Ek-1 aday öĞretmen yetiŞTİrme programiYüklə 114,69 Kb.
tarix08.01.2018
ölçüsü114,69 Kb.
#20121

EK-1

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI

Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde,

384 saat sınıf içi ve okul içi

90 saat okul dışı faaliyetleri;

180 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzereToplam: 654 saat eğitim verilecektir.

Sözleşmeli aday öğretmenin göreve başlama tarihine göre bir eğitim takvimi belirlenecek ve uygulanacaktır. 

Sıra

Çalışma Konuları

Süre(Saat)

Sınıf ve Okul İçi Faaliyetler

(384 Saat)1

Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme

144

2

Ders Uygulaması

90

3

Ders İzleme

54

4

Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar

96

Okul Dışı Faaliyetler

(90 Saat)5

Şehir Kimliğini Tanıma

18

6

Kurumsal İşleyiş

18

7

Yanı Başımızdaki Okul

18

8

Tecrübeyle Buluşma

12

9

Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları

12

10

Mesleki Gelişim ve Kariyer

12

Kitap Okuma

11

Kitap Okuma (Her ay 1 kitap)
Film İzleme

12

Film İzleme (Her ay 2 film)
Hizmet İçi Eğitimler

(180 Saat)13

Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci

6

14

Anadolu’da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları

60

15

Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri

18

16

Dünden Bugüne Öğretmenlik

12

17

İnsani Değerlerimiz ve Meslek Etiği

12

18

Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Programı

12

19

Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi

12

20

Milli Eğitim Sisteminde Güncel Uygulamalar

12

21

Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri, Uluslararası Kuruluşların Sisteme Yansımaları

12

22

Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler

12

23

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri

6

24

Afet Eğitimi Semineri

6

 1. BÖLÜM


SINIF İÇİ, OKUL İÇİ VE OKUL DIŞI FAALİYETLER

GENEL AMAÇLAR

Bu programın uygulanma sürecine katılan aday öğretmenler,

 1. Bir dersin ön hazırlık, işleniş ve değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir.

 2. Ders materyali hazırlama ve kullanma sürecini izler ve katılır.

 3. Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili problem alanlarını tanır ve çözümüne yönelik kanaat edinir.

 4. Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir.

 5. Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültürel etkinliklerin uygulanma süreçlerini tanır.

 6. Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir.

 7. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.

 8. Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark eder.

 9. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olur.

 10. Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve değerlendirme raporu hazırlama becerisi kazanır. 1. UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Yetiştirme sürecinde bulunan aday öğretmen günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede aday öğretmene fiili olarak girmiş olduğu dersler dışında, yetiştirme süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

 2. Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi ve danışman tarafından adaya verilecek çalışma programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 3. Eğitim öğretim döneminde, aday öğretmenler “Ders Planlama Hazırlık ve Değerlendirme”(144 saat) ile “Ders uygulaması’(90 saat) faaliyetlerini adaylık eğitimi süresince fiilen girdikleri derslerde ve bu derslere hazırlık safhasında gerçekleştireceklerdir.

 4. Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ‘ders izleme’ uygulaması, haftada 4 (dört) saat ise ‘okul içi gözlem ve uygulamalar’ yapacaktır.

 5. İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri programın uygulanmasında çevre şartlarını ve eğitim imkânlarını dikkate alarak okul dışı faaliyetlerini faaliyetin özelliğine göre hafta içi ve hafta sonu uygun görülen günlerde uygulanmasını sağlayacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuda öğretmenlere kılavuzluk yapacaktır.

 6. Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan aday öğretmenler izleme ve uygulama faaliyetlerini bu kurumlarda gerçekleştireceklerdir.

 7. Bakanlıkça hazırlanan formlar okullar ve danışman öğretmenler tarafından kendi okul, sınıfı ve çevre şartlarına göre uyarlanarak kullanılabilecektir.1. ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI ÖZET TABLO

 1. SINIF VE OKUL İÇİ FAALİYETLER

- Aday öğretmenler, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Yetiştirme Sürecinde, bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler alacaktır. Bu süreçte girdiği dersler ve ders hazırlıkları, yetiştirme programının “Ders Planlama ve Hazırlık/Değerlendirme (144 saat)” ile “Ders Uygulaması (90 saat)” saatlerinden sayılacaktır.

- Aday öğretmenler, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ders izleme uygulaması yapacaktır. Bunun için okulunda önce danışman öğretmeninin, sonra kendi branşındaki diğer öğretmenlerin daha sonra ise okuldaki diğer branştaki öğretmenlerin dersini izleyecektir.

- Danışman öğretmenler haftada en az 2 (iki) saat aday öğretmenin sınıfında ders uygulamasını izleyecektir.

- Aday öğretmenler haftada 4 (dört) saat okul içi gözlem ve uygulamalar yapacaktır.B. OKUL DIŞI FAALİYETLER

- Aday öğretmenler toplam 90 saat okul dışı faaliyetlerde bulunacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuda öğretmenlere rehberlik yapacaktır.

 1. SINIF VE OKUL İÇİ FAALİYETLER

ETKİNLİKLER

İŞLEYİŞ

AÇIKLAMALAR

SÜRE

Ders Planlama

/Hazırlık/ Ders Uygulaması /

Değerlendirme


 1. Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı hazırlama çalışmalarına vakit ayırır.

 2. Aday öğretmen aşağıdaki etkinlikleri danışman öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirir.

 1. Bir ders planı hazırlar.

 2. Dersiyle ilgili uygun materyal geliştirir.

 3. Aday öğretmen atandığı okulda göreve başladığı andan itibaren dersine girer. Danışman öğretmen gözlediği dersle ilgili gözlem formlarını doldurur ve ders sonunda aday öğretmenle işlenen dersin değerlendirmesini yapar.

 4. Dersiyle ilgili uygun ölçme araçları geliştirir.

Aynı ilçede veya eğitim bölgesinde görev yapan ve aynı branşlarda olan aday öğretmenler belirli periyotlarla bir araya gelerek ortak komisyon/atölye çalışmaları ile ön hazırlık ve değerlendirme süreçlerinde yaptıkları çalışmaları paylaşırlar.

Bu çalışmaya danışman öğretmenler sırasıyla başkanlık ederler.234 saat

Ders İzleme

Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde danışman öğretmeninin ve diğer öğretmenlerin dersini izler, ilgili formları doldurur ve ders sonunda gözlemde bulunduğu sınıfın öğretmeniyle izlediği dersin değerlendirmesini yapar. Aday öğretmenler, kendi okulunda ders izleme süresinde farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde de gözlemlerde bulunur. Bu dersin kaç saat olacağını danışman öğretmeni ve okul müdürü belirler.


Aday öğretmen, haftada 2 (iki)saat ders izlemesi yapar.

54

Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar

 


 1. Aday öğretmen, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.

 2. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar). 1. Okul içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır.

 2. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.

 3. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda görev alır.

 4. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.
Bu süreçte haftada 4 (dört) saat okul içi gözlem ve uygulama yapılacaktır.

Okul içi gözlem ve uygulamaları değerlendirmek üzere aynı ilçede veya eğitim bölgesinde görev yapan aday öğretmenler komisyon çalışması ile bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşırlar. Bu komisyonlara danışman öğretmenler sırasıyla başkanlık eder.

 

 

  

96

 

  

 
B. OKUL DIŞI FAALİYETLER

ETKİNLİKLER

İŞLEYİŞ

AÇIKLAMALAR

SÜRE


Şehir Kimliğini Tanıma

 

 Aday öğretmen yaşadığı şehirdeki müzeler, tarihî eserler, coğrafi mekânlar, ören yerleri, turistlik mekânlar, kütüphaneler, kitapçılar, sinema ve tiyatrolar, ibadethaneler, kültür merkezleri vb. kurum ve alanları tanır, bu mekânların yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarını araştırır.

Atandığı il ile ilgili maddî, manevi ve sözel-kültürel değerler, demografik özelliklere ilişkin dosya/sunum hazırlar.Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle ilgili ekte yer alan ilgili formu doldurur ve dosyasına koyar.


 18

Kurumsal İşleyiş

 

 Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü gibi resmi kurumların işleyişi hakkında bilgi edinir. Mümkün olan durumlarda mülki ve idari amirlerle tanışır ve tecrübelerinden istifade eder.

Bu faaliyetler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda grup faaliyetleri olarak yürütülecektir.

 

18


Yanı başımızdaki Okul

 


İl veya ilçesinde bulunan rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), halk eğitim merkezleri (HEM) gibi farklı eğitim kurumları ve okul türlerinde gözlem yapar ve işleyiş farklılıkları hakkında bilgi sahibi olur.

 


Bu faaliyetler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda grup faaliyetleri olarak yürütülecektir.

 

 

18Tecrübeyle Buluşma

 


Emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş şahıslarla bir araya gelerek tecrübelerinden istifade eder.

 


Bu faaliyetler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda grup faaliyetleri olarak yürütülecektir.

 

12


Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları

Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde çevresindeki gönüllü kuruluşları tanır ve gönüllü çalışmalarda görev alır.

 

12

Mesleki Gelişim ve Kariyer

 


 1. Üniversiteler, alanıyla ilgili kuruluşlar, halk eğitim merkezleri, özel kurumlar ve STK'ların mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak imkânlarını tanır.

 2. Bilimsel toplantılara katılır. (Konferans, sempozyum, panel vb. etkinliklere dinleyici olarak katılma veya bildiri ve poster sunma)

 3. Sanatsal etkinliklere katılır. (Sergi, tiyatro, sinema, vb. sanatsal etkinliklerden haberdar olur ve katılır.)

Bireysel olarak mesleki ve kişisel gelişim becerisi kazanmaları için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli araştırma ve duyuruları yapar.

 

 

 12

 

Kitap Okuma

 


Yetiştirme programı süresince eğitim ve öğretmenlikle ilgili örnek kitap listesinden okuduğu kitapları eleştirel bir gözle değerlendirerek, bu kitapların kişisel ve mesleki gelişimine katkılarıyla ilgili düşüncelerini kitap okuma değerlendirme formuna yazarak değerlendirir.

Her ay bir kitap okunarak, okunan kitapla ilgili il/ilçedeki diğer adaylarla birlikte veya çalışılan okulda tartışma/sunum etkinlikleri yapılacaktır.

 


Film İzleme

 


Yetiştirme Programı süresince eğitim ve öğretmenlikle ilgili örnek film listesinden izlediği filmlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkılarıyla ilgili düşüncelerini film izleme/değerlendirme formuna yazarak değerlendirir.

 Her ay 2 film izlenerek izlenen filmle ilgili il/ilçedeki diğer adaylarla birlikte veya çalışılan okulda tartışma/sunum etkinlikleri gerçekleştirilecektir
C. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aday öğretmen okul içi ve okul dışı faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarda izleme, ölçme ve değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla okul içi ve okul dışı her tür faaliyeti ile ilgili standart formları doldurur. Bakanlıkça hazırlanan formlar okullar ve danışman öğretmenler tarafından kendi okul, sınıfı ve çevre şartlarına göre gerekli değişiklikler yapılarak kullanılabilecektir. Bu çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formlar, adaylarca oluşturulacak Kişisel ve Mesleki Gelişim Dosyasında saklanır. Bu dosya Performans Değerlendirme sürecinde ve sözlü sınavda veri olarak kullanılacaktır. 1. BÖLÜM

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

 1. GENEL AMAÇLAR

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Kapsamında Aday öğretmenler;

 1. Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir.

 2. Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temellerindeki eğitim anlayışının farkında olur.

 3. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimser.

 4. Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark eder.

 5. Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir.

 6. Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir.

 7. Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar.

 8. Ulusal ve Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olur.

 9. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.

 10. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmeti veren öğretmenler özel eğitim konusunda bilgi ve beceri kazanır.

 11. Afet Eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini arttırır. 1. UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Aday öğretmenler okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, toplam 12 adet (180 saat ) hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar.

 2. Hizmetiçi eğitimler merkezden talimatlı mahallî faaliyetler olarak uygulanır. Bu faaliyetler, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde planlanacak olup, gerektiğinde akşamları ve hafta sonları da yapılabilecektir.

 3. Aday öğretmenlerin tamamının katılacağı uygun eğitim ortamları tercih edilir.

 4. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli, üniversiteler, STK’lar, özel ve kamu kuruluşları ve alan uzmanlarından yararlanılır.

 5. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri mahalli olarak düzenlenebileceği gibi uzaktan eğitim yoluyla da düzenlenebilir.

GENEL
AMAÇLAR


SEMİNER KONULARI

KAZANIMLAR

SÜRE

Demokratik bir toplumun oluşum ve gelişiminde öğretmenlerin ve eğitimin rolünü kavrar.

Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz SüreciBu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Osmanlı’dan günümüze ülkemizdeki demokratikleşme sürecini tüm aşamalarıyla bilir.

 2. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan askeri müdaheleleri ve bunların demokratik yaşama zararlarını fark eder.

 3. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki demokrasi zaferinin Türk tarihindeki önemini fark eder.

 4. Demokratik bir toplumun oluşumunda öğretmenlerin ve okulların rolünü kavrar.
6

Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark eder.

Anadolu’da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları

 1. a. Kültürel çeşitliliklerimiz

 2. b. Bir arada yaşama kültürü

 3. c. Yaşayan dil ve lehçelerBu seminerin sonunda öğretmenler,

1. Ülkemizdeki kültürel

çeşitliliklerimizi açıklar.

2. Bir arada yaşama kültürünü ve yansımalarını yorumlar.

3. Yaşayan dil ve lehçelerin farkında olur.

4. Görev yapacağı yörede Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan dil hakkında bilgi sahibi olur ve bu dilde kendini temel düzeyde ifade edebilir.60

Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir.

 1. Öğretmenlik mesleğinin tarihî temelleri ve misyonu

 1. Geçmişten günümüze öğretmenlik

 2. Öğretmenliğin millî ve evrensel sorumlulukları

 1. İlham Veren Öğretmenler ve Unutulmayan Öğretmenlik Hatıraları

 2. Yansıtıcı Düşünme ve Araştırmacı Öğretmen Modeli
Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Geçmişten günümüze öğretmenlik mesleğinin tarihi serüvenini özetler.

 2. Öğretmenliğin millî ve evrensel sorumluluklarının farkında olur.

 3. İlham veren öğretmenlerin temel özelliklerini açıklar.

 4. Yansıtıcı Düşünme becerisine sahip Araştırmacı Öğretmen Modelinin özelliklerini

misallerle açıklar.

12

Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temelindeki eğitim anlayışının farkında olur.

Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri

 1. Kültür ve medeniyetimizde eğitimle ilgili özgün düşünceler ve tespitler (Asya’nın Kandilleri ve Batıya Doğru Akan Nehir belgeselleri izlenir)

 2. Eğitimin terbiye ve irfan boyutu

 3. Eğitimde sevgi, şefkat, merhamet temelli yaklaşım

 4. Medeniyet öncülerimizden eğitimde örnek davranışlar

 


Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Kültür ve medeniyetimizde eğitimle ilgili öne çıkan özgün düşünceleri ve anlayışları fark eder.

 2. Eğitimin terbiye ve irfan boyutunu açıklar.

 3. Eğitimde sevgi, şefkat ve merhamet temelli yaklaşımı kavrar.

 4. Eğitimde, medeniyet öncülerimizden günümüze yansıyan örnek davranışları yorumlar.

 18

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimser.

 1. İnsan ve Değerler

 1. Eğitimde varlık, hayat, bilgi, insan ve değer bütünselliği

 2. Eğitimde duygu, düşünce ve davranış uyumu

 3. Millî, evrensel, ahlaki ve kültürel değerler

 4. Değerlerin insan eğitimindeki etkisi ve kazandırdıkları

 1. Öğretmenlik Mesleğinin Temel Değerleri ve Etik İlkeleri

 

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Varlık, hayat, bilgi, insan ve değer ilişkisini eğitim açısından bütünsellik boyutu ile açıklar.

 2. Millî, evrensel, ahlaki ve kültürel değerleri açıklar.

 3. Değerlerin insan eğitimindeki etkisini ve kazanımlarını söyler.

 4. Öğretmenlik mesleğinin temel değerlerini ve etik ilkelerini örneklerle açıklar.

 5. Öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan davranışları örneklendirir.

12

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir.

 1. Örnek Uygulamalarla Etkili İletişim Becerileri

a. Genel iletişim becerileri

b. Öğrencilerle iletişim

c. Velilerle iletişim

d. Kurumsal iletişim, temsil ve protokol kuralları 1. Etkili Sınıf Yönetimi

 1. Sınıf yönetimini oluşturan süreçler

 2. Sınıf kuralları

 3. Sınıf yönetimini etkileyen öğretmen davranışları

 4. İstenmeyen davranışlara yönelik stratejiler

 

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurma stratejilerini kavrar.

 2. Kurum içi ve kurum dışı iletişim becerilerinin farkında olur.

 3. Kurumlar arası iletişim ve protokol kurallarının farkında olur.

 4. Sınıf içi kuralları ve sınıf yönetimini olumlu ve olumsuz etkileyen öğretmen davranışlarını yorumlar.

 5. İstenmeyen davranışlara yönelik yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğinin farkında olur.

 6. Sınıf yönetiminde öğretmenin lider davranışlarının ve etkinliğinin farkında olur. 

12

Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir.

 1. Millî Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik

 1. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri

 1. Millî Eğitimde Elektronik Uygulamalar

 1. E-okul, MEBBİS, e-kurs, e-pansiyon vb. uygulamalar

 2. Fatih projesi ve EBA uygulamaları

 1. Araştırmacı öğretmen Modeli ve Eylem (Aksiyon) Araştırması

 2. Öğretmen Strateji Belgesi
Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin farkında olur.

 2. Bakanlığın e-okul, MEBBİS, e-kurs ve e-pansiyon gibi elektronik uygulamalarını bilir.

 3. Fatih projesi ve EBA uygulamalarının farkında olur

4. Araştırmacı Öğretmen yaklaşımı ve Eylem (Aksiyon) Araştırması konusunda bilgi sahibi olur.

12

Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olur.

1. Medeniyetimizin Analizi (Dünü, Bugünü ve Geleceği)

2. Uluslararası Bağlamda eğitim alanında gelişmeler a. Başarılı ülke örnekleri (Finlandiya, Kore, Singapur)

b. Alternatif okul ve eğitim modelleri (ev okul, uzaktan eğitim vb.)

3. Uluslararası kuruluşlar ve Türk Eğitim Sistemine yansımaları (AB, OECD, UNICEF, UNESCO, İİT vb. kuruluşların eğitimle ilgili faaliyet ve raporlarında Türkiye’nin yeri)Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Medeniyetimizin bugününü ve geleceğini yorumlar.

 2. Eğitim alanında uluslararası gelişmelerin farkında olur.

 3. Uluslararası faaliyetler ve raporlarda Türk Eğitim Sistemi hakkında yer alan yorumları bilir.

12

Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar.

 1. Ulusal ve uluslararası eğitim projeleri ve örnek projeler

 2. Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler

 3. Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri,

 4. Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımı

 5. Örnek vakalarla eğitim sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

 6. Öğrenen okul; sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri, iyi örnekler

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

 1. Ulusal ve uluslararası projelerin nasıl hazırlandığını ve gerçekleştirildiğini örnekler ışığında fark eder.

 2. Örnekler üzerinden sosyal sorumluluk projelerinin önemini ve nasıl gerçekleştirildiğini bilir.

 3. Madde bağımlılığı, etkileri ve nasıl başa çıkılacağını açıklar.

 4. Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımın olumlu ve olumsuz yönlerini ayırt eder.

 5. Sosyal kültürel etkinliklerin eğitim sürecine ve okul kültürüne etkisini fark eder.

 6. Sosyal kültürel etkinliklerde bazı iyi örnekleri açıklar.

12

Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.


 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

 3. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

 4. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 5. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

 6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
 1. Devlet memurunun görev ve sorumluluklarını ana hatları ile bilir.

 2. Kanunlarda geçen eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatı tanır.

 3. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen millî eğitimin genel ve özel amaçlarını bilir.

 4. Eğitim öğretim ile ilgili yönetmelikleri ve diğer mevzuatı tanır ve içeriği hakkında kanaat edinir.

12

Kaynaştırma/

bütünleştirme yoluyla eğitim hizmeti veren öğretmenler özel eğitim konusunda bilgi ve beceri kazanır. 1. Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamaları

 2. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler ve Özellikleri

 3. Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreci

 4. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

 5. Destek Eğitim Odası
 1. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere ilişkin yasal düzenlemeleri bilir.

 2. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarını bilir.

 3. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına yönelik tutumları fark eder.

 4. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 5. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 6. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 7. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 8. Görme yetersizliği olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 9. İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 10. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim sürecini bilir.

 11. Özel yetenekli bireylerin eğitim sürecini bilir.

 12. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecini bilir.

 13. Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecini bilir.

 14. Destek eğitim odasında yürütülen eğitim hizmetlerini bilir.


6

Afet Eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini arttırır.

 1. Temel Afet Bilgileri

 2. Tehlike Avı

 3. Afet Yönetiminde Öğretmenlerin Konumu

 4. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Planı
 1. Temel afet bilgilerini kavrar.

 2. Tehlike Avını kavrar.

 3. Afet Yönetiminde Öğretmenlerin Konumunu bilir.

 4. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Planını bilir.
6Toplam Süre

180
Yüklə 114,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə