Əczaçılıq (ali) ixtisası üzrə 332 yeni test nümunələri 1) Qarğıdalı saçağından hansı dərman forması kimi istifadə edilir?


) Kalsium kanallarının blokatoru qrupuna daxil olan antiaritmik maddələr hansıdır?Yüklə 379,04 Kb.
səhifə5/5
tarix10.11.2017
ölçüsü379,04 Kb.
#9558
1   2   3   4   5

281) Kalsium kanallarının blokatoru qrupuna daxil olan antiaritmik maddələr hansıdır?
A) Bretilium-tozilat (ornid), xinidin-sulfat

B) Verapamil, Diltizaem

C) Prokain-hidroxlorid , lidokain

D) Metaprolol, atenolol

E) Amiodaron (kordaron), Propranolol (anaprilin)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
282) Kalium kanallarının blokatoru qrupuna daxil olan antiaritmik maddələr hansıdır?
A) Amiodaron (kordaron), Bretilium-tozilat (ornid)

B) Metaprolol, atenolol

C) Verapamil, Diltizaem

D) Bretilium-tozilat (ornid), xinidin-sulfat

E) Amiodaron (kordaron), Propranolol (anaprilin)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
283) Xinidin-sulfat antiaritmik maddələrin hansı qrupuna aiddir?
A) Kalsium kanallarının blokatorları

B) Kardioselektiv adrenoblokatorlar

C) Natrium kanallarının blokatorları

D) Qeyri-selektiv beta-adrenoblokatorlar

E) Kalium kanallarının blokatorları
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
284) Metaprolol və atenolol antiaritmik maddələrin hansı qrupuna aiddir?
A) Natrium kanallarının blokatorları

B) Kalium kanallarının blokatorları

C) Kalsium kanallarının blokatorları

D) Qeyri-selektiv beta-adrenoblokatorlar

E) Kardioselektiv (beta-1) adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
285) Xinidin-sulfat antiaritmik maddələrin hansı qrupuna aiddir?
A) Qeyri-selektiv beta-adrenoblokatorlar

B) Kardioselektiv adrenoblokatorlar

C) Natrium kanallarının blokatorları

D) Kalium kanallarının blokatorları

E) Kalsium kanallarının blokatorları
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
286) Verapamil antiaritmik maddələrin hansı qrupuna aiddir?
A) Kardioselektiv adrenoblokatorlar

B) Kalsium kanallarının blokatorları

C) Kalium kanallarının blokatorları

D) Natrium kanallarının blokatorları

E) Qeyri-selektiv beta-adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
287) Atrioventrikulyar blokadanı aradan qaldırmaq üçün hansı qrup maddələrdən istifadə olunur?
A) M-xolinoblokatorlardan (Atropin-sulfat), adrenomimetik maddələrdən (Efedrin, İzoprenalin)

B) Antiaritmik maddələrdən

C) Kalsiumkanallarının blokatorlarından

D) Natrium kanallarının blokatorlarından

E) Ürək qlikozidlərindən
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
288) Bendazol hansı preparatın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adıdır?
A) Tinidazolun

B) Dibazolun

C) Perindoprilin

D) Papaverinin

E) Sizapridin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
289) Kontrikalın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Qordoks

B) Trasilol

C) Aprotinin

D) Pantripin

E) Kreon
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
290) Espumizanın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Loperamid

B) Dimetikon

C) Asetilsistein

D) Vazolvan

E) Simetikon
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
291) Hansı maddə qazqoyucu maddələr qrupuna aiddir?
A) Senadeksin

B) Simetikon (espumizan)

C) Salbutamol

D) Troksevazin

E) Fenolftalein
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
292) İshal (diareya) zamanı istifadə olunan maddə hansıdır?
A) Senade

B) Urosulfan

C) Maqnezium-sulfat

D) Loperamid (İmodium)

E) Furosemid
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
293) Doğuşdan sonrakı uşaqlıq qanaxmalarını dayandırmaq üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Antikoaqulyantlar (heparin və s.)

B) Antiaqreqantlar (klopidoqrel və s.)

C) Dəmir preparatları (ferkoven, ferrum-lek və s.)

D) Fibrinolitiklər (streptokinaza və s.)

E) Çovdar mahmızının preparatları (erqotal, erqometrin-maleat və s.)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
294) Hipofizin arxa payının hormon preparatları hansılardır?
A) Tireoidin, tiamazol

B) Tiroksin, triyodtironin

C) Oksitosin, vazopressin

D) İntermedin, sermorelin

E) Kortikotropin, somatropin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
295) İnsulin preparatları hansı aktivlikdə buraxılır?
A) 20 TV/ml, 40 TV/ml və 100 TV/ml

B) 40 TV/ml və 100 TV/ml

C) 60 TV/ml və 100 TV/ml

D) 40 TV/ml və 60 TV/ml

E) 20 TV/ml və 40 TV/ml
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
296) Sintetik hipoqlikemik preparatlar hansı dərman formaları şəklində buraxılır?
A) Tablet və venadaxili inyeksiya dərman formaları şəklində

B) Əzələdaxili və venadaxili inyeksiya dərman formaları şəklində

C) Ancaq venadaxili inyeksiya dərman forması şəklində

D) Tablet və əzələdaxili inyeksiya dərman formaları şəklində

E) Ancaq tablet şəklində
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
297) Sulfanilkarbamid törəmələrinin hipoqlikemik təsir mexanizmi nəyə əsaslanır?
A) Qlükaqon ifraz edən alfa-hüceyrələri blokadaya alırlar.

B) Qlükozanı kimyəvi cəhətdən neytrallaşdırırlar

C) İnsulin ifraz edən beta-hüceyrələri stimullaşdırırlar

D) İnsulin ifraz edən beta-hüceyrələrin fəaliyyətini tormozlayırlar

E) Qlükaqon ifraz edən alfa-hüceyrələri stimullaşdırırlar
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
298) Addison xəstəliyinin (tunc xəstəliyi) müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Metilprednizolon, deksametazon

B) Hidrokortizon, prednizolon

C) Dezoksikorton (dezoksikortikosteron), fludrokortizon-asetat

D) Triamsinolon, metilprednizolon

E) Betametazon, prednizolon
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
299) Dezoksikortikosteron hansı qrup dərman praparatlarına aiddir?
A) Mineralokortikosteroidlərə

B) Şiş əleyhinə preparatlara

C) Qeyri-steroid quruluşlu iltihab əleyhinə preparatlara

D) Qeyri-narkotik analgetiklərə

E) Qlükokortikosteroidlərə
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
300) Neyroleptiklər üçün xarakterik olan əlavə təsir hansıdır?
A) Sayıqlamaya səbəb olurlar

B) Dərman parkinsonizmi törədə bilərlər

C) Onlar qorxu və həyacan törədir

D) Onlardan istifadə zamanı hallusinasiyalar baş verir

E) Hərəki oyanıqlıq törədirlər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
301) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı qlükokortikosteroidlərə aid deyildir.?
A) Güclü iltihab- və allergiyaəleyhinə təsirlərə malikdirlər.

B) Anafilaktik şok zamanı istifadə olunurlar

C) Onlardan iltihab və allergiya əleyhinə preparat kimi istifadə olunur

D) Hamiləlik dövründə onların istifadəsi əks göstərişdir

E) Hipoqlikemiya törədirlər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
302) Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hansı qlükokortikosteroidlərə aid deyildir?
A) Şəkərli diabet törədə bilərlər

B) Onların uzunmüddətli istifadəsi zamanı mədə və 12-barmaq bağırsağın xora xəstəlikləri inkişaf edə bilər

C) Arterial təzyiqin yüksəlməsi baş verə bilər

D) Onlardan uzunmüddətli istifadə zamanı psixi pozğunluqlar inkişaf edə bilər

E) Onlardan istifadə zamanı hipoqlikemiya baş verə bilər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
303) Prednizolonun inyeksiya dərman forması hansıdır?
A) Prednizolon-asetat

B) Prednizolon-hemisuksinat

C) Prednizolon-xlorid

D) Prednizoloh-hidroxlorid

E) Prednizolon-hidrotartrat
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
304) İrinli infeksiya ilə müşayiət olunan dəri xəstəliklərində istifadə olunan “Ftorokort”, “Kenakort”, “Polkortolon” məlhəmlərinin tərkibində hansı qlükokortikoid maddə vardır?
A) Hidrokortizon-asetat

B) Prednizolon

C) Triamsinolon

D) Deksametazon

E) Metilprednizolon
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
305) Retabolilin beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Finasterid

B) Rigevidon

C) Nandrolon

D) Postinor

E) Siproteron
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
306) Nandrolon (retabolil) hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Anabolik steroidlərə

B) Kişi cinsiyyət hormonlarının preparatlarına

C) Kontraseptiv preparatlara

D) Antitireoid preparatlara

E) Qadın cinsiyyət hormonlarının preparatlarına
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
307) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı anabolik steroidlərə aid deyildir?
A) Onlardan zülal sintezinin sürətlənməsini tələb edən xəstəliklər zamanı istifadə olunur

B) Orqanizmdə zülal sintezinə stimullaşdırıcı təsir göstərirlər

C) Orqanizmdə zülal sintezinə tormozlayıcı təsir göstərirlər

D) Osteoporoz zamanı istifadə olunurlar

E) Prostat vəzinin xərçəngində, hamiləlik və laktasiya dövründə onların istifadəsi əks göstərişdir
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
308) İmmunostimulyatorlara aid preparatlar hansılardır?
A) Tiroksin, tripsin, taktivin

B) Timalin, taktivin, immunofan

C) Siklosporin, daklizumab, azatioprin

D) Tripsin, taktivin, takrolimus

E) İnterferon, siklosporin, tiamazol
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
309) H1-histamin reseptorlarını blokadaya almaqla təsir göstərən allergiyaəleyhinə preparatlar hansılardır?
A) Difenhidramin-hidroxlorid (dimedrol), xloropiramin (suprastin)

B) Aminofillin, epinefrin

C) Kromolin-natrium, ketotifen

D) Platifillin, atropin

E) Simetidin, ranitidin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
310) Mebhidrolin hansı allergiyaəleyhinə preparatın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adıdır?
A) Tavegilin

B) Dimedrolun

C) Fenkarolun

D) Suprastinin

E) Diazolinin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
311) Fenkarolun beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Klemastin

B) Kvifenadin

C) Xloropiramin

D) Mebhidrolin

E) Difenhidramin-hidroxlorid
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
312) Aşağıdakı maddələrdən hansılar dolayı təsirli antihistamin maddələrə aiddir?
A) Loratadin (klaritin), Setirizin (zirtek)

B) Kvifenadin (fenkarol), xloropiramin (suprastin)

C) Dimenhidrinat (dedalon), prometazin-hidroxlorid (pipolfen)

D) Kromolin-natrium (intal) ketotifen (zaditen)

E) Mebhidrolin (diazolin), klemastin (tavegil)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
313) Dolayı təsirli antihistamin preparatlar (kromolin-natrium, ketotifen) tibbi təcrübədə nə üçün istifadə olunur?
A) Baş vermiş bronxial astma tutmalarını aradan qaldırmaq üçün

B) Bronxial astma tutmalarının qarşısını almaq üçün

C) Astma tutmalarının müalicəsi və profilaktikası üçün

D) Sərbəst histaminin təsirini aradan qaldırmaq üçün

E) H1-histamin reseptorlarını histaminin qıcıqlandırıcı təsirindən qorumaq üçün
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
314) Aşağıdakılardan hansılar aromatik quruluşlu antiseptik maddələrə aiddir?
A) Metilen abısı, gümüş-nitrat

B) Formalin, bor turşusu

C) Təmiz fenol, ixtammol (ixtiol)

D) Furasilin, rivanol

E) Etil spirti, etakridin-laktat
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
315) Aşağıdakı antibiotiklərdən hansılar IV nəsil sefalosporinlərə aiddir?
A) Seftriakson, sefoperazon

B) Sefazolin, sefaleksin

C) Sefapirin, sefalotin

D) Sefotaksim, sefomandol

E) Sefepim, sefpirom
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
316) Streptosidin beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Sulfatiazol

B) Sulfakarbamid

C) Sulfanilamid

D) Etazol

E) Sulfadimidin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
317) Mədə-bağırsaq sistemindən pis sorulan sulfanilamid preparatları hansılardır?
A) Sulfaquanid, xloramfenikol, eritromisin

B) Ftalilsulfatiazol (ftalazol), sulfaquanidin (sulgin), ftalilsulfapiridazin (ftazin)

C) Loperamid (imodium), tetrasiklin, xlortetrasiklin

D) Rondomisin, eritromisin, tetrasiklin

E) Sulfanilamid (streptosid), sulfasetamid (sulfasil), sulfadimetoksin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
318) Mədə-bağırsaq sisteminin infeksion xəstəliklərində istifadə olunan sulfanilamid preparatı hansıdır?
A) Sulfakarbamid (urosulfan)

B) Xloramfenikol

C) Ftalilsulfatiazol (ftalazol)

D) Tetrasiklin

E) Sulfanilamid (streptosid)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
319) Hansı preparatlar heyvan mənşəli polivitaminlərə aiddir?
A) Balıq yağı, essensiale

B) Yunikap, sentrum

C) Pentovit, undevit

D) İtburnu yağı, çaytikanı yağı

E) Multivitamin, oliqovit
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
320) Aevitin tərkibində hansı vitaminlər vardır?
A) S və P vitaminləri

B) A və E vitaminləri

C) D və E vitaminləri

D) A, E və D vitaminləri

E) A, D və K vitaminləri
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
321) Askorutinin tərkibində hansı vitaminlər vardır?
A) C və B1 vitaminləri

B) C və P vitaminləri

C) Sianokobalamin (vit. B12) və fol turşusu (vit. Bc)

D) B qrupu vitaminləri

E) C və PP vitaminləri
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
322) Orqanizmdə hansı vitamin çatışmazlığı beri-beri xəstəliyinin inkişafına səbəb olur?
A) E

B) B2


C) B1

D) A


E) B12
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
323) Hansı avitaminoz zamanı pellaqra xəstəliyi inkişaf edir?
A) B6 avitaminozu

B) B12 avitaminozu

C) C avitaminozu

D) P avitaminozu

E) PP avitaminozu
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
324) Sinqa xəstəliyi hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) K vitamininin

B) P vitamininin

C) D vitamininin

D) E vitamininin

E) C vitamininin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
325) Orqanizmdə hansı vitaminin çatışmazlığı hemarolopiyanın (“toyuq korluğu”nun) inkişafına səbəb olur?
A) D vitamininin

B) K vitamininin

C) U vitamininin

D) C vitamininin

E) A vitamininin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
326) Vaxtındanəvvəl doğuşun qarşısını almaq üçün hansı vitaminin preparatından istifadə olunur?
A) C vitamininin (askorbin turşusu)

B) B6 vitamininin (piridoksin-hidroxlorid)

C) A vitamininin (retinol-asetat)

D) E vitamininin (alfa-tokoferol-asetat)

E) B12 vitaminindən (sianokobalamin)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
327) Dərin (sistem) mikozların müalicəsi üçün istifadə olunan antifunqal preparat hansıdır?
A) Klotrimazol

B) Tinidazol

C) Amfoterisin B

D) Levorin

E) Nistatin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
328) Antimetabolitlər qrupundan olan şişəleyhinə preparat hansıdır?
A) Kolxamin

B) Metotreksat

C) Vinblastin

D) Sisplatin

E) Vinkristin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
329) Plazmaəvəzedici və dezintoksikasion vasitə kimi istifadə edilən elektrolit məhlulları hansılardır?
A) Polifer, reoqluman, rigedrol və s.

B) Qlükoza məhlulları (5%, 20%, 40%), hemodez, poliqlukin, və s.

C) Natrium-xlorid məhlulları (0,9%, 3%, 5%, 10%), Ringer məhlulu, Ringer-laktat məhlulu, disol, trisol və s.

D) Makrodeks, reomakrodeks, entrodez və s.

E) Reopoliqlukin, hidrolizin, alvezin və s.
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
330) Neodikumarinin beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Nadroparin-kalsium

B) Fepromaron

C) Fenindion

D) Etil biskumasetat

E) Asenokumarol
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
331) Spazmolitinin beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?
A) Fenindion

B) Adifenin

C) Fepromaron

D) Nadroparin-kalsium

E) Baralgin
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
332) Aşağıdakılardan hansı spazmolitinə aid deyildir?
A) Nevralgiyalarda, nevritlərdə, böyrək sancılarında istifadə olunur

B) İnyeksiya dərman forması şəklində buraxılır

C) Öddaşı xəstəliklərində, 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliklərində istifadə olunur

D) Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı adifenindirE) Daxilə qəbul olunur
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005

Yüklə 379,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə