Əczaçılıq (ali)


) Aşağıda sadalananlardan hansı dərmanların Sahə Standartlarını düzgün xarakterizə edir?Yüklə 1,33 Mb.
səhifə4/16
tarix17.09.2017
ölçüsü1,33 Mb.
#40
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

167) Aşağıda sadalananlardan hansı dərmanların Sahə Standartlarını düzgün xarakterizə edir?

A) Tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmiş dərman vasitələrinin istehsalı və dərman bitki xammalının seriyalı buraxılışı üçün təşdiqlənir, təsir müddəti 5 ildir

B) Əlavə texniki təlabat şəklində təsdiqlənir, dərmanların hazırlanması, nəqli, saxlanılması, markalanması, qablaşdırılması və qəbulu ilə bağlı sualları əhatə edir, təsir müddəti 3 ildir

C) Farmakoloji komitə tərəfindən tibbi praktikada istifadəsi tövsiyə olunan yeni dərman vasitələrinin birinci sənaye seriyası üçün təsdiq edilir, təsir müddəti 5 ildir

D) Tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmiş dərman vasitələrinin istehsalı və dərman bitki xammalının seriyalı buraxılışı üçün təsdiqlənir, təsir müddəti 3 ildir

E) Farmakoloji komitə tərəfindən tibbi praktikada istifadəsi tövsiyə olunan yeni dərman vasitələrinin birinci sənaye seriyası üçün təsdiq edilir, təsir müddəti 3 ildir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun 06.02.2007
168) Aşağıda göstərilən yazı materiallarından hansı markalanmaya aid deyil?

A) Qutunun üzərində olan yazılar

B) Ştrixli kod

C) Dərmanın üzərində olan yazılar

D) Reklam elanları

E) İstehsalat emblemi


Ədəbiyyat: Zülfüqarova N.S., İsmayılova L.N. Əczaçılıqda reklam-məlumat fəaliyyətinin təşkili və əczaçılıq mallarının markalanma prinsipləri, tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004
169) Aptek çeşidinə daxil olan hansı məhsullar sertifikatlaşdırmadan keçməlidir?

A) Sarğı materialları

B) Rezin məmulatlar

C) Uşaq məhsulları

D) Bütün məhsullar

E) Mineral sular


Ədəbiyyat: И.В.Косова, Е.Е.Лоскутова, Т.Г.Лагуткина и др. Управление и экономика фармации. Т 1. М., Изд. Центр «Академия», 2003.

170) Ştrix-kod dərman maddələri haqqında hansı informasiyanı daşımır?

A) Dərman vasitələrinin qiyməti

B) Aptek təşkilatının adı

C) Dərman vasitəsinin adı - daşıyır

D) İstehsalçı ölkə - daşıyır

E) İstehsalçı müəssisə - daşıyır


Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.А.Наркевич и др. Медицинское и фармацевтическое товароведение. М., ГЭОТАР-МЕД, 2004
171) Oftalmoskop tibbi əmtəələrin hansı qrupuna aiddir?

A) Tibbi avadanlıqlar

B) Tibbi alətlər

C) Tibbi mebel

D) Tibbi aparatlar

E) Tibbi cihazlar


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтическое товароведение, Москва, ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 10
172) Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatının qüvvədə qalma müddəti nə qədərdir?

A) 3 il


B) 5 il

C) 10 il


D) 6 il

E) 1 il
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun 06.02.2007


173) Dövlət farmakopeyası nədir?

A) Özündə farmakopeya məqalələrini birləşdirən standartlar sistemi

B) Standartlar məcmusu

C) Müvəqqəti farmakopeya məqalələrinin məcmusu

D) İçərisində yazılı şəkildə hüquqi əhəmiyyətli informasiya olan sənəd

E) Farmakopeya və müvəqqəti farmakopeya məqalələrinin məcmusu


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun 06.02.2007
174) Tibbi əmtəəşünaslıq fənninin tərifinə hansı daha uyğun gəlir?

A) Tibbi əmtəəşünaslıq – müalicəvi, profilaktik, diaqnostik və ya reabilitasiya proseslərində istifadə olunan dərman vasitələrini öyrənir

B) Tibbi əmtəəşünaslıq – tibdə istifadə olunan cihazların təsnifatını öyrənir

C) Tibbi əmtəəşünaslıq – müalicəvi, profilaktik, diaqnostik və ya reabilitasiya proseslərində istifadə olunan əmtəələrin istehlak xüsusiyyətlərini öyrənir

D) Tibbi əmtəəşünaslıq – müalicəvi- diaqnostik proseslərdə istifadə olunan əmtəələrin istehlak xüsusiyyətlərini öyrənir

E) Tibbi əmtəəşünaslıq – müalicəvi, profilaktik, diaqnostik və ya reabilitasiya proseslərində istifadə olunan əmtəələrin keyfiyyətini öyrənir


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение м., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 10
175) Əczaçılıq sahəsindəki hansı məsələlər beynəlxalq GCP standartları ilə tənzimlənir?

A) Dərman vasitələrinin istehsalı

B) Əczaçılıq sahəsində marketinq tədqiqatlarının aparılması

C) Əmtəəşünaslıq analizinin aparılması

D) Dərman vasitələrinin kliniki sınaqdan keçirilməsi

E) Dərman vasitələrinin keyfiyyəti üzrə laborator tədqiqatların aparılması


Ədəbiyyat: В.А.Усенко и др. Лицензирование в Европейском Союзе : фармацевтический сектор. К., МОРИОН Лтд, 1998.
176) Əczaçılıq sahəsindəki hansı məsələlər beynəlxalq GMP standartları ilə tənzimlənir?

A) Əmtəəşünaslıq analizinin aparılması

B) Dərman vasitələrinin keyfiyyəti üzrə laborator tədqiqatların aparılması

C) Dərman vasitələrinin istehsalı

D) Dərman vasitələrinin kliniki sınaqdan keçirilməsi

E) Əczaçılıq sahəsində marketinq tədqiqatlarının aparılması


Ədəbiyyat: В.А.Усенко и др. Лицензирование в Европейском Союзе : фармацевтический сектор. К., МОРИОН Лтд, 1998.
177) Əczaçılıq sahəsihdəki hansı məsələlər beynəlxalq GPP standartları ilə tənzimlənir?

A) Əmtəəşünaslıq analizinin aparılması

B) Dərman vasitələri istehlakçıları ilə rəftar qaydaları

C) Dərman vasitələrinin keyfiyyəti üzrə laborator tədqiqatların aparılması

D) Əczaçılıq sahəsində marketinq tədqiqatlarının aparılması

E) Dərman vasitələrinin istehsalı


Ədəbiyyat: В.А.Усенко и др. Лицензирование в Европейском Союзе : фармацевтический сектор. К., МОРИОН Лтд, 1998.
178) Metroloji xidmətin funksiyalarına nələr daxildir?

A) Kütlə-ölçü cihazlarının standartlaşdırılması

B) Tibbi sənədləşmənin standartlaşdırılması

C) Tibbi texnikanın keyfiyyətinin standartlaşdırılması

D) Tibbi təyinatlı məmulatların keyfiyyətinin standartlaşdırılması

E) Dərman maddələrinin keyfiyyətinin standartlaşdırılması


Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.А.Наркевич и др. Медицинское и фармацевтическое товароведение. М., ГЭОТАР-МЕД, 2004
179) Keyfiyyətə nəzarət nədir?

A) İnkişaf, tədqiq, istehsalat, dövlət qeydiyyatı, standartizasiya və digər fəaliyyətləri nəzərdə tutan ümumiləşdirilmiş anlayış

B) Sınaqların seçimi, spesifikasiyalar, tədqiqatların aparılması, eləcə də təşkilat, sənədləşdirmə və icazə proseduraları ilə əlaqəli müvafiq istehsalat təcrübəsinin hissəsi

C) Əczaçılıq məhsullarının təminatı

D) İctimai ehtiyacların təminatına nəzarət

E) Məhsulun keyfiyyət standartlarına uyğun istehsalına və nəzarətinə zəmanət verən keyfiyyətin təminatıdır


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
180) Rezin məmulatlar hansı qaydada saxlanılmalıdır?

A) +15 - +25 C temperaturda, havalı, açıq, geniş yerdə saxlanılmalıdır

B) 0 - +20° C temperaturda, yarımqaranlıq, quru, kip bağlı, lazımi avadanlıqla təchiz olunan yerdə saxlanılmalıdır

C) 0 - +10° C temperaturda, qaranlıq, kip bağlanan yerdə saxlanılmalıdır

D) +10 - +20° C temperaturda, quru, havalı, lazımi avadanlıqla təchiz olunan yerdə saxlanılmalıdır

E) Otaq temperaturunda açıq yerdə saxlanılmalıdır


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение м., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 10
181) Dərman vasitələrinin Analitik-Ekspertiza Mərkəzinin vəzifə və funksiyalarına nə daxildir?

A) Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi və ləğv edilməsi

B) Dərman vasitələrinin və digər əczaçılıq məhsullarının istehsalı üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi və ləğv edilməsi

C) Bioloji-aktiv əlavələrin (BAƏ) idxalı və satışı üçün icazənin verilməsi

D) Keyfiyyət, təhlükəsizlik və effektivlik göstəricilərinə əsaslanaraq dərman vasitələrinə sertifikatın (lisenziyanın) verilməsi, dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi

E) Dərman vasitələrinin idxalına xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, ı hissə B, 2002, 67
182) Dərman vasitələrinin və digər əczaçılıq məhsullarının keyfiyyətinə dövlət nəzarəti sisteminə hansı fəaliyyət növləri daxil deyil?

A) Keyfiyyətə nəzarət

B) Sertifikatlaşdırma

C) Logistika

D) Ekspertiza

E) Standartlaşdırma


Ədəbiyyat: В.А.Усенко и др. Лицензирование в Европейском Союзе : фармацевтический сектор. К., МОРИОН Лтд, 1998.
183) Dərman vasitələrinin istehsalı və dövriyyəsi ilə bağlı tədbirlərdən hansılar onların keyfiyyətinin qorunmasına təsir göstərir?

A) Qablaşdırma

B) Hamısı

C) İstehsal

D) Xammalın seçilməsi

E) Saxlanılma


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, ı hissə B, 2002, 67
184) Aşağıda sadalanan müddəalardan hansı əczaçılıq məhsullarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi haqda real təsəvvürlərə uyğundur?

A) Əczaçılıq məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri bunlardır: təhlükəsizlik, effektivlik, erqonomiklik, ikinci dərəcəli – etibarlılıq, ekolojiklik, estetiklik

B) Əczaçılıq məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri bunlardır: təhlükəsizlik, etibarlılıq, erqonomiklik, ikinci dərəcəli – effektivlik, ekolojiklik, estetiklik

C) Əczaçılıq məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri bunlardır: effektivlik, ekolojiklik, estetiklik, ikinci dərəcəli – təhlükəsizlik, etibarlılıq, erqonomiklik

D) Əczaçılıq məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri bunlardır: effektivlik, təhlükəsizlik, etibarlılıq, ikinci dərəcəli – ekolojiklik, estetiklik, erqonomiklik

E) Əczaçılıq məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri bunlardır: effektivlik, ekolojiklik, etibarlılıq, ikinci dərəcəli –təhlükəsizlik, estetiklik, erqonomiklik


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002
185) Azərbaycan Respublikasına idxal olunan və dərman vasitələrinin və digər əczaçılıq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət birbaşa hansı təşkilat tərəfindən həyata keçirilir?

A) Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

C) Sanitariya – Epidemiologiya Mərkəzi

D) Dövlət Standartlaşma, Metrologiya və Patent Agentliyi

E) İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
186) Orijinal dərman vasitələrinin dövlət qediyyatına alınması zamanı aşağıda göstərilən məlumatlardan hansının təqdim edilməsi vacibdir?

A) Dərman vasitəsinin istehsal prosesini əks etdirən sənədlər

B) Dərman vasitəsinin keyfiyyətə nəzarət metodlarının validasiyasının aparılması haqqında məlumat

C) Hamısı

D) Dərman vasitəsinin tərkibi haqqında məlumat

E) Dərman vasitəsinin sabitliyinin yoxlanması haqqında məlumat


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
187) Dərman vasitələrinin xarici görünüşünə görə keyfiyyəti şübhə yaradırsa, onların yoxlanılması üçün hara göndərilir?

A) Biokimyəvi laboratoriyaya

B) Xarici analitik laboratoriyaya

C) Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinə (DVAEM )

D) Aptekin kimyaçı- analitikinə

E) Əczaçılıq idarasinə


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
188) Əhalidən alınan dərman bitki xammalı necə yoxlanılır?

A) Fizioloji vasitələrə görə

B) Tərkibindəki duza görə

C) Sanitar normaya görə

D) İstifadə qaydasına görə

E) Eyniliyə görə


Ədəbiyyat: Фармакогнозия ( Учебное пособие ) / Под редакцией Г.П.Яковлева/. С-П. 2006.
189) Dərman bitki xammalının qeydiyyata alınması hansı təşkilat tərəfindən aparılır?

A) İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tərəfindən

B) Sanitariya – Karantin Müfəttişliyi tərəfindən

C) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən

D) Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən

E) Dövlət Standartlaşma, Metrologiya və Patent Agentliyi tərəfindən


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
190) İnsanın adaptasiyasının gərginliyini aradan qaldıran hansıdır?

A) Hepatoprotektorlar

B) Herontoprotektorlar

C) Dermatoprotektorlar

D) Sadalananların hamısı

E) Enteroprotektorlar


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20

191) Xəstəxana apteklərinə şöbələrdən daxil olan tələbnamələr neçə nüsxədə təqdim olunur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 1
Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, İ hissə B, 2002, s. 67


192) Təbii mənşəli, xırda dozalanmada öz təsirini göstərən, xəstəliyin müalicəsində “oxşarı oxşarla” prinsipi əsasında tətbiq olunan dərman vasitələri necə adlandırılır?

A) Parafarmasevtik məhsullar

B) Bioloji-aktiv əlavələr

C) Homeopatik dərman vasitələri

D) Valeofarmakoloji dərman vasitələri

E) Bitki mənşəli dərman vasitələri


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
193) Aşağıdakılardan hansı Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin funksiyalarına daxildir?

A) Apteklərə xüsusi icazənin verilməsi ( lisenziya )

B) Apteki əczaçılıq malları ilə təmin edilməsi

C) Aptekdə hazırlanan dərman vasitələrinin yoxlanması

D) Ölkəyə gətirilən və ölkədə istehsal olunan dərman maddələrinin keyfiyyətinə dövlət nəzarəti

E) Müalicə profilaktika müəssisələrində dərman vasitələrinə nəzarət edilməsi


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
194) Aşağıdakılardan hansı tam kimyəvi analiz olunmalıdır?

A) Bütün inyeksiya məhlulları ( sterilizasiyaya qədər )

B) Dərman bitki xammalı

C) Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuş bütün dərman formaları

D) Resept əsasında hazırlanan dərman maddələri

E) Apteklərdə hazırlanan məlhəmlər


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
195) İnsan orqanizminin fiziki, bioloji, psixoloji inkişafının dəyişməzliyini təmin etmək, daxili və xarici mühitin dəyişkən amillərinin təsirindən orqanizmi qorumaq və sağlamlığını saxlamaq məqsədi ilə istifadə olunan dərman vasitələri necə adlanır?

A) Bioloji-aktiv əlavələr

B) Parafarmasevtik məhsullar

C) Bitki mənşəli dərman vasitələri

D) Valeofarmakoloji dərman vasitələri

E) Homeopatik dərman vasitələri


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı, tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004
196) Aptek çeşidi mallarına əlavə olunub, dərman və tibbi təyinatlı mallarla yanaşı, profilaktikada, reabilitasiyada, xəstənin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsində, bədənə qulluq üçün istifadə olunan mallar necə adlanır?

A) Valeofarmakoloji dərman vasitələri

B) Parafarmasevtik məhsullar

C) Bioloji-aktiv əlavələr

D) Bitki mənşəli dərman vasitələri

E) Homeopatik dərman vasitələri


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı, tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004

197) Aşağıdakılardan hansı aptekdaxili nəzarətə aid edilmir?

A) Yazılı nəzarət

B) Fiziki nəzarət

C) Kimyəvi nəzarət

D) Arbitraj nəzarət

E) Orqanoleptik nəzarət


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
198) Adaptogenlərə, protektorlara və korrektorlara təsnif olunan dərman vasitələrinin qrupu necə adlanır?

A) Bitki mənşəli dərman vasitələri

B) Bioloji-aktiv əlavələr

C) Valeofarmakolji dərman vasitələri

D) Parafarmasevtik məhsullar

E) Homeopatik dərman vasitələri


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı, tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004

199) Sterilliyi pozulduğu halda aşağıda sadalananlardan hansı istifadəyə yararsız hesab olunur?

A) Sabun


B) İnyeksiya üçün məhlul

C) Pambıq

D) Tənzif

E) Rezin məmulatlar


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
200) Hansı məhlul aptekdən buraxılmır?

A) Salisil turşusu məhlulu

B) Bor turşusu məhlulu

C) Kalium-permanqanat məhlulu

D) Kalsium-xlorid məhlulu

E) Furasilin məhlulu


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
201) 5%-li yod məhlulu harada saxlanılmalıdır?

A) İşıq düşməyən yerdə

B) Rütubətli yerdə

C) Soyuq yerdə

D) Aşağı temperaturlu yerlərdə

E) İri metallik qablarda


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
202) Zəli harada saxlanmalıdır?

A) Xüsusi seyflərdə

B) Distillə olunmuş suda

C) İri metallik qablarda

D) Təmiz suda

E) İşıqlı yerdə


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
203) Aşağıdakı təsnifatlardan hansı aptek anbarının vəzifələrini daha dəqiq ifadə edir?

A) Əsas vəzifəsi apteklərin dərman vasitələri və tibbi ləvazimatlar ilə təminatı olan müstəqil səhiyyə müəssisəsi

B) Əsas vəzifəsi apteklərin, tibb müəssisələrinin və s. dərman vasitələri və tibbi ləvazimatlar ilə təminatı olan müstəqil səhiyyə müəssisəsi

C) Əsas vəzifəsi apteklərin dərman vasitələri, tibbi ləvazimatlar, aptek avadanlığı və alətləri ilə təminatı olan müstəqil səhiyyə müəssisəsi

D) Əsas vəzifəsi apteklərin dərman vasitələri və tibbi məhsulları ilə təminatı olan müstəqil səhiyyə müəssisəsi

E) Əsas vəzifəsi apteklərin, tibb müəssisələrinin və s. dərman vasitələri, tibbi ləvazimatlar, aptek avadanlığı və alətləri ilə təminatı olan müstəqil səhiyyə müəssisəsi


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, İ hissə B, 2002, s.75
204) Dərman vasitələrinin saxlanılması hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilmir?

A) Keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə görə

B) Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə

C) Toksikliyinə görə

D) Dərman formalarına görə

E) Farmakoterapevtik qrupuna görə


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanılmasının təşkili, metodiki vəsait, Bakı, 2004
205) Aptek anbarının əsas şöbələri hansıdır?

A) İstehsalat, nəqliyyat, saxlanma, ekspedisiya, iqtisadi

B) İstehsalat, nəqliyyat, saxlanma, təsərrüfat, ekspedisiya

C) Qəbul, istehsalat, nəqliyyat, saxlanma, ekspedisiya

D) Qəbul, istehsalat, ekspedisiya, iqtisadi, təsərrüfat

E) Qəbul, istehsalat, iqtisadi, təsərrüfat


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, İ hissə B, 2002, s. 75
206) Aptek anbarından malların buraxılması hansı sənədlərə əsasən həyata keçirilir?

A) Faktura uçotı, müqavilə

B) Tibb müəssisələri və digər alıcılardan alınan tələbnamələr

C) Qəbz-tələbnamə

D) Etibarnamə, faktura

E) Sifariş-tələbnamə


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, İ hissə B, 2002, s. 75
207) Dərman vasitələrinin saxlanılması zamanı aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmır?

A) Dərman vasitəsinin toksiki xassələri

B) Dərman forması

C) Dərman vasitəsinin aqreqat halı

D) Dərman vasitəsinin yararlılıq müddəti

E) Distribyutor şirkətləri


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanılmasının təşkili, metodiki vəsait, Bakı, 2004
208) Anatoksinlər və vaksinlər üçün hansı optimal temperatur rejimi vacibdir?

A) +15 - +25° C

B) -2 - +3° C

C) +10 - +12° C

D) 0 - +5° C

E) +3 - +10° C


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanılmasının təşkili, metodiki vəsait, Bakı, 2004
209) Aptek müəssisələrində hansı göstəriciyə instrumental nəzarət mütləq həyata keçirilməlidir?

A) Nisbi rütubətə

B) Ventilyasiyaya

C) Havada olan qazların miqdarına

D) İşığın intensivliyinə

E) Havanın temperaturuna


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
210) Rezin məmulatlarının saxlanması zamanı havanın nisbi rütubəti necə olmalıdır?

A) 50%


B) 40%

C) 60%


D) 30%-qədər

E) 65% və daha çox


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanılmasının təşkili, metodiki vəsait, Bakı, 2004
211) Dərman preparatının ilkin qablaşdırlımasına qoyulan tələblərdən hansı düzgün verilməmişdir?

A) Kimyəvi indifferentlik

B) Davamlılıq

C) Qaz keçirməmək

D) Temperatur təsirinə davamlılıq

E) Bərklik


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение м., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 23
212) Aşağıda göstərilən hansı dərman vasitəsini işıqdan qorunan yerdə saxlamaq tələb olunmur?

A) Pepsin

B) Xloramin B

C) Diazolin

D) Kalsium-qlükonat

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
213) Aşağıda göstərilən dərman vasitələrindən hansı saxlanma zamanı rütubətdən qorunma tələb etmir?

A) Aminazin

B) Kseroform

C) Metiltestosteron

D) Eufillin

E) Xardal


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002, 67
214) Saxlanma üsuluna görə brilliant yaşılı hansı əczaçılıq əmtəə qrupuna aiddir?

A) Boyayıcı dərman vasitələri

B) Hiqroskopik dərman vasitələri

C) İşıqdan qorunan dərman vasitələri

D) Qoxulu dərman vasitələri

E) Partlayıcı dərman vasitələri


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanmasının təşkili. B., 2004, s. 45
215) Saxlanma üsuluna görə gümüş-nitrat hansı əczaçılıq əmtəə qrupuna aiddir?

A) İşıqdan qorunan dərman vasitələrinə

B) Hiqroskopik dərman vasitələrinə

C) Boyayıcı dərman vasitələrinə

D) Qoxulu dərman vasitələrinə

E) Partlayıcı dərman vasitələrinə


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanmasının təşkili. B., 2004, s. 30
216) Saxlanma üsuluna görə qətran hansı əczaçılıq əmtəə qrupuna aiddir?

A) İşıqdan qorunan dərman vasitələrinə

B) Hiqroskopik dərman vasitələrinə

C) Boyayıcı dərman vasitələrinə

D) Qoxulu dərman vasitələrinə

E) Partlayıcı dərman vasitələrinə


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanmasının təşkili. B., 2004, s. 45
217) Saxlanma üsuluna görə xardal yaxması hansı əczaçılıq əmtəə qrupuna aiddir?

A) Boyayıcı dərman vasitələrinə

B) Partlayıcı dərman vasitələrinə

C) Suyu hopduran dərman vasitələrinə

D) İşıqdan qorunan dərman vasitələrinə

E) Qoxulu dərman vasitələrinə


Ədəbiyyat: Ş.A.Cabarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek təşkilatlarında aptek çeşidi mallarının saxlanmasının təşkili. B., 2004, s. 33
218) Göstərilən xassələrdən hansı sarğı vasitələrinə aid deyil?

A) Hidroskopiklik

B) Sterillik

C) Yumşaqlıq

D) Udma qabliyyəti

E) Səpilmə xassəsi


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 10
Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə