Elektronik Sosyal Bilimler DergisiYüklə 207,65 Kb.

səhifə1/9
tarix20.09.2017
ölçüsü207,65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  

                     www.esosder.org 

Electronic Journal of Social Sciences 

 

                     info@esosder.org 

 

BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090)          ISSN:1304-0278

         SPRING-2009 V.8 N.28

 

 

 ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: “ALGILANAN 

ÖRGÜTSEL DESTEK” BİR ARA DEĞİŞKEN Mİ? 

 

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON JOB SATISFACTION: IS 

“PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT” A MEDIATOR? 

 

Doç. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

nigarcakar@duzce.edu.tr

Arş. Gör. Sibel YILDIZ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktidadi ve idari Bilimler Fakültesi  

 

 

Öz  

Bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren on iki firmadan 356 çalışan üzerinde 

gerçekleştirilen bu araştırma ile, adalet algıları, algılanan örgütsel destek ve iş tatmini arasındaki ilişkiler 

araştırılmaktadır. Araştırma hipotezleri algılanan örgütsel desteğin, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki 

ilişkide ara değişken etkisine sahip olduğunu öngörmektedir. Keşifsel faktör analizleri iş tatminin işin 

özelliklerinden tatmin, yöneticiden tatmin ve ödül-ücret sisteminden tatmin olarak üç boyuta sahip olduğunu 

göstermiştir. Bu çalışma ülkemizde gelişen ve hızla değişen bir sektörde çalışan tatmini artırmayı ve buna bağlı 

olarak işgücü devrini azaltmayı amaçlayan yöneticiler için önemli bulgular sağlamaktadır. Yapılan çoklu 

regresyon analizleri ile hem prosedürel hem de dağıtımsal adaletin iş tatminini olumlu etkilediği ortaya 

koyulmuştur. Diğer taraftan araştırmanın ara değişken analizine yönelik bulguları, adalet algılarının algılan iş 

tatminin üç boyutu ile ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin tam ve kısmi ara değişken etkisine sahip olduğunu 

göstermiştir.  Anahtar Sözcükler: Örgütsel Adalet, Algılanan Örgütsel Destek, İş Tatmini, Ara Değişken Etkisi 

 

Abstract  

In this study the relationships between organizational justice perceived organizational support and job 

satisfaction are investigated using data obtained from 356 full-time employees of twelve banking and insurance 

organizations. Research hypotheses suggest that perceived organizational support mediates the relationship 

between organizational justice and job satisfaction. Exploratory factor analysis of satisfaction items reveals that 

job satisfaction has three dimensions namely, satisfaction from job’s characteristics, satisfaction from 

management, and satisfaction from compensation.  This study serves as an important guide for those who aim to 

increase employees’ job satisfaction resulting in lower turnover rates in a rapidly changing environment. 

Multiple regression analysis suggests that both distributive and procedural justice positively affect all three 

dimensions of job satisfaction. The results of mediation analyses further indicate that perceived organizational 

support mediates the relationship between organizational justice and dimensions of job satisfaction.  

Key Words: Organizational Justice, Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Mediating 

Effect 


 

 

 
BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

1. GİRİŞ  

Hem ulusal hem de uluslar arası örgütsel davranış yazınında “örgütsel adalet algısı” 

konusu önemli yer tutmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri çalışanların adalet algılarının 

iş tatminlerini, örgütsel bağlılıklarını ve performanslarını arttırması,  buna bağlı olarak işten 

ayrılma  eğilimlerini azaltmasıdır.  Pek çok çalışmada iş tatminin çalışan performası ve işten 

ayrılma eğilimi üzerindeki önemli etkisi ortaya konulmuş (Örn: Hom ve Griffeth, 1991;

 

Tett 


ve Meyer, 1993) ve iş tatmini hem çalışan hem de örgüt düzeyinde ortaya çıkardığı sonuçlar 

açısından önemli bir örgütsel değişken olarak kabul edilmiştir. Artan iş tatminin doğurduğu 

önemli sonuçlar göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda, iş tatminini arttırmanın 

yolları araştırılmış ve adalet algıları da pek çok çalışmada iş tatminini önemli düzeyde 

etkileyen bir faktör olarak benimsenmiştir (DeConinck ve Stilwell, 2004, 226).  

Adalet algıları ile ilgili görüşler temel olarak örgütsel adaletin dağıtımsal adalet (distributive justice) ve prosedürel adalet (procedural justice) adı altında iki boyuttan 

oluştuğunu ortaya koymaktadır. Dağıtımsal adalet çalışanların elde ettikleri ödül ve ücretlerin 

miktarı ve biçimi ile igili adalet algılarını temsil eder. Diğer yandan prosedürel adalet 

çalışanların elde ettikleri ödül ve ücretleri belirleyen süreçlerle ilgili adalet algılarını yansıtır. 

Başka bir ifade ile dağıtımsal adalet sonuçlara odaklanırken, prosedürel adalet süreçlere ve 

araçlara odaklanır (Sweeney ve McFarlin, 1993, 25). Kişiler dağıtımsal adalette çıktıların 

uygun, etik ve ahlaki olup olmadığını algılarlar. Greenberg’e (1996, 25) göre prosedürel 

algılar kuruma karşı davranışları açıklamada daha kullanışlıdır. Dağıtımsal adalet algıları ise 

kararların sonucuna doğru davranışları daha çok etkilemektedir. Örgütsel adalet kavramını 

anlayabilmek için yapılan çalışmalarda bu boyutların her ikisini de ele almak gerekir. Çünkü 

bu her iki boyutun kendilerine özgü sebep ve sonuçları bulunmaktadır. Örneğin çalışanların 

dağıtımsal adalet algılarının alınan kararların sonuçlarına karşı tutumlarını etkilediği, 

prosedürel adalet algılarının ise daha çok örgüte karşı olan tutumların belirleyicisi olduğu 

ortaya konulmuştur (Greenberg, 1996, 30). 

Yapılan bazı saha araştırmalarında iş tatmini etkileyen faktörlerden birinin de 

algılanan örgütsel destek olduğu ortaya çıkarılmıştır ancak algılanan örgütsel desteğin pek 

çok önemli sonucunun yeterince ortaya koyulamadığı da öne sürülmektedir (Armeli, 

Eisenberger, Fasolo ve Lynch, 1998, 288). Bu anlamda algılanan örgütsel desteğin iş tatmini, 

örgütsel bağlılık, işten ayrılma eğilimi gibi önemli sonuçları nasıl etkilediği de araştırmaya 

değer bir konu olarak ortaya çıkmaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 2002, 698).

 

Örgütlerin çalışanlarına karşı gösterdiği turum ve davranışların, çalışanların işlerine ve örgütlerine karşı 

 

69
: dosyalar -> makale
makale -> Araştırma Makalesi Research Article
makale -> 1 Mukaddime, Sayı 1, 2010
makale -> Xülasə Bu məqalədə dini kult və kult qrupunun yaranma səbəbləri haqqında klassik və müasir
makale -> Iğdır Üniversitesi / Iğdır University Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences
makale -> 23 GÜvenlik kavraminin realiZM, neorealizm ve kopenhag okulu çERÇevesinde tartişilmasi dr. Övgü kalkan küÇÜksolak
makale -> Bir düşünme biçimi olarak nihilizm, hiçbir değer tanımayan görüşlerin ortak
makale -> Araştırma Makalesi/Çeviri Research Article/Translation
makale -> Xv ve XVI yüzyılların önemli kaynaklarından olan tahrir defterleri tımar sistemin
makale -> R. Arabacı & C. Çankaya / Eğitim Fakültesi Dergisi XX (1), 2007, 1-15
makale -> Küreselleşme sürecinde kent "antik siTE’den dünya kentiNE"


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə