Edm visa az april goldYüklə 1,55 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix17.09.2018
ölçüsü1,55 Mb.
#69234

background image
GOOD

THRU

visapremium.com

Sizin Visa Gold

GOOD

THRU

Pixel & Watt

Orxan Aslanov müştәrilәrinә 5% 

dәyәrindә endirim tәqdim edir.

Orxan 

Aslanov


Tәklif 1 Yanvar 2015-ci 

ildәn 31 Dekabr 2015-ci 

il tarixәdәk etibarlıdır.

Tәklif 1 Yanvar 2015-ci 

ildәn 31 Dekabr 2015-ci 

il tarixәdәk etibarlıdır.

Tәklif 1 Yanvar 2015-ci 

ildәn 31 Dekabr 2015-ci 

il tarixәdәk etibarlıdır.

Tәklif 1 Yanvar 2015-ci 

ildәn 31 Dekabr 2015-ci 

il tarixәdәk etibarlıdır.

Tәklif 1 Yanvar 2015-ci 

ildәn 31 Dekabr 2015-ci 

il tarixәdәk etibarlıdır.

50

%-

Bakitur müştәrilәrinә tam turistik 

paket aldığı tәqdirdә pulsuz 

sığorta vә vizalara 50% dәyәrindә 

endirim tәqdim edir.

Bakitur


10

%

-Finestra

15

%-

Park Café 

Tәklif 1 Yanvar 2014-cü ildәn 31 Dekabr 2015-cü il tarixәdәk etibarlıdır. Xüsusi tәklif yalnız mövcud qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıldıqda, yaxud qadağa 

edildikdә etibarsız hesab edilir. Bütün vergi vә rüsumlar Visa mükafat kart sahiblәri tәrәfindәn müstәqil şәkildә hesablanır vә ödәnilir. Qeyd edilәn xüsusi 

tәklif ticari-xidmәti müәssisә tәrәfindәn öz mülahizәsinә müvafiq surәtdә vә qәbul edilmiş qaydada verilir.

Tәkliflәr mәhduddur vә digәr xüsusi tәklif, reklam aksiyası vә endirimlәrlә yanaşı istifadә edilә bilmәz (tәklifin bilavasitә tәsvirindә başqa cәhәtlәr qeyd 

edilmәdikdә). Qeyd edilәn xüsusi tәkliflәr ticari-xidmәti müәssisәlәr tәrәfindәn, onların mülahizәlәrinә uyğun olaraq, nәzәrdә tutulmuş qaydada tәqdim 

edilir. İştirakçılar, göstәrilәn ticari-xidmәti müәssisәlәrin siyahısı, elәcә dә onların tәqdim etdiyi xüsusi tәkliflәr, o cümlәdәn endirim vә hәdiyyәlәr haqqında 

әtraflı mәlumatı www.visapremium.com sәhifәsindәn әldә edә.

Proqramın tәşkilatçısı Mobisky şirkәtidir. Tәşkilatçının xüsusi tәkliflәrin göstәrilmәsi ilә bağlı olan bütün qәrarları yekun qüvvәyә malik olacaq vә bütün 

premial Visa kart sahiblәrinә şamil edilәcәk. “Visa International Service Association” (ABŞ) banklara Visa ödәmә kartları buraxmaq imkanı verir. Emitent 

banklar Visa kartlarının buraxılışına mәhdudiyyәtlәr qoya bilәrlәr. Visa ödәmә kartlarının buraxılması vә xidmәt edilmәsi haqqında mәlumat әldә etmәk 

üçün banklara müraciәt edin.

Daha artıq endirim vә imtiyaz burada

www.visapremium.com

Pixel & Watt

Bakitur

Finestra


Park Café 

Orxan Aslanov

Bәyәndiyiniz

tәklifi seçin

 Alış-verişi Visa Gold

kartı ilә edin

Bizim tәrәfdaşlardan

imtiyaz әldә edin

istifadә qaydası:

  5


%

-

  5%

-

ilә yaz endirimlәri

premial tәrәfdaşlarımızın tәkliflәri

Pixel & Watt müştәrilәrinә 5% 

dәyәrindә endirim tәqdim edir.

Finestra qonaqlarına 10% 

dәyәrindә endirim tәqdim edir.

Park Cafe qonaqlarına 15% 

dәyәrindә endirim tәqdim edir.Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə