Dövlət sirri haqqında


Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarında, müəssisəYüklə 0,64 Mb.
səhifə7/7
tarix31.08.2018
ölçüsü0,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarında, müəssisə,

idarə və təşkilatlarda dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına

idarələrarası nəzarətin həyata keçirilməsi

 

QAYDALARI

 

1.   "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 139 nömrəli Fərmanının icrası məqsədilə hazırlanmış bu Qaydalar dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda (bundan sonra - təşkilat) dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına idarələrarası nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.2.   Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına idarələrarası nəzarətin həyata keçirilməsində məqsəd təşkilatda dövlət sirrinin mühafizəsinin təşkili və təmin olunması işlərinin dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunun öyrənilməsindən, dövlət sirrini mühafizə sisteminin və məxfilik rejiminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsindən, bu sahədə mövcud olan çatışmazlıqların və pozuntuların aşkar edilməsindən, belə halların başvermə səbəblərinin müəyyən edilməsindən, onların aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün təkliflər hazırlanmasından və tədbirlər görülməsindən ibarətdir.

3. Təşkilatda dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına idarələrarası nəzarət "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş orqan - Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi (bundan sonra - nəzarət orqanı) tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aparatlarında, eləcə də, məhkəmə və prokurorluq orqanlarında dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət bu orqanların rəhbərləri tərəfindən təşkil edilir.

4.   Təşkilatda dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına idarələrarası nəzarət bu nəzarəti həyata keçirən orqanın yaratdığı komissiya tərəfindən təşkilatda 5 ildən gec olmayaraq yoxlamaların keçirilməsi və dövlət sirrinin mühafizəsinin vəziyyəti barədə təşkilatdan alınmış illik hesabatın öyrənilməsi və tövsiyələr verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. İllik hesabatlar növbəti ilin yanvar ayında nəzarət orqanına təqdim olunur. Yoxlamaların keçirilməsi üzrə metodikalar və hesabatların hazırlanması üzrə tövsiyələr nəzarət orqanı tərəfindən işlənib hazırlanır.

5.   Nəzarət orqanı rəhbərinin və ya onun səlahiyyət verdiyi vəzifəli şəxsin sərəncamı ilə yaradılan komissiyanın tərkibinə digər təşkilatların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə səriştəli mütəxəssisləri onların rəhbərlərinin razılığı ilə daxil edilə bilər. Komissiyanın tərkibinə daxil edilən şəxslərin dövlət sirri ilə işləməyə müvafiq formalı buraxılışları olmalıdır.

6.   Komissiya tərəfindən yoxlama, nəzarət orqanının rəhbəri və ya onun səlahiyyət verdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmış məktuba əsasən həyata keçirilir. Məktubda yoxlamanın məqsədi və komissiyanın tərkibi göstərilir. Təşkilatın  dövlət  sirrinin  mühafizəsi  üzrə  bölməsinin  və  yoxlamanın keçirildiyi struktur bölməsinin rəhbərləri komissiyanın işində iştirak edirlər. Təşkilat rəhbəri komissiyanın işləməsi üçün lazımi şəraitin yaradılmasına borcludur.

7.   Yoxlamanı həyata keçirən komissiya üzvləri yoxlamaya aid məsələlərlə bağlı sənədlərlə tanış olmaq, arayışlar və izahatlar almaq, aidiyyəti mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr aparmaq hüququna malikdirlər. Yoxlamanı həyata keçirən komissiya yoxlamanın predmetinə bilavasitə aid olmayan sənədləri, arayışları, izahatları tələb etmək, yoxlama keçirilən təşkilatın və onun əməkdaşlarının fəaliyyətinə müdaxilə etmək hüququna malik deyil. Yoxlama, yalnız yoxlanılan təşkilatın iş günləri və iş saatlarında həyata keçirilə bilər. Bu zaman yoxlanılan təşkilatın fəaliyyətinin hər hansı şəkildə dayandırılması və təşkilatın əməkdaşlarına xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə maneələr yaradılması yolverilməzdir.

8. Yoxlamanın nəticələri üzrə komissiya tərəfindən tərtib edilən aktda yoxlama keçirilən təşkilatın və struktur bölməsinin adı, yoxlamanın keçirilməsi üçün əsas, komissiyanın tərkibi və yoxlamanın keçirilmə müddəti, dövlət sirrinin mühafizəsinin təşkili və təmin olunması işlərinin dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğu, tətbiq olunan dövlət sirrini mühafizə sisteminin və məxfilik rejiminin vəziyyəti haqqında məlumat, başvermə səbəbləri göstərilməklə çatışmazlıqlar və pozuntular barədə məlumat, dövlət sirrini mühafizə sisteminin vəziyyəti barədə rey, onun təkmilləşdirilməsi, aşkar edilmiş çatışmazlıqların və pozuntuların aradan qaldırılması, habelə qarşısının alınması ilə bağlı təkliflər əks etdirilir.

Akt komissiya üzvləri və komissiyanın işində iştirak etmiş şəxslər tərəfindən imzalanır və komissiyam yaratmış vəzifəli şəxsə təqdim edilir. Aktın bir nüsxəsi tədbir görülmək üçün yoxlamanın keçirildiyi təşkilatın rəhbərinə, bir nüsxəsi isə məlumat üçün təşkilatın tabe olduğu mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına və ya sifarişçi orqana göndərilir.

Komissiyanın hər hansı üzvü yoxlamanın yekunu üzrə tərtib edilmiş akt ilə razı olmadıqda, onun xüsusi rəyi aktda imzalardan aşağıda və ya bu barədə aktda qeyd edilməklə ayrıca vərəqdə yazılır.

Komissiyanın işinin nəticələri ilə razı olmayan təşkilatın şikayət etmək hüququ vardır.

9. Yoxlama aktında qeyd olunan çatışmazlıqların və pozuntuların qarşısının alınması, onların aradan qaldırılması və tətbiq olunan dövlət sirrini mühafizə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə tədbirlər planı işlənib hazırlanır, təşkilat rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir və yerinə yetirilir. Xüsusi əhəmiyyətli təşkilatlar üzrə belə tədbirlər planı nəzarət orqanı ilə razılaşdırılır.

Tədbirlər planının icrası barədə təşkilat tərəfindən yoxlamanı həyata keçirmiş nəzarət orqanına və tabeçilik üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına və ya sifarişçi təşkilata rəsmi məlumat (arayış) təqdim olunur.

10. Yoxlama zamanı dövlət sirri haqqında qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktı aşkar edildikdə, komissiya tərəfindən təşkilatda və ya onun yoxlama keçirilən struktur bölməsində dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin dayandırılması barədə məsələ qaldırıla bilər. Belə qərar yoxlamanı həyata keçirən nəzarət orqanının rəhbəri və ya onun səlahiyyət verdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən qəbul edilə bilər. Bu halda qərar barədə yoxlanılan təşkilata dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə edilməsi ilə bağlı işlərin icrasına icazəni vermiş səlahiyyətli orqana və təşkilata məlumat verilir.

Təşkilata dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin icrasına icazəni vermiş səlahiyyətli orqan dövlət sirri haqqında qanunvericiliyə uyğun tədbirlər həyata keçirir və bu barədə nəzarət orqanına məlumat verir.

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

  1. 14 mart 2006-cı il tarixli 72 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 300)

  2. 6 fevral 2007-ci il tarixli 25 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 185)

  3. 19 oktyabr 2009-cu il tarixli 168 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 857)

 

 
: system -> files -> legislation
legislation -> Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
legislation -> Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
legislation -> Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında
legislation -> Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
legislation -> Azərbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
legislation -> Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
legislation -> Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə