Elçin Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı Abbas ZamanovYüklə 452,9 Kb.

səhifə21/22
tarix23.08.2018
ölçüsü452,9 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Elçin
 
116 
 
Seyidov. Redaktor: İsa Həbibbəyli. Bakı. Min 
bir mahnı. – 2010. 368 səh.  
 
Kitabda Elçinin Ədəbiyyat və Cəsarət Tərcümanı 
adlı məqaləsi çap olunmuşdur.  
 
Müasirləri 
Abbas 
Zamanov 
haqqında. 
Toplayanı, tərtib edən və ön sözün müəlifi İsa 
Həbibbəyli.  Redaktor:  Dilsuz.  Bakı.  Çinar 
Çap. 2003 – 333 səh. 
 
Kitabda  Elçinin  “Həyat eşqi”  və  “Ədəbiyyat  və 
Cəsarət  Tərcümanı”  adlı  məqalələri  çap 
olunmuşdur. 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 
117 
 
ABBAS ZAMANOVUN HƏYAT VƏ 
YARADICILIĞININ ƏSAS TARİXLƏRİ 
 
Abbas  Fəttah  oğlu  Zamanov  10  oktyabr  1911-ci 
ildə 
Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  Şərur 
rayonunun Maxta kəndində anadan olmuşdur. 
1921-1927-ci  illər  -  Naxçıvan,  sonra  Bakı  uşaq 
evlərində yaşamışdır. 
1928-1929-cu illər - Pioner işində çalışmışdır. 
1929-cu  il  -  Tiflisdə  Azərbaycan  dilində  çap 
olunan  «Yeni  kənd»  qəzeti  redaksiyasında  tənqid-
biblioqrafiya şöbəsində işləmişdir. 
01.IX.1929-10.X.1930-cu  illər  -  Həştərxanbazar 
rayonunun Üçtəpə kəndində müəllim işləyir. 
10.X.1930-13.IV.1931-ci  illər  -  Həştərxanbazar 
rayon komsomol komitəsinin katibi işləmişdir. 
13.IV.1931-10.VI.1931-cİ  illər  -  Əli  Bayramlı 
rayon komsomol komitəsinin katibi 
10.VI.  1931-29.X.1931-ci  illər  -  Azərbaycan 
Mərkəzi İcra Komitəsində uşaq komissiyasının katibi. 
29.X.1931-01.I.1932-ci  illər  -  Qaraqala  (sovxoz) 
komsomol komitəsinin katibi 
01.I.1932- 27.I.1933-cü illər - Kirovabad (Gəncə) 
şəhər komsomol komitəsində şöbə müdiri. 
27.I.1933-10.VIII.1933-cü  illər  -  Azərbaycan 
LKGİ MK-da təlimatçı. 
10.VIII.1933-19.VIII.1935-ci  illər  -  «Gənc  işçi» 
qəzetində məsul rcdaktor 


Elçin
 
118 
 
19.VIII.l935-02.VIII.1937-ci  illər  -  Azərbaycan 
LKGİ Naxçıvan vilayət komitəsində şöbə müdiri 
1937-1939-cu illər - «Ədəbiyyat qəzeti»ndə məsul 
katib 
02.VIII.1937-20.I.1939-cu 
illər 

«Gənc 
bolşevik» qəzeti redaksiyasında məsul katib 
0l.VI.1938-20.XII-1938-ci  illər  -  Narkomprosun 
metodkabinəsində  dərsliklər  və  dərs  proqramları  üzrə 
metodist. 
23.X.1937-20.I.1938-ci  illər  -  Təkminləşdirmə  və 
Qiyabi 
Pedaqoji 
təhsil 
üzrə 
İxtisaslaşdırma 
institutunda nəşriyyat müdiri. 
20.I.1939-15.VI.1940-cı  illər  -  Azərnəşrdə  bədii 
ədəbiyyat şöbəsinin müdiri. 
15.VI.1940-15.V.1941-ci  illər  -  Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının direktoru. 
1940-cı  il.  M.F.Axundov  adına  Opera  və  Balet 
teatrının direktoru. 
1940-cı ildə. Pedaqoji İnstitutu bitirib. 
1940-cı  il  aprel,  1941-ci  il  dekabr.  Qiyabi 
Pedaqoji 
İnstitutda 
Azərbaycan 
ədəbiyyatı 
kafedrasında ədəbiyyat nəzəriyyəsindən dərs deyib. 
1941-ci  il  dekabr  -  Orduya  çağrılır.  «Döyüşən 
Krım» qəzetində əməkdaşlıq edir. 
23.I.1942-20.V.1942-ci  illər  «Döyüşən  Krım» 
qəzetində  Azərbaycan  redaksiyasında  tərcüməçi 
işləyir. 
03.II.1947-ci  il.  -  Ordudan  tərxis  olunması 
haqqında əmr verilir. 


Ə
d
ə
biyyat v
ə
 c
ə
sar
ə
t t
ərcümanı 
- Abbas Zamanov 
119 
 
1948-ci il. - Elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlayır. 
1948-1960-cı illər. ADU-da müəllim işləyir. 
1960-cı il - Sov.İKP sıralarından xaric edilir. 
1960-1968-ci  illər.  Azərbaycan  EA  Nizami  adına 
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi. 
1968-1971-ci  illər.  -Nizami  adına  Ədəbiyyat 
muzeyinin direktoru. 
1971-1979-cu  illər  -  ADU-nun  Azərbaycan 
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri. 
1967-ci il 02 dekabr - «M.Ə.Sabir və müasirləri» 
mövzusunda  dissertasiya  müdafiə  etmiş,  birbaşa 
filologiya  elmləri  doktoru  alimlik  dərəcəsinə  layiq 
görülmüşdür. 
1971-ci il 23 iyun. - Professor elmi adı almışdır. 
1971-ci  il  2  iyul.  -  Türkiyə  Dil  Qurumuna  üzv 
qəbul edilmişdir. 
1979-cu  ildən  ölənəcən.  -  ADU-nun  Azərbaycan 
ədəbiyyatı  kafedrasının  professoru  kimi  fəaliyyət 
göstərmişdir. 
1980-cı  il  14  mart.  Əməkdar  elm  xadimi  adı 
almışdır. 
1982-ci il. - Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilmişdir. 
1983-cü  il  30  iyul  -  Azərbaycan  EA-nın  müxbir 
üzvü seçilmişdir. 
1989-cu  il  27  aprel  -  Konya  (Türkiyə)  Səlcuq 
Universitetinin fəxri doktoru. 
1993-cü il 1 aprel. - Bakıda vəfat etmişdir. İkinci 
Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 
 


Elçin
 
120 
 
ABBAS ZAMANOVUN NƏŞR OLUNMUŞ 
KİTABLARI 
 
 
İrəli:  Cəbhə  qeydləri.  -  Bakı:  Azərnəşr,  1943.-
24 s. 
Abdulla  Şaiq:  mühazirənin  stenoqramı.  -  Bakı  : 
Bilik, 1956.-22 s. 
Современники  о  Сабире  -  автореферат.  - 
Баку, 1965. 
Sabir  və  müasirləri  /  red.:  H.Araslı.  -  Bakı  : 
Azəməşr, 1973.-283 s. 
Əməl  dostları  /  müqəd.  B.Nəbiyev.  -  Bakı  : 
Yazıçı, 1979.-372. s. 
Sabir  gülür  /  Ön  söz,  red.:  H.Araslı.  -  Bakı 
Gənclik, 1985. - 260 s. 
Sabir  bu  gün  /  Ön  söz,  red.::  Elçin.  -  Bakı  : 
Gənclik, 1985. - 352 s. 
Cəbhə 
dəftərindən: 
Oçerklər  /  Ön  söz: 
B.Nəbiyev. - Bakı : Azərnəşr, 1986. - 96 s. 
Seçilmiş  əsərləri  /  A.Zamanov  ;  tərt.ed.: 
İ.Həbibbəyli;  müqəd.:  Elçin;  red.:  Dilsuz.  - 
Bakı: Çinar- çap, 2003.-316 s. 
Cənubdan səslər / topl., tərt.ed.: O.Seyidov; red.: 
İ.Həbibbəyli.-Bakı:  Min  bir  mahnı.  -  2010.  – 
368 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə