yatırım yapılması bekleniyor. Türkiye’nin, öz kaynaklarını daha fazla kullanan, dışa bağımlılığı azalmış, dünyanın güçlü ekonomilerinden biri olmasının hedeflendiği 2023 stratejisinde enerji sektörü önemli bir yer tutuyor.

2000 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci ekonomi konumundayız. 2023 yılında Türkiye’de bugün tüketilen enerji miktarının iki katına çıkması bekleniyor.

Enerjiye 115 milyar dolarlık yatırım

“Vizyon 2023” yatırımlarında bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik enerjiye ayrılan pay 115 milyar dolar. Enerji Bakanlığı’nın resmi belgelerine göre enerjide 2023 yılında elektrik ihtiyacı 500 milyar kWh'a çıkacak. Bu da kurulu gücün 100 bin MW'a çıkarılması gerektiği anlamına geliyor. Başka bir ifade ile her yıl ortalama 5 milyarlık yatırıma ihtiyaç var.2023'e kadar rüzgar enerjisi kurulu gücünün 20 bin MW'a, güneş enerjisinde 3 bin MW'a, JES'te gücü 600 MW'a çıkarılması hedefleniyor. 22 milyar dolarlık yatırımla her biri 5 bin MW güçte iki nükleer santral ve özel sektör eliyle 20 bin MW güçte hidroelektrik santrali kurmak da hükümetin 2023 hedefleri arasında yer alıyor. Ancak enerjide Türkiye'yi 2023'e taşıyacak enerji projeleri sadece elektrik üretim projeleriyle sınırlı değil. Her biri yaklaşık 5 milyar dolar değerinde iki rafineri yapılacak. TANAP gibi her biri Türkiye payı itibariyle birkaç milyar doları bulan boru hattı projeleri gerçekleştirilecek. Bu kalemde de 15 milyar dolardan fazla yatırım öngören projeler de var. Türkiye 2023 yılında petrol ve doğalgaz ithal etmeyen bir ülke olmayı hedefliyor. 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması, teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması planlanıyor.Önce ENIPE’ye gidin sonra teşvik alın!

Yapılacak yatırımlarla enerji üretim kaynaklarının ve üretilecek enerjinin miktarının arttırılması planlanırken, Türkiye’nin 2023 enerji vizyonunun önemli bir bölümünü de enerji verimliliği çalışmaları oluşturuyor. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda her sektörde yapılan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda yıllık yaklaşık 15 Milyar TL tasarruf sağlayabilecek. Sanayide enerji verimliliği çalışması kapsamında 2023 yılına kadar çeşitli sektörlerde ne kadarlık tasarruf sağlanabileceği hesaplanmış durumda. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre alınacak tedbirlerle Demir Çelik sektöründe 8,4 Milyar TL, Çimento sektöründe 4,2 Milyar TL, Petrokimya sektöründe 3 Milyar TL, Seramik sektöründe 700 Milyon TL tasarruf edilebilecek. Tüm sanayi sektörüne bakıldığında gelecek 10 yılda ülke ekonomisine 65 Milyar TL’lik bir katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Bu konuda önemli projelere imza atan Enerji Verimliliği Derneği, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile birlikte sanayicilerin enerji verimliliği çözümleri hakkında bilgi alabilecekleri, kendi işletmelerine en uygun çözümleri bulabilecekleri bir organizasyon gerçekleştiriyor; ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı’nı düzenliyor.

2023’de dünyanın ilk 10 ekonomisini hedefleyen Türkiye’de “Enerjide Verimlilikten Tasarrufa 360” teması ile düzenlenecek ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı 11- 14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Enerji tasarrufu teşvik ediliyor

2023 enerji tasarrufu hedeflerine ulaşılabilmesi için sanayicinin bu alanda yapacağı yatırımlar teşviklerle destekleniyor. 9 Mayıs 2014’de Bakanlar Kurulu Kararı ile sanayide enerji verimliliği yatırımları, yatırımın yapılacak bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede sağlanan teşviklerden yararlandırılıyor.

Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar teşvik kapsamında yer alıyor. Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç) ve asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ile yeraltı doğal gaz depolama yatırımları da teşvikten yararlanabilecek.

Enerji yatırımlarına 5. Bölge Teşvikleri

Tüm yatırımlar sırasında verilecek 5. Bölge teşviklerine gelince… Teşvik kapsamında enerji yatırımları Katma Değer Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti,Vergi indirimi,Sigorta primi işveren hissesi desteği,Faiz Desteği, Yatırım yeri tahsisi desteklerinden yararlanacak.

Teşvik belgesi kapsamında yatırım için yurt içinden ve yurt dışından alınacak makine ve teçhizatlar için katma değer vergisi ve gümrük vergisi alınmayacak. Gelir veya kurumlar vergisi, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanacak. 5. Bölge teşviklerinde geçerli olan yatırıma katkı oranı % 30, kurumlar vergisi veya gelir vergisi için % 70 indirim oranı bu yatırımlarda da geçerli olacak.

İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanacak. Yatırımcılara kullandıkları kredilerde faiz desteği de uygulanacak. Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olan bu maddeye göre; teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’inekadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak. Teşvik kapsamında yatırımcılara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kriterler çerçevesinde yatırım yeri tahsisi de yapılacak.

Yatırımcıların bu teşviklerden faydalanmak için yapacakları yatırımın teşviklere uygunluğunu gösteren “Yatırım Teşvik Belgesi” alması gerekiyor. Yatırım Teşvik Belgesini ise gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri alabiliyor.

**************Kutu 1******************Türkiye’nin 2023 enerji hedefleri

HİDROELEKTRİK

 • 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması sağlanacaktır.

RÜZGAR

 • Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir.

JEOTERMAL

 • Elektrik enerjisi üretimi için uygun olduğu bu aşamada belirlenmiş olan 600 MW’lık jeotermal potansiyelimizin tümünün 2023 yılına kadar işletmeye girmesi sağlanacaktır.

GÜNEŞ

 • Hedef, güneş enerjisinin elektrik üretimi için de kullanılması uygulamasını yaygınlaştırmak, ülke potansiyelinin azami ölçüde değerlendirilmesini sağlamaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

 • 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılacak.

DOĞAL GAZ

 • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınacak tedbirler sonucunda, elektrik üretiminde doğal gazın payının %30’un altına düşürülmesi hedeflenecektir

İTHALKÖMÜR

 • Elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yenilenebilir kaynaklar öncelikli olup, bu kaynakların kullanımı konusundaki gelişmeler ve arz güvenliği dikkate alınarak kaliteli ithal kömüre dayalı santrallerden de yararlanılacaktır.

VERİMLİLİK VE TASARRUF

***************Kutu 2 ****************Sanayide 2023 tasarruf hedefleri:

2023 yılına kadar çeşitli sektörlerde ne kadarlık tasarruf sağlanabileceği hesaplanmış durumda. Buna göre; • Demir Çelik sektöründe 8,4 Milyar TL,

 • Çimento sektöründe 4,2 Milyar TL,

 • Petrokimya sektöründe 3 Milyar TL,

 • Seramik sektöründe 700 Milyon TL tasarruf edilebilecek.

10 yılda ülke ekonomisine 65 Milyar TL’lik bir katkı sağlanacağı öngörülüyor.

***************Kutu 3****************Teşviklerden kimler yararlanacak?

 • Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)

 • Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları

 • Yeraltı doğal gaz depolama yatırımları teşvikten yararlanabilecek.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə