Ələkbərova İradəYüklə 6,35 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə39/44
tarix17.11.2018
ölçüsü6,35 Mb.
#80933
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

 
154 
pozulması, məqalələrə yanlış məlumatların qoyulması və digər 
istifad
əçilərlə kobud rəftar olur.
 
 
Banner  (ing. Banner, rus
.  Баннер)  –  müzakirə 
s
əhifəsində və ya kateqoriya bölməsində mətndən öncə qoyulan 
şablondur.  Banner  çox  zaman  xəbərdarlıq  xarakterli  olur  və 
istifad
əçini  Vikipediya  qaydaları  ilə  yaxından  tanış  olmağa 
çağırır.  
Layih
ə  rəhbəri  (ing. The main architect,   rus.  Главный 
архитектор)  –  Vikipediyanın  baş  layihəçisinin hüquqları 
stüardın  hüquqları  ilə  eynidir. Lakin o, sistemi əsaslı  dəyişmə 
hüququna malikdir. B
əzi  baş  mütəxəssislər  Vikipediyanın 
işlədiyi serverlərə  daxil olma hüququna da malikdirlər. Bax: 
t
əkmilləşdirici. 
BEEL  (ing. BEED, Brockhaus and Efron Encyclopedic 
Dictionary, rus. 
ЭCБЕ,  Энциклопедический  словарь 
Брокгауза  и  Ефрона)  –  Brokhauz və  Efron ensiklopedik 
lüğətinin  qısaldılmış  adıdır.  Lüğət 120  mindən  artıq  məqaləyə 
malikdir v
ə məqalələr müəllif hüquqları ilə müdafiə olunmurlar. 
Bir  çox  vikipediyaçılar  tərəfindən köhnəlmiş  ensiklopediya 
kimi tanınır. 
Bugzilla  –  Vikipediya layih
əsində  səhvləri tapmaq üçün 
saytdır (http://www.bugzilla.org).  
Bloklama 
(ing. Blocking, rus. B
локиро́вка)  – 
istifad
əçilərin  Vikipediyadakı  məqalələrin redaktəsinə  qoyulan 
qadağadır.  Bu  əməliyyat administratorlar tərəfindən texniki 
vasit
ələrin köməyi ilə  yerinə  yetirilir. Bloklama Vikipediya 
qaydalarını  ardıcıl  olaraq  pozmuş  istifadəçilərə  tətbiq  olunur. 
Bax: Blok
Blokdan çıxma (ing. Unblock, rus. Pазблокиро́вка) – nə 
vaxtsa t
ətbiq edilmiş bloklanmanın ləğv edilməsidir. Əməliyyat 
administratorlar t
ərəfindən həyata keçirilir. 
Birl
əşdirmək  (ing. Merge, rus.  Cоединять)  – 
Vikipediyadakı  məqalələrin birləşdirilməsini nəzərdə  tutur. 
Əsasən kiçik və  mənaca zəif olan məqalələrin birləşdirilməsi 
daha m
əqsədəuyğundur. Bax: Dupe


 
155 
Blankinq  (ing. Blanking, rus
.  Гашение)  –  məqalədəki 
m
ətnin bütünlüklə  silinməsidir. Çox zaman yeni istifadəçilər 
t
ərəfindən bilmədən edilir. Əgər bu əməl bilərəkdən edilərsə və 
sübut olunarsa, o zaman vandalizm kimi q
əbul olunur və həmin 
istifad
əçi admin tərəfindən bloklanır. 
Blok  (ing. Block, rus
.  Блок)  –  istifadəçiyə  texniki 
vasit
ələrlə  Vikipediya məqalələrinin redaktəsində  iştirak 
etm
əyinə  qadağanın  qoyulmasıdır.  İstifadəçinin  bloklanmasına 
s
əbəb  qaydaların  sistematik  pozulması  və  ya vandalizm olur. 
Blok administrator t
ərəfindən yerinə yetirilir. 
Bloklamalar müharib
əsi (ing. War ́ of Block, rus. Война́ 
блокиро́вок)  –  bu zaman konsensusa gələ  bilməyən 
administratorlar h
ər-hansı istifadəçini və ya məqaləni növbə ilə 
bloklay
ırlar və ya blokdan çıxarırlar. 
BLP  (Biographies of Living Persons)  – 
yaşayan  məşhur 
insanlar  haqqında  yaradılan  məqalələrə  qoyulan xüsusi 
şablondur. 
Bot  (ing. Bot, rus
.  Бот)  –  gündəlik, sadə  əməliyyatları 
yerin
ə  yetirən  xüsusi  proqramdır.  Botlar  adətən orfoqrafik 
s
əhvlərin düzəlişində, intervikilərin  yaradılmasında  istifadə 
edilirl
ər. 
Bot  administrator  (ing. Admin of Bot, rus
. Ботово́д)  
bot  proqramının  sahibidir.  Vikipediyada  istifadəçilər bəzən 
vaxta q
ənaət etmək məqsədilə  sadə  işləri xüsusi proqramlar 
(botlar) vasit
əsilə yerinə yetirirlər. 
BSE  (ing.  GSE,  Great Soviet Encyclopedia,  rus
.  БСЭ, 
Большая  советская  энциклопедия)  –  Böyük Sovet 
Ensiklopediyası  sözünün  qısa  yazılışıdır.  Vikipediyada  hər-
hansı  məqalədəki mətnin mənbəyinin Böyük Sovet 
Ensiklopediya
sından  olduğunu  göstərmək üçün mənbəni 
göst
ərən hissədə çox zaman BSE yazılır. 
Bürokrat (ing. Bureaucrat, rus. 
Бюрокра́т) – Vikipediya 
istifad
əçilərinə  administrator və  bürokrat hüququnu vermək 
kimi texniki imkana malik olan istifad
əçidir. Lakin bürokrat bu 
hüquqları  ala  bilməz.  Bunu  yalnız  stüard  və  ya  layihə  rəhbəri 
ed
ə bilər. 


 
156 
B
ərpa (ing. Restorу, rus. Восстановление) – əvvəlcədən 
silinmiş  olan  məqalənin  (şablon,  kateqoriya,  şəkil və  s.) öz 
tarixç
əsi ilə  birlikdə  yenidən  yaradılmasıdır.  Silmə  kimi 
b
ərpaetməni də administratorlar yerinə yetirirlər.  
 
Ç 
Çat m
əqalə  (ing.  Chatty,  rus.  Болтливый)  –  çat 
xarakterli m
əqalələrdir. Məqalənin ümumi məzmunu oxucu ilə 
söhb
ətləşmə  xarakteri  daşıyır.  Bu  cür  məqalələrin Vikipediya 
standartlarına uyğun hala salınmalarına ehtiyac vardır. 
Çatdırmaq  (ing.  Posting, rus. Доставка)  –  yeni 
m
əqalənin yaranması prosesidir. 
T
əftişçi (ing. Checkuser, rus. Чекюзер) – əsaslandırılmış 
müraci
ət  əsasında  istənilən istifadəçinin  təkrar  qeydiyyatının 
olub olmamasını İP ünvanlara görə yoxlayan, texniki imkanlara 
malik istifad
əçidir. Çekyuzer bəzi layihələrdə  Vikipediyanın 
arbitraj komit
əsi tərəfindən, bəzi layihələrdə  isə  istifadəçilərin 
s
əsverməsi ilə seçilir. 
 

C
əmiyyət  (ing. Society, rus. Соо́бщество)  –  Bütün 
anonim istifad
əçilərdən stüardlara qədər Vikipediya 
istifad
əçilərinəzərdə tutulur. 
Cimbo  (ing. Cimbo, rus. 
Джи́мбо)  –  Vikipediya 
yaradıcılarından biri olan Cimmi Uelsə Vikipediya istifadəçiləri 
t
ərəfindən verilən ləqəbdir. 
Cimmi Uels 
(ing.  Jimmy  Wales,  rus.  Джимми  Уелс)  – 
amerikalı  sahibkar,  Vikipediya  virtual  ensiklopediyasını 
yaradanlardan biridir. 
Cırtdan və ya vikicırtdan (ing. Gnome (wikignome), rus. 
Гном  (викигном))  –  məqalələrdə  ardıcıl  olaraq  faydalı 
düz
əlişlər edən istifadəçidir. Bu istifadəçilər Vikipediya 
c
əmiyyətində nəzəri cəlb etməyi xoşlamırlar. 
Commons  (ing. Commons, rus. 
Ко́ммонс) – Wikimedia 
Commons  sözünün  qısaldılmış  şəkildə  deyilişidir.  Wikimedia Yüklə 6,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə