Ekspertiz raporuYüklə 0,54 Mb.

səhifə12/15
tarix17.09.2017
ölçüsü0,54 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

                                                                                                                                                                          

 

24  

                                                                                                                                                                          

 

 

  2015/209 

 

  

Nakit Ödenen Vergiler : 

Şirketin  vergi  planlaması  yapacağı  varsayılarak  etkin  vergi  oranı  0  (sıfır)  kabul 

edilmiştir. 

Özet olarak : 

Yukarıdaki varsayımlar altında, bugünden sonraki nakit giriş çıkışları ile sayfa 26’da yer 

alan  indirgenmiş  nakit  akımları  tablosundan  da  görüleceği  üzere  taşınmazın  bugünkü 

finansal değeri yaklaşık 29.530.000,-TL olarak bulunmuştur.   

13.

 

ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  

13.1.

 

Farklı 

Değerleme 

Metotlarının 

ve 

Analiz 

Sonuçlarının 

Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntemin ve Nedenlerinin 

Açıklaması   

 

TESİS İÇİN FARKLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ İLE HESAPLANMIŞ DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRMASI  KULLANILAN YÖNTEMLER  

TOPLAM DEĞER (TL) 

İKAME MALİYET YÖNTEMİ  

38.300.000 

GELİR İNDİRGEME YAKLAŞIMI 

29.530.000 

 

Görüleceği  üzere  her  iki  yöntemle  bulunan  değerler  (arsalar  hariç yalnızca  tesis  için  hesaplanan)  birbirine  yakındır.  Ancak,  kira  gelirleri,  başta 

piyasa koşulları olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da 

olumsuz  faktörlere  bağlı  olarak  değişkenlik  arz  edebileceği  ve  kira  gelirinin 

tesisin  çevresindeki  parselleri  kapsamaması  sebepleriyle  ve  yanı  sıra 

gayrimenkul rayiçleri her dönemde kendi içinde daha tutarlı bir denge taşıdığı 

için  nihai  değer  olarak  İkame  Maliyet  Yaklaşımı  yöntemiyle  bulunan  değerin 

alınması uygun görülmüş ve tesisin arsalar dahil toplam değeri 38.300.000,-TL 

olarak  belirlenmiştir.  Rapor  konusu  taşınmazların  Sermaye  Piyasası  Kurulu 

hükümlerine aykırı bir durumu bulunmamaktadır.  

  

 

13.2.

 

Kira Değeri analizi ve Kullanılan Veriler  

   


Kira değeri analizi yapılmamıştır.  

13.3.

 

Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi  

     Değerlemeye konu taşınmazın herhangi bir hukuki sorunu bulunmamaktadır.  

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 

25  

                                                                                                                                                                          

 

 

  2015/209 

 

  

 

13.4. 

Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi ve Kullanılan Veri ve 

Varsayımlar  

     Değerleme, proje geliştirme niteliğinde değildir.  13.5.

 

Müşterek veya bölünmüş kısımların değerleme analizi

 

 

Değerlemeye  konu  tesis  bir  bütün  halinde  kullanılmakta  olup  bölünmüş  kısımları yoktur.  

 

13.6. 

Hasılat  Paylaşımı  veya  kat  karşılığı  yöntemi  ile  yapılacak 

projelerde, emsal pay oranları  

     Hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı yöntemleri kullanılmamıştır.  13.7.

 

Asgari 

Bilgilerden 

Raporda 

Verilmeyenlerin 

neden 

verilmediklerinin gerekçeleri 

     Asgari bilgilerden verilmeyen herhangi bir bilgi yoktur.   13.8.

 

Yasal  Gereklerin  yerinde  getirilip  getirilmediği  ve  Mevzuat 

Uyarınca  Alınması  Gereken  İzin  ve  Belgelerin  Tam  ve  Eksiksiz 

Olarak Mevcut Olup Olmadığı  

Tesisin  yapı  kullanma  izin  belgeleri  ve  mevcut  durumunu  yansıtan  cins  tashihi 

mevcuttur. 

13.9.

 

Değerlemesi  yapılan  gayrimenkullerin,  Gayrimenkul  Yatırım 

Ortaklıkları  Portföyüne  Alınmasında  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı 

Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş 

Taşınmazların  Sermaye  Piyasası  Kurulu  hükümlerine  aykırı  bir  durumu 

bulunmamaktadır. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                           

 

26  

                                                                                                                                                                          

 

 

  2015/209 

LÜLEBURGAZ TESİSİ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 (TL) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

2014 2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Kiralanabilir Brüt Alan (m

258.598 

 

  

 

  

 

  

 

  

Aylık Kira Değeri (USD) 

  

46.925 


48.802 

50.754 


52.784 

54.896 


57.092 

59.375 


61.750 

64.220 


66.789 

69.461 


72.239 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

13/02/2015 USD/TL 

2,493 

 

  

 

  

 

  

 

  

02/2014 – 01/2015 TÜFE 

7% 


 

 

  

 

  

 

  

 

 Reel İskonto Oranı 

8% 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE) 

  

8% 7% 

7% 


6% 

6% 


5% 

5% 


5% 

5% 


5% 

5% 


5% 

A.B.D. Yıllık Enflasyon Oranı (CPI) 

  

2% 2% 

2% 


2% 

2% 


2% 

2% 


2% 

2% 


2% 

2% 


2% 

Dönemsel Devalüasyon Oranı 

  

5% 5% 

5% 


4% 

4% 


3% 

3% 


3% 

3% 


3% 

3% 


3% 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Dönem Sonu Kuru 

  

2,622 


2,750 

2,885 


2,998 

3,116 


3,207 

3,301 


3,399 

3,509 


3,612 

3,718 


3,827 

Ortalama Kur 

  

2,557 2,686 

2,817 


2,941 

3,057 


3,161 

3,254 


3,350 

3,454 


3,560 

3,665 


3,773 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Reel İskonto Oranı 

  

8% 


8% 

8% 


8% 

8% 


8% 

8% 


8% 

8% 


8% 

8% 


8% 

Nominal İskonto Oranı 

  

17% 16% 

16% 


14% 

14% 


13% 

13% 


13% 

14% 


13% 

13% 


13% 

1 / İskonto Faktörü 

  

         1,07             1,24             1,44             1,65             1,89             2,15             2,44             2,77             3,15             3,57             4,05               4,59      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Etkin Vergi Oranı  

  

0% 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Kira gelirleri (TL) 

  

1.200.000 

1.572.861  1.715.961  1.863.122  2.013.633  2.165.840  2.318.723  2.482.397  2.661.477  2.853.352  3.054.765 

3.270.395 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Nakit Akımı 

  

1.200.000 

1.572.861  1.715.961  1.863.122  2.013.633  2.165.840  2.318.723  2.482.397  2.661.477  2.853.352  3.054.765 

3.270.395 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Uç Değer 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

81.759.883 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Serbest Nakit Akımının Bugünkü Değeri 

1.121.231 

1.265.834  1.195.050  1.128.110  1.065.028  1.005.392 

949.172 

896.096 

846.006 

798.681 

754.020 

711.856 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Uç Değerin Bugünkü Değeri 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

17.796.398 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 13/02/2015 İtibarı İle Toplam Değer 

  

29.532.873 

 

 

  

 

  

 

  

 

13/02/2015 İtibarı İle Toplam Değer (USD) 11.846.319 

  

  

 

  

 

  

 

   

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə