Eksen sorumlusuYüklə 253,79 Kb.
səhifə2/4
tarix14.09.2018
ölçüsü253,79 Kb.
1   2   3   4

Uzun Süreli İşsizler

Gelişimi ve yaygınlaşması işsizlikle paralel olan uzun süreli işsizlik, bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşısında yapısal bir sorundur. Uzun süreli işsizlik ILO tarafından kabul edilen tanımıyla bir yıl veya daha uzun süredir işsiz bekleyenleri ifade etmektedir. Uzun süreli işsizlik oranı ise, toplam işsizler içerisinde uzun süreli işsizlerin oranıdır. İşsiz kalma süresinin analiz ve değerlendirmelerde bir ölçüt olarak ele alınması da işsizliğin boyutlarını belirlemek bakımından son derece önemlidir. Çünkü işsiz kalınan süre uzadıkça, işsizlik problemi yapısal bir hal almakta ve işsiz kalma süresinin uzunluğu paralelinde çözümü de zorlaşmaktadır.

Uzun süreli işsizlik, politika yapıcıların temel meselelerinden biridir. Kişisel yaşam üzerindeki finansal ve sosyal etkilerinin yanı sıra, uzun dönem işsizliğin sosyal uyum üzerinde olumsuz etkisi vardır, ekonomik gelişmeyi engellemektedir. 2012 yılında, toplamda, AB-28’de işgücünün yüzde

5,1’i bir yıldan daha uzun süreli işsizdir, yüzde 2,9’u ise iki yıldan uzun süreli işsizdir. 2012 yılı verileri ile kıyaslandığında büyük bir artış gerçekleşmiştir. (yüzde 4,7, yüzde 2,6)

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye’de 1990 yılında uzun süreli işsizlik oranı yüzde 45,7 iken, bu oran 2000 yılında yüzde 20,4, 2001 ekonomik krizinin etkisiyle 2002 yılında yüzde 28,3 ve 2013 yılında ise yüzde 25,8 olmuştur. Yani yaklaşık her dört işsizden biri uzun süreli işsizdir.

Ülkemizde uzun süreli işsizlikten kadınlar daha çok etkilenmektedir. 2013 yılı verilerine göre; kadınların uzun süreli işsizlik oranı yüzde 32,23 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işsizliğin en yoğun olduğu yaş grubuna bakıldığında ise; 25-34 yaş grubu olan orta yaş grubudur. Uzun süreli işsizlik oranlarının gençlerde göreli olarak düşme trendine girmesi eğitim sürecinin uzaması ve gençlerin daha ileriki yıllarda işgücü piyasasına katılmaları ile açıklanabilir. Eğitim durumlarına göre uzun süreli işsizlere baktığımızda en yüksek uzun süreli işsizlik oranının ilkokul mezunlarında olduğu görülmektedir.

Aktif işgücü programları uzun süreli işsizliği azaltmaya yönelik en etkili politikalardan biridir. Türkiye İş Kurumu mesleki eğitim programları düzenleyerek, işletmelerde eğitim seminerleri düzenleyerek, iş ve meslek danışmanlığı sunarak, meslek araştırma geliştirme faaliyetleri düzenleyerek işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Uzun süreli işsizlerin iş hayatından soğumamaları, mesleki tecrübe kazanmaları, çalışma disiplini edinmeleri için toplum yararına çalışma programları da oldukça önemlidir.    1. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ile Mücadele

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde, çalışma hayatının en önemli sosyal sorunlarından biri olan ve çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen işyerlerinde psikolojik tacize ilişkin olarak 2011/2 Sayılı İşyerinde Psikolojik Taciz konulu Başbakanlık Genelgenin 5 inci maddesi uyarınca, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” oluşturulmuştur. Söz konusu Kurul, çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmekle görevlendirilmiştir. Kurul, yılda iki kere olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanmaktadır.

Kurul tarafından 2012 yılında, “işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi hususunda farkındalık artırmak ve kişilerin bu konuda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla“İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi” hazırlamıştır. Söz konusu Rehber, 2013 yılında 2000 adet olmak üzere Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu üyesi işçi ve işveren konfederasyonları ile üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.

Bilgilendirme Rehberi ayrıca 2014 yılının Mayıs ayında revize edilerek 1000 adet olarak yeniden bastırılmış ve bir kısmı 4-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında 4152 kişinin katılım sağladığı “7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı”’nda ve bir diğer kısmı ise işçi ve işveren konfederasyonları ile üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.

Kurul tarafından 2013 yılının Şubat ayında kurul teknik komite üyelerinin psikolojik taciz konusunda eğitici olabilmeleri amacına yönelik olarak “Eğiticilerin Eğitimi” ve “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Eğitimi” olmak üzere iki eğitim düzenlenmiş ve komite üyelerine sertifikaları takdim edilmiştir.

İşyerlerinde yaşanan psikolojik taciz olaylarını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu tarafından farkındalık artırma çalışmaları kapsamında “İşyerinde Psikolojik Taciz Karikatür Yarışması” düzenlenmesi kararı alınmıştır. Ocak ayı içerisinde yapılması planlanan yarışmanın sonucunda ödül alacak eserlerle İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberinin revize edilerek yeniden basılması ve dağıtılması hedeflenmektedir.

Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği aracılığıyla veya çalışanlar tarafından bireysel olarak dilekçeler yoluyla yapılan şikayetler de incelenmektedir. Bununla birlikte Genelgenin 4 üncü maddesi uyarınca İşyerinde Psikolojik Taciz ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden gelen psikolojik taciz şikayetleri incelenmekle birlikte ayrıca bu hat üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek de sağlanmaktadır.

2010 yılından bu yana çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet, başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hizmete giren "ALO 170" hattına 2011 yılında 2.001, 2012 yılında 2.850, 2013 yılında 4.870 ve 2014'ün Ocak-Ekim döneminde 5.415 olmak üzere toplam 15.136 mobbing çağrısı gelmiştir. Bu çağrılardan 1.801'i ise şikayet başvurusuna dönüşmüştür. Çağrıların yaklaşık yüzde 73'ü yani 11.106'sı özel sektör çalışanlarından, yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 4.030'u ise kamu çalışanlarınca yapılmıştır. Toplam 15.136 mobbing çağrısından 8 bin 519'i erkek, 6.617'si ise kadın çalışanlardan gelmiştir.


    1. Sosyal İçerme Projesi

Özel politika gerektiren grupların istihdama erişimlerindeki engellerin kaldırılması ve istihdam edilmelerini destekleyici politikaların sürdürülerek işgücü piyasasına entegrasyonlarının kolaylaştırılması amacıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin (İKG OP) Program Otoritesi çerçevesinde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Operasyonu yürütülecektir. Program, ülkemizde dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amaçlarına odaklanmaktadır. Söz konusu proje hizmet ve hibe bileşenlerinden oluşmaktadır.

Proje henüz faaliyete başlamamakla birlikte, hibe rehberi 26 Mart 2014 tarihinde AB Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın web sitesinde yayımlanmıştır. Bahse konu proje kapsamında hibe başvurusunda bulunacakların bilgilendirilmesi amacıyla Proje başvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara hibe programı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla 01-22 Nisan 2014 tarihleri arasında 15 ilde bilgilendirme günleri düzenlenmiştir. Hibe başvurularının değerlendirme süreci devam etmektedir. Program dâhilinde tahsis edilecek toplam hibe tutarı 30 Milyon €’dur. Hibe programı ile dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ile bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması, işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması, işgücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Programın hedef grubu içinde engelli bireyler, Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar, gecekondu bölgelerinde yaşayan kişiler de dahil olmak üzere yoksul olan veya yoksulluk riski altında olan kişiler, eski mahkum/tutuklular ile mahkum ve tutuklular, çalışan çocukların ebeveynleri, yerlerinden olmuş kişiler, şiddet mağduru kadınlar, madde bağımlıları ile diğer dezavantajlı kişiler (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.) yer almaktadır.2. EYLEM PLANLARI GÜNCEL DURUMLARI

Politika No ve Adı:

1. Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilecektir.

Tedbir No ve Adı:

1.1. Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

1. Kurum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İlgili Birim: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

2. Kurum: SGKb) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı

c) Süre: 2016

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: Kadınlar, Engelliler, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik Girişimcilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Kadın İstihdamının Arttırılmasını Öngören İşbirliği Protokolü» kapsamında Organize Sanayi bölgelerinde kreş sayısının artırılması hedefi ile; Gaziantep OSB’de kreş işletmeye açılmış, Osmaniye OSB'de ise inşaatı tamamlanan kreşin 2014 yılı sonuna kadar açılması planlanmaktır.

Organize Sanayi Bölgelerinde kreş sayısının artırılmasını teminen Bakanlığımız, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Borusan Holding arasında “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesinin hayata geçirilmesi için işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda;

Adıyaman OSB’de kreşin resmi açılışı gerçekleştirilmiştir.

Afyonkarahisar OSB’de kreşin faaliyete geçmesi,

Balıkesir, Karaman, Ordu, Çorum, Mardin ve Diyarbakır OSB’lerle Borusan arasında “İş Birliği Anlaşmaları” imzalanması,

Malatya ve Balıkesir OSB’lerde 2014 yılında kreşlerin temellerinin atılması planlanmaktadır.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansının (SIDA) mali desteğinde, Dünya Bankası işbirliğinde 2012-2017 yıllarını kapsayan 4.500.000 Dolarlık "Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması" başlıklı bir proje yürütülmekte olup, proje kapsamında ülkemizde kadın istihdamı alanında veri temelli politikalar oluşturabilme kapasitesinin artırılması, bilgi paylaşımı sağlanması, farkındalığın artırılması ve sınırlı sayıda pilot kadın kooperatifinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalardan biri “Türkiye’de Çocuk Bakımı ve Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerinin Arz ve Talebi ile ilgili Araştırma” ile Türkiye’de Çocuk Bakımı Modeli oluşturulması çalışmalarıdır. Söz konusu çalışma devam etmekte olup oluşturulan Çocuk Bakımı Alt Komite toplantılarında çalışmalar sürdürülmektedir.

SGK:

e) Değerlendirme: Tedbire ilişkin sorumlu Kurumun ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak belirlenmesinin, SGK’nın ise işbirliği yapılan kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.2. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bürokratik engeller kaldırılacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ASPB, MEB, SGK

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Devlet memurlarının çocuklarına yönelik hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında açılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu kuruluşları açma, kapatma, hizmeti yürütme yetkisi bulunmamakta olup, yalnızca denetimlerini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu tedbir ile kamu kurumlarındaki kreşlerin etkin şekilde kullanılması ve özel sektör çalışanlarının da eşit şartlarda bu kreşlerden faydalanmasının sağlanması, kamu kurumlarına ait kreşlerde yer olmaması durumunda çocuklara özel sektör kreşlerinde belli bir kontenjan ayrılması için destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Tedbire ilgili olarak ASPB ve Kalkınma Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve analık izninin 18 haftaya çıkarılması, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma, asgari geçim indiriminin 3.çocukta yüzde 100 olması, gençlere yönelik evlilik teşviki, kreş ve bakım destekleri başlıklarını içeren “Nüfus ve Aile Politikası Önerileri”ne ilişkin mevzuat çalışmaları sürdürülmektedir.

e) Değerlendirme: Tedbire ilişkin sorumlu Kurumun ASPB olarak belirlenmesinin, ÇSGB’nİn ise işbirliği yapılan kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor

Tedbir No ve Adı:

1.3. Ev hizmetlerinde ve ev eksenli çalışan kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınacak ve kayıtlı istihdama geçmeleri özendirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: SGK

İlgili Birim: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, ASPB, İŞKUR, MYK

c) Süre: 2015

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 6552 sayılı Torba Kanununun 40ıncı maddesiyle birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Ek 9 uncu maddeyle, ev hizmetlerinde ücretle ve süreksiz çalışanlar da sigortalılar grubuna eklenmiştir. Yeni düzenlemeyle ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlar primlerini kendileri ödeyerek bu haktan yararlanacaklardır.

Buna göre daha evvel 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6. maddesinde sayılan ev hizmetlerinde ücretle ve süreksiz çalışanlar bu maddeden çıkartılmış, tıpkı ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli çalışanlar gibi bu kesim de sigortalı sayılmışlardır.

Ev hizmetlerinde ücretle ve süreksiz çalışanların da sigortalılar grubuna eklenmesi, yeni düzenlemeyle ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanların primlerini kendileri ödeyerek bu haktan yararlanması imkânının getirilmesi suretiyle kayıtlı istihdama ilişkin olarak tedbir maddesinin gerçekleşmiş olduğu değerlendirilmektedir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.4. Mevzuatta yer alan işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemeler AB normları ile uyumlaştırılacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, İŞKUR, Sosyal Taraflar

c) Süre: 2015

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Söz konusu tedbir kapsamında 2006/54 ve 2010/18 sayılı AB Direktifleri göz önünde bulundurularak İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ile söz konusu kanunların ikincil düzenlemelerinde gerekli yasal değişikliklerin yapılması planlanmakta olup tedbire ilişkin 2014 yılı içinde herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.5. İşyerinde psikolojik tacizi önlemeye yönelik yaptırımlar etkinleştirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, İnsan Hakları Başkanlığı, DPB, Sosyal Taraflar

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Söz konusu tedbir kapsamında 19 Mart 2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan tedbirlerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

İşyerinde kendilerine psikolojik taciz (mobbing) uygulandığı iddiaları ile ilgili olarak 2014 yılı içinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal eden 42 dilekçeden, 19 tanesi program dışı teftiş kapsamında incelemeye alınmıştır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 2014 yılında yürütülen teftişlerde, 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesini ihlal eden 11 işveren hakkında 414.363TL idari para cezası uygulanması istenilmiştir.

Kamu ve özel sektörde yaşanan ve sık sık kamuoyunun gündemine gelen mobbing olaylarını engellemek, toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak için tüm çalışanları kapsamak üzere “İşyerlerinde Psikolojik Taciz” Genelgesi 19 Mart 2011 tarihinde 27879 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genelgenin 5inci maddesinde; çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde DPB, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımı ile “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulması öngörülmüştür.

Genelgenin beşinci maddesi uyarınca, işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve inceleme yapmak/yaptırmak, rapor, rehber ve bilgilendirme dokümanları hazırlamak ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere Bakanlığımız bünyesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu oluşturulmuştur. Kurul tarafından “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi Uygulama Eylem Planı” (2012–2014) hazırlanmıştır. Kurul bu kapsamda çalışmalarına devam etmektedir.

e) Değerlendirme: Söz konusu tedbirin devamlılığı önem arz ettiği için tedbirin süresinin “sürekli” olarak değiştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.6. Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki kültürel engellerin azaltılması amacıyla, toplumun ilgili kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

1. Kurum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İlgili Birim: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

2. Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, MEB, TRT, Sosyal Taraflar

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: İstanbul’da Haziran 2012’de gerçekleşen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya konulu Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Türkiye Cinsiyet Eşitliği Görev Grubu, Türkiye ekonomik cinsiyet uçurumunun (kadın-erkek arasında kaynakların eşit paylaşımı) önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 10’a kadar kapatılması amacı ile kurulmuştur. Görev grubu bir basın lansmanı ile İŞTE EŞİTLİK PLATFORMU’na dönüşmüştür. Ekonomik cinsiyet uçurumunun kapatılması hedefinin ilk yıl için yüzde 3,1’i gerçekleştirilmiştir. Nisan 2013 ayından itibaren platforma üyelik işlemleri www.isteesitlikplatformu.gov.tr adresinden gerçekleştirilmektedir. İş'te Eşitlik Platformu (Kurumlar İçinde Cinsiyet Eşitliğinin Tesis El Kitabı) hazırlanmıştır.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü broşürü hazırlanmıştır.

Kırsal Alanda Kadın broşürü hazırlanmıştır.

Bakanlığımız, Intel Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğinde imzalanan Protokol kapsamında “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” Projesi hayat geçirilmiş olup Türkiye genelinde 1000’in üzerinde 18-30 yaş arası gencin teknoloji kullanarak üretecekleri yenilikçi fikirler ile kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2013 yılında Kütahya ve Erzurum’da; 2014 yılında Gaziantep, Sakarya ve Trabzon'da fikir kampları gerçekleştirilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile 14 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan “Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü” ile kırsal alanda yaşayan ve çiftçilikle uğraşan kadınların tarım, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kişi hak ve özgürlükleri konularında eğitilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Protokol kapsamında 771 kadın çiftçiye eğitim verilmiştir. Eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla İl Müdürlüklerimiz ve Kuruluşlarında görevli sosyal çalışma görevlilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimleri gerçekleştirilmiş olup; kadın çiftçilere yönelik eğitimlerin 81 ilde 2015 yılı Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

İŞKUR: İstihdamda 3İ Dergisinin 12. sayısında "Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Proje ile ilgili web, facebook ve twitter haberleri de yapıldı. Konuyla ilgili basın bilgilendirildi. Tedbirle ilgili Başkanlıkların yürüttüğü çalışmalar hakkında Basını bilgilendirmeye devam edilecektir.

e) Değerlendirme: Söz konusu tedbirin süresi 2014 yılı sonudur. Ancak tedbir kapsamında yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülebilir olması, kadınların işgücüne katılımı ve istihdamının artırılması için büyük önem arz ettiğinden tedbirin “sürekli” olarak eksen eylem planında yer alması gerektiği düşünülmektedir.

Bununla birlikte tedbire ilişkin sorumlu kurumun ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak belirlenmesinin, İŞKUR’un ise işbirliği yapılan kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.f) Tamamlanma Durumu: Tamamlandı.

Tedbir No ve Adı:

1.7. Kırdan kente göç eden kadınların, işgücü piyasasına uyumlarını sağlayıcı programlar gerçekleştirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, ASPB

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Kadınların nitelik kompozisyonları geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla aktif işgücü piyasası programları düzenlenmekte olup bu kapsamda mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Aktif işgücü programları kapsamında; Ocak-Ekim 2014 dönemine ilişkin olmak üzere toplam 3.669 mesleki eğitim kursu düzenlenmiş olup, bu kurslara katılan kadın katılımcı sayısı 46.002 olmuştur. Yine aynı dönemde açılan 889 girişimcilik eğitim programına ve 17.547 işbaşı eğitim programına katılan kadın sayısı ise sırasıyla 10.948 ve 22.161 olmuştur. Dolayısıyla Ocak-Ekim 2014 döneminde İŞKUR aracılığıyla düzenlenen ve kadınların yoğun olarak faydalandığı 22.105 mesleki eğitim, girişimcilik eğitimleri ve işbaşı eğitim programlarına katılan kadın katılımcı sayısı 79.111 olmuştur.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə