Ələkbərova İradəYüklə 6,35 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/44
tarix17.11.2018
ölçüsü6,35 Mb.
#80933
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMIYASI 
İNFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI İNSTITUTU 
 
 
 
 
Rasim 
Əliquliyev 
İradə Ələkbərova 
 
 
 
 
V
İKİPEDİYA  
virtual ensiklopediya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2010 


 

 
Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., Vikipediya – virtual ensiklopediya 
Bak
ı: ”İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 175 səh. 
 
Kitabda Vikipediya 
virtual  ensiklopediyası, yaranma tarixi, indiki 
durumu 
haqqında  məlumat  verilmiş  və  ensiklopediyada  meydana  çıxan 
probleml
ərə  toxunulmuşdur.  Kitab ilk dəfə  Azərbaycan dilində  oxuculara 
t
əqdim olunur.  
Birinci f
əsil Viki texnologiyası və CMS MediaWiki sistemi haqqında 
elmi  araşdırmalara  həsr  edilmişdir.  İkinci  və  üçüncü  fəsildə  Vikipediya 
f
əlsəfəsi, Vikimedia Fondunun fəaliyyəti və digər layihələri haqqında geniş 
m
əlumat verilmişdir. Dördüncü və beşinci fəsillər Vikipediyada məqalələrin 
yaranma  qaydalarına  və  ensiklopediyada qəbul  olunmuş  ümumi  şablonlara 
h
əsr  edilmişdir.  Altıncı  fəsildə  Vikipediyada  baş  verən  informasiya 
müharib
əsindən  və  ümumi problemlərdən  danışılmış,  yeddinci fəsildə 
İnternet məkanında fəaliyyət göstərən digər ən populyar ensiklopediyaların 
araşdırılması aparılmışdır. 
Vikipediya  virtual 
ensiklopediyasının  konkret sahə  barədə  ümumi 
informasiya
nın  və  mövzu ilə  əlaqədar mənbələrin  əldə  edilməsində  daha 
əlverişli  layihə  olduğunu  nəzərə  alaraq, demək  olar  ki,  kitab  İnternetdə 
m
əlumat  axtarışında  çətinlik çəkən  İnternet  istifadəçiləri,  o cümlədən 
t
ələbələr, jurnalistlər, müəllimlər  və  elm sahəsində  çalışan  mütəxəssislər  
üçün n
əzərdə tutulmuşdur.  
 
AMEA  İnformasiya  Texnologiyaları  İnstitutunun  Elmi  Şurasının  qərarı  ilə 
çapa tövsiy
ə olunmuşdur. 
 
Elmi redaktor:    
AMEA İnformasiya Texnologiyaları 
 
İnstitutunun şöbə müdiri, dosent Ə.Q. Əliyev 
 
ISBN: 978-9952-434-21-7 
 
 
© 
”İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010 


 

MÜNDƏRİCAT
 
G
İRİŞ .................................................................................................. 5 
FƏSİL 1. VİKİ TEXNOLOGİYASI ................................................ 7 
1.1. Virtual m
əkanda vəziyyət ........................................................ 7 
1.2. Viki texnologiyası – sürətli informasiya texnologiyası ............ 8 
1.3. CMS MediaWiki sistemi ........................................................ 10 
FƏSİL 2. VİKİPEDİYANIN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ     
İMKANLARI ................................................................................... 14 
2.1. Vikipediya n
ədir? ................................................................... 14 
2.2. Vikipediyanın əhəmiyyəti ...................................................... 17 
2.3. Vikipediya f
əlsəfəsi ................................................................ 19 
2.4. Vikipediya 
əhalisi................................................................... 25 
FƏSIL 3. VİKİMEDİA FONDU
 .................................................... 
28 
3.1. Vikimedia Fondunun serverl
əri .............................................. 29 
3.2. GFDL lisenz
iyası ................................................................... 31 
3.3. Vikilayih
ələr ........................................................................... 32 
3.4. Vikimaniya ............................................................................. 38 
FƏSİL 4. VİKİPEDİYADA MƏQALƏLƏRIN    
YARADILMASI QAYDALARI .................................................... 41 
4.1. Qeydiyyatdan keçm
ə qaydası ................................................. 42 
4.2. M
əqalə üçün mövzunun və adın seçilməsi ............................. 43 
4.3. M
əqalənin ensiklopediyada axtarışı ....................................... 44 
4.4. M
əqalənin yaradılmasının ümumi qaydaları .......................... 45 
4.5. M
ənbənin göstərilməsi ........................................................... 50 
4.6. M
əqaləyə kateqoriyanın əlavə olunması ................................ 52 
4.7. M
əqaləyə interviki linklərinin daxil edilməsi ........................ 53 
4.8. M
ətnin formatlaşdırılması ...................................................... 54 
4.9. Keçidl
ərin yaradılması ........................................................... 57 
4.10. 
Şəkillərin  və  media  fayllarının  daxil edilməsi .................. 58 
4.11. M
əqalələrin birləşdirilməsi .................................................. 60 
4.12. S
əhifənin izlənməsi .............................................................. 60 
4.13. Müzakir
ə səhifələri ............................................................... 61 


 

FƏSİL 5. ŞABLONLAR VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ 
QAYDALARI .................................................................................. 63 
5.1. Ümumi şablonlar .................................................................... 63 
5.2. Qaralama halında olan məqalələrə daxil edilən şablonlar ...... 64 
5.3. Kateqoriyalara daxil edil
ən şablonlar ..................................... 67 
5.4. Silin
əcək məqalələrə daxil edilən şablonlar ........................... 68 
5.5. Milli atributlarla bağlı şablonlar ............................................. 70 
5.6. İstifadəçiləri xüsusi kateqoriyalara ayıran şablonlar .............. 71 
5.7. Müzakir
ə şablonları ................................................................ 73 
5.8. S
əsvermə şablonlari ............................................................... 74 
5.9. Lisenziya şablonları ............................................................... 74 
FƏSİL 6. VİKİPEDİYA CƏMİYYƏTİN AYNASIDIR .............. 79 
6.1. Vikipediyada informasiya müharib
əsi ................................... 79 
6.2. Vikipediya üzr
ə statistik göstəricilər ...................................... 81 
6.3. Vikipediya
nın qadağan edildiyi ölkələr ................................. 90 
6.4. İKT-nin inkişaf tempinin Vikipediyaya təsiri ........................ 91 
6.5. Dilin qorunmas
ı və inkişafında Vikipediyanın rolu ............... 93 
6.6. Vikipediya t
əhsildə................................................................. 95 
6.7. Vikipediya v
ə Azərbaycan ..................................................... 96 
FƏSİL 7. VİRTUAL ENSİKLOPEDİYALAR ........................... 106 
7.1. Viki texnologiyası ilə fəaliyyət göstərən ensiklopediyalar .. 106 
7.2. Dig
ər ən populyar İnternet-ensiklopediyalar ........................ 127 
7.3. Virtual ensiklopediyalar akademik portallara 
çevrilm
əkdədirlər ........................................................................ 143 
ƏDƏBİYYAT ................................................................................. 146 
POPULYAR ENSİKLOPEDİYALARIN İNTERNET 
ÜNVANLARI
 ......................................................................................... 150
 
VİKİPEDİYA ÜZRƏ QLOSSARİ ............................................... 152 
 
 Yüklə 6,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə