E. M. HacizadəYüklə 5,12 Kb.

səhifə1/102
tarix04.11.2017
ölçüsü5,12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


E.M.HACIZADƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSIALLAŞAN IQTISADIYYAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı - Elm - 2006 
 


 
 
 
 
Elmi redaktor 
Akademik Z.Ə.Səmədzadə 
 
 
 
 
 
 
Hacızadə E.M. Sosiallaşan iqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2006. 509 səh. 
 
 
ISBN 5-8066-1314-3 
 
 
İqtisadiyyatın sosiallaşmasına açılan sivilizasion vektorun tarixi-fəlsəfi 
rakusda interpretasiyası verilən monoqrafiq tədqiqatda, sosiumun davamlı 
inkişafının iqtisadi və sosial kompozisiya prinsiplərinin araşdırılması elmi-analitik 
ifadədə əksini tapmışdır. Sosiallaşan iqtisadiyyatı bərqərar edərək onu tam vahid 
bütövə çevirən qaynaq elementləri:ictimai-iqtisadi yaranışlar, demoqrafik 
təbəllüdatlar, optimal məsrəflər, sosial təminatlar, lokal təsərrüfatçılıq, regional 
və qlobal inteqrasiya çevrəsi, iqtisadiyyatın energetik və resurs təchizatı, açıq icma 
və  vətəndaş  cəmiyyəti quruculuğu,  İslamın perspektiv iqtisadi reallıqları elmi-
tədqiqat araşdırmasının ana xəttini təşkil edir. 
Monoqrafiya istifadə  məqsədlərində elmi-tədqiqat, təhsil sferası  və  ən geniş 
oxucu kütləsi auditoriyasını nəzərdə tutur. 
 
 
 
 
2006
)
07
(
655
0605010407

H
 qrifli nəşr  
 
 
 
 
© «Elm» 
© E.Hacızadə 
 
 
 
 
 
 
2


 
 
MÜNDƏRİCAT 
 
ÖN SÖZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
 
 
GİRİŞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 
 
I FƏSİL 
SOSİAL-İQTİSADİ FİKİR TARİXİ KONSEPSİYALARI 
 
1.1.İlkin təsərrüfatçılıq kompazisiyası 
 
 
 
 
 
 
09 
1.2.Konfessial iqtisadi sistemlər 
 
 
 
 
 
 
 
13 
1.3.Orta əsrlər iqtisadi təfəkkürü və utopizm fəlsəfəsi 
 
 
 
 
16 
1.4.İqtisadi-nəzəri şəcərənin elmi təşəkkülü 
      18 
1.5.İqtisadi fikirin konseptual kamilləşməsi mərhələsi 
 
 
 
 
25 
1.6.Yeni metodoloji keyfiyyət və 
neoliberal 
missiya     34 
1.7.Ekonometrik modelləşmə və laureatlaşantədqiqatlar 
    40 
 
 
II FƏSİL 
SİVİLİZASİYA PARADİQMALARI 
 
2.1.Cəmiyyət həyatının inkişaf silsiləsi elmi yanaşmalar və baxışlar çevrəsində  
44 
2.2.İndustrial cəmiyyət və inkişafın növbəti senariləri 
 
 
 
 
46 
2.3.Sivilizasiyalar konsepsiyasına təbii resurslar kontekstində təhlili baxış  48 
2.4.Qlobal neft sivilizasiyası  
 
 
 
 
 
 
 
50 
2.5.Metan epoxası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
2.6.Atom əsri   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
III FƏSİL 
İQTİSADİ VƏ SOSİAL VƏHDƏT 
 
3.1.Ekonomika          64 
3.2.Sosiologiya          66 
3.3.Soial iqtisadiyyat və İqtisadi 
sosiologiya      68 
3.4.Sosial 
statistika 
         70 
 
IV FƏSİL 
QLOBAL, REGİONAL, LOKOL 
 
4.1.Planetin resurslar bazası və istehsalın konstruktiv paylaşması   
 
 
75 
4.2.Ölkələr tipologiyası: mahiyyət və əhəmiyyət 
diapozonunda 
   77 
4.3.Lokal iqtisadi rayonlaşma 
 
 
 
 
 
 
 
80 
4.4.Qlobal və lokal konsensus: qlokalizasiya gerçəklikləri   
 
 
 
82 
4.5.Regional inteqrasiya prinsipləri   
 
 
 
 
 
 
84 
4.6.Dünya bazarı və 
transmilli 
korporasiyalar      87 
4.7.İnformasiya texnologiyaları və innovasiya nailiyyətləri  
 
 
 
89 
 
 
 
 
3


 
 
V FƏSİL 
DEMOQRAFİYA VƏ MƏŞĞULLUQ 
 
5.1.Demoqrafik təbəllüdatlar  
 
 
 
 
 
 
 
92 
5.2.Əmək bazarı və məşğulluğun optimal təminatı   
 
 
 
 
96 
5.3.Yoxsulluq və əhalinin marginallaşması problemləri 
 
 
 
 
99 
 
VI FƏSİL 
TƏKİMLLƏŞƏN MENECMENT VƏ OPTİMAL 
GƏLİRLƏR BÖLGÜSÜ 
 
6.1.Elmi və tətbiqi 
menecment        103 
6.2.Yerli özünüidarəetmə 
        107 
6.3.Kadr 
menecmenti 
         109 
6.4.Sosial siyasətin imperativləri 
 
 
 
 
 
 
 
111 
6.5.Gəlirlərin 
funksional 
bölgüsü 
       116 
6.6.Sosial təminatlar şəbəkəsi və əlverişli 
social 
infrastruktur 
   120 
6.7.Sosial müdafiə və effektli pension təminat 
     123 
 
VII FƏSİL 
SOSİALLAŞAN BİZNES STRATEGİYASI 
 
7.1.Əlverişli biznes mühitinin adekvat şərtləri 
     125 
7.2.Sahibkarlıq fəaliyyətinin prinsipial tələbləri 
     127 
7.3.Yeniləşən biznes strategiyası 
       128 
7.4.Biznes diversifikasiyası və genişlənən inkubasiya prosesləri 
   131 
7.5.Azad İqtisadi Zonalar, ofoşor və onşor 
      134 
 
VIII FƏSİL 
SOSİUM SOFTLAŞMA ORBİTİNDƏ 
 
8.1.Açıq cəmiyyət ideyası və softizasiyaya keçid zərurətləri    139 
8.2.Konstitusiya iqtisadiyyatı 
        141 
8.3.Sosial ekologiya və ekologiyalaşan 
iqtisadiyyat 
     143 
8.4.Seçim rasionallığı və onun sosial-iqtisadi səmərəsi 
    146 
8.5.Futuroloji məntiq və 
sosial 
proqnozlar 
      148 
8.6.Sosial bazar iqtisadiyyatı 
        151 
 
IX FƏSİL 
SOSİAL KONSENSUS: İSLAM İQTİSADİYYATI 
 
9.1.İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi tarixindən      156 
9.2.Müsəlman təsərrüfat etikası 
       157 
9.3.Müasir islam iqtisadi konsepsiyası və İslam maliyyəsi 
    159 
9.4.İslam bankları yeni tərəqqi müstəvisində      161 
9.5.«Üçüncü yol» fenomeni və ya İslam sosializasiyası 
 
 
 
 
164 
 
 
 
 
 
4Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə