Eksen sorumlusuYüklə 253,79 Kb.
səhifə3/4
tarix14.09.2018
ölçüsü253,79 Kb.
1   2   3   4

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.8. İller bazında yapılacak işgücü piyasası analizlerinden hareketle kadın istihdamı için ön plana çıkan sektörlere yönelik işgücü yetiştirme kurslarına öncelik verilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yerel Yönetimler, Sosyal Taraflar

c) Süre: 2015

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 2013 yılında yapılan mevzuat düzenlenmesi ile işgücü piyasası araştırma sonuçları, işverenlerden ve işgücü piyasasının temel aktörlerinden gelen somut talepler dikkate alınarak kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca özel politika ve uygulama gerektiren gruplar için özel bütçe ve mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.

İŞKUR tarafından aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen kurslardan 2013 yılı itibarıyla yararlanan kadın sayısı mesleki eğitim programı için 70.688, girişimcilik eğitim programı için 12.143, işbaşı eğitim programı için ise 30.243’dür. 31.10.2014 itibariyle mesleki eğitim programından 46.002, girişimcilik eğitim programından 10.948 ve işbaşı eğitim programından yararlanan kadın sayısı ise 22.161 olmuştur.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.9. Şiddet mağduru kadınların, konukevinde kalanların, eski hükümlü ile kocası ölmüş veya boşanmış kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımları desteklenecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İlgili Birim: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, MEB, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR

c) Süre: 2015

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik'te konukevinde sunulacak hizmetler arasında 'mesleki eğitim kursu' verilmesi hükmüne yer verilmiştir.

Kadın konukevi bulunan illerde; kadın konukevlerine kabul edilen kadınların hukuki konularda rehberlik almaları, gerektiğinde ücretsiz avukat sağlanmasında işbirliği yapılması, kadın konukevi açılacak binaların temini, kadın konukevinden ayrılan kadınlara kira ve çocuklarına eğitim yardımı sağlanması, iş bulmalarına destek sağlanması, Halk eğitim merkezlerinde yürütülen meslek edindirme kurslarına katılımları sağlaması amacıyla Yerel Yönetimler, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri, Baro Başkanlıkları, Milli Eğitim Müdürlükleri, SYDV’ler vb. kurum ve kuruluşlar, ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hizmetler yürütülmektedir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.10. İstihdam yaratma ve artırmaya yönelik mevzuat çalışmaları, politika belgeleri ve stratejilerde cinsiyete duyarlı yaklaşım ve bütçeleme yapılması sağlanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İlgili Birim: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sabancı Vakfı tarafından finanse edilen ve bütçesi 2.000.000 USD olan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BM Kalkınma Programı ve Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Mor Sertifika Programı bileşenlerine ilişkin eğitim çalışmaları devam etmekte olup Sabancı Vakfı Hibe Programı birinci ve ikinci teklif çağrıları kapsamında ise Sivil Toplum Kuruluşlarına hibe verilmiştir. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bileşeni kapsamında pilot illerdeki eğitimler tamamlanmış olup yerel yönetimler bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.11. Çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici düzenlemeler yapılacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, İŞKUR, SGK, Sosyal Taraflar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Söz konusu tedbir ile kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin kullanılması yoluyla, aile ve iş hayatı arasında denge kurulması, çocuk bakımı yükünün ebeveynler arasında paylaşılması ve böylece kadının uzun süreler ile işgücü piyasasının dışında kalmasının engellenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Tedbire ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.12. Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla düşük gelir grubundaki kadınların bilinçlendirme çalışmaları ve mikro kredi sistemi ile desteklenmesi sağlanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: Hazine Müsteşarlığı

İlgili Birim: Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Mali Sektör Politikaları ve Koordinasyon Dairesi

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, ASPB, Kalkınma Bakanlığı, BDDK, Yerel Yönetimler

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Ülkemizde yaygın olarak sivil toplum kuruluşlarınca verilen mikro finans hizmetlerine ilişkin bütüncül bir yasal altyapının oluşturulması planlanmaktadır. Mevcut durumda çeşitli mevzuatta parçalı ve kısıtlı olan düzenlemelerin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir.

Bunun yanında bilinçlendirme faaliyetlerinin daha etkin ve etkili olabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer paydaşların işbirliği içerisinde çalışması sağlanacaktır.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

1.13. Kadın istihdamının artırılmasına ve çalışanların kayıtlı hale getirilmesine yönelik teşvik düzenlemeleri tanıtılarak uygulamanın yaygınlaşması sağlanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: SGK

İlgili Birim: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, ASPB, Kalkınma Bakanlığı, BDDK, Yerel Yönetimler

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İşverenlere yönelik uygulanan sigorta prim teşviklerinden, 4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve geçici 10. maddelerinde düzenlenen sigorta prim teşvikleri özellikle kadın istihdamının artırılması ve kayıtlı çalışmalarının teşvik edilmesine yöneliktir.

4447 sayılı Kanuna 5763 sayılı Kanunla eklenen geçici 7. maddede düzenlenen sigorta prim teşviki kapsamında, işverenler 31.06.2010 tarihine kadar işe almış oldukları 18 yaşından büyük kadın sigortalılar için ilgili Kanunda aranan şartları da sağlamaları kaydıyla, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan işveren hissesinin her yıl belli bir oranında beş yıl boyunca bu teşvikten yararlanabilmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde düzenlenen sigorta prim teşvikinden yararlanma süresi 31.06.2015 tarihinde sona erecektir.

4447 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 10. maddede düzenlenen sigorta prim teşviki kapsamında işverenler 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe almış oldukları 18 yaşından büyük kadın sigortalılar için kadın sigortalının;

- Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması halinde 48 ay,

- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmesi halinde 36 ay

- Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmaması halinde ise 24 ay süreyle bu teşvikten, prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işveren priminin tamamı oranında yararlanabilmektedir.

Mevcut uygulamada özellikle kadın istihdamının artırılmasına yönelik uygulanan sigorta prim teşvikleri 4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve 10. maddelerinde düzenlenmiş olup, kadın istihdamın artırılmasına yönelik planlanan ayrı bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

Sigorta prim teşviklerinin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasıyla ilgili olarak ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi işverenlere yönelik 24 ayrı bilgilendirme semineri düzenlenmiş olup, bilgilendirme seminerleri başlamıştır.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Politika No ve Adı:

3. Genç işsizliği azaltılacaktır.

Tedbir No ve Adı:

2.1. Gençlere kariyer planlaması, iş arama yardımları, eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, MEB, İŞKUR

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Kariyer planlarını yaparken öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 2014 yılında ikincisi hazırlanan ve 1.000.000 adet basılan Meslek Seçimine Destek Dergisi tüm ortaokul ve liselere gönderilmiştir. İş ve meslek danışmanları okulları ziyaret ederek rehber öğretmenlerle düzenledikleri seminerlerde iş arama becerileri ve dergi hakkında öğrencileri bilgilendirmekte ve dergileri okullarda öğrencilerle paylaşmaktadırlar.

Rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliği ile Kurumun tanınırlığının arttırılması için üniversitelerde 69 İŞKUR İrtibat Noktası açılmıştır.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.2. Gençler işgücü eğitimleri ile desteklenecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, MEB

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Kurum tarafından gençlere yönelik hem özel politika kapsamında hem de genel kurs ve programlar düzenlenmektedir. Gençlerin işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Ocak-Ekim 2014 döneminde aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen kurslara katılan 15-24 yaş grubu kişilerin sayısı 62.884 olup, bu kişilerin 31.503’ü kadın ve 31.381’i ise erkektir.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.3. Genç girişimciliği desteklenecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

1. Kurum: KOSGEB

2. Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığıb) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: BSTB, ÇSGB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, İlgili, Meslek Kuruluşları

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

İŞKUR: Gençlerin nitelik kompozisyonları geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla aktif işgücü piyasası programları düzenlenmektedir. Bu programlar kapsamında girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve bunların geliştirilmesi amacıyla Girişimcilik eğitim programları düzenlenmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 18.09.2009 tarihinde imzalanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolü ile girişimcilik eğitim modülleri oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanılmıştır.

Ayrıca Program kapsamında Kurum, girişimcilik eğitimi almış kişilere iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek olanaklarına erişim imkânlarını kolaylaştırıcı hizmetleri vermektedir. Bunun yanı sıra İl müdürlükleri girişimcilik eğitimin programlarını başarı ile bitirenlere yönelik olarak yılın belirli dönemlerinde işbirliği yapılan kurum/kuruluş ile birlikte kamu kurum/kuruluşları, meslek birlikleri ve odaları, finans kuruluşları, dernek ve vakıflar ile üniversiteler işbirliğinde girişimcilik seminerleri düzenlemektedirler; girişimcilik eğitim seminerlerinde programa katılanların başarılı işverenlerin başarı hikâyelerini dinleyebilmeleri, finansman koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmeleri, daha önce eğitim almış adayların tecrübelerini paylaşabilmeleri sağlanmaktadır. Özel sektör ve finans kuruluşlarının da davet edileceği etkinlikte; özel kredi ve finansman olanaklarının tanıtımı yapılmaktadır.

Ocak-Ekim dönemi itibariyle 2014 yılında İŞKUR tarafından düzenlenen girişimcilik eğitim programlarına 12.283 erkek 10.948 kadın olmak üzere toplamda 23.231 kişi katılmıştır. Girişimcilik eğitim programlarına katılanların yaş dağılımına bakıldığında ise katılımcıların yüzde 19,2’si 15-24 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. Bu eğitim programlarına katılan 15-24 yaş arası toplam 4.462 kişinin 1.815’i kadın, 2.647’si ise erkektir.KOSGEB: “KOSGEB Girişimcilik Destek Programı” kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve yükseköğretim kurumlarının öğrencileri gibi belirli bir hedef gruba yönelik olarak da yapılabilmektedir.

2014 yılı Ağustos sonu itibarıyla düzenlenen eğitimlere ilişkin veriler şu şekildedir:

• KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 74 Eğitim - 2.213 Girişimci (Genel Katılım)

• Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 1.259 Eğitim – 41.052 Girişimci (Genel Katılım)

• Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri; (2013-2014 eğitim öğretim yılı: 87 Üniversitede 905 sınıf ve 2014-2015 eğitim öğretim yılı*: 25 Üniversitede 300 sınıf)

* Başvuru süreci devam etmektedir.e) Değerlendirme: Tedbire ilişkin sorumlu Kurumun KOSGEB olmasının, İŞKUR’un ise İşbirliği Yapılan Kurum olarak yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.4. Gençlerin kayıt dışı çalışmasıyla mücadele edilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: SGK

İlgili Birim: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı ve İşverenler Prim Daire Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, İŞKUR, ÇSGB, Mülki İdareler

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Gençlere yönelik olarak kayıt dışı çalışmanın olumsuz sonuçları ve işverenlerin yükümlülükleri konularında 75 bin adet broşür basılarak KOSGEB’in eğitim verdiği noktalara ve Belediyelere dağıtılmıştır.

2015-2016 yıllarında üniversitelerde kayıtlı istihdamı teşvik konusunda farkındalık artırma faaliyeti yapılması ve SGK uzmanlarının öğrencileri bilgilendirmeleri planlanmaktadır.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.5. İşgücü uyum programlarından yararlanan özellikle genç kadınlar başta olmak üzere gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, ÇSGB, SGK, Sosyal Taraflar, İlgili STK'lar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Bu faaliyet kapsamında 2014 Ocak-Ekim döneminde işgücü yetiştirme kursuna katılanlardan 21.257’si genç kadın olmak üzere toplamda 40.879 genç iş arayana İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.6. İstihdam fuarları, kariyer günleri tanıtım materyalleri yoluyla İŞKUR tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinin gençler arasındaki tanınırlığı artırılacak ve daha fazla gencin bu eğitimlerden yararlanması sağlanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, ÇSGB, SGK, Sosyal Taraflar, İlgili STK'lar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu kapsamında İŞKUR tarafından gerçekleştirilen tüm etkinliklerde kullanılmak üzere A'dan Z'ye İŞKUR Broşürleri bastırılmış olup, bu broşürler istihdam fuarları ve kariyer günlerinde kullanılmak üzere illerin talepleri doğrultusunda illere gönderilmektedir.

A'dan Z'ye İŞKUR Broşürleri Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu kapsamında toplamda 50.000 adet basılmıştır. Söz konusu broşürler 2013 yılında, NUTS II kapsamında 35.000 adet Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Kayseri, Sivas, Yozgat, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye olmak üzere toplam 43 ile İŞKUR Otobüsü aracılığıyla dağıtılmıştır.

2014 yılı içinde ise toplam 8950 adet A'dan Z'ye İŞKUR Broşürü basılmış olup bu broşürlerin 300 adedi Gaziantep’e, 600 adedi Antalya İl Müdürlüğü’ne, 500 adedi İzmir İl Müdürlüğü’ne, 200 adedi Düzce İl Müdürlüğü’ne, 200 adedi Bilecik İl Müdürlüğü’ne, 400 adedi Adana İl Müdürlüğü’ne, 400 adedi Kocaeli İl Müdürlüğü’ne, 500 adedi Eskişehir İl Müdürlüğü’ne, 100 adedi Isparta İl Müdürlüğü’ne, 200 adedi Malatya İl Müdürlüğü’ne, 1500 adedi Ostim Şube Müdürlüğü’ne, 200 adedi Çankaya Şube Müdürlüğü’ne, 1000 adedi İstanbul İl Müdürlüğü’ne, 1000 adedi İzmir İl Müdürlüğü’ne, 300 adedi Muğla İl Müdürlüğü’ne, 200 adedi Hatay İl Müdürlüğü’ne, 300 adedi Malatya İl Müdürlüğü’ne, 200 adedi Sivas İl Müdürlüğü’ne 500 adedi İş Meslek Dairesi’ne dağıtılmak üzere gönderilmiştir.

Basılan broşürlerden İŞKUR Basın, Yayın ve Tanıtım Biriminin elinde kalan 15.000 adeti ise illerin talepleri doğrultusunda istihdam fuarları ve kariyer günlerinde kullanılmak üzere dağıtılmaktadır.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.7. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı yılda en az bir kez İİMEK gündemine alınacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, ÇSGB, SGK, Sosyal Taraflar, İlgili STK'lar, İlgili Kurum ve Kuruluşlar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Konu ile ilgili İl Müdürlüklerine talimat yazılarak konunun gündeme alınması istenmiştir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.8. Kırsal kesimdeki gençlerin İŞKUR hizmetlerine erişimini sağlamak üzere mobil hizmet birimleri oluşturulacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, ÇSGB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, SGK, Sosyal Taraflar, İlgili STK’lar, İlgili Kurum ve Kuruluşlar

c) Süre: 2016

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.9. Gençlere yönelik teşvik düzenlemeleri ve İŞKUR faaliyetleri tanıtılarak daha fazla işverene ulaşılması sağlanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: BSTB, KOSGEB, SGK, Sosyal Taraflar, İlgili STK’lar, İlgili Kurum ve Kuruluşlar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu kapsamında İŞKUR tarafından gerçekleştirilen tüm etkinliklerde kullanılmak üzere 2013 yılında 300 bin adet işveren, 300 bin iş arayan broşürü basılmış ve toplam 600 bin broşürün 500 bini İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine dağıtılmıştır. Kalan 100 bin broşür ise illerin talepleri doğrultusunda illere gönderilmektedir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.10. Gençlere girişimcilik perspektifinin kazandırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: YÖK

İlgili Birim: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, İŞKUR, KOSGEB, İlgili STK’lar, İlgili Kurum ve Kuruluşlar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Bu konu Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu İnsan Kaynağı Stratejisinde de ele alınmış ve konu ile ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde üniversitelerimizde müfredatlar gözden geçirilerek girişimcilik yeteneği kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Konu ile ilgili mevcut durum raporlanarak ilgili kurumlarla bir toplantı ile paylaşılacaktır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə