Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi müasir problemləri İmtahan SuallariYüklə 18,65 Kb.
tarix19.10.2018
ölçüsü18,65 Kb.

Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi müasir problemləri

İmtahan Suallari 1. Dövlət idarəçiliyi anlayışı və yanaşmalar.

 2. Dövlət idarəçiliyi elminin təşəkkül tapması.

 3. Dövlət idarəçiliyi ənənələri və yeniliklər.

 4. Dövlət idarəçiliyinin Amerikan məktəbi.

 5. B.Britaniyada inzibati dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi.

 6. Fransız inzibati dövlət idarəetmə məktəbi.

 7. Albaniyada inzibati dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi.

 8. Dövlətin ictimai funksiyaları.

 9. Dövlət ictimai prosesləri idarə edən sistem kimi.

 10. Dövlət idarəçilik funksiyalarıanlayışı və növləri.

 11. Dövlət idarəçiliyinin təşkilati quruluşu.

 12. Dövlət quruluşu formaları və dövlət idarəçiliyi.

 13. Dövlət idarəçiliyinin prinsipləri.

 14. İnzibati dövlət idarəçiliyinin quruluş modelləri.

 15. Sosial iqtisadi proseslərin idarə edilməsinin müasir dövlət sisteminin təkmilləşdirməsi istiqamətləri.

 16. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun əsas müddəaları.

 17. Dövlət qulluğu və qulluqçuları.

 18. Dövlət aparatı.

 19. İqtisadiyyatın dövlət idarəçilik sistemi.

 20. Dövlət siyasətinin hazırlanması və reallaşdırması.

 21. Dövlət qulluğu məsələlərində vəzifəyə təyin olunma və karyera.

 22. Dövlət idarəetmə sistemində qərarların qəbul edilməsi.

 23. Dövlətin maliyyə pul siyasətini müasir çalarları.

 24. Demokratik dövlətin iqtisadiyyatı əsasları.

 25. Regional siyasət.
 1. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi əsasları.

 2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin vəzifələri və prinsipləri.

 3. Dövlət sahibkarlığının inkişafının qanunvericilik bazası.

 4. Sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri.

 5. Sahibkarlıq haqqında Azərbaytcan Respublikasının qanunu.

 6. Regional təsərrüfat sistemi.

 7. Regionların təsnifləşdirilməsi meyarları.

 8. Regional iqtisadiyyatın strukturunun dəyişdirilməsi problemləri.

 9. Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları.

 10. Regionların idarəedilməsi modelləri.

 11. İri sahibkarlıq strukturları.

 12. Sahibkarlıq fəaliyyəti və sosial məsuliyyət.

 13. Sahibkarlıq fəaliyyətinin prinsipləri.

 14. Regionların idarə edilməsində sənaye və investisiya fəaliyyəti.

 15. Regional idarəetmə mexanizminin fəaliyyəti və növləri.

 16. Yerli dövlət və bələdiyyə idarəetmə orqanları arasında səlahiyyətlərin, resursların və məsuliyyətin bölüşdürülməsi prinsipləri.

 17. Yerli özünüidarəetmənin mahiyyəti və funksiyaları.

 18. Yerli özünüidarəetmənin təşkili konsepsiyaları.

 19. Bələdiyyələrin iqtisadi əsası.

 20. Bələdiyyə mülkiyyətinin strukturu və sosial iqtisadi səlahiyyətləri.

 21. Bələdiyyə maliyyəsinin məzmunu.

 22. Bələdiyyə maliyyəsinin strukturu və mənbələri.

 23. Bələdiyyə vergilərinin təsnifatı.

 24. Yerli büdcə təyinatlarının istiqamətləri.

 25. Bələdiyyələrdə transfertlərin idarə olunması və qiymətləndirilməsi.

 26. Maliyyə bələdiyyələrin əsas problemləri kimi

 27. Bələdiyyələrin maliyyələşdirmə mənbələrinin artırılması istiqamətləri.

 28. Bələdiyyə qurumunun sosial-iqtisadi inkişafının müasir vəziyyəti.

 29. Bələdiyyə müəssisələrinin inkişafında innovasiya investisiyalarından istifadə.

 30. İnvestisiya kapitalının cəlb olunması prosesi.

 31. İndikativ idarəetmə metodu.

 32. Bələdiyyə qulluğu konsepsiyası.

 33. Bələdiyyələrin yerli özünüidarəetmənin təşkilatı forması kimi.

 34. Vətəndaşların yerli idarəetmədə iştirakı və demokratiya.

 35. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu.

 36. Bələdiyyə təsərrüfatı sistemi.

 37. Bələdiyyə təsərrüfatçılığının modelləri: komersial, komersial icarə, bələdiyyə icarə.

 38. Büdcələrarası transfertlərin ayrılmasının mövcud mexanizmləri.

 39. Kiçik biznesin inkişafı.

 40. Bazar infrastrukturunun yaradılması.

 41. Regional proqramlar.

 42. Regional inkişafın niyyəti və məqsədləri.

 43. Regional inkişafın ümumi və lokal məqsədləri.

 44. Bələdiyyələrdə sosial iqtisadi inkişaf fondlarının məzmunu və mahiyyəti.

 45. İqtisadi və sosial məqsədlərin nisbəti.

 46. Strateji monitorinq.

 47. Uzun müddətli və qısa müddətli məqsədlər.

 48. Bələdiyyələrin funksional orqanları.

 49. Bələdiyyələrdə proqram-məqsədli idarəetmə.

 50. Bələdiyyə menecmentinin əsas modelləri və prinsipləriDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə