Elçin Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı Abbas ZamanovYüklə 452,9 Kb.

səhifə2/22
tarix23.08.2018
ölçüsü452,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 

 
 
 
 
Professor, doktor Abbas Zamanovun Bağış 
kitabları kataloqu 
Hazırlayanlar: H.İdrisi, T.Qarabəy 
Ərzurum-1994,  221 səhifə 


Elçin
 

 
 
Abbas Zamanov və Əhməd Şmide (Almaniya) 
 
Abbas  Zamanovun  bir  vətəndaş  olaraq  gördüyü  ən 
böyük  iş  1960-cı  illərdə  Naxçıvan  Muxtar  Respub-
likasını  Azərbaycandan  ayırıb  Ermənistana  verməyə 
qalxanların  hesabını  pozması  idi.  İlahi,  bu  nə 
cəsarətdi?! 
H. Əhməd Şmide  
(Almaniya) 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 

 
 
Abbas Zamanov, Əziz Şərif və Hüseyn Cavidin 
qardaşı Şeyx Məhəmmədin oğlu Həmid Rasizadə.
 
Şəkil 1950-ci illərdə Naxçıvan şəhərində Şeyx 
Məhəmmədin ailəsinin qonağı olarkən çəkilmişdir.
 


Elçin
 
10 
 
 
Abbas Zamanov. “Bu dünyadan Rəsul Rza gəlib 
keçdi”.  
Elmi məsləhətçi: Bəkir Nəbiyev. Toplayanı, tərtib 
edəni və müqəddimə müəllifi: Orxan Seyidov. 
Redaktor: Ağakərim Əzimov.  
Bakı, “MBM” – 2008, 72 səh 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 
11 
 
 
İlyas Əfəndiyev 
Xalq yazıçısı 
İlyas  Əfəndiyev  Abbas  Zamanovun  xətrini  çox 
istəyirdi  və  çox  da  həyəcanla,  daxili  bir  ağrı-acı  ilə  o 
çıxışdan  sonra  Abbas  müəllimin  aqibəti  ilə  maraqla-
nırdı və demək olar ki, hər gün telefonla ona zəng edib 
hal-əhval tuturdu. 
Xeyli  sonralar,  60-cı  illərin  axırlarında  mən  aspirant 
olduğum zamanlar Abbas  müəllimlə  aramızda səmimi 
bir münasibət yarananda, Abbas müəllim deyirdi: 
-O  vaxt  yaxın  dostların,  tanışların  çoxu  küçədə  məni 
görəndə  qaçıb  gizlənirdi.  Ancaq  İlyas  hər  gün  mənə 
zəng eləyib kefimi soruşurdu. Rastlaşanda da mənimlə 
«demonstrativ» görüşürdü. 
Bu  «demonstrativ»  sözünü  Abbas  müəllim  necə 
demişdisə, elə də yazıram. 


Elçin
 
12 
 
 
İlyas Əfəndiyev 
Xalq yazıçısı 
 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 
13 
 
 
Digər  böyük  alimlərimizin  xidmətlərini  azaltma-
dan  onu  deyə  bilərəm  ki,  tanıdığım  insanlardan 
ikisinin - Qulam Məmmədlinin və Abbas Zamano-
vun  gördükləri  iş  hərəsi  bir  cəhətdən  -  bütöv  bir 
elmi institutun gördüyü işə bərabər sayıla bilər. 
Anar 
 Xalq yazıçısı 


Elçin
 
14 
 
 
R
əs
ul
 R
za

C
əf
ər C
əf
əro
v

A
n
a

 
 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 
15 
 
 
 
Dünyanın  bir  çox  şəhərlərinə  tez-tez  gedirəm. 
Müxtəlif  unversitetlərin,  kitabxanaların,  kolleclərin 
əməkdaşları  ilə,  tanınmış  professorlar  və  tədqiqatçı-
larla  fikir  mübadiləsi  aparıram  və  çox  halda  Abbas 
Zamanovun əvəzsiz xidmətlərinin hörmət və ehtiram-
la xatırlandığının canlı şahidi oluram. 
Turxan GƏNCƏYİ 
London Unversitetinin professoru 


Elçin
 
16 
 
 
İsa Həbibbəyli 
Akademik
 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 
17 
 
Abbas  Zamanov  Azərbaycanda  yaşayan  dünya 
adamı idi. Demək olar ki, hər ay, bəlkə də hər həftə 
Abbas  müəllim  dünyanın  müxtəlif  ölkələrindən 
məktublar  alırdı.  Eyni  zamanda,  tez-tez  Bakıdan, 
Abbas  Zamanovun  ev  ünvanından  uzaq-yaxın  ölkə-
lərə  məktublar,  bağlamalar  yola  salınırdı.  Əslində 
Abbas Zamanov da özünəməxsus bir «Vətən» cəmi-
yyəti idi. Xalq yazıçısı Elçin Abbas Zamanovun fəa-
liyyətini «Vətən» cəmiyyətinin işi ilə əlaqələndirmək-
lə  həm  böyük  ehtiram  bəslədiyi  müəlliminə  hörmət 
və  diqqətini  ifadə  etmiş,  həm  də  rəhbərlik  etdiyi 
qurumun işini bu yolla bir daha canlandırmışdır. 
Beləliklə,  Türkiyədə  Ərzurum  Atatürk  Univer-
sitetinin  kitabxanasında  «Abbas  Zamanovun  bağış 
kitablığı» adlı  xüsusi  kitabxana meydana  gəlmişdir. 
Üç  mindən  çox  kitabı  əhatə  edən  həmin  kitabxana 
indi  də  qardaş  Türkiyədə,  sözün  əsl  mənasında, 
Azərbaycanşünaslıq 
kitabxanası  kimi  səmərəli 
fəaliyyət  göstərir.  Amerikada,  Avropa  ölkələrində, 
Türkiyədə,  İranda,  İraqda,  habelə  Özbəkistanda, 
Türkmənistanda,  Gürcüstanda  Abbas  Zamanovun 
Azərbaycan  ədəbiyyatı  və  mədəniyyətinin  tanıdıl-
ması  sahəsində  uzun  illər  boyu  gördüyü  misilsiz 
işlər, çəkdiyi böyük zəhmətlər müstəqil bir institutun, 
yaxud  böyük  bir  elmi  qurumun  fəaliyyətinə 
bərabərdir. 
İsa HƏBİBBƏYLİ 
Akademik 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə