Dövr fərqi Nağd vəsait hərəkəti üzrə hesabatYüklə 232,16 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü232,16 Kb.
#69326


"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC Balans və Nağd vəsait hərəkəti üzrə hesabat

30.06.2018

Balans hesabatı

31.12.2017

30.06.2018

Dövr fərqi

Nağd vəsait hərəkəti üzrə hesabat

2018 II rüb

AKTIVLƏR

Nağd pul


4,685

                      

5,238

                      553

               

Əməliyyat fəaliyyətindən nağd vəsait axımı

Milli Bankda Nostro hesablar

10,514

                    36,614

                    26,099

          

Milli Bankda məcburi ehtiyatlar

-

                         -

                          -

                

Alınmış faizlər

6,612

                 Rezident banklarda Nostro hesablar

301


                         

163


                         

(138)

              

Ödənilmiş faizlər

(1,489)

                Qeyri-rezident banklarda Nostro hesablar

11,568


                    

27,318


                    

15,750

          

Xarici valyutanın yenidənqiymətləndiriliməsi üzrə gəlir

-

                         Xəzinədarlığın hesabı

-

                         -

                          -

                

Alınmış haqq və komissiyalar

1,506

                 Rezident banklarda müddətli depozitlər

27,256


                    

13,905


                    

(13,351)

         

Ödənilmış haqq və komissiyalar

(674)

                   Qeyri-rezident banklarda müddətli depozitlər

8,160


                      

21,760


                    

13,600

          

Alınmış digər əməliyyat gəliri/xərci

1,366

                 Banklara verilmiş kreditlər

15,638

                    

11,338

                    

(4,300)

           

Ödənilmiş əməliyyat xərcləri

(2,443)

                                     - cari

15,638


                    

11,338

                       

(4,300)

           

Ödənilmiş mənfəət vergisi

(237)

                                        - vaxtikeçmiş banklar

-

                         -

                            

-

                

Müştərilərə verilmiş kreditlər

67,884

                    

89,563

                    

21,679

          

Əməliyyat gəliri

4,641

                 

                     - fiziki şəxslərə

9,709


                      

22,372

                       

12,663

          

                     - dövlət hüquqi şəxslərə

-

                         -

                            

-

                

Məzənnə fərqi üzrə gəlir/xərc

(82)

                                          - qeyri-dövlət hüquqi şəxslərə

58,129


                    

65,725

                       

7,596

            

Svop əməliyyatından məzənnə fərgi

-

                         

                     - vaxtikeçmiş

46

                           1,466

                         

1,419

            

Svop əqdlərinin bağlanılmasından məzənnə effekti

-

                         

Kredit borcları üzrə məqsədli ehtiyatlar

(23)

                         (1,054)

                       

(1,031)

           

Svop və məzənnə fərqi nəzərə almaqla əməliyyat gəliri cəmi

4,559

                 

Kreditlər və avanslar üzrə hesablanmış faizlər

1,958

                      1,327

                         

(631)

              

Faizlər üzrə məqdəsli ehtiyatlar

(6)

                           (588)

                          

(582)

              

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər

Investisiyalar

-

                         250

                            

250

               

O cümlədən Investisiyalar (Babək Plaza)

-

                         -

                            

-

                

Milli Bankda məcburi ehtiyatın azalması/(artması)

-

                         Qiymətli kağızlar

18,589

                    

4,077

                      

(14,513)

         

Banklarda müddətli vəsaitlərin (artması)/azalması

(248)

                   o cümlədən  - bankların kupon q/kağızları

-

                         -

                            

-

                

Banklara verilmiş cari kreditlər və avanslarda (artma)/azalma

4,300

                                     - veksellər

-

                         -

                            

-

                

Müştərilərə verilmiş cari kreditlər və avanslarda (artma)

(20,851)

                                  - Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qk

18,589


                    

4,077

                         

(14,513)

         

Vaxtı keçmiş kreditlərin (arması)/azalması

(1,419)

                                    -  ticarət qiymətli kağızları

-

                         -

                            

-

                

Qiymətli kağızlar portfelinin (artması) / azalması

14,513

               Qiymətli kağızlar üzrə məqsədli ehtiyatlar

-

                         -

                            

-

                

Digər aktivlərin azalması/(artması)

1,028

                 Büdcə ilə hesablaşmalar

1,733


                      

1,285

                         

(447)

              

Bankların Loro hesablarında (azalma) / artma

4,082

                 Xarici valyutanın alınması/satılması

-

                         -

                            

-

                

Digər aktivlər

6,291 

1,325 

(4,965)

           

Banklardan alınmış avanslarda (azalma)

23,193

               o cümlədən girovlar

-

                         -

                            

-

                

Milli bankdan alınmış kreditlər

-

                         o cümlədən    - kartlar üzrə hesablaşmalar

-

                         -

                            

-

                

Müştəri hesablarında müddətli vəsaitin artması (azalması)

16,678

               Təxirə salınmış vergi aktivləri

-

                         -

                            

-

                

Müştəri hesablarında tələbolunanadək vəsaitin artması 

(2,529)

                Digər aktivlər və balansdankənar üzrə məqsədli ehtiyatlar

-

                         -

                            

-

                

Digər passivlərin azalması/(artması)

(14)

                     Əsas vəsaitlər

11,408


                    

16,940

                       

5,532

            

Əsas vəsaitlər köhməlmə

(1,586)

                    (1,970)

                       

(384)

              

Əməliyyat fəaliyyətində əldə edilən xalis nağd vəsait

43,290

               

Başa çatdırılmamış tikililər

-

                         -

                            

-

                

Qeyri-maddi aktivlər

2,483

                      2,693

                         

210

               

Investisiya fəaliyyətindəki nağd vəsaitin hərəkəti

Qeyri-maddi aktivlər köhnəlmə

(189)

                       (317)

                          

(128)

              

Əsas vəsaitlərin alınması

(479)

                   Cəmi aktivlər

186,665

                 

229,868

                 

43,202

          

Qeyri-maddi aktivlərin alınması

(296)

                   Başa çatdırılmamış tikililərin artması

-

                         Maliyə investisiyaların (artması) / azalması

(250)


                   

ÖHDƏLIKLƏR

Rezident bankların Loro hesabları

5,102

                      9,184

                      4,082

            

Investisiya fəaliyyətindəki istifadə edilən xalis nağd vəsait

(1,025)

                

Qeyri-rezident bankların Loro hesabları

-

                         -

                          -

                

Milli Bankdan alınmış

-

                         -

                          -

                

Maliyyə fəaliyyətindəki nağd vəsaitlərin hərəkəti

Banklardan alınmış kreditlər və avanslar

34,537

                    57,729

                    23,193

          

Müddətli depozitlər

48,313

                    

64,990

                    

16,678

          

Adi səhmlərin emissiyası

-

                         o cümlədən    - fiziki şəxslərdən depozit

37,211


                    

42,571

                   

5,360

            

Ödənilmiş dividendlər                     - dövlət hüquqi şəxslərdən depozit

-

                         -

                         

-

                

Filiallar üzrə keçmiş illərin mənfəəti

 

                     - qeyri-dövlət hüquqi şəxslərdən depozit

11,102


                    

22,420

                   

11,318

          

Maliyyə fəaliyyətində istifadə edilən nağd vəsait

-

                         

Müştərilərin cari hesabları

31,816

                    

29,287

                    

(2,529)

           

o cümlədən    - fiziki şəxslər cari

4,051


                      

6,566

                         

2,516

            

Nağd vəsaitlərin dövr üzrə hərəkəti

42,265

                                    - dövlət hüquqi şəxslərə cari

586


                         

637

                            

51

                 

Hesabat əvvəlində nağd pul

27,069

                                    - qeyri-dövlət hüquqi şəxslərə cari

25,903


                    

21,990

                       

(3,913)

           

                    - maliyyə institutlarının cari hesabları

1,276


                      

94

                              

(1,182)

           

Hesabat sonuna nağd pul

69,333

               

                     - faiz hesablanan cari hesablar cari

-

                         -

                            

-

                

control

-

                             Satılmış bank akseptləri və depozit sertifikatları

-

                         -

                          -

                

0

Hesablanmış faiz borcları

374

                         1,000

                      626

               

Filialarası hesablaşmalar

-

                         -

                          -

                

2018 II rüb

Büdcə ilə hesablaşmalar p

-

                         -

                          -

                

Faiz hesablanan aktivlər

138,546

           Digər passivlər

628


                         

613


                         

(14)

                

Faiz hesablanan öhdəliklər

102,785

           o cümlədən    - kartlar üzrə hesablaşmalar p

1

                             1

                             1

                   

Faiz gəlirləri

6,612

               Cəmi öhdəliklər

120,770

                 

162,805

                 

42,035

          

Faiz xərcləri

1,489

               -

                

Gəlirli aktivlər üzrə orta faiz dərəcəsi

9.49%

KAPITAL

-

                

Dəyərli öhdəliklər üzrə orta faiz dərəcəsi

2.88%

Nizamnamə kapitalı

50,000

                    50,000

                       

-

                

Kapital ehtiyatları

9,421

                      13,485

                       

4,063

            

Spred

6.61%

Zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

2,411

                      2,441

                         

30

                 

Gəlirli aktivlər üzrə faiz marjası

7.35%

Keçmiş illərin mənfəəti

-

                         -

                            

-

                

Xalis faiz marjası

4.89%

Hesabat ilinin mənfəəti/zərəri4,063

                      1,137

                         

(2,926)

           

Cəmi kapital

65,896

                   

67,063

                   

1,167

            

-

                

Cəmi öhdəliklər və kapital

186,665

                 

229,868

                 

43,202

          


Yüklə 232,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə